พระบรมสาทิสลักษณ์พระบรมสาทิสลักษณ์02 สีน้ำมัน เขียนเมื่อพ.ศ. 2530


03 สีปาสเตล เขียนเมื่อพ.ศ. 2539


04 สีปาสเตล เขียนเมื่อพ.ศ. 2529


05 สีปาสเตล เขียนเมื่อพ.ศ. 2529
พระบรมสาทิสลักษณ์ หรือภาพวาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราๆท่านๆ จะเห็นกันได้บ้าง ในปฏิทินของบางปีของบางหน่วยงาน ....แต่ไม่ค่อยจะได้เห็นภาพใหม่ๆแปลกๆ อย่างพระบรมฉายาลักษณ์ หรือภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมสาทิสลักษณ์ที่นำออกเผยแพร่ส่วนใหญ่ จะนำมาจากภาพวาดต้นฉบับของจิตรกรที่มีชื่อเสียงซึ่งนานๆจะวาดเฉลิมพระเกียรติสักครั้งหนึ่ง ....เว๊ปต่างๆก็จะมีภาพพระบรมสาทิสลักษณ์เผยแพร่อยู่ไม่มากนักเช่นเดียวกันปีพ.ศ.2551นี้ คนไทยเราโชคดีได้รับแจกปฏิทินพระบรมสาทิสลักษณ์ชุดใหม่ เป็นปฏิทินของบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (AIA) ....ผมเองก็เพิ่งได้รับทางไปรษณีย์ เมื่อวานนี้ตอนเย็น พอดีว่าผมเป็นลูกค้าของเขา เขาเลยส่งมาให้ผมคิดว่า เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ที่สวยมากครับ ...เขียนรังสรรค์ขึ้นโดยศิลปินแห่งชาติทางด้านจิตรกรรม คือ อาจารย์จักรพันธ์ โปษยกฤตผมได้รับปฏิทินเพียงชิ้นเดียว แต่ก็อยากจะเผยแพร่ไปให้เพื่อนๆที่อาจจะไม่ใช่ลูกค้าของ AIA ได้ชื่นชมด้วย ...จึงได้นำมาสแกน แล้วอัพลงบล๊อกเพราะคงจะไม่บ่อยนักหรอก ที่จะมีภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ออกเผยแพร่เป็นชุดอีก และโดยเฉพาะเขียนขึ้นด้วยฝีมือระดับปรมาจารย์ ....จักรพันธ์ โปษยกฤต!!!!ในปฏิทินนี้ มีพระบรมสาทิสลักษณ์รวม 11 ภาพ โดยภาพที่ 1(ภาพหน้าปกปฏิทิน) กับภาพที่ 6 จะคล้ายกันครับ แตกต่างกันตรงที่การซูมภาพกับสีที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ...ผมขอนำมาลงทั้งหมด ทุกๆภาพเลยนะครับ เพียงแต่ไม่ได้เรียงลำดับก่อนหลังเหมือนกับในปฏิทิน

06 สีปาสเตล เขียนเมื่อพ.ศ. 2529


07 สีน้ำมัน เขียนเมื่อพ.ศ. 2544


08 สีน้ำมัน เขียนเมื่อพ.ศ. 2546


09 สีน้ำมัน เขียนเมื่อพ.ศ. 2549


10 สีน้ำมัน เขียนเมื่อพ.ศ. 2549


11 สีน้ำมัน เขียนเมื่อพ.ศ. 2547
นอกจากอาจารย์จักรพันธ์ จะวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ไว้ในปฏิทิน 11 ภาพแล้ว ยังได้วาดพระสาทิสลักษณ์ไว้ในปฏิทินนี้ อีก 2 ภาพครับ
12 สีปาสเตล เขียนเมื่อพ.ศ. 2516


13 สีปาสเตล เขียนเมื่อพ.ศ. 2535ประวัติผู้เขียนภาพ


อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2543 ….และได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 52 นายช่างเอกในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่านเป็นจิตรกรอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัย และทั้งยังมีเอกลักษณ์เป็นของท่านเอง ....ท่านมีพื้นฐานความรู้ที่แตกฉานทางด้านวรรณกรรม พุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปะไทย ศิลปะสากล เทคนิคการเขียนภาพ และความรู้รอบตัว
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2486 ที่กรุงเทพมหานคร


การศึกษา

พ.ศ. 2503 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร. วชิราวุธวิทยาลัย (ชั้นประถมศึกษาก็จบจากที่นี่)


พ.ศ. 2509 รับปริญญาศิลปบัณฑิต ศบ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
การทำงาน

พ.ศ. 2509 เป็นพระอาจารย์พิเศษ


พ.ศ. 2512 เป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาศิลปะไทย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงาน

พ.ศ. 2508 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16


พ.ศ. 2512 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 19 ...และเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณี เรื่องมโนราห์ และ พระลอ เพื่อใช้ประดับพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์


พ.ศ. 2514 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20


พ.ศ. 2516 - 2517 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าให้เขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณีจากวรรณคดีบนผืนผ้า เพื่อประกอบเป็นพระวิชนี 11 เล่ม


พ.ศ. 2517 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22


พ.ศ. 2520 จิตรกรรมไทยประเพณี จากวรรณคดีเรื่องอิเหนา ได้รับการตีพิมพ์บนการ์ดอวยพรปีใหม่ โดยองค์การยูนิเซฟ

รางวัลสำคัญ

พ.ศ. 2508 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ


พ.ศ. 2509, 2512, 2514, 2515, 2516 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ


พ.ศ. 2516 รางวัลชนะเลิศภาพจิตรกรรมไทยประเพณี


พ.ศ. 2525 อนุกรรมการผู้ทรงความรู้ทางศิลปะ


พ.ศ. 2525 นายช่างเอกในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


พ.ศ. 2530 - 2531 ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินไทยที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย


พ.ศ. 2532 ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พ.ศ. 2532 รางวัลผู้สนับสนุนดีเด่นการอนุรักษ์มรดกไทย คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย


พ.ศ. 2533 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ กระทรวงศึกษาธิการ


พ.ศ. 2537 ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประยุกต์ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร


พ.ศ. 2542 เกียรติบัตร กรมศิลปากร


พ.ศ. 2543 รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

หากเพื่อนๆต้องการจะดูภาพเขียนของอาจารย์จักรพันธ์ โปษยกฤต เพิ่มเติม

และต้องการจะอ่านคำให้สัมภาษณ์ของท่าน กรุณากดที่นี่ครับ
หรือในอีกเว๊ปหนึ่งก็พอมีอยู่บ้างครับ เชิญกดได้(แต่ไม่มากเท่าเว๊ปแรก)


ผมเอง ขื่นชอบฝีมือของท่านอาจารย์จักรพันธ์ ในระดับต้นๆคนหนึ่งเหมือนกัน.
โดย yyswimCreate Date : 03 มกราคม 2551
Last Update : 3 มกราคม 2551 12:32:10 น. 70 comments
Counter : 17710 Pageviews.

 
emoemo


สวัสดีปีใหม่ครับ...
รื่นเริงปนความเศร้า...มีความสุขมากๆนะครับ


emoemo


โดย: big-lor วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:12:42:34 น.  

