bloggang.com mainmenu search


ออมสินไม่ขัดแจกทรานซิสเตอร์หากปชช.ได้ประโยชน์ ออมสินไม่ขัดแจกทรานซิสเตอร์หากปชช.ได้ประโยชน์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'ออมสิน' แจง แนวคิดแจกทรานซิสเตอร์ แค่ข้อเสนอ ยังไร้ข้อสรุป ชี้ ไม่ขัดข้อง หาก ปชช. ได้ประโยชน์ ขณะที่ ที่ประชุม กคร. อนุมัติหน่วยงานรัฐจัดกิจกรรมเรี่ยไรเงิน 5 แสนบาทขึ้นไป ต้องแจ้งเพื่อขออนุญาตล่วงหน้า 30 วัน

 

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแนวคิดที่รัฐบาลจะแจกวิทยุทรานซิสเตอร์ให้ประชาชนเพื่อใช้รับฟังข่าวสารเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ โดยชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอในที่ประชุมเท่านั้น ยังไม่มีการพิจารณาคือบทสรุปใด ๆ แต่ส่วนตัวไม่ขัดข้อง หากจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งหากมีการแจกวิทยุทรานซิสเตอร์จริง จะต้องเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารจากราชการได้ หรือพื้นที่ประสบภัยไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่ใช่การแจกให้กับประชาชนที่อยู่ในที่อยู่ตัวเมือง สามารถเข้าถึงช่องทางสื่อสารรูปแบบอื่นได้

ทั้งนี้ นายออมสิน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือ กคร. ครั้งที่ 1/2560 ว่า ที่ได้มีมติอนุมัติให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดกิจกรรมเรี่ยไรเงิน 5 แสนบาทขึ้นไป จะต้องแจ้งเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ ชุดนี้ล่วงหน้า 30 วัน รวมถึงต้องรายงานต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ระเบียบควบคุมทำให้หน่วยงานของรัฐมีการจัดงานกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน เช่น กอล์ฟ และโบว์ลิ่ง เพื่อขอเรี่ยไรเงินจากภาคเอกชน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรำคาญ ที่ประชุมจึงกำหนดระเบียบปฏิบัติดังกล่าวขึ้นเพื่อควบคุมการจัดกิจกรรมเรี่ยไรเงิน หากไม่ปฏิบัติตาม จะส่งหนังสือแจ้งเตือน พร้อมกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ


Create Date :20 มกราคม 2560 Last Update :20 มกราคม 2560 22:44:37 น. Counter : 274 Pageviews. Comments :0