มกราคม 2559

 
 
 
 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
16 มกราคม 2559
จีนจับใจ
  16 Jan 2016 : วันครู ภูมิใจในความเป็นครู

 咏春| (Spring Chant) Singing for Spring作词:花晶晶 (Lyricist) 作曲:何亮 (Composer) 编曲:何亮 (Arrangement)

Lyrics translation by gackyuful at www.onehallyu.com

Lyrics:

 拾一片落叶仰望新旧交叠

shí yī piàn luò yè yǎng wàng xīn jiù jiāo dié

Pick up a fallen leaf and look up to the old handing over to the new

嫩绿自梢头微微微微露脸

nèn lǜ zì shāo tóu wēi wēi wēi wēi lòu liǎn

Tender green shoots faintly emerge from the ends of the branch tips
被清风忽略花开得犹豫不决

bèi qīng fēng hū lüè huā kāi dé yóu yù bù jué

The flowers that have been overlooked by the cool breeze bloom hesitantly
独徘徊等你等你等你的一切
dú pái huái děng nǐ děng nǐ děng nǐ de yī qiè

Solely lingering in wait for you, in wait for you, in wait for your everything

洒一地斑驳阳光穿过新叶
sǎ yī dì bān bó yáng guǎng chuān guò xīn yè

Mottled sunlight passes through the new leaves and is sprinkled onto the ground

心事空流转思念渐渐倾斜

xīn shì kōng liú zhuǎn sī niàn jiàn jiàn qīng xié

Worries circulate in the air and feelings of longing gradually tilt
草长莺飞慰籍孤单的残雪

cǎo zhǎng yīng fēi wèi jí gū dān de cán xuě

The grass grows and orioles fly to comfort the lonely remnants of snow
放开手让寒冷胆怯
fàng kāi shǒu ràng hán lěng dǎn qiè

Release (your) hand and let the cold (become) timid

日高悬风拂面留下丝丝温暖
rì gāo xuán fēng fú miàn liú xià sī sī wēn nuǎn

The sun is suspended high (in the sky) the wind brushes the (earth’s) surface leaving behind traces of warmth

别辜负眼前季节

bié gū fù yǎn qián jì jié

Do not disappoint the season before your eyes
花踌躇柳轻叹敢问情何以堪
huā chóu chú liū qīng tàn gǎn wèn qíng hé yǐ kān

The flowers hesitate, the willow gently sighs, venturing to ask how this can be endured

徒伤悲青春年月

tú shāng bēi qīng chūn nián yuè
The sorrowful days of one’s youth

春知晓梦不觉恰似你我那年

chūn zhī xiǎo mèng bù jué qià sì nǐ wǒ nà nián

Spring understands (our) unconscious dreams, just like you and me back then
不经事却说离别

bù jīng shì què shuō lí bié

Yet (we) said let’s part without enduring
燕归来莺语乱谁在歌咏春天

yàn guī lái yīng yǔ luàn shéi zài gē yǒng chūn tiān

The swallows return and the orioles sing [1],who is singing for spring?
眼清澈笑容无邪
yǎn qīng chè xiào róng wú xié

(My) eyes are clear and (I) smile without guilt

拾一片落叶仰望新旧交叠

shí yī piàn luò yè yǎng wàng xīn jiù jiāo dié

Pick up a fallen leaf and look up to the old handing over to the new

嫩绿自梢头微微露脸

nèn lǜ zì shāo tóu wēi wēi lòu liǎn

Tender green shoots faintly emerge from the ends of the branch tips
被清风忽略花开得犹豫不决

bèi qīng fēng hū lüè huā kāi dé yóu yù bù jué

The flowers that have been overlooked by the cool breeze bloom hesitantly
独徘徊等你等你的一切
dú pái huái děng nǐ děng nǐ de yī qiè

Solely lingering in wait for you, in wait for your everything

许一个心愿忘记忧伤情节

xǔ yī gè xīn yuàn wàng jì yōu shāng qíng jié

Allow a cherished desire to forget circumstances laden with grief

闭上眼合十双手默默叨念

bì shàng yǎn hé shí shuāng shǒu mò mò dāo niàn

Close (my) eyes and put the palms of my hands together to pray under my breath

阳光映在眼睑我不再拒绝

yáng guǎng yìng zài yǎn jiǎn wǒ bù zài jù jué

I no longer reject the sunlight that shines onto my eyelids

暖暖的暖暖的补心里空缺

nuán nuán de nuán nuán de bǔ xīn li kòng quē
Warmly filling the vacancy in my heart