 

บล็อคของพี่สินให้ความรู้มากมายครับ

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สวย ๆ ทุกภาพเลยครับ

น่าประทับใจดีครับ

อิอิ


โดย: อาคุงกล่อง (อาคุงกล่อง ) วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:13:41:56 น.  

 
งามค่ะ..

เข้ามาเพราะเห็นรายชื่อผู้อัพเดทบล็อก
และขอขอบคุณ วันก่อนแอบๆ จิกข้อมูลคุณเอกชัย ศรีวิชัย
จากบล็อกของคุณไปนิดหน่อยนะคะ.. พอดีเขียนเรื่อง
คอนเสริ์ตพี่เอก ช่วงเปลี่ยน พอศอ ที่จังหวัดกระบี่ปล. ขอยืมภาพคุณ big-lor แบบ จะๆ เลยด้วยค่า

สวัสดีปีใหม่ค่ะ


โดย: สีน้ำฟ้า วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:13:44:33 น.  

 
ภาพปฏิทินปีนี้เหรอท่าน อยากได้จัง แต่ทำไม่ได้แบบท่านจักรฯ


โดย: ตาพรานบุญ วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:13:57:12 น.  

 งามมากๆค่ะ
ขอบคุณพี่มากๆค่ะ
ที่มาแบ่งปันกันชม


กระซิบ:คิดถึงพี่สินค่ะ
มีเวลาเข้าบล็อกได้บ้าง
แต่ที่บ้านยังมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์+เน็ต
เวลาส่วนใหญ่ที่ว่าง
ดี.ก็เลยนั่งวางแผนเรื่องงาน
จดบันทึกด้วยปากกา...เป็นอีกความรู้สึก
ที่ไม่ได้จิ้มๆๆๆๆไปบนคีย์บอร์ด
โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:14:40:05 น.  

 

เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ที่งามมาก
ทุกภาพเลยค่ะ ..


โดย: null (nature-delight ) วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:15:01:54 น.  

 
งดงามจริงๆค่ะ


โดย: นกแห้ว วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:16:14:11 น.  

 ได้เป็นปฏิทินมา 1 ชุดคับ รักมากเลย


โดย: อืม...ครับ เชิญตามสบาย วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:17:41:48 น.  

 
สวยทุกๆภาพเลยครับ ชอบคอลัมภ์อาจารย์จักรพันธ์ในนิตยสารพลอยแกมเพชรด้วย


โดย: coming soon (The Yearling ) วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:17:51:51 น.  

 
สวยงามมากเลยค่ะคุณสิน
หาดูยากจริงๆด้วย
ขอบคุณที่เอามาแบ่งปันนะคะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ขอให้คุณสินและครอบครัวมีความสุข
สุขภาพแข็งแรงนะคะ


โดย: fonrin วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:17:57:22 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ครับ พี่สิน

พักหลังนี้ ผมได้ยินคำว่า "พระบรมฉายาทิสลักษณ์" อีกคำหนึ่งด้วย เป็นคำที่ผมงง ไม่เข้าใจว่า ถ้าไม่ใช่ "ภาพถ่าย" หรือ "ภาพวาด" เป็นภาพที่อยู่กึ่งกลางของทั้งสองมันจะเป็นอย่างไร

หรือจะเป็น "ภาพวาด" ที่วาดโดยมี "ภาพถ่าย" เป็นต้นแบบ ไม่ใช่พระองค์จริง?


โดย: คนทับแก้ว วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:18:38:34 น.  

 
สวัสดีปีหนูค่ะ ขอให้มีความสุขตลอดทั้งปีนะคะ


โดย: กอล์ฟกะเทวดาน้อยนะคะ (HACKER HUNTING in The City ) วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:21:11:57 น.  

 
ภาพสวยมากคับ


โดย: Kurt Narris วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:21:55:21 น.  

 

จ๊าบ...ครับคุณสิน
หาภาพมาจากไหนเอามาลงครับ
สวยได้ใจทุกภาพเลยครับ..

ต้องขอโทษครับที่ไม่ได้เข้ามาทักทาย
สวัสดีปีใหม่
ผมเองไม่ค่อยมีเวลาเลยครับ
ทำงานเหนื่อยๆ
กลับมาก็อยากนอน อยากพัก
พอมีโอกาศก้เข้ามาทักทาย
เพื่อนๆ พี่ๆ ครับ

ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุข
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับ
คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นครับ...
มีความสุขมากๆ ครับโดย: ฟ้าสดใส ทะเลสีคราม วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:22:13:12 น.  

 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พระองค์ มีพระนามย่อ ตามที่คนไทยทั่วไปเอ่ยชื่อถึงพระองค์ท่านว่า สมเด็จพระพี่นาง


พระองค์ มีพระนามเต็ม ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบ คือ ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง พลเรือเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ตราสัญลักษณ์ประจำสมเด็จพระพี่นาง
สมเด็จพระพี่นาง ประสูติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ณ กรุงลอนดอน และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 02.54 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร สิริพระชนมายุ 84 พรรษาสมเด็จพระพี่นาง เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา) ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


สมเด็จพระพี่นาง ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีโครงการในพระอุปถัมภ์หลายร้อยโครงการ ทั้งด้านการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การแพทย์และการสาธารณสุข การต่างประเทศ การศาสนา และอื่น ๆ ทั้งนี้พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด้าน ทั้งด้านภาษาต่างประเทศ การสอนหนังสือ การเขียนหนังสือ และอีกหลายด้าน รวมทั้ง การขับเครื่องบิน

ทรงฉายต่อหน้าเครื่องบินปีก 2 ชั้น ที่ทรงขับเหรียญที่ระลึก 6 รอบสมเด็จพระพี่นางเหรียญที่ระลึก 80 พรรษาสมเด็จพระพี่นางเหรียญที่ระลึก 84 พรรษาสมเด็จพระพี่นาง
ในช่วงวัน และเดือนแห่งความเศร้าสลด จากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระพี่นาง
.... สื่อมวลชนทั้งหลาย ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งในเว๊ปและในบล๊อกต่างๆ ต่างร่วมกันเขียนสดุดีพระอัจฉริยภาพ และร่วมกันไว้อาลัยแด่พระองค์ท่านโดยถ้วนหน้า

ผมขอใช้วโรกาสนี้ ร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และขอร่วมกราบพระศพ แสดงความเศร้าโศกอาลัยรักในพระองค์ท่าน …โดยขออนุญาตนำบทร้อยกรอง ซึ่งร้อยกรองโดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์ ปี 2523 และเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี 2536 ....มาเสนอไว้ ณ โอกาสนี้


กราบพระพี่นาง


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา เฉิดฉิน


กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ย้ำถวิลถึงพระองค์ว่ายงยัง


สง่างามวามวาวราวรุ้งรุ่ง โรจน์จรุงแรงใจให้รู้หวัง


พระปรีชาวิชาชาญประทานพลัง ให้รู้ตั้งสติตามพระเจตนา


โอ้ว่าพระพี่นางนิราศแล้ว เพลงปี่แก้วกรรแสงสะท้านพร่า


เสด็จสวรรคาลัยอาลัยลา สถิตฟ้าสถิตใจทวยไทยนิรันดร์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ร้อยกรองโดย: yyswim วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:22:13:34 น.  

 คุณบิ๊ก-ลอ ....มาเจิมให้ผมเร็วจัง เพิ่งอัพบล๊อกน่ะเวลานั้น ขอขอบคุณครับ


อาคุงกล่อง.....ได้สาระหรือครับ ขอบคุณครับ เป็นแค่เพียงความรู้ทั่วไปครับคุงกล่อง ..เพราะผมไม่ค่อยจะนำงานแปล และงานวิจัยมาอัพ อุอุ กัว


คุณสีน้ำฟ้า.....เชิญก๊อปไปได้ครับ ผมอนุญาต อิอิ รูปลิงโค้งนี่ก็ชอบเหรอ


ตาพรานบุญ.....ใช่ครับ ตาพราน ผมสแกนปฏิทินตั้งโต๊ะปี2551 ของ AIA ครับ เอามาอัพบล๊อก

ใครมีญาติโยมหรือใครมีเพื่อนที่AIA รีบบีบคอขอไว้นะครับ ผมคิดว่า พอหมดสิ้นปี แล้วคงจะนำมาใส่กรอบ เร่ขายแน่


ภาพชุดนี้ หากหมดจากตลาด ผมว่าเป็นคอลเลคชั่นของนักสะสมที่น่าสนใจครับ อุอุอุ ว่าแล้วก็รีบไปกว้านขอเก็บเพิ่มอีกสักชุด


โดย: yyswim วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:22:57:04 น.  

 


น้องดี.....อย่างที่พี่ตอบเมนต์ ตาพราน ปฏิทินชุดนี้ ในอนาคต คงจะมีค่านะก๊ะ อย่าละเลย หามาเก็บไว้ นะก๊ะ หมดแล้ว หมดเลย โฮะโฮะป้าติ๋ว......ป้าติ๋ว มาเยี่ยม นิ ถามหน่อยป้าติ๋วอยู่เมืองไทยหรือเปล่า? ป้าติ๋ว รีบคว้าปฏิทินนี้ไว้เลยนะครับ ถ้าหากมีเพื่อนอยู่ AIA

อ้อ ป้าติ๋ว อ่านหลังไมค์ผมหรือยังล่ะครับ? ตอบผมด้วยนะ ป้านะแห้ว.....ขอบคุณนะที่มาเยี่ยมอืม เชิญตามสบาย.....หวัดดีน้อง เจอปฏิทินอะไรล่ะ ที่บอกว่ารักมาก อุอุ แบ่งดูกันได้


สุ่น.....พี่ไม่ได้อ่านนิตยสาร พลอยแกมเพชร เลยครับ หนังสือคงมีอะไรดีๆ ระดับหมอยังหาเวลาอ่าน ถ้าสุ่นเจออะไรดีๆ เอามาอัพบล๊อกบ้างนะ คนหลังเขาอย่างพี่ ที่ไม่เคยอ่านนิตยสารแนวนี้ จะได้ตาสว่างบ้างโดย: yyswim วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:22:58:39 น.  

 


คุณเปิ้น.....หวัดดีปีใหม่ครับ ชอบภาพชุดนี้เหรอ?คุณทส......คำที่เมนต์ไว้แปลกดี ผมยังไม่เคยเห็นนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร รึว่า สื่อมวลชนอาจจะพูดหรือเขียนพลาด

หากเจอข้อมูลมากพอ ผมก็เคยคิดครับ ว่าจะอัพบล๊อกเรื่องภาษาไทย สักหน ไม่รู้จะมีคนอ่านมั๊ย?น้องกอล์ฟกะเทวดาน้อยเวียงพิงค์.....อ๊ะ เทวดา มี กา จุ๊

ขอให้รับความรักความห่วงใยเสมอจากพี่สินนะ เป็นห่วงน้องกอล์ฟเหมือนกัน หวัดดีปีใหม่ ก๊าหนุ่มเคิร์ท.....บินมาจากไหนครับพระเอก ที่เมืองไทยกำลังมีข่าวโศกพอดี

ผมก็ไม่ได้ไปเยี่ยมหนุ่มเลย ขอโทษทีหนุ่ม นนท์......โอ อีกแล้ว น้องมีนหลับอีกแล้ว ลุงสินเลยอดทักทายน้องมีน

ต้องขอโทษนะ ช่วงที่น้องมีนว่าง พี่สินไปออกกำลังกาย กลับมากินข้าวก็เลย2ทุ่มแล้ว แล้วจึงจะเริ่มนั่งหน้าคอมพ์ อ๊ะ น้องหนุ่มรีบนอน อุอุ ดับไฟด้วยโดย: yyswim วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:23:00:18 น.  

 
ดูๆไปแล้วท่านมีรสนิยมในการเลือกภาพดีนี่ เรื่องกลอนๆกวีๆผมก็สมัครเล่นน่ะครับ
ใครเป็นมืออาชีพผมก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนล่ะ มวยวัดจริงๆ
ตะกี้ฟังท่านอังคารขับกลอน ขนลุกเชียว ไม่รู้ว้่าเสียงใครขับ พอจบเขาบอกว่าท่านอังคาร ขนลุกตั้งแต่เสียงขับแล้ว เสียดายไม่ได้ไปดูภาพตอนขับ ผมเปิดทีวีทิ้งไว้ฟังแต่เสียงทั้งวันน่ะ


โดย: พ ร า น IP: 222.123.97.236 วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:1:05:30 น.  

 
งามมากเลยค่ะ ขอบคุณที่เอามาฝากกันนะคะ ^_^


โดย: Beee (Beee_bu ) วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:4:10:05 น.  

 
ผมเคยมีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์จักรพันธุ์
ท่านน่ารักมากๆ มีอารมณ์ขัน อารมณ์ดี ตลอด
ภาพของท่านจึงสวยสุดๆ


โดย: นายโต้ง IP: 61.90.184.250 วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:10:45:42 น.  

 

เรื่องโหวตให้บล๊อกนี้


มีพี่ๆเพื่อนๆ ส่งแรงใจเชียร์มาให้ที่บล็อกนี้ครับ ...ขอบคุณมากๆครับ

แถมบางคนยังช่วยบอกกำชับมาทางหลังไมค์ว่า

“ พี่สินช่วยบอกคนอื่นด้วยนะว่า ให้โหวตให้พี่สินที่ ‘Best Education Blog’ ที่เดียว นะคะ“

เอ่อ ขอบคุณนะครับน้องที่จะช่วยโหวตให้พี่สิน

แล้วยังจะช่วยเตือนให้พี่ไปบอกเพื่อนๆ ให้โหวตที่สาขานี้ ที่เดียว ….แล้วพี่สินจะกล้าไปบอกใครไหมเนี่ย?‘Best Education Blog’ ที่เดียว นะก๊ะโฮะโฮะ ‘Best Education Blog’ ที่เดียว นะก๊ะโดย: yyswim วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:12:15:29 น.  

 ' ชื่นเกล้า'


' ชื่นเกล้า' หนังสือวันเด็ก ปี2551 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางฯ โดยอัญเชิญพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระพี่นางฯ สมัยทรงพระเยาว์ มาขึ้นปก

ผู้เขียนภาพ คือ คุณอุทัย ไชยกลาง
หนังสือ' ชื่นเกล้า' พิมพ์จำนวน 7 แสนเล่ม จำหน่ายเล่มละ 12 บาท ขณะนี้มีวางจำหน่ายแล้ว
โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย


บทอาศิรวาทราชสดุดี

สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

วรธัมโมวาท

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2551 " สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม"

สารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และบทความที่ คัดเลือกจากเด็กและเยาวชนผู้รักการอ่านและการเขียน..ส่งมาลงตีพิมพ์ ในหัวข้อต่างๆ เช่น ใครรักการอ่านคือปัญญาชน, คนดีที่หนึ่ง, พึงพอใจในความพอเพียง, เมียงมองรอบตัว, หัวใจไม่ธรรมดา และสรรสาระในรอบปีที่เด็กไทยปิติและภูมิใจ เป็นต้นโดย: yyswim วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:12:19:09 น.  

 
อยากชมพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เยอะๆ ครับ


โดย: null (Commencer ) วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:13:46:11 น.  

 
มีความสุขที่ได้เห็นภาพงาม ๆ อย่างนี้


โดย: yawaiam IP: 125.24.131.208 วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:16:44:29 น.  

 
...


ปาป๊าผมเป็นลูกค้า AIA เหมือนกันครับ
เลยเคยได้เห็นพระบรมสาทิสลักษณ์เหล่านี้มาบ้างแล้ว
แต่มาเห็นอยู่บนจออีกครั้ง ก็ยังงดงามเหมือนเดิม


เห็นปกหนังสือวันเด็ก แล้วคิดถึงครับ
ไม่ได้อ่านหนังสือวันเด็กนานมากแล้ว...มากพอๆกับที่ไม่ได้เป็นเด็กเลยโดย: The Legendary Midfielder (นัท-คุง) IP: 202.12.118.61 วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:17:16:24 น.  

 
ปีนี้อารมณ์ดีค่ะ..
ได้ไป 5 4 3 2 1 .. กับเขาด้วย
ก็เลยเอาลิ้งค์มาฝาก.. ก็ข้อความที่สีน้ำฟ้ามาขออนุญาต
จากคุณนั่นแหละ เอาไปต้มยำทำแกงนิดหน่อยคลิกลิ้งค์ไปอ่านได้เลยค่ะ .. สีน้ำฟ้าภูมิใจเสนอ ศรีวิชัยโชว์ ณ ช่วงรอยต่อแห่งปี..

//www.oknation.net/blog/prettybluesea/2008/01/01/entry-2/comment#read


โดย: สีน้ำฟ้า วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:17:46:39 น.  

 คุณสีน้ำฟ้าครับ.....คลิกเข้าไปอ่านแล้ว พอผมจะคอมเมนต์ ทางเว๊ปมาสเตอร์ให้ผมสมัครรีจิสเตอร์เสียก่อน

ตอนนี้รอเขาตรวจสอบอยู่

ผมคงจะสามารถคอมเมนต์ได้ ในวันพรุ่งนี้ มั๊ง?โดย: yyswim วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:22:09:02 น.  

 


บอล.....ถ้าผมเจอ ผมจะรีบนำมาอัพเพิ่มให้ครับคุณ yawaiam........ขอบคุณครับ ที่หายตัว มาเยี่ยมตำนาน Midfield......ปฏิทินของAIA ปีนี้ สวยดีครับ ..ตัวแทนเขาส่งมาให้นายหรือยัง?

วันนี้ ผมก็โทรไปขอเขาเพิ่มอีกครับ


โดย: yyswim วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:22:14:54 น.  

 


เพลง "แสงหนึ่ง"เป็นเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์


บอยด์ โกสิยพงษ์ ประพันธ์คำร้องและทำนอง

นภ พรชำนิ ผู้ขับร้องขอเชิญฟังเพลง "แสงหนึ่ง" กดที่นี่ครับ...แล้วกด play ปุ่มไหนก็ได้

รู้ไหมว่าเราซาบซึ้งใจแค่ไหน

และรู้ไหมว่าเรานั้น ปลาบปลื้มเท่าไหร่

ที่ได้มีเธอ เป็นพลังอันสำคัญ

เพราะว่าเรานั้นรู้เธอทำเพื่อใคร

เหน็ดเหนื่อยแค่ไหน เธอไม่ไหวหวั่น

เพื่อที่จะให้เรานั้นได้เดินต่อไปแม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเธอ

แต่ว่าสำหรับเรานั้น...เธอเหมือนดังกับแสง ที่มองไม่เห็น

แต่เมื่อส่องมาสะท้อน สิ่งที่ซ่อนเร้น

ก็เด่นชัดขึ้นทันที

เปรียบเธอกับแสง แม้ไม่มีสี

แต่เธอก็สะท้อน ความจริงให้โลกนี้

ได้พบเห็นสิ่งดี ๆ ว่างดงามเพียงใดถึงแม้ว่าพรุ่งนี้ จะเป็นเช่นไร

วันและคืนจะหมุนเปลี่ยนสักเท่าไหร่

เรานั้นก็แน่ใจ ว่าจะมีเธอยืนอยู่ข้างหลังแม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเธอ

แต่สำหรับเรานั้น...เธอเหมือนดังกับแสง ที่มองไม่เห็น

แต่เมื่อส่องมาสะท้อน สิ่งที่ซ่อนเร้น

ก็เด่นชัดขึ้นทันที

เปรียบเธอกับแสง แม้ไม่มีสี

แต่เธอก็สะท้อน ความจริงให้โลกนี้

ได้พบเห็นสิ่งดี ๆ ว่างดงามเพียงใดจึงอยากขอมอบเพลง เพลงนี้ให้

ให้เธอรับรู้ว่าสำหรับเรา เธอสำคัญเพียงไหนเธอเป็นดั่งแสง ที่มองไม่เห็น

แต่เมื่อส่องมาสะท้อน สิ่งที่ซ่อนเร้น

ก็เด่นชัดขึ้นทันที

เปรียบเธอกับแสง แม้ไม่มีสี

แต่เธอก็สะท้อน ความจริงให้โลกนี้

ได้พบเห็นสิ่งดี ๆ ว่างดงามเพียงใด

แต่เธอก็สะท้อน ความจริงให้โลกนี้

ได้พบเห็นสิ่งดี ๆ ว่างดงามเพียงใด.โดย: yyswim วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:22:45:35 น.  

 
วันนี้บล็อกเดียวได้ 3 เรื่องเพียวๆ ถูกใจทุกเรื่อง

เรื่องแรกพระบรมสาทิสลักษณ์งามมากกกกกกกกกกกกกกกกก
จนต้องขอเซฟไว้

เรื่องที่สอง ช่วงนี้ก็ติดตามข่าวพระกรณียกิจของพระองค์ท่านจากทีวีตลอดวัน
ได้มาเห็นจากในบล็อกก็ยังสนใจ

เรื่องที่สาม ชื่นเกล้า หนังสือวันเด็กปีนี้ ดีใจที่ได้เห็นหนังสือวันเด็กอีกหลังจากที่ต้องห่างหายกันไปหลายปี

ขอบคุณเจ้าของบ้านที่สรรหาสาระดีๆมาแบ่งปัน


โดย: เจ๊ IP: 124.121.58.139 วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:23:08:12 น.  

 

โหวตให้บล๊อกนี้ในสาขา Best Education Blog
ด้วยความเต็มใจยิ่งค่ะ ..ปล. ตอนนี้ทำไมป้าติ๋วมีคำว่า "null" อยู่หน้าชื่อ login เสมอ
ก็ไม่ทราบค่ะ .. ท่านใดทราบวิธีแก้ไขช่วยบอกด้วยได้ไหมคะ ..


โดย: null (nature-delight ) วันที่: 5 มกราคม 2551 เวลา:0:20:45 น.  

 

สวัสดีปีใหม่นะคะคุณสิน
มีความสุขมากๆค่ะ


โดย: prncess วันที่: 5 มกราคม 2551 เวลา:12:07:31 น.  

 
งดงามมากครับ ถ้าขยายสีแล้วใส่กรอบสวยมากๆๆ


โดย: ต่อตระกูล วันที่: 5 มกราคม 2551 เวลา:15:34:33 น.  

 


พี่สินคะ..

งดงามมากจริงๆ เป็นบรมสาทิศลักษณ์ที่ควรค่ายิ่ง สงสัยจะต้องรีบไปหามาไว้บ้างค่ะ

ขอบคุณที่นำสิ่งดีดีมามอบให้ชาวบล็อกนะคะ


โดย: Nok_Noah วันที่: 5 มกราคม 2551 เวลา:23:34:12 น.  

 
สวยงามมากเลยครับ


โดย: CDCR265 วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:8:42:40 น.  

 
ชอบฝีมือการวาดของอาจารย์จักรพันธ์เหมือนกันครับ ดูอ่อนช้อย นุ่มนวล ชวนฝัน...เหลือเกิน

ถ้าเป็นของต่างประเทศจะชอบฝีแปรงของ Norman Rockwell สวยจริงๆ


โดย: ปอมปอม วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:10:56:40 น.  

 
เข้ามาอ่านบล็อกเดียว ได้ความรู้ ความประทับใจกลับไปเต็มเปี่ยมเลยค่ะ

หนูโหวตให้พี่แล้วนะคะ


โดย: Sirinut วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:11:10:30 น.  

 
ภาพสวยมากๆครับ คุณสิน
ขออณุุญาต save เก็บภาพไว้นะครับ จะได้นำไปใส่กรอบ ฝากเพื่อนๆ

เอาไปเลยครับย 6 คะแนน Best education blog จากน้องโรส และคุณ ผมขาว ครับ สุดยอดบล้อค ให้ความรู้จริงๆ


โดย: คนตาพิการ วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:18:57:36 น.  

 


พี่สินคะ

มาโหวตสาขา Best education blog เช่นกันค่ะ


โดย: Nok_Noah วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:19:56:03 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณสิน....วันนี้มดทิพย์มาโหวตให้3สาขานะค่ะเอาไปเลย9คะแนน

ปีใหม่แล้วขอให้คุณสินมีความสุขมากๆค่ะ

คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจนึก เจอแต่สิ่งที่ดีๆและคนดีค่ะ


โดย: มดทิพย์ วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:22:34:47 น.  

 
yyswim เขียนต่อ
น้องบอล(Commencer) คอมเมนต์ไว้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551ว่า “อยากชมพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เยอะๆ ครับ”


ผมตอบคอมเมนต์ไปว่า “บอล ....ถ้าผมเจอ ผมจะรีบนำมาอัพเพิ่มให้ครับ”
ทีนี้ ...พระสาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่าน ผมหาไม่เจอ เลยครับ


ผมจึงขอเสนอภาพ พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพี่นางฯ ที่บางภาพหาดูได้ยาก มามอบให้แทนครับ


22
23
24
25
26โดย: yyswim วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:23:00:27 น.  

 
27
28

29
30
31


32
โดย: yyswim วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:23:03:02 น.  

 
33
34
35
โดย: yyswim วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:23:04:31 น.  

 

36
37
38
39
40
โดย: yyswim วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:23:05:57 น.  

 

41
42
43
44

45


ลมแห่งโศกโบกหล้า ประชาไทย


สมเด็จพระพี่นางฯไกล ลับแล้ว


น้ำตาราษฎร์ร่วงรินไหล อาลัยสุด


ขอเสด็จเสวยสวรรค์แผ้ว ภพโพ้นสวรรยา
นางชมัยพร แสงกระจ่าง # นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย -- ประพันธ์


โดย: yyswim วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:23:07:50 น.  

 เจ๊ครับ......ผมขอขอบคุณ ขอบพระคุณ กราบขอบพระคุณเลย ที่เจ๊อยากจะช่วยโหวตให้ผม ใจแทบขาด

ไม่เป็นไรเจ๊ ขอบพระคุณมาก

คือ ผมก็รู้ว่ายังค้นคว้ามาได้ยังไม่ดี เขียนก็ยังไม่ดี ยังมีอะไรอีกมากๆที่จะต้องเรียนรู้ต่อไป

บังเอิญว่า มีคนนับร้อยนับพัน อาจจะนับหมื่อนนะครับที่เขาก็ค้นคว้ามาเขียน เพียงแต่ว่าผมและเจ๊ ยังไม่รู้ว่าเขาเหล่านั้นอยู่ที่บล๊อกหลังไหน

ดีเสียอีก พอผลประกาศออกมา เราก็จะได้เดินไปขอทำความรู้จักเขา และอ่านผลงานของเขา

เออ สงสัยเดี๋ยวผมต้องกินยาแก้ไข้อีกสองเม็ดล่ะ ตัวมันยังร้อนอยู่เลยครับเจ๊


โดย: yyswim วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:23:18:48 น.  

 ขอขอบคุณครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มากน้ำใจ


ขอบคุณ ป้าติ๋ว....โหวตให้บล๊อกนี้ในสาขา Best Education Blog ด้วยความเต็มใจยิ่ง


ขอบคุณเจ้าหญิง......ไม่เจอเจ้าหญิงเสียนาน หวัดดีปีใหม่ครับ ขอบคุณครับที่กรุณาไม่ลืมบล๊อกบ้านนี้


ขอบคุณน้องต่อ.....คนเก่งประจำบล๊อกแก๊งค์ น้องมีฝีมือเยี่ยมจริงๆ เขียนบล๊อกได้ไง คนเข้าเยี่ยมบล๊อกวันละ 7หมื่นห้นพันกว่าคน ไปได้นางกวักทองที่ไหนมาเหรอ? เก่ง เก่งมั่กมากขอขอบคุณ น้องนก....ที่เข้ามาถึง2ครั้ง และยังกลับเข้ามาบอกด้วยว่า ให้เกียรติโหวต “มาโหวตสาขา Best education blog เช่นกันค่ะ” ขอบคุณน้องนกคร้าบบบบคุณตรี......'น้องมีน' คงหลับแล้ว คุณตรีใจดีมากๆครับ ที่จะโหวตให้ผมตั้งเก้าคะแนน


เอามาจากเก๊ะของคุณตรีเอง หรือว่าไปหักคอบังคับ คนข้างกายเขามา เนี่ย


จะแบบไหน ก็แล้วแต่ แต่ก็ทำให้พี่สิน สุดแสนจะตื้นตันใจ อิอิ เกือบจะร้อง....(ต่อคำเอาเอง)โดย: yyswim วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:23:32:56 น.  

 
ทุกภาพที่นำมาเพิ่มสวยมากกกกกกกกกก

ดูไม่เบื่อ ยิ่งมองยิ่งชื่นใจ

ขอเซฟไว้อีกนะ


โดย: เจ๊ IP: 124.121.58.163 วันที่: 7 มกราคม 2551 เวลา:0:46:09 น.  

 


แวะมาชมภาพแล้วก็ขออนุญาตแอคพี่สินเลยค่ะ
สวัสดีตอนเช้าค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 7 มกราคม 2551 เวลา:7:36:44 น.  

 


เจ๊…… เสียดายว่ามีเวลาไม่มากในการค้นหา ไม่งั้นคงจะได้รูปมาให้เซฟมากกว่านี้


คุณอุ้ม......ขอบคุณครับที่มาเยี่ยม

ขอ นุ-ยาด แอดบล๊อกด้วยคนนะคุณอุ้มโดย: yyswim วันที่: 7 มกราคม 2551 เวลา:12:37:51 น.  

 
เรื่องของพี่สินน่าอ่านเสมอครับ
มีสาระมากด้วย รูปเยอะดี
แค่ดูรูปก็ประทับใจแล้วครับ

ช่วงนี้ผมห่างบล้อกไปบ้างนะครับพี่
ก็สอบอยู่เรื่อยๆ ผมแค่เข้ามาขยับบล้อกหน่อย
ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมใคร เพื่อนเลยหายหมดเลย
ขอบคุณครับพี่ที่ไปเยี่ยมผมเสมอ
โดย: basbas วันที่: 7 มกราคม 2551 เวลา:13:07:15 น.  

 
แวะมาสวัสดีปีใหม่ค่ะ


เราชอบเก็บปฏิทินธนาคาร โดยเฉพาะปีที่มีรูปวาด(ขอใช้คำธรรมดา)

สวยจริงๆค่ะ
โดย: PADAPA--DOO วันที่: 7 มกราคม 2551 เวลา:13:08:31 น.  

 
บอกช้าไปครับคุณสิน
ผมโหวตคุณสินไป 3 สาขา

Best Topical Blog
Best Sports Blog
Best Business Blog

โชคดีครับ


โดย: พลทหารไรอัน วันที่: 7 มกราคม 2551 เวลา:14:04:05 น.  

 


แรม 14 ค่ำเดือน 1..ตรงวันพระ
เดือนมืดอีกครา...แวะหาดึกดื่นยามสนธยา
ด้วยภาระกิจงานยุ่งจังเลยค่ะ

เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา
จงยกเอา ส่วนดี เขามีบ้าง
เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู
ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ของ เขาเลย ฯพระนี้มีบุญเป็นให้จิตระลึกและนำเยือนกัลยาณมิตรเสมอ
อนุโมทนา...ค่ะ

ภาพสวยจังเลยค่ะคุณสิน..
สวยทุกภาพเลยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะสำหรับคะแนน
มิตติ้งที่ไหนจะไม่ลืมชวนค่ะ
นอนหลับฝันดีนะค่ะโดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 7 มกราคม 2551 เวลา:23:38:13 น.  

 


น้องบาส.....น้องเข้าใจถูกแล้ว หน้าที่ตอนนี้ของน้องบาส คือเรียน คือสอบ

เขียนหรือคอมเมนต์บล๊อกแก๊งค์ไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกครับ เป็นเพียงงานอดิเรก แบบเล่นเกมส์ หรือฟังเพลง

เพราะงานที่สำคัญรองจากเรียนหนังสือ คือช่วยงานบ้าน คือออกกำลังกาย และคือนอนหลับให้เต็มที่

พี่ขอออกตัวอะไรหน่อยกับน้องบาสนะ คือ พี่สินรู้สึกจะตอบเมนต์น้องบาสแบบอาจารย์ทุกทีเลย รู้สึกแปลกดี คือ จะมีแต่ตักเตือน แล้วก็ตักเตือน มันแปลกน่ะ พี่สินไม่ค่อยจะทำแบบนี้ กะใครๆนักหรอก....น้องบาสอาจจะหงุดหงิดรำคาญก็ได้น้องPADAPA—DOO…..อยู่ต่างประเทศ น่าจะเก็บสะสมปฏิทินสวยๆของประเทศจีนไว้บ้าง โนะ แล้วหากมีที่สแกนได้ เพื่อนๆทางนี้จะโชคดีได้เห็นปฏิทินสวยๆบ้าง
เจฟ......นายจะโหวตให้ในสาขาใด ก็แล้วแต่ ผมชื่นชอบชื่นชมทั้งสิ้นด้วยหัวใจ ขอขอบคุณ

เพราะทำให้คิดว่า ตัวเองมีประโยชน์อยู่ในบล๊อกแก๊งค์อยู่บ้าง

ผมโหวตให้นาย ในสาขา The Best of Blog 3 คะแนน

ไม่ได้โหวตให้ในสาขาอื่น ขอโทษด้วย

เพราะโหวตให้แค่ คนไม่กี่คน เอ๊งงงง

และเชียร์หวังให้นายเข้าวินอีกด้วย ..คงจะคะแนนนำโด่งแบบม้วนเดียวจบ มั๊ง เพราะสังเกตว่า จะมีคนคลั่งนายมาก คลั่งทั้งรูปภาพ ความคิด และวิธีเขียน...

เอ รึว่า จะคลั่งตรงเสน่ห์ ความหล่อ ..อุอุอ ประเด็นหลัง ข้าไม่เกี่ยวนาวุ๊ย

เออ ที่จริงข้าน่าจะโหวต ให้นายในสาขามิสเตอร์มิตรภาพ ด้วยนิ ...โทด-ที ลืมไป


โดย: yyswim วันที่: 8 มกราคม 2551 เวลา:0:38:54 น.  

 
ส่งหลังไมค์ไม่ได้เลยครับคุณสิน
--> คุณ yyswim ไม่สะดวกรับข้อความจากคุณค่ะ


โดย: พลทหารไรอัน วันที่: 8 มกราคม 2551 เวลา:0:40:58 น.  

 


คุณแคท.....มีใครเริ่มเขียนบล๊อกเรื่อง ทำบุญ 9 วัดแล้วหรือยัง?

มีใครไปกันบ้าง? กี่คนครับ


โดย: yyswim วันที่: 8 มกราคม 2551 เวลา:0:45:33 น.  

 
เผลอกด ignore ผมไปปะครับ ลองเช็คดูครับ


โดย: พลทหารไรอัน วันที่: 8 มกราคม 2551 เวลา:0:57:08 น.  

 
รูปสวยทุกรูปเลยค่ะ ขอแอบเซฟไว้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: KungGuenter วันที่: 8 มกราคม 2551 เวลา:4:05:01 น.  

 
แวะมาทักทายครับคุณสิน.....

ขอบคุณสำหรับภาพต่างๆที่หาดูได้ยากยิ่งเหล่านี้นะครับ.....


โดย: doctorbird วันที่: 8 มกราคม 2551 เวลา:14:37:26 น.  

 


พอดีผมก็เคยเป็นลูกค้า AIA เช่นกัน
แต่ตอนนี้ย้ายที่อยู่จนทาง AIA มึน ก็เลยคงจะส่งมาให้ไม่ถูก
รูปปฏิทินนี้ ผมได้มาจาก ธ.ไทยพาณิชย์ น่ะครับ
เห็นเป็นภาพวาด คล้ายๆกันกับเรื่องใน blog ท่านสิน
ก็เลยถ่ายรูปให้ดูกันครับ.. ด้านในก็เป็นภาพวาดของแต่ละพระองค์ครับ
ท่านสินลองไปหาดูนะครับ

ปล. ที่ท่านสินว่าเคยเป็นลูกค้าเก่า
อ่านแล้วเข้าใจว่าตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วซิครับ?


โดย: merf1970 วันที่: 8 มกราคม 2551 เวลา:16:03:31 น.  

 


นิ๊ง......ผมเป็นลูกค้าเก่า AIA ทำประกันมา 20 กว่าปีแล้ว คงจะถือว่าเก่า ล่ะนะ

จ่ายเงินตามกำหนดครับ เช็คข้อมูลได้ เพราะไม่ชอบให้ใครทวงเงิน


จ่ายเบี้ยประกัน AIA ไปปีละ 2 กรมธรรม์ รวมจ่ายปีละ 3 หมื่นเศษ

เฮอะเฮอะ ยิ่งแก่ ยิ่งจ่ายเพิ่ม แน่ะแต่ปีหนึ่งๆ ผมจะได้แค่ปฏิทิน นี่แหร่ะ ฉบับเดียว ...หากทำเฉยๆ ไม่ขอเขา เขาก็จะไม่ให้ด้วย ...ขนาดค่าเบี้ยประกัน เขายังไม่ทวงผมเลย บริษัทนี้บริการแปลกมาก หรือจะให้ผมผิดนัดส่งเบี้ยประกันรึปล่าว?


20 กว่าปีที่ผมจ่ายเบี้ยประกัน ผมยังไม่เคยเคลมอะไรเขาเลย แม้แต่ 50 สตางค์


ผมจะคืนกรมธรรพ์บริษัทเขาไป ...ก็มีคนบอกว่า อย่านะ ไม่คุ้ม....ผมก็เลยเป็นแบบน้ำท่วมปาก ทำอะไรดีกว่านี้ ไม่ได้นี่นะ ถ้ามีการส่งแบบประเมินการให้บริการของตัวแทนประกัน ของบริษัทนี้ ผมจะให้คะแนนตก จริงๆด้วยครับ


(อ้อ แต่ 2-3ปีแรก จะดีครับ)เพราะทั้งปี ตัวแทนเขาไม่เคยมาเยี่ยมผม ไม่เคยโทร.มาหา ถ้าอยากจะได้ปฏิทิน ผมก็ต้องโทร.ไปขอ โฮะโฮะ แถมยังต้องโทร.ไปถามเขาว่า จะให้ผมจ่ายเบี้ยประกันได้เมื่อไหร่ จำนวนเท่าใดครับ


ถ้ามีเพื่อนๆคนไหน ทำประกันกับบริษัทนี้…ผมอยากจะปรับทุกข์ นิ ...เพราะ ถ้าเกิดผมเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล ผมยังไม่รู้เลย ...ว่าเขาจะมาเยี่ยมผม รึปล่าว?


บ่นมายาวๆ คือ เผื่อเพื่อนบางคน กำลังคิดจะทำประกัน จะได้ไม่ต้องมาประสบอย่างผม ที่ผมเขียนมา ผมเขียนจากหัวใจ ไม่เคยหลอกลวงใครนะครับโดย: yyswim วันที่: 8 มกราคม 2551 เวลา:20:14:51 น.  

 นิ๊ง.........ปฏิทินปี 2551 ของธนาคารไทยพาณิชย์ คล้ายกับปีกลายครับ คือ เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ แต่เขียนรูปไม่โดดเด่นมาก บางรูปก็ไม่เหมือนพระองค์จริง รูปที่นิ๊งกรุณาถ่ายมาโชว์ไว้ให้ รูปนี้ละสวย ขอขอบคุณมาก


ผมได้ปฏิทินของไทยพาณิชย์ มาคอลเลคชั่นแล้วครับ ได้มา 2 ฉบับ เพราะผมใช้บัตรเครดิตของแบ๊งค์นี้ ครับ


โดย: yyswim วันที่: 8 มกราคม 2551 เวลา:20:21:40 น.  

 เจฟ.....ขอคุณมากที่จะส่งหลังไมค์มาให้ มีข่าวดีอะไรเหรอ?

ถ้าเกิด Error ก็อาจแจ้ง Admin ของพันทิปได้


คุณKungGuenter.....ขอบคุณที่ชอบเรื่องนี้


ขอบคุณครับ หมอเบิร์ด......ที่มาเยี่ยม คืนนี้ ผมกะจะอัพบล๊อกเรื่องใหม่ครับ


โดย: yyswim วันที่: 8 มกราคม 2551 เวลา:20:26:52 น.  

 
ภาพสวยมากครับ
อยากวาดเก่งเเบบนี้จัง


โดย: พ.ม.......คุณธีโร IP: 58.8.50.128 วันที่: 11 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:43:31 น.  

 
ภาพสวยมากเสนอให้มีภาพพระองค์ท่านกับเด็กโปลิโอเคยเห็นในหนังสืออะไรศักอย่างจำไม่ได้นานแล้ว ทราบซึ่งในพระจริยาวัตร น้ำตาไหล
อยากได้ภาพเก็บไว้ ท่านใดมีช่วยส่งมาหน่อย
DJ


โดย: ดวงใจ ไทยวงษ์ IP: 222.123.62.225 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:43:11 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: dak IP: 192.168.108.121, 118.173.162.33 วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:9:37:40 น.  

 
รบกวนถามค่ะ..ถ้าต้องการใช้ภาพต้องซื้อลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะ
แล้วต้องขอทางพระราชวังด้วยรึเปล่าคะ


โดย: tookatoon IP: 58.11.49.176 วันที่: 2 ตุลาคม 2553 เวลา:20:14:24 น.  

 
รบกวนถามคะ ไม่ทราบว่าภาพวาดราชวงศ์จำหน่ายรึเปล่าคะ ถ้าจำหน่าย อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ


โดย: ปุ๊ก IP: 171.96.241.42 วันที่: 8 สิงหาคม 2557 เวลา:12:02:55 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

yyswim
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บล็อกสรรสาระนี้ จขบ.ไม่ได้เขียน-ไม่ได้ถ่ายภาพ-ไม่ได้อัพโหลดคลิปเอง หากแต่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบล็อก เสาะหาเรื่องดีๆ รูปสวยๆ คลิปแปลกๆ มาไว้ในบล็อก


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม ขอเชิญชมหรืออ่านตามสบาย ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ จขบ.ชอบการเข้ามาเยี่ยม แบบกันเอง ง่ายๆ สบายๆ
เริ่มเขียนBlog เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 เวลา 23.30 น.


เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Latest Blogs

New Comments
Group Blog
 
<<
มกราคม 2551
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
3 มกราคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yyswim's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.