ยิงสลุต
ยิงสลุตในสมัยโบราณ ชาวเรือกำหนดกันไว้ว่า หากเรือแตก เรือเกยหินโสโครก หรือมีอันตรายใดๆ ชาวเรือจะยิงปืนใหญ่ 4 นัดหรือยิงเป็นเลขคู่ เพื่อบอกให้ชาวเรืออื่นๆและชาวเกาะทราบว่า เสียงจากปืนใหญ่ที่ได้ยิน มาจากเรือที่กำลังพบเหตุอันตรายและต้องการขอความช่วยเหลือ

แต่ถ้าต้องการจะบอกให้ทราบว่า เรือมาถึงเกาะหรืออ่าวโดยปลอดภัยแล้ว ชาวเรือก็จะยิงปืนใหญ่ 3 นัดหรือยิงเป็นเลขคี่แทน


ประเทศที่มีเรือรบและเรือสินค้า ปืนใหญ่ต้องบรรจุลูกปืนใหญ่ทางปากกระบอกปืนซึ่งเสียเวลามาก เรือรบและเรือสินค้าทุกลำที่แล่นอยู่ในทะเลจึงต้องเตรียมบรรจุดินระเบิดและใส่ลูกไว้ให้พร้อม เมื่อต้องการยิงก็จะยิงได้ทันที


ในสมัยนั้นถือเป็นธรรมเนียมว่า เรือรบและเรือสินค้าที่จะเข้าไปจอดในท่าเรือของประเทศฝ่ายเดียวกัน จะต้องเก็บอาวุธของตนเสีย ฉะนั้นเรือรบและเรือสินค้าทุกลำที่บรรจุกระสุนไว้ จึงต้องจัดการเอาดินปืนและกระสุนออกให้หมด และการเอาออกก็ไม่มีวิธีใดดีกว่าการยิงทิ้ง การทำเช่นนี้จึงถือเป็นการยิงเพื่อเคารพเจ้าของถิ่น


และฝ่ายเจ้าของถิ่น ก็จะยิงปืนใหญ่บนป้อมตอบผู้ที่เดินทางมาถึงเป็นการตอบแทนเช่นเดียวกัน และมีจำนวนมากนัดกว่าด้วย

เช่นเมื่อทางเรือรบและเรือสินค้ายิงมา 1 นัด ทางป้อมบนบกก็จะยิงตอบ 3 นัด เป็นต้น
สมัยต่อมาที่ประเทศอังกฤษล่าอาณานิคมไปทั่วโลก ประเทศอังกฤษได้วางกฎไว้ให้ชาติที่อ่อนแอกว่าปฏิบัติตาม กล่าวคือ


เมื่อชาติที่เป็นเจ้าของอ่าวยิงสลุต 7 นัด ถือเคล็ดว่าเลข 7 เป็นเลขดี ด้วยว่าตามคัมภีร์ฝรั่งถือว่าพระเจ้าสร้างโลกใน 7 วัน ชาติที่เป็นเจ้าของป้อมบนบกจะต้องยิงสลุตตอบเป็นจำนวน 3 เท่าคือ 21 นัดทันที เพื่อเป็นการให้เกียรติต่อราชทูตหรือผู้แทนแห่งกษัตริย์อังกฤษ


และในกาลต่อมา การยิงสลุตโต้ตอบก็เปลี่ยนเป็นยิงจำนวนฝ่ายละเท่ากันคือ 21 นัด และตกลงกันว่าเป็นการยิงเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่
พระมหากษัตริย์ด้วย

ปัจจุบันการยิงสลุตในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย ยิงจำนวน 21 นัดเท่ากัน ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสากล


แต่บางเอกสารกล่าวว่า ที่ยิงสลุต 21 นัดนั้นเพราะถือตามดาวฤกษ์ในระบบสุริยจักรวาลว่ามี 21 ดวง จึงเป็นการบูชาดาวฤกษ์การยิงสลุต(Salute)เป็นการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุตหรือกระสุนซ้อมรบ เพื่อทำความเคารพต่อประมุขของรัฐ หรือเพื่อเป็นการแสดงว่ามีบุคคลสำคัญมาเยี่ยม และมีเกณฑ์จำนวนนัดตามควรแก่เกียรติยศของบุคคล


ราชนาวีไทยเรียกการยิงสลุต 21 นัดว่า สลุตหลวง แต่ยังมีสลุตหลวงพิเศษที่ใช้ในพิธีการใหญ่ ซึ่งจะยิงได้ต่อเมื่อมีคำสั่งพิเศษเฉพาะคราวเท่านั้น ครั้งหนึ่งช่วงปีพ.ศ. 2431-2433 ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ยิงสลุต 101 นัด ต้องใช้เรือรบยิง 2 ลำ แบ่งยิงเป็นเวลาเช้า เที่ยง และบ่าย ต่อมาการยิงสลุต 101 นัด ถูกยกเลิกไป
ประเพณีการยิงสลุตในไทย มีปรากฏในพงศาวดารว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพราะช่วงดังกล่าวไทยเราคบค้ากับฝรั่งหลายชาติ จึงรู้ขนบธรรมเนียมของต่างชาติ


ตามจดหมายเหตุของฝรั่งเศสกล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2223 เรือรบฝรั่งเศสชื่อ เลอโวตูร์ ได้เข้ามาในบางกอก และมองซิเออร์ คอนูแอล นายเรือได้สอบถามไปทางกรุงศรีอยุธยาว่า จะยิงสลุตให้ชาติไทยเมื่อเรือผ่านป้อมที่บางกอก คือป้อมวิชาเยนทร์ที่ปากน้ำ บางกอกใหญ่(ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี)
จะขัดข้องหรือไม่

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็รับสั่งให้ ออกพระศักดิ์สงคราม ชาวเตอรกีผู้รักษาป้อม ยอมให้ฝรั่งเศสยิงสลุตได้

และมีเรื่องเล่าว่าธงชาติไทยเริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกที่นี่ เพราะตามธรรมเนียมต้องชักธงชาติขึ้นก่อน ฝรั่งเศสจึงจะยิงสลุตได้


และทูตไทยที่ได้รับการยิงสลุตเป็นคนแรกเมื่อเดินทางไปฝรั่งเศสเป็นจำนวน 5 นัดคือ ขุนพิชัยวาทิต และขุนพิทักษ์ไมตรีหลังแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไทยเราไม่นิยมฝรั่งเศส ประเพณีการยิงสลุตจึงหายไป

จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้มีการเริ่มประเพณีนี้ขึ้นอีก เมื่อเซอร์ จอห์นเบาริง เป็นราชทูต เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2398 ก็มีการขออนุญาตยิงสลุต 21 นัด และพระองค์ท่านก็ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต พร้อมทั้งให้มีการยิงตอบด้วยจำนวนเท่ากัน โดยได้มีการออกประกาศให้ประชาชนได้ทราบเพื่อมิให้ตื่นตกใจด้วย เพราะสมัยนั้นเรายังไม่ถือการยิงสลุตเป็นประเพณีที่ต้องปฏิบัติจนมาถึงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เราจึงมีหลักเกณฑ์การยิงสลุต ที่เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยการยิงสลุต ร.ศ. 124” ขึ้น โดยมีผู้มีหน้าที่ยิงคือ เรือรบหลวง ยิงในทะเล และป้อมยิงสลุต ยิงบนบก ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวได้ใช้มาตลอดรัชกาลที่ 5


