☀❤❤❤<<<ท่องเที่ยวแบบลูกทุ่ง ทริปนี้ ณ เมืองเลย - พระธาตุศรีสองรัก>>>❤❤❤☀

อัพบล็อกเล็กน้อยเนื่องจากไม่ค่อยจะมีเวลา เหมือนช่วงก่อน
ทริป เมืองเลย ไปแบบลูกทุ่ง กินและนอนบ้านชาวบ้านใกล้ๆ วัด ทำบุญกันค่ะ
สถานที่แรกที่ได้ไปเที่ยวชม พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย


//upload.wikimedia.org/wikipedia/th/3/3c/Patasisonrak.JPG

พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างเมื่อ ..2103 แล้วเสร็จเมื่อ พ.. 2106
ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานแสดงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน
กับ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์)ประวัติความเป็นมาของพระธาตุศรีสองรักพระธาตุศรีสองรัก
เป็นเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐถือปูนมีฐานเป็นเหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละประมาณ
8 เมตร สูงประมาณ 32 เมตรอยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1กิโลเมตรและอยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 83 กิโลเมตร
องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุศรีสองรักบนเนินริมน้ำหมัน ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่ในวัดนอกจากองค์พระเจดีย์แล้ว
ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโบสถ์
1 หลัง ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปนาคปรก 1 องค์
และพระพุทธรูปอื่น ๆ อีกบ้าง และถัดองค์พระเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกมีศิลาจารึก
1 แผ่น
ซึ่งจารึกตำนานการสร้างพระธาตุศรีสองรักด้วยอักษรธรรมอยู่ด้วยพระธาตุศรีสองรัก ได้สร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ผู้ครอบครองกรุงศรีอยุธยาแห่งอาณาจักรสยามสมัยนั้น

และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) แห่งอาราจักรล้านช้างสมัยนั้น

เพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาทางพระราชไมตรี และเป็นด่านกั้นเขตแดนของสองพระนครใสสมัยโน้น

ทั้งนี้เนื่องจากในระหว่างที่กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ครองราชสมบัติ ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ

เพราะพม่ามีกษัตริย์ที่เข้มแข็งในการสงครามปกครองคือ พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้

และพระบุเรงนองได้ยกทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุตหลายคราว

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงทำไมตรีกัน

เพื่อร่วมกันต่อสู้กับพม่าและเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีกันครั้งนี้

ได้ทรงร่วมกันสร้างพระเจดีย์ขึ้นเป็นสักขีพยานจึงได้ขึ้นชื่อว่า พระธาตุศรีสองรักตามตำนานกล่าวไว้ว่าได้สร้างขึ้น ณ ที่กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำน่านบนโคกไม้ติดกัน

เริ่มสร้างแต่ พ.. 2103 ตรงกับปีวอก โทศก จุลศักราช 922 และเสร็จเมื่อ พ.. 2106

ตรงกับปีกุล เบญจศก จุลศักราช 925 ในวันพุธขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6

และได้ทำพิธีฉลองสมโภชในวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6


การสร้างพระธาตุศรีสองรัก

นับเป็นสักขีพยานในความรักใคร่ของชนชาติเผ่าลาวในดินแดนล้านช้างสมัยนั้น

มาตั้งแต่โบราณการเป็นอย่างดี และพระธาตุศรีสองรักนี้ ประชาชนในท้องที่จังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือ

เป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในวันเพ็ญเดือน 6 จะการทำพิธีสมโภชและนมัสการพรเจดีย์ขึ้นทุกปีจนถือเป็นประเพณีตลอดมาจนทุกวันนี้

พระธาตุศรีสองรัก นับแต่สร้างมาจนถึงปัจจุบันนี้นับได้ 400 ปีเศษ

นอกจากเป็นปูชนียสถานสำคัญของอำเภอด่านซ้าย ยังเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเล
เนื่องจากประชาชนชาวจังหวัดเลย  และจังหวัดใกล้เคียง  รวมถึงพี่น้องประชาชนลาวที่มีแนวเขตติดกันเป็นบ้านพี่เมืองน้อง
นับถือพระธาตุศรีสองรัก  เป็นปูชนียสถานอันเป็นที่เคารพสัการะ  และเชื่อว่าเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ 
สามารถคุ้มครองให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและขจัดสรรพภยันตรายทั้งปวง   ดังนั้นเมื่อผู้ใดมีเหตุเภทภัยเกิดขึ้น 
เช่น การเจ็บป่าย  การเป็นถ้อยร้อยความ  การเกรงกลัวว่าจะถูกทำร้าย  ฯลฯ 
และการมีภารกิจที่จำเป็นที่จะต้องฝ่าภยันตราย  เช่น  การไปรบ  ไปค้าขายทางไกล 
การมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น  ผู้นั้นนอกจากจะไปบนบานต่อศาลเจ้าประจำเมืองของอำเภอด่านซ้าย  ทั้ง 4  แห่งแล้ว  
ก็มักจะทำพิธีบนบานขอความคุ้มครองจากองค์พระธาตุศรีสองรักควบคู่กันไปด้วย  
เพื่อขอให้องค์พระธาตุศรีสองรักคุ้มครอง  และช่วยขจัดภยันตรายทั้งปวง

