ดาวน์โหลดโปรแกรม ดูละครย้อนหลัง อ่านเรื่องราวของความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร รถยนต์ต่างๆ ไม่ทิ้งเรื่องราวความบันเทิงและเรื่องส่วนตัวอีกด้วย
Group Blog
 
 
เมษายน 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
1 เมษายน 2560
 
All Blogs
 

รายงานการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการอ่านจับใจคชื่อเรื่อง  : รายงานการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

ผู้วิจัย : นางสิริมณฑน์ กัลยาณรักษ์

ปีที่ทำวิจัย :  2559

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการอ่าน

จับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

เทศบาลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อรูปกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล

ของรูปกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการการคิดวิเคราะห์และการอ่านจับ

ใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึง

พอใจของนักเรียนที่เรียนรู้จากรูปกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

และการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

4) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระ                

การเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  ที่เรียนรายวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2559  จำนวน  32  คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

คือ หนังสือนิทาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัด  ความพึงพอใจของ

นักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ

และ t-test แบบ  Dependent  

 สรุปผลการวิจัย


1. การพัฒนารูปกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  มีประสิทธิภาพ  92.36/ 84.76  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  

2. ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนารูปกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.72  หมายความว่า  ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  72

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยการใช้รูปกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ  เมื่อนักเรียนได้รับการเรียนรู้จากรูปกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับสมมติฐาน

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.50 โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรูปกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการอ่านจับใจความสำคัญไปใช้ในชีวิตประจำวัน  นักเรียนเห็นว่าการเรียนวิชาภาษาไทยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ต่อชีวิตประจำวัน และนักเรียนเห็นว่า การเรียนเรื่องนิทานการอ่านจับใจความสำคัญช่วยทำให้นักเรียนพูดภาษาไทยได้ถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.69, 4.68  และ 4.67  ตามลำดับ  


 

Create Date : 01 เมษายน 2560
2 comments
Last Update : 1 เมษายน 2560 8:18:18 น.
Counter : 787 Pageviews.

 

เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับ เพราะในปัจจุบั่นนักเรียนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ ถ้ามีนิทานเป็นนวัตกรรม ก็น่าจะทำให้นักเรียนชอบ และสนใจการอ่านหนังสือกันมากขึ้นครับ

 

โดย: ชัยวัฒน์ ครูน้ำริด IP: 125.24.73.28 28 กรกฎาคม 2560 22:54:29 น.  

 

น่าสนใจ นะค่ะทุกวันนี้เด็กไม่ค่อยอ่านหนังสือกัน ถ้ามีนิทานเป็นนวัตกรรม ก็จะดีมากค่ะ

 

โดย: ครู ดอยน่าน IP: 125.24.73.28 28 กรกฎาคม 2560 23:07:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


scimovie
Location :
อุตรดิตถ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 106 คน [?]
แหล่งรวบรวมความรู้ โปรแกรม เพลง หนัง เกมส์ วิทยาศาสตร์ ดูละคร เรื่องย่อ ภาพยนตร์ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายขอกำลังใจให้มีแรงอัพเดทตลอดๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันครับ
ประกันภัยรถยนต์
สถิติการเข้าชมนับจากปี 2551


Friends' blogs
[Add scimovie's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.