ในรัชกาลที่ 6 ได้ทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยทรงตราเป็นพระราชกำหนดเรียกว่า “พระราชกำหนดการยิงสลุต ร.ศ. 131 (พ.ศ.2455) “ การยิงสลุตแบ่งเป็นของหลวง แบบธรรมดา ใช้ยิง 21 นัด แบบพิเศษใช้ยิง 101 นัดในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งพระราชกำหนดนี้ใช้มาตลอดรัชกาลที่ 6 แต่ครั้นรัชกาลที่ 7 มิให้ใช้เพื่อความประหยัดปีพ.ศ.2483 จนถึงปัจจุบัน ไทยนำประเพณีการยิงสลุตมาใช้อีก เช่นเดียวกับที่ประเทศอื่นๆในโลกเขาใช้กัน โดยมีข้อบังคับที่เรียกว่า “ข้อบังคับทหารว่าด้วยการยิงสลุต” ซึ่งต่อมารัฐบาลมีกำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา


ถ้าเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา งานพระราชพิธีฉัตรมงคล หรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราช รวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์ หรือประมุขแห่งรัฐ ยิงสลุตจำนวน 21 นัด


ถ้าเป็นระดับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม(ที่เป็นทหาร) ผู้บัญชาการทหารเรือ จอมพลเรือ และเอกอัครราชทูต ยิงสลุต 19 นัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม(ที่เป็นพลเรือน) พลเรือเอก
และเอกอัครราชทูตพิเศษ ยิงสลุต 17 นัด

พลเรือโท และอัครราชทูต ยิงสลุต 15 นัด

พลเรือตรี และราชทูต ยิงสลุต 13 นัด
(สามเหล่าทัพยศเท่ากัน ยิงสลุตเท่ากัน)

อุปทูตยิงสลุต 11 นัด กงสุลใหญ่ ยิงสลุต 9 นัด เป็นต้น
โดย yyswim
 

Create Date : 06 ธันวาคม 2548
42 comments
Last Update : 6 ธันวาคม 2548 14:08:37 น.
Counter : 1539 Pageviews.

 มายิ้มเฉยๆๆ งดป่วน

 

โดย: err_or 6 ธันวาคม 2548 11:34:36 น.  

 

มานั่งอ่านประดับความรู้ครับ

 

โดย: เงือกลม 6 ธันวาคม 2548 11:48:06 น.  

 

ขอบคุณมากเลยค่ะ
กำลังสงสัยอยู่เชียวค่ะ ว่าทำไมต้องเป็น 21 นัด

ที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เอง

ไม่ค่อยจะเห็นการยิงสลุตอื่นๆ เพื่อการต้อนรับรัฐมนตรีหรือพวกอุปทูตสักเท่าไหร่

หรือว่า เขายิงแต่ไม่ถ่ายทอด ก็เลยไม่ทราบ...

ช่วงท้ายสีอักษรจางไปนิด ต้องเพ่งนานทีเดียว

 

โดย: mda IP: 203.159.0.10 6 ธันวาคม 2548 12:07:28 น.  

 

SALUT.......ครับ

ขอบคุณสำหรับเกร็ดความรู้เรื่อง "สลุต" ครับผม ...

 

โดย: กุมภีน 6 ธันวาคม 2548 13:01:38 น.  

 

อ่านจบจนได้ อืมน่าสงสัยเนาะว่าทำไมเขาเรียกว่าสลุต ได้ความรู้ดี เสียดายปีนี้ไม่ได้ฟังการยิงสลุต พลาดเสียแล้ว

 

โดย: btea 6 ธันวาคม 2548 13:09:53 น.  

 

ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลย เพิ่งรู้ว่าที่ยิงไม่เท่ากัน เพราะตำแหน่งที่แตกต่างกัน ดีมากค่ะที่นำสิ่งดี ๆ มาฝาก

 

โดย: ซออู้ 6 ธันวาคม 2548 13:23:54 น.  

 

มะเอ้อ….. เข้ามาเหอะเอ็ง จะทำอะไรบ้านนี้ก้อได้ ข้าไม่เคยถือ หายปวดไมเกรนแล้วยัง?

เงือกลม….. ขอบคุณที่เข้ามาอ่านคับ

MDA……ตอนแรกผมก้อไม่ค่อยรู้อะไร พอผมมาเขียนBlog ก้อทำให้อ่านและรู้เพิ่มขึ้น Bloggang จึงมีดีตั้งหลายอย่าง ทำให้ผมขยันอ่าน ขยันเขียน และได้เพื่อนดีๆ

ผมแก้ไขสีอ่อน ให้เข้มขึ้นแล้วคับ ขอบคุณมากที่บอก

 

โดย: yyswim 6 ธันวาคม 2548 14:19:05 น.  

 

กุมภีณ……ขอบคุณคับ พระเอกประวัติศาสตร์เข้ามาอ่านเองเรยยย

Salute (ซะลูท’) vt.,vi. คำนับ แสดงความเคารพ แสดงคารวะ ยิงสลุต วันทยหัตถ์ กล่าวต้อนรับ –n. การคำนับ การแสดงความเคารพ การแสดงคารวะ การยิงสลุต การแสดงวันทยาหัตถ์ –S welcome, greet

 

โดย: yyswim 6 ธันวาคม 2548 14:19:49 น.  

 

Btea……วันที่5ธันวาคมที่ผ่าน ผมเห็นรูปยิงสลุตในหนังสือพิมพ์นะคับ ก็เลยรีบค้นเรื่องยิงสลุตต่ออีกนิดหน่อย แล้วก้อรีบเขียนลงใน Blogคับ Blogเรื่องนี้ ถือว่าเป็นเรื่องลัดคิวให้ทันเหตุการณ์

อ้อ ผมไม่ได้ฟังการยิงสลุตเหมือนกันคับ

คุณซออู้……ขอบคุณที่ชอบอ่าน


 

โดย: yyswim 6 ธันวาคม 2548 14:20:49 น.  

 

น่าสนใจครับ น่าสนใจ

ความรู้มากๆ เลยครับ

ขอบคุณครับ

ไม่ได้แวะมาตั้งนาน สบายดีนะครับพี่

 

โดย: Marvellous Boy 6 ธันวาคม 2548 15:16:24 น.  

 

ขอบคุณความรู้ดีๆค่ะ

อืมๆ

แวะมาเยี่ยมค่ะ
รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

 

โดย: หมูน้อยหน้าใส 6 ธันวาคม 2548 15:27:14 น.  

 

โห..พี่สิน ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับ ว่าแต่บล็อคของพี่นี่จัดอยู่ในกลุ่มไหนเนี่ยย ฮี่ๆๆๆ ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับ

 

โดย: Due_n 6 ธันวาคม 2548 15:46:38 น.  

 

เคยได้อ่านมาบ้างเหมือนกัน เรื่องยิงสลุต นี่แต่ก็ลืมเลือนไปเกือบหมดแล้ว มาวันนี้เหมือนได้ทบทวนใหม่อีกรอบ

ปล. บอลไทยนัดชิงก็ยิงสลุตเหมือนกัน ฮิๆ

 

โดย: merf1970 6 ธันวาคม 2548 16:01:08 น.  

 

เจ้าของบล็อกนี้ช่างหาข้อมูลดีจริงๆ
ขอบใจมากนะสิน สำหรับเรื่องราวเป็นประโยชน์
เพิ่งได้รู้รายละเอียดก็ที่นี่แหละ ...
....
...
สลุต 101 นัดนี่ .. เวลายิงที คงรัวดีเหมือนกันเนาะ

 

โดย: ซีบวก 6 ธันวาคม 2548 16:21:06 น.  

 

บอลไทยน่าจะยิงสลุตสัก 9 นัด ให้รู้แล้วรู้รอดไป
ทีมไทยเล่นบอลกับนักมวย กับนักเทควอนโด้ กับนักเลง
เองว่ามั๊ย

แค่ลูกเดียวก็สะใจแล้ว คุ้มที่นายไม่ไปเที่ยวประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย มานั่งเขียนบล๊อคให้น้องๆอ่านประดับความรู้ดีกว่าเยอะเลย ยังไงๆ 10,000 รายก่อนสิ้นปี ชัวร์อยู่แล้ว พ่อขยันเปลี่ยนเรื่องเร็วเหลือเกิน พวกอ่านกันตาแฉะแน่ๆเลยเพื่อน
ว่าแต่วันพ่อได้กอดพ่อป่าว ข้าได้กอดคุณตาแทนโว้ยได้ทีวี PANASONIC รุ่นใหม่สุดมา 1 เครื่องไม่รู้เอาไปทำอะไร แต่ต้องรับมิฉนั้นอย่างอื่นก็อดไปด้วย (เอาใจคนแก่โว๊ย)

 

โดย: U2 IP: 61.90.184.202 6 ธันวาคม 2548 16:31:10 น.  

 

หนุ่ม….. ผมก้อสบายดี ยังออกกำลังกายอยู่ทุกวัน ขอบคุณที่มาเยี่ยม น๊า

คุณหมูน้อยหน้าใส……ขอบคุณค้าบ ที่ให้รักษาสุขภาพ เอ…วันนี้ ทำไมข้างนอกเมฆฝนครึ้มละเนี่ย เด๋ว ก้อไม่ได้ไปว่ายน้ำกัน ขอให้คุณมีเวลาไปออกกำลังกายนะค้าบ

 

โดย: yyswim 6 ธันวาคม 2548 16:48:19 น.  

 

ดิว……ขอบคุณที่ชอบ
Blogของพี่ เหรอ? พี่ว่ามันไม่แน่ไม่นอน ไม่ค่อยลงตัว
คงจะเป็นพวกกลุ่มจิปาถะมั้ง ? เพราะพี่นำไปลงใน กลุ่มจิปาถะ บ่อยๆ

Merf….. ผมดูบอลไทยชนะ3-0 เหมือนกัน
ยิงเลขคี่ ก้อเข้าข่ายเรื่องดีๆ ค้าบ (เลขคู่ เรืออัปปางหรือมีปัญหา)
ขอต้อนรับนักกีฬาไทยกลับบ้าน!!!! ยิงสลุต สักกี่ลูกดีล่ะ?

 

โดย: yyswim 6 ธันวาคม 2548 16:49:33 น.  

 

ซี….. Blog ของซี ก้อมีเรื่องดีๆ …อย่าถ่อม
ผมเข้าBlog เป็นประจำ รู้ดีว่า Blog ซี มีเรื่องดีๆ ตลอด ….อย่างตีเทนนิส จนเอ็นขาดเนี๊ย อึ๊ยยย

U2….. เฮ้ย ทำไมฝนไม่ตกทั่วฟ้าวะ คุณตาให้ทีวีนายเชียวเรอะ!!! งั้นข้าต้องไปอุดหนุนซะหน่อย นัดวันมาเล๊ยยย….
วันพ่อ ไม่ได้กอดพ่อ แต่กราบที่อกพ่อ เป็นไง ปะ?


 

โดย: yyswim 6 ธันวาคม 2548 16:58:58 น.  

 

ขอบคุณมากค่า เพิ่งรู้ละเอียดก็คราวนี้อ่ะค่ะ ^^...

 

โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) 6 ธันวาคม 2548 17:21:09 น.  

 

มาเก็บความรู้


ทำไมมีสาระกันจัง

 

โดย: PADAPA--DOO 6 ธันวาคม 2548 20:36:26 น.  

 

เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเนี่ย

 

โดย: พ่อน้องโจ 6 ธันวาคม 2548 21:31:49 น.  