การบนบานต่อองค์พระธาตุศรีสองรัก  จะทำได้โดยผู้นั้นขอให้ เจ้ากวน
(ผู้ชายมีหน้าที่เข้าทรงขณะทำพิธี ผู้สืบทอด  ตามประเพณีและจะมาจากเชื้อสายสกุล  "เชื้อบุญมี")
นางเทียม
  (เป็นหญิงที่มีหน้าที่ให้วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์เข้าทรง) 
หรือแสน (แสน  หมายถึง ผู้เฒ่าชายผู้มีหน้าที่เป็นข้าเฝ้าขณะพระเสื้อเมืองเข้าทรงเจ้ากวน หรือนางเทียม
มีหน้าทีปฏิบัติพิธีต่าง ๆ 
นางแต่ง  (คือข้าเฝ้าและผู้ปรนนิบัติฝ่ายหญิง) 
ในขณะที่ผู้นั้นบนบานศาลเจ้าประจำเมืองอำเภอด่านซ้าย  หรือจะขอให้ทำพิธีบนบานให้โดยเฉพาะก็ได้ 
การบนบานโดยเฉพาะทำได้โดยผู้นั้นนำดอกไม้ และเทียนที่เรียกว่า 
ขัน 5  และขัน 8  คือนำดอกไม้และเทียนใส่ขันหรือพาน  ขั้นละ 5 คู่ และ 8 คู่
ไปขอให้แสนผู้ใดผู้หนึ่งช่วยทำพิธีบนบานต่อองค์พระธาตุศรีสองรัก 
โดยบอกว่าจะบนบานด้วยต้นผึ้งใหญ่  หรือต้นผึ้งน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง
และเมื่อเรื่องหรือธุรกิจที่บนบานสำเร็จเรียบร้อยก็ไปทำการแก้บนตามที่บนบานไว้ต่อไป

การแก้บนในบริเวณรอบพระธาตุซึ่งเข้าได้เฉพาะผู้ชายส่วนหญิงสามารถไหว้ด้านนอกได้และการวางต้นผึ้งน้อยเพื่อแก้บน

คำว่า  "ต้นผึ้งใหญ่"  หมายถึง  ต้นดอกผึ้งที่ทำเป็นต้นปราสาทขึ้นด้วย  โครงไม้ไผ่หุ้มด้วยกาบกล้วย 

แล้วประดับด้วยดอกผึ้ง  และมีไม้คาน  2 อัน  มัดติดฐานต้นผึ้งสำหรับใช้หามด้วย  ส่วน  

"ต้นผึ้งน้อย"  หมายถึง  ต้นผึ้งขนาดเล็กที่ทำด้วยหน่อกล้วยที่ควนทำเป็นฐานสี่เหลี่ยมที่ได้จากลำกล้วยขนาดเล็ก 

สำหรับถือและตั้งต้นผึ้ง  ประดับด้วยดอกผึ้งตามลำต้นและก้านใบ ซึ่งทำจากเทียนไขตัดเป็นดอกแล้วเสียบตามกาบกล้วย

แล้วกล่าวคำแก้บนเป็นเสร็จพิธี  การแก้บนนี้จะต้องขอให้แสนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำพิธี  และกล่าวคำแก้บนด้วยขอบคุณข้อมูลจาก
 //www.oknation.net/blog/print.php?id=64663
th.wikipedia.org/wiki/วัดพระธาตุศรีสองรัก


++++++++++++++++

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมกันค่ะ

ทักทายกันได้สบายๆ ยินดีต้อนรับนะคะ

มีความสุขที่ได้แบ่งปันค่ะ
 

Create Date : 07 พฤศจิกายน 2555
23 comments
Last Update : 7 พฤศจิกายน 2555 21:51:48 น.
Counter : 2046 Pageviews.