云淡淡天很蓝思绪慢慢走远

yún dàn dàn tiān hěn lán sī xù màn màn zǒu yuǎn

The clouds are faint, the sky is very blue, my emotional state slowly distances itself from me
春光细细流淌幸福漫过指尖

chūn guāng xì xì liú tǎng xìng fú màn guò zhǐ jiān

The radiance of spring flows delicately, happiness overflows from my fingertips  
是谁在看风景她又被谁看见

shì shéi zài kàn fēng jǐng tā yòu bèi shéi kàn jiàn

Who is looking at the scenery, and who has caught side of her?

谁转身微微笑谁的心事释然

shéi zhuǎn shēn wēi wēi xiào shéi de xīn shì shì rán

Whoever turns round to gently smile, whoever’s worries will be relieved

洒一地斑驳阳光穿过新叶
sǎ yī dì bān bó yáng guǎng chuān guò xīn yè

Mottled sunlight passes through the new leaves and is sprinkled onto the ground

心事空流转思念渐渐倾斜

xīn shì kōng liú zhuǎn sī niàn jiàn jiàn qīng xié

Worries circulate in the air and feelings of longing gradually tilt
草长莺飞慰籍孤单的残雪

cǎo zhǎng yīng fēi wèi jí gū dān de cán xuě

The grass grows and orioles fly to comfort the lonely remnants of snow
放开手让寒冷胆怯
fàng kāi shǒu ràng hán lěng dǎn qiè

Release (your) hand and let the cold (become) timid

日高悬风拂面留下丝丝温暖
rì gāo xuán fēng fú miàn liú xià sī sī wēn nuǎn

The sun is suspended high (in the sky) the wind brushes the (earth’s) surface leaving behind traces of warmth

别辜负眼前季节

bié gū fù yǎn qián jì jié

Do not disappoint the season before your eyes
花踌躇柳轻叹敢问情何以堪
huā chóu chú liū qīng tàn gǎn wèn qíng hé yǐ kān

The flowers hesitate, the willow gently sighs, venturing to ask how this can be endured

徒伤悲青春年月

tú shāng bēi qīng chūn nián yuè
The sorrowful days of one’s youth

春知晓梦不觉恰似你我那年

chūn zhī xiǎo mèng bù jué qià sì nǐ wǒ nà nián

Spring understands (our) unconscious dreams, just like you and me back then
不经事却说离别

bù jīng shì què shuō lí bié

Yet (we) said let’s part without enduring
燕归来莺语乱谁在歌咏春天

yàn guī lái yīng yǔ luàn shéi zài gē yǒng chūn tiān

The swallows return and the orioles sing [1],who is singing for spring?
眼清澈笑容无邪
yǎn qīng chè xiào róng wú xié

(My) eyes are clear and (I) smile without guilt

春知晓梦不觉恰似你我那年

chūn zhī xiǎo mèng bù jué qià sì nǐ wǒ nà nián

Spring understands (our) unconscious dreams, just like you and me back then
不经事却说离别

bù jīng shì què shuō lí bié

Yet (we) said let’s part without enduring
燕归来莺语乱谁在歌咏春天

yàn guī lái yīng yǔ luàn shéi zài gē yǒng chūn tiān

The swallows return and the orioles sing [1],who is singing for spring?
眼清澈笑容无邪
yǎn qīng chè xiào róng wú xié

(My) eyes are clear and (I) smile without guilt

是谁在歌咏春天

shì shéi zài gē yǒng chūn tiān

Who is singing for spring?ทุ
ก ๆ ปี นอกเหนืองานสอนแล้ว งานกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะเด็กเล็ก ๆ ก็ไม่ได้หมูเลยสำหรับ จขบ.

ส่วนตัวแล้วการฝึกใด ๆ ที่วัย ความตั้งใจ และสมาธิของผู้เรียนยังไม่พร้อมจะเรียน "มันยาก" มาก

อันนี้เข้าใจ.. เพราะย้อนไป จขบ.ไม่ใช่เด็กเรียนเท่าไหร่นัก มีบ้างหน้าห้องบางวิชาที่ตัวเองว่าใช่  ภาษาต่างประเทศ ดนตรี อะไรงี้ (อันนี้คงไม่ใช่ไม่พร้อม แต่เกมากกว่า 555+)


ตอนนี้ความถนัด 2 อย่างกลายเป็นภาระหลักที่ต้อง "สอน" ที่เกริ่นอย่างนี้ เพราะวันนี้อยากบันทึกเรื่อง ๆ นี้ไว้ดูยามแก่ตัวตอนที่ไม่มีแรงมาเต้นแร้ง เต้นกา ออกแบบท่า หรือจะอะไรก็ตามแต่...

จริง ๆ ทุกปี ๆ มันก็หน้าที่อยู่แล้ว เพียงแต่ปีนี้พิเศษนิดนึงที่การแสดงของเด็กที่สอนเต้นดันได้แสดง 4 เวทีรวด เด็ก ๆ ก็น่ารัก และยังมีเวทีที่ 5 ซึ่งฟลุ๊คได้สอนเพื่อนร่วมงาน และตัวเองก็ต้องเต้นด้วยหลังร้างเวทีร่วม 10 ปี


ย้อนนิดนึงที่เลือกเพลงนี้เพราะอยากทำระบำพัด คืออารมณ์สวยงาม.... อยากทำคนดูยิ้มมากกว่าดมยาดมอีก ที่พูดงี้เพราะเคยทำ ผู้ใหญ่ที่ทำงานจะเป็นลมตอนดูเด็กเต้น "รกอก" หลัง ๆ มาเลือกเพลงระวังมาก
และเพลงนี้ก็เลือกโดยไม่รู้ความหมายเลย จนแสดงเสร็จแล้วถึงเจอ  Smiley
ฝึกตัวเองอยู่ 3 อาทิตย์ และฝึกเด็ก ๆ อีก 2 เดือนกว่า ยอมรับว่ายาก เพราะน้อง ๆ ไม่มีพื้นฐานเลย เรียกว่าคัดตัวมาแล้ว ต้องให้ออกก็มี ที่เหลือก็ใจรักทั้งนั้น
.
.เวทีแรก วันภาษาต่างประเทศ
เวทีที่สอง music night
เวทีที่ 3 - 4 วันเด็กเก็บภาพบางส่วนมาบันทึกไว้ ปล.ไม่ใช่กล้องตัวเองค่ะ เพราะวันงานง่วนอยู่หลังเวที
อิงเอย - มีมี่


Music Night
2015


หมวยนาโน


ขวัญข้าว


Children's Day
 2016

ยิ้มแย้มหัวหน้าทีม

แอนด์ฟิลล์
หนูมีมี่ เชื้อสายจีน งานนี้คุณแม่ทุ่มสุดตัว

งานที่ 4
เด็ก ๆ เรี่ยวแรงดีไม่มีตก 


อีกสิบปีไปข้างหน้าเอวพวกหนูจะเล็กกว่านี้ค่ะืSmiley
เด็ก ๆ รอขึ้นเวที
จะเก็บภาพเหล่านี้ไว้ในกล่องความทรงจำของ "ผู้ฝึก" ตลอดไปจ๊ะ
.
.
.


..จีนจับใจ..

Create Date : 16 มกราคม 2559
Last Update : 19 มกราคม 2559 21:20:30 น.
Counter : 1341 Pageviews.

27 comments
  
โหวต Parenting Blog ครับ

เด็กๆน่ารักจังเลยนะครับ
ดูไม่ตื่นเต้นกันเลย

แม่โมในชุดกี่เพ้าก็เหมือนสาวจีนเลยครับ
ปล.เพลงนี้เพราะดีครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 มกราคม 2559 เวลา:21:49:32 น.
  
อรุณสวัสดิ์ครับแม่โม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มกราคม 2559 เวลา:5:49:52 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับ

พี่ก๋าเป็นคนใจร้อนนะ
ร้อนมากด้วย
แต่เวลาทำงานศิลปะจะใจเย็น นิ่ง
มีสมาธิครับ

วันนี้ไปเดินกิ่วแม่ปาน
เหนื่อยมากๆ แต่วิวก็สวยเหมือนเดิมครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มกราคม 2559 เวลา:19:01:29 น.
  
อากาศเย็นสบายดีครับ
เสียดายคนเยอะไปหน่อย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มกราคม 2559 เวลา:21:54:53 น.
  
แม่โมชุดนี้ สวยจัง

สอนเด็ก ๆ เหมือนจับปูใส่กระด้งไหมคะ เด็ก ๆ ดูตั้งใจมาก


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
PZOBRIAN Book Blog ดู Blog
sirivinit Hobby Blog ดู Blog
mariabamboo Parenting Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 17 มกราคม 2559 เวลา:22:21:03 น.
  


ชอบชื่อบล็อกจังค่ะ เราชอบเรื่องเกี่ยวกับจีน ๆ เห็นชื่อเลยถูกใจ
แล้วก็ชอบญี่ปุ่นมากไม่แพ้จขบ. แต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวสักที
ขอแสดงความยินดีที่ได้สายสะพายค่ะ
เป็นกำลังใจให้เขียนบล็อกเป็นเพื่อนกันไปนาน ๆ นะคะ
โดย: haiku วันที่: 17 มกราคม 2559 เวลา:22:36:34 น.
  
น่ารักดีค่ะ พรุ่งนี้มาโหวตนะคะ

โดย: หอมกร วันที่: 17 มกราคม 2559 เวลา:22:53:34 น.
  
คุณครูแม่โมสวยสดใสมากค่ะ
วันที่ลูกศิษย์ทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ แสดง เป็นความภูมิใจเลยนะคะ
น้องโมเสสแต่งชุดซุปเปอร์แมนมาให้กำลังใจคุณแม่ด้วย น่ารักมากค่ะ

นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะแม่โม
กรุงเทพฯช่วงเช้ามีเย็นบ้างจิ๊ดเดียวค่ะ อากาศหนาวคงไม่มาเยือนแล้วค่ะ
แล้วต๋ามาใหม่ค่ะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 17 มกราคม 2559 เวลา:23:00:31 น.
  
โหวตครอบครัวและเด็กด้วยค่าาา

เพลงเพราะดีนะคะ

อยากเห็นคลิปจขบ.เต้นอ้ะ อิอิ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 18 มกราคม 2559 เวลา:0:02:56 น.
  
mariabamboo Parenting Blog ดู Blog

โดย: หอมกร วันที่: 18 มกราคม 2559 เวลา:5:39:22 น.
  
สวัสดียามเช้าครับแม่โม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มกราคม 2559 เวลา:6:12:26 น.
  
ส่งกำลังใจให้แม่โมค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
mariabamboo Parenting Blog ดู Blog

---------------------------

โดย: Sweet_pills วันที่: 18 มกราคม 2559 เวลา:7:37:22 น.
  
อ้าว สวนทางกับแม่โมค่ะ
ขอบคุณแม่โมสำหรับกำลังใจนะคะ
ทำงานอย่างมีความสุขในวันนี้ค่ะแม่โม

โดย: Sweet_pills วันที่: 18 มกราคม 2559 เวลา:7:42:33 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตด้วยนะครับ

เช้านี้พี่ก๋าก็ง่วงงัวเงียมาก
นอนไม่พอครับ
เมื่อวานไปกิ่วแม่ปาน
กลับมานั่งดูบอลอีก 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มกราคม 2559 เวลา:9:00:59 น.
  
555

แหมๆ ระดับสอนเด็กได้แล้ว คนเป็นครูเต้นสวยแน่นอนค่ะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 18 มกราคม 2559 เวลา:9:05:49 น.
  
ตามแม่โมมาชมการแสดงของเด็ก ๆ ค่ะ
น่ารักจริง ๆ
เห็นชุดแล้วคิดถึงวันตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงด้วยนะคะ
ไว้มาส่งกำลังใจให้เด็ก ๆ อีกทีนะคะ วันนี้หมดตัวแย้วววววววว
โดย: เนินน้ำ วันที่: 18 มกราคม 2559 เวลา:12:28:35 น.
  
แวะมาเยี่ยมครับ, บล็อกสวย เด็กๆน่ารักมากครับ :)
โดย: สมาชิกหมายเลข 2407021 วันที่: 18 มกราคม 2559 เวลา:14:50:27 น.
  
สวยคะ น่ารักมากๆเลย
โดย: สมาชิกหมายเลข 2924539 วันที่: 18 มกราคม 2559 เวลา:16:18:19 น.
  

ซุปเปอร์แมนโมเสส แสดงอะไรกับเค้าบ้างเนี่ย


ขอบคุณโหวตค่ะแม่โม
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 18 มกราคม 2559 เวลา:17:59:31 น.
  
ตอนนี้มีให้ลุ้นทัั้งบอลไทย บอลนอกเลยครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มกราคม 2559 เวลา:19:38:37 น.
  
ดนตรีกระชับดี ไพเราะครับ... ยังไม่ได้แปล

เด็ก ๆ น่ารัก.. ซุปเปอร์โมเสส ขึ้นเวทีด้วยเปล่าครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 18 มกราคม 2559 เวลา:20:41:52 น.
  
สวัสดียามเช้าครับแม่โม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มกราคม 2559 เวลา:6:31:18 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Parenting Blog ดู Blog
สะบายดียามเช้าค่ะ แม่โม
เด็กๆ น่ารักจัง แถม แสดง กันเก่งด้วย
โดย: kwan_3023 วันที่: 19 มกราคม 2559 เวลา:8:24:52 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับ

สองวันมานี้หนาวครับ
แปลกดี

วันอาทิตย์พี่ก๋าขึ้นกิ่วแม่ปานกลับไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มกราคม 2559 เวลา:10:58:42 น.
  
สวยงามอ่ะ ชอบๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ สอนซีบ้างเลย อยากให้ใส่แบบนี้ คริคริ เด็กๆ น่ารัก สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ กรี๊ดดดดดดดดดดดดด
โดย: kae+aoe วันที่: 19 มกราคม 2559 เวลา:17:24:54 น.
  
ตามมาส่งกำลังใจให้น้อง ๆ นักแสดงค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Parenting Blog ดู Blog
โดย: เนินน้ำ วันที่: 20 มกราคม 2559 เวลา:9:57:14 น.
  
แวะมาทักทายจ้าาา sinota ซิโนต้า Ulthera สลายไขมัน SculpSure เซลลูไลท์ ฝ้า กระ Derma Light เลเซอร์กำจัดขน กำจัดขนถาวร รูขุมขนกว้าง ทองคำ ไฮยาลูโรนิค คีเลชั่น Chelation Hifu Pore Hair Removal Laser freckle dark spot cellulite ร้อยไหม IPL Medisyst adenaa ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ สักคิ้วถาวร สักคิ้ว 6 มิติ Cover Paint สักไรผม 3D Eyebrow Haijai.com สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรเพื่อสุขภาพ น้ำมันมะพร้าว ขิง ประโยชน์ของขิง ผู้หญิง สุขภาพผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการ ตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อคนโบราณ
โดย: สมาชิกหมายเลข 4713825 วันที่: 11 สิงหาคม 2561 เวลา:13:48:57 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

mariabamboo
Location :
เชียงใหม่  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 57 คน [?]This blog has begun on 15th Mar '10
Gypsyaiko : I'm just the ordinary one
demo, Moses wa watashi no Extraodinary one desune.

"แม่โมเป็นผู้หญิงธรรมดา
คลั่งทุกเรื่องของญี่ปุ่นมาก
ชอบการเดินทาง ท่องเที่ยว และธรรมชาติ
จำได้ว่า ..ไดอารี่.. เป็นงานถนัดแต่ไหนแต่ไรมา
ชอบขีดเขียน บันทึกอะไรต่อมิอะไร
ไม่แปลกที่ตอนนี้จะมีบล๊อคเพื่อบันทึกเรื่องลูก
และเรื่องท่องเที่ยวเอาไว้"

"ลูก" จขบ.เลี้ยงให้เขาเป็นคนธรรมดา
ไม่ได้คาดหวังให้เป็นคนเก่ง หรือคนเหนือคน
ดังนั้น เราจึงเลี่ยงการเลี้ยงลูกอย่าง super kid

"เที่ยว" จขบ.เป็นคนชอบเที่ยว
แต่ก็ไม่ได้เที่ยวเป็นอาชีพ
ดังนั้น ข้อมูลที่แบ่งปันจึงเป็นข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์ตรงอาจมีผิดพลาดบ้าง
#Gypasyaiko #Takeaiko #วิถีบล๊อกเกอร์2013 : ชมเชยรีวิว"บ้านหมอนอุ่น"ของไปไหนดี
2015 : รางวัล "รีวิวเที่ยวไปทั่ว กลัวไม่ได้เที่ยว"
2015 :
2016 :
2017 :
2018 :สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 ไม่อนุญาติให้คัดลอกรูปภาพ
หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดในบล็อคไปใช้
ในการเผยแพร่ หากต้องการนำไปใช้ต้อง
ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
จากเจ้าของบล๊อค และอ้างอิงแหล่งที่มา
ของเนื้อหา รูปภาพ หากผู้ใดละเมิด
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่กำหนดไว้สูงสุดFriends Blog
[Add mariabamboo's blog to your weblog]
MY VIP Friends