bloggang.com mainmenu search


พัทลุง-นำน้ำหมักชีวภาพออกฉีดพ่นแก้น้ำเสีย พัทลุง-นำน้ำหมักชีวภาพออกฉีดพ่นแก้น้ำเสีย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


จังหวัดพัทลุงได้นำน้ำหมักชีวภาพออกฉีดพ่นเพื่อปัญหาน้ำเสียแล้ว หลังน้ำท่วมขังหลายวัน พร้อมให้ความรู้ประชาชนหลังน้ำลด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ได้นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำมักชีวภาพ เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของประชาชน โดยที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมเกิดขึ้นในจังหวัดพัทลุงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาและในขณะนี้พบว่า บริเวณที่มีน้ำขังบางส่วนเริ่มเน่าเสีย และส่งกลิ่นรบกวนประชาชน เช่น ในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา บ้านลำปำ รวมทั้งคูคลองในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง เนื่องจากสิ่งปฏิกูล เช่น มูลสัตว์ ขยะ และเศษวัชพืชต่าง ๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่า ขณะจังหวัดพัทลุงได้มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ทำการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียบริเวณที่อยู่อาศัย รวมทั้งแหล่งน้ำขังต่าง ๆ พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังน้ำลด เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคภัยต่าง ๆ เช่น โรคฉี่หนู โรคบาดทะยัก โรคน้ำกัดเท้า โรคทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไข้เลือดออกจากการระบาดของยุงลายที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะนี้


Create Date :21 มกราคม 2560 Last Update :21 มกราคม 2560 11:00:46 น. Counter : 594 Pageviews. Comments :0