bloggang.com mainmenu search


กองทัพไทยจัดพิธีทำบุญตักบาตรสตมวาร กองทัพไทยจัดพิธีทำบุญตักบาตรสตมวาร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กองทัพไทยจัดพิธีทำบุญตักบาตรสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

วันนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน สวรรณคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดี รวมถึงเพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อกองทัพไทย โดยในช่วงเช้าพลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้นำคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธาน ในพิธีสวดพระพุทธมนตร์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ซึ่งมีการประกอบพิธีลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง ระหว่างผ้าแพรแถบที่เชื่อมจากพระบรมฉายาลักษณ์ และพิธีทอดผ้าบังสุกุล จำนวน 10 ผืน

Create Date :21 มกราคม 2560 Last Update :21 มกราคม 2560 10:11:30 น. Counter : 358 Pageviews. Comments :0