 

เคยได้ยินเสียงเรือประมงเวลาจะออกหาปลาช่วงเช้าๆจะจุดประทัดกันตู้มต้ามๆ

เกี่ยวกันมั้ยเนี่ย


ผใชอบนะ เรื่องตัวเลข เคยคิดว่า ทำไม ต้อง 7 ทำไมต้อง 21 ตัวเลขมีผลกับอะไรอย่างไร และเป็นสัญลักษณ์ของอะไรบ้าง

 

โดย: พ่อน้องโจ 6 ธันวาคม 2548 21:35:29 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูลที่ไม่เคยรู้

 

โดย: Batgirl 2001 6 ธันวาคม 2548 22:18:50 น.  

 

อ่านแล้วได้ความรู้ดี แต่สมัยก่อนเค้ายิงต้อนรับกันระหว่างเรือกับชายฝั่ง จะมีพลาดกันบ้างไหมน้า คิดเล่นๆ

 

โดย: noom_no1 6 ธันวาคม 2548 22:28:38 น.  

 

ขอบคุณครับ อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมดี ผมไปอ่านหัวข้อเก่าๆ ก็สนุกและมีสาระดีนะครับ

 

โดย: ตงเหลงฉ่า 6 ธันวาคม 2548 22:32:43 น.  

 

หวัดดีจ๊ะน้องสิน เข้ามาเก็บความรู้รอบตัวตามเคยอ่ะจ๊ะ ที่จริงสิ่งรอบๆ ตัวก็มีที่มาที่ไปทุกเรื่องเลยเนอะ
วันนี้ปิ๊ง idea ใหม่ อยากรู้ไรถามน้องสินดีก่า จอมค้นจอมหา คิ๊กๆ ได้เป่าอ่ะจ๊ะ

 

โดย: ladybear (ladybear ) 6 ธันวาคม 2548 22:35:56 น.  

 

ได้ความรู้จริง ๆ

 

โดย: ultraman seven 6 ธันวาคม 2548 22:57:44 น.  

 

เพิ่งทราบ จริงๆนะครับว่า มีข้อบังคับในการยิงสลุตด้วย

ขอบคุณมากๆครับ

ขอบคุณครับ สำหรับคำทักทาย

 

โดย: VinKaBees 7 ธันวาคม 2548 7:22:23 น.  

 

คุณสิน ขยันหาข้อมูลดีจังค่ะ โหวตไปแล้ว ในหมวด... (จำไม่ได้)
สรุปแล้วเลขคี่ ดีกว่าเลขคู่สิคะ
แต่ทำไมคนเราอยากจะมีคู่กันนี่

 

โดย: mda IP: 203.159.0.14 7 ธันวาคม 2548 10:51:43 น.  

 

ขอบคุณคุณโบว์….. ที่เข้ามาเยี่ยมเสมอๆ

ขอบคุณคุณPADAPA—DOO…. ที่เข้ามาเยี่ยม มีสาระจริงเหรอคับ?
แต่อีก1-2เรื่องข้างหน้า ก้อ จะถึงคิวเรื่องไร้สาระแล้วละก้าบ …ไม่แน่ใจว่าจะทนอ่านได้มั้ย?

 

โดย: yyswim 7 ธันวาคม 2548 12:41:10 น.  

 

พ่อน้องโจ……ผมก้อเพิ่งจะค้นและเพิ่งรู้เหมือนกัน ก้อ ไม่ค่อยเก่งหรอกคับ

เรื่องจุดประทัดตอนเรือหาปลาเริ่มจะออกเรือตอนตะวันพลบ อันนี้เห็นบ่อย แต่ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องยิงสลุต คงจะเป็นการบอกกล่าวอะไรสักอย่างคับ อาจจะคล้ายๆกับตอนขับรถผ่านหัวโค้งหักศอกแล้วมีศาลเพียงตาหรือศาลเจ้าพ่ออยู่บริเวณนั้น แล้วจะต้องบีบแตรหรือยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการบอกกล่าวก็ได้

เรื่องเลข 7 คงจะถือเป็นเลขดีตามธรรมเนียมชาวคริสต์ เพราะ1สัปดาห์มีทั้งหมด7วัน พระเจ้าสร้างโลกเสร็จภายใน7วัน ส่วนทำไมต้องเป็น 3 เท่า และกลายเป็น 21 นั้น ผมไม่ทราบ ผมยังค้นไม่เจอ ….ลำพังที่ค้นเจอตอนนี้ ก็คือ จุดธูป3ดอก …ทำไมต้องจุด 3 ดอก? คงจะเขียนในวันหน้าคับ

 

โดย: yyswim 7 ธันวาคม 2548 12:42:02 น.  

 

คุณค้างคาว……ขอบคุณจ๊ะที่แวะมาเยี่ยม เขียนเรื่องเสียวได้สะเด็ดดีคับ

หนุ่ม……เออ ใช่ ยิงให้กัน ไม่โดนกันมั่ง รึยังไง!!!!
แต่ปัจจุบัน เขาใช้กระสุนซ้อมรบ ยิงสลุตกันแหร่ะ

ตงเหลงฉ่า….. เข้าไปอ่านเรื่องก่อนๆด้วยเหรอค้าบ โอว์ เป็นพระคุณ มีอะไรก็ช่วยต่อว่าชี้แนะได้
ถามได้มั้ย?....ชอบอ่านเรื่องไหน

 

โดย: yyswim 7 ธันวาคม 2548 12:42:59 น.  

 

คุณพี่lady bear….. ช่วยค้นหาให้คับ ถ้าถามมา เพราะผมก้อจะพลอยได้รู้ไปด้วย
ถูกเลย ความรู้มีอยู่รอบตัว ทุกอย่างมีที่มาที่ไป แม้แต่ชื่อusername ของตะละคน ก็มีที่มาที่ไป

Ultra7….. กินข้าวแล้วยางงง เที่ยงแล้วนะ ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน

VinKaBees……ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยม สักเด๋ว ก้อจะPublishเรื่องใหม่แล้ว เรื่องแนวๆ ช่างในบ้าน

 

โดย: yyswim 7 ธันวาคม 2548 12:43:48 น.  

 

MDA……คงจะไม่มีใครโหวตให้ผมหรอกคับ MDA
เพราะ Blogนี้ มีลักษณะจับจด ไม่ค่อยจะอยู่กะร่องกะรอย เด๋ว เป็นเรื่องแนวนั้น เด๋ว เปลี่ยนมาเรื่องแนวนี้ หลากหลายสไตล์ ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน

เรื่องเลขคี่เลขคู่ เลขไหนเป็นมงคล …ก้อแล้วแต่ความเชื่อน่ะคับ
ฝรั่งเขามองว่าเลข7ดี เลข6ไม่ดี
คนจีนชอบเลข8 คนไทยชอบเลข9 เห็นไม่ตรงกันคับ

 

โดย: yyswim 7 ธันวาคม 2548 12:44:12 น.  

 

ไม่เคยนับเลยครับว่ายิงกันกี่นัด
นี่นับเป็นความรู้ใหม่ล่าสุดเลย

 

โดย: พลทหารไรอัน 7 ธันวาคม 2548 13:59:48 น.  

 

คุณสินคะ เขามีโหวตได้หลายประเภทค่ะ...

เลยเที่ยงมาแล้ว ทานอาหารเที่ยงอร่อยมั๊ยคะ

 

โดย: mda IP: 203.159.0.14 7 ธันวาคม 2548 14:04:12 น.  

 

โอ...ไม่เคยรู้เลย แม้แต่จะรู้ว่าเค้ายิงกัน 21 นัด ก็ยังไม่รู้เลยค่ะ น่าอายจริงๆ

 

โดย: @opal@ 7 ธันวาคม 2548 14:17:57 น.  