 

ตามน้องสามาเที่ยวเมืองเลยค่ะ
ได้อ่านประวัติความเป็นมาของพระธาตุศรีสองรัก น่าสนใจ น่าไปชมจริงๆ
ขอบคุณน้องสาที่นำข้อมูลดีมีประโยชน์มาฝากกันค่ะ

ช่วงก่อนหน้านี้พี่ไม่ค่อยได้เข้าบล้อกเหมือนกัน
ยุ่งนิดนึงเรื่องเรียนภาษา แต่ยังวนเวียนอยู่ในเฟ้สบุ้คบ่อยๆ อิอิ
ติดตามภาพทิวทัศน์ธรรมชาติสวยๆ จากน้องสาเสมอนะคะ 

โดย: diamondsky 7 พฤศจิกายน 2555 23:27:28 น.  

 

 

โดย: Kavanich96 8 พฤศจิกายน 2555 4:49:34 น.  

 

สวัสดียามสายๆ ค่ะ
ที่นี่ยังไม่เคยไปเลยค่ะ พี่ที่ทำงานเคยไปแล้วถ่ายภาพมาให้ดู น่าไปจริงๆ เผื่อจะได้ไปบนบ้าง
ต้นผึ้งสวยจังเลยค่ะ แปลกดี ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย

มีความสุขกับการทำงานนะคะ
เอ ว่าแต่ตะพาบงวดหน้าเขียนหรือเปล่าคะ แล้วจะสลับร่างกับใคร

 

โดย: ประกายพรึก 8 พฤศจิกายน 2555 10:37:52 น.  

 

~ ไม่มาซะนาน สบายดีนะคะ ~

 

โดย: ~ sิมน้ำ_VoUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) 8 พฤศจิกายน 2555 12:04:47 น.  

 

คุณสา สวัสดีค่ะ

ตอนเป็นเด็กอุ๊เคยทำดอกขึ้ผึ้งนี้ด้วยนะคะ

เค้าช้เทียนต้มค่ะ แลยใช้ตูดมะละกอจุ่มลงไป แล้วยกขึ้นให้เย็นแล้วก็ไปแช่นในน้ำเย็น

แล้วขึ้ผึ้งก็จะหลุดออกมาเป็นดอกๆ สวยมากค่ะ

ที่บ้านอุ๊ยังมีแบบนี้อยู่นะคะ

แต่เป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่อ่ะ ก็เลยไม่ค่อยมีคนรู้จักเนอะ


คิดถึงตอนเป็นเด็กค่ะ

ไปเที่ยวซะไกลเลยนะคะเนี่ย


 

โดย: maitip@kettip 8 พฤศจิกายน 2555 13:30:53 น.  

 

โอ้วววววว อะไรกันเนี่ยแม่สาวน้อย

ไปเที่ยวกลับมาอัพบล็อกเร็วมากกกก
พี่รินบางทีไปเป็นเดือนๆ ยังทำไม่ทันเลย กร๊ากกกกกกเมือเลยไม่เคยไป เพราะกลัวว่าไปแล้วจะไม่ถึงซักทีเลยตลอด 555+

ภาพพวกนี้พี่รินเห็นหมดแล้วใน fb จ้า มุมสวยๆ
กับการได้ทำบุญด้วย

กลับมาสงสัยหน้าตาอิ่มเอิบเลยใชป่าวล่าวู้ๆๆๆมาแล้วค่า
"อโยเดีย" ตลาดนานาชาติ
สีสันสดใสแนววินเทจ

 

โดย: Rinsa Yoyolive 8 พฤศจิกายน 2555 15:46:34 น.  

 

ว่าแต่ เลยกะลาวติดกัน

คราวหน้าข้ามไปลาวนะสาวน้อย 555+

พี่รินโหวตให้ด้วยจ้า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
anigia Parenting Blog ดู Blog
Sawnoy Travel Blog ดู Blog 

โดย: Rinsa Yoyolive 8 พฤศจิกายน 2555 15:49:51 น.  

 

แวะมาเยี่ยมยามค่ำคืน...สวัสดีครับ

ตามมาเที่ยวชมด้วย ภาพสวยครับ

ขอขอบคุณสำหรับโหวตให้ที่บล็อก นะครับ

 

โดย: **mp5** 8 พฤศจิกายน 2555 22:21:43 น.  

 

พี่ก๋าอยากไปเที่ยวอิสานครับ
ไม่ได้ไปนานมากแล้วล่ะครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 8 พฤศจิกายน 2555 22:59:47 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับน้องