การได้รับคัดเลือกให้รับทุนไปสัมมนาในต่างประเทศ (เยอรมนี) จากประสบการณ์ของข้าพเจ้า :)
หลังจากที่ได้แบ่งปันประสบการณ์การเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาเอกแล้ว ก็เกิดแรงดลบันดาลใจมากที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์อื่นๆ ในชีวิตให้เพื่อนๆ ได้ฟัง เหตุผลหลักคือ “รักที่จะเขียนและเล่า” และอยากให้เป็นสิ่งที่ชูใจพี่น้อง เพื่อนๆ ที่แวะเวียนเข้ามาอ่าน

ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่ง … และคงมีคนที่เก่งกว่าตัวเองหลายเท่าและหลายคน แต่คิดว่าตัวเองเป็นคนกล้าและมีความพยายามสูงมาก อาจจะเรียกว่ามุทะลุก็ว่าได้ และด้วยลักษณะแบบนี้หลายครั้งก็นำมาซึ่งความสำเร็จได้เหมือนกัน

ดังนั้น หากความลักษณะนี้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทรงค่าและสามารถทำให้ใครบางคนลุกขึ้นสู้และพัฒนาตัวเองให้ไปถึงผันได้ ก็ยินดีที่จะแบ่งปัน

อย่างไรก็ดี ความสำเร็จคงจะเกิดไม่ได้หากไม่ได้หลายๆ บุคคลในชีวิตที่ทำให้เรียนรู้ และพัฒนา ที่สำคัญที่สุด “ขอบคุณพระเจ้าเสมอในชีวิต”

เกริ่นมามากพอแล้ว ก็ขอเข้าเรื่องตามหัวข้อที่จั่วไว้แล้วละกันนะคะ

ก่อนที่จะได้ไปศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ประเทศเยอรมนีเนี่ย ส่วนตัวก็ได้รับทุนให้ไปร่วมสัมมนากับองค์กรทางการเมืองของประเทศเยอรมนีที่มีชื่อเรียกว่า Friedrich Naumann Stiftung องค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรที่สนับสนุนพรรคการเมือง The Free Democratic Party (German: Freie Demokratische Partei)

ขั้นตอนการสมัครและสิ่งที่ทำเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก รวมถึงประสบการณ์ร่วมสัมมนาในต่างแดน เป็นอย่างไร จะเล่าให้ฟังตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้จ้ะ

1. การรู้จักองค์กรและผูกพันเป็นเครือข่ายในเริ่มแรก

จำได้ว่ารู้จักองค์กรนี้ผ่านรุ่นน้องคนหนึ่งที่มีความสนใจและกระตือรือร้นทางการเมือง โดยรุ่นน้องคนนี้คงเห็นว่าตัวเองเนี่ยวนเวียนอยู่ในแวดวงที่เรียกว่าการเมืองเหมือนกัน คือ ในตอนนั้นเป็นผู้ติดตามคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (National Economics and Social Development) และจบด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาทั้งตรีและโท น้องคนนี้ก็เลยชวนให้เข้าร่วมสัมมนาขององค์กรนี้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ภายใต้หัวข้อ “Liberalism – An Examination of Basics” ในกรุงเทพฯ

จากประสบการณ์นี้ก็เลยทำให้ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการจัดสัมมนาขององค์กรนี้อย่างต่อเนื่อง และได้เรียนรู้ว่า การผูกพันกับองค์กร หรือการเข้าใจจริงๆ ว่าองค์กรที่เราร่วมกิจกรรมอยู่ด้วยเนี่ยมีความต้องการอะไร รวมถึงการมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมกับองค์กรที่เราสนใจด้วยเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการได้รับการคัดเลือกเวลาที่องค์กรต่างๆ จัดสรรทุนหรือกิจกรรมต่างๆ เพราะหัวใจของการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรคือ การสร้างเครือข่าย

(เพื่อนๆ อาจประยุกต์ใช้กับแหล่งทุนต่างๆ ได้ในลักษณะของการทำความรู้จักองค์กรของแหล่งทุนให้ดีและลองร่วมกิจกรรมขององค์กรที่เพื่อนๆสนใจขอรับทุนก่อนในเริ่มแรกก็น่าจะยังผลดีต่อการสร้างโปรไฟล์ของเพื่อนๆต่อไปได้)

2. การได้รับการยอมรับในฐานะเครือข่ายและได้รับข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่เข้าร่วมสัมมนาแรกเสร็จแล้ว ก็รู้สึกประทับใจในอุดมการณ์และความตั้งใจขององค์กร FNF เป็นอย่างมาก และทางองค์กรก็มีชื่อของข้าพเจ้าในลิสต์เครือข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้รับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีการแข่งขันเพื่อให้ได้รับทุนไปเยือนประเทศเยอรมนี ข้าพเจ้าก็ดำเนินชีวิตอย่างปกติต่อไป

