ดาวน์โหลดโปรแกรม ดูละครย้อนหลัง อ่านเรื่องราวของความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร รถยนต์ต่างๆ ไม่ทิ้งเรื่องราวความบันเทิงและเรื่องส่วนตัวอีกด้วย
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2553
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
24 สิงหาคม 2553
 
All Blogs
 
รายชื่อสถาบันที่คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

สถาบันที่คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

เป็นรายชื่อสถาบันที่คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู แล้ว
(ข้อมูลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552) จำนวน 89 สถาบัน มีดังนี้ คือ

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
11. มหาวิทยาลัยบูรพา
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
17. วิทยาลัยราชพฤกษ์
18. มหาวิทยาลัยราชธานี
19. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

21. มหาวิทยาลัยนเรศวร
22. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวน 1 ส่วนกลาง 8 วิทยาเขต
5 วิทยาลัยสงฆ์ ประกอบด้วย
1) ส่วนกลาง
2) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
3) วิทยาเขตนครราชสีมา
4) วิทยาเขตเชียงใหม่
5) วิทยาเขตขอนแก่น
6) วิทยาเขตพะเยา
7) วิทยาเขตแพร่
8) วิทยาเขตสุรินทร์
9) วิทยาเขตอุบลราชธานี
10) วิทยาสงฆ์เลย
11) วิทยาสงฆ์ลำพูน
12) วิทยาสงฆ์นครสวรรค์
13) วิทยาสงฆ์พุทธ ชินราช
14) วิทยาสงฆ์นครพนม

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
24. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
33. วิทยาลัยนครราชสีมา
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
39. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
42. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
43. มหาวิทยาลัยธนบุรี
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
46. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
47. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
48. วิทยาลัยสันตพล
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
52. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
54. วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
57. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
58. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
59. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
61. วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62. มหาวิทยาลัยปทุมธานี

63. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจำนวน 9 ศูนย์ ประกอบด้วย
1) ส่วนกลาง
2) ศูนย์นครนายก
3) ศูนย์บุษยมาส
4) ศูนย์สุพรรณบุรี
5) ศูนย์ปราจีนบุรี
6) ศูนย์ชลบุรี
7) ศูนย์หัวหิน
8) ศูนย์ตรัง
9) ศูนย์ลำปาง

64. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
65. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
66. มหาวิทยาลัยศิลปากร
67. วิทยาลัยเชียงราย
68. มหาวิทยาลัยทักษิณ
69. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
70. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
71. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
72. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
73. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
74. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
75. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
76. วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
77. วิทยาลัยเซนต์เทเรซา อินติ
78. มหาวิทยาศิลปากร
79. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
80. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
82. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท
83. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
84. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
85. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
86. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน
87. สถาบันอาศรมศิลป์
88. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
89. วิทยาลัยตาปี


วิธีที่จะเช็คได้ว่า สถาบันคุณได้รับการรับรองแล้วหรือยัง หรือยื่นรับรองหรือยัง โทรไปสอบถาม จนท คุรุสภา ดีที่สุดค่ะ เพราะแต่ละสถาบันก็คงไม่ได้มายื่นพร้อมกัน ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่จะเป็นปัจจุบันที่สุด ของแนนก็เอามาจากเว็บคุรุสภาอีกทีค่ะ และแนนก็ไม่ทราบอะไรมาก ย้ำอีกครั้งนะคะ ว่าไม่ใช่ จนท คุรุสภา

ข้อมูลการรับสมัครเรียนของแต่ละสถาบัน หรือรายละเอียดของหลักสูตรสถาบันนั้นๆ แนนไม่ทราบนะคะ จะต้องโทรไปสอบถามหรือหาข้อมูลเองนะคะ และขอความกรุณาไม่ต้องโพสต์ถาม แนนไม่ทราบเพราะแนนไม่ได้หาข้อมูลค่ะ ขอบคุณในความกรุณาค่ะ


ข้อมูลนี้ได้คัดลอกมาจาก
//sk-electricity.ob.tc/-View.php?N=27Create Date : 24 สิงหาคม 2553
Last Update : 24 สิงหาคม 2553 14:30:08 น. 1 comments
Counter : 800 Pageviews.

 


โดย: หาแฟนตัวเป็นเกลียว วันที่: 24 สิงหาคม 2553 เวลา:15:31:14 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

scimovie
Location :
อุตรดิตถ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 108 คน [?]
แหล่งรวบรวมความรู้ โปรแกรม เพลง หนัง เกมส์ วิทยาศาสตร์ ดูละคร เรื่องย่อ ภาพยนตร์ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายขอกำลังใจให้มีแรงอัพเดทตลอดๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันครับ
ประกันภัยรถยนต์
สถิติการเข้าชมนับจากปี 2551


Friends' blogs
[Add scimovie's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.