 

พลอั้น….. ผมก้อไม่เคยนับ 21นัดค้าบ เพียงแต่เคยอ่านเจอ แล้วก็เก็บความสนใจเอาไว้

Blogเรื่องนี้ ถือกำเนิดขึ้น เพราะเจอภาพยิงสลุตในหนังสือพิมพ์ มันจุดประกายว่า เพื่อนๆก้อคงอาจจะอยากรู้ด้วย แต่อาจจะไม่ว่างค้น

ผมก้อเลยเร่งค้นข้อมูลในครึ่งวัน แล้วนำมาลัดคิวลงในวันที่6ธันวาคม ตอนบ่ายๆ (ที่จริงมีเรื่องที่เตรียมจะลง พร้อมอยู่แล้ว)

ถ้าคุณชอบ ก้อปลื้มซิค้าบ

 

โดย: yyswim 7 ธันวาคม 2548 21:36:58 น.  

 

MDA……ตอนนี้ เวลานี้ ก้อทานอาหารเย็นแล้ว ..และอร่อยคับ (วันนี้กินข้าว คั่วกลิ้ง ผัดวุ้นเส้น แล้วก็กินแกล้มกับผักสดแช่เย็น)

ขอบคุณที่เข้ามาบอกเรื่องเขาโหวต ก้อไม่ค่อยเกี่ยวกับตัวผมหรอก เพราะว่ายังเขียนไม่ค่อยจะเข้าท่า …เอ ต้องไปศึกษาวิธีขับเรือที่ไหนดี จึงจะเข้าท่า สักที

 

โดย: yyswim 7 ธันวาคม 2548 21:38:14 น.  

 

คุณ@opal@.......ผมก้อไม่รู้ในบางเรื่องเหมือนกันคับ ไตรภพพิธีกร เขาพูดเสมอว่า รู้หรือไม่รู้ ไม่ใช่เรื่องเสียหาย มันแล้วแต่เรื่องที่คนจะอ่าน ฟัง และสังเกต
พอถึงบรรทัดที่เขียนนี่ ก็เข้าตัวเองพอดีค้าบ คือ ที่มาเขียนBlogเนี่ย ก้อเพราะเป็นคนขี้เกียจอ่าน และอ่านช้า (ชอบการออกกำลังกายมากกว่า) และเพื่อจะแก้นิสัยเสียๆนี่ ก้อ เลยบังคับตัวเองให้อ่านเย๊อะๆ ก้อ ต้องอ่านทุกเรื่อง แล้วต้องจดเอาไว้ ก้อ แก้นิสัยเสียได้นี๊ดนึงค้าบ


 

โดย: yyswim 7 ธันวาคม 2548 21:39:33 น.  

 

อ่า...อ่านแล้วอยากยิงปืนมั่งจัง...ปืนแก๊บน่ะ...อุอุ...แล้วจะเยวกันมั๊ยเนี่ย....

 

โดย: pataree 10 ธันวาคม 2548 21:39:35 น.  

 

แล้วรัฐมนตรีสมชาย วงส์สวัสดิ์ กะภรรยา ผุ้เป็นน้องสาวทักษิณ ไปตรวจราชการตจว.แล้วมียิงสลุต 21 นัด เมื่อ 2-3 วันก่อนหมายความว่าอย่าง

 

โดย: ฅนไทย IP: 58.8.151.87 21 พฤษภาคม 2551 0:07:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


yyswim
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บล็อกสรรสาระนี้ จขบ.ไม่ได้เขียน-ไม่ได้ถ่ายภาพ-ไม่ได้อัพโหลดคลิปเอง หากแต่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบล็อก เสาะหาเรื่องดีๆ รูปสวยๆ คลิปแปลกๆ มาไว้ในบล็อก


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม ขอเชิญชมหรืออ่านตามสบาย ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ จขบ.ชอบการเข้ามาเยี่ยม แบบกันเอง ง่ายๆ สบายๆ
เริ่มเขียนBlog เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 เวลา 23.30 น.


เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Latest Blogs

New Comments
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2548
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
6 ธันวาคม 2548
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yyswim's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.