จนกระทั่งคุณเลขาฯขององค์กร FNF เขียนอีเมลล์แบบที่ไม่ได้บอกข้าพเจ้าคนเดียวแจ้งมาว่า สนใจที่จะเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “A Strategic Planning” ไหม โดยสัมมนาออนไลน์นี้จะเป็นลักษณะของการแข่งขัน ซึ่งไม่ได้แข่งขันภายในประเทศเท่านั้น เป็นการแข่งขันในระดับเอเชีย ผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกให้ไปเยือนประเทศเยอรมนีเพื่ออบรมในหัวข้อ “A Strategic Planning” อย่างลึกซึ้งต่อไปเป็นเวลาสองสัปดาห์ โดยทางองค์กรจะจัดการค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหาร พ๊อกเก็ตมันนี่

ในเวลานั้น ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รับการคัดเลือก แต่รู้สึกสนุกที่จะเข้าร่วมด้วย เนื่องจากคิดว่า นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังได้ฝึกภาษาอังกฤษอีกด้วย เพราะการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ เป็นลักษณะของการศึกษาวิชาการร่วมกัน แต่ต้องสนทนาและตอบคำถามกับเพื่อนๆ ในประเทศเอเชียที่เข้าร่วมแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งนั่นคือความน่าสนใจของข้าพเจ้าในตอนแรก

3. ความขยัน กระตือรือร้น และตรงเวลาในการเข้าร่วมสัมมนา

เนื่องจากสัมมนาดังกล่าวเป็นสัมมนาแบบออนไลน์ที่แต่ละสัปดาห์ (4 สัปดาห์) ทางองค์กรจะมีบทความและชุดคำถามให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมาอ่านและสนทนาตามโจทย์ที่องค์กรกำหนดให้ โดยทางองค์กรจะวัดที่ความตรงเวลา ความต่อเนื่อง และคุณภาพทางความคิดเห็นที่แต่ละผู้เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอและสนทนากัน ข้าพเจ้าก็ไม่เคยพลาดที่จะศึกษาบทความต่างๆ ที่ได้รับมาอย่างเข้าใจ และเข้าร่วมตอบคำถาม รวมถึงสนทนากับเพื่อนๆ ชาติอื่นๆ รวมถึงมีเพื่อนๆ คนไทยคนอื่นๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยอย่างต่อเนื่องและกระตือรือร้น

ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกมากในจุดนี้ที่ได้เข้าร่วมอย่างเต็มที่โดยไม่ได้หวังว่าจะต้องได้รับการคัดเลือก เพราะคิดว่า คนเก่งกว่าเราคงมีเยอะแน่นอน

เมื่อการแข่งขันเพื่อรับการคัดเลือกสิ้นสุดลงในสัปดาห์ที่สี่ ข้าพเจ้าก็ตื่นเต้นมาก เพราะทางองค์กรแจ้งว่า จะแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกทางโทรศัพท์ นั่นหมายความว่า หากข้าพเจ้าไม่ได้รับการโทรแจ้งจากทางองค์กร ข้าพเจ้าก็คงปิ๋ว

ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นมาก จนกระทั่งการแจ้งข่าวดีจากองค์กรมาถึง ก็รู้สึกดีใจ เพราะนอกจากข้าพเจ้าจะได้รับทุนดังกล่าวแล้ว

ข้าพเจ้ายังเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปสัมมนานานาชาติร่วมกับเพื่อนๆ อีกหลายชาติทั่วโลกที่ประเทศเยอรมนีอีกด้วย ภูมิใจจริงๆ

ครั้งหน้าจะมาแบ่งปันประสบการณ์และบรรยากาศที่ได้ไปเข้าร่วมสัมมนานานาชาติกับเพื่อนๆ หลากหลายทั่วโลกที่ประเทศเยอรมนีให้ฟังนะคะ

Have a nice day จ้าCreate Date : 09 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 9 พฤศจิกายน 2555 5:30:39 น.
Counter : 1007 Pageviews.

3 comments
  
ยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะ...บังเอิญเข้ามาอ่านค่ะ..คุณเป็นผู้ที่มีความสามารถมาก
โดย: wantanee IP: 202.29.239.5 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:37:43 น.
  
เป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดในชีวิต
อยากได้ทุนสักทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ
ยินดีด้วยจริงๆคะ
โดย: เพชร (PaigeMameaw ) วันที่: 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:29:54 น.
  
อ่านตอนท้ายแล้วรู้สึกตื่นเต้นไปด้วย เก่งมากเลยคะ
ยินดีด้วยนะคะ
โดย: Snowmintz วันที่: 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา:12:05:16 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

onceuponatime
Location :
  Germany

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]ชีวิตของผู้หญิงไทยในต่างแดนคนหนึ่ง ที่เป็นทั้งคุณแม่ลูกสามที่มีดีกรีด๊อกเตอร์จากประเทศเยอรมนี เปิดบันทึกเพื่อเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ผจญภัยที่แสนจะตื่นเต้นของเธอในต่างแดน ไม่ว่าจะเป็น การสอบเข้าและเรียนปริญญาเอกที่สุดหิน ความรักข้ามขอบฟ้าที่แสนโรแมนติก การสร้างครอบครัวที่อบอุ่น แถมพ่วงด้วยลูกเล็กอีกสามที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีอย่างเหลือเชื่อ พร้อมทั้งแบ่งปันเคล็ดลับและแรงดลบันดาลใจที่นำไปสู่ความสำเร็จแบบ
"นกอินทรีต้องบินสูง" ของเธอ
พฤศจิกายน 2555

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
10
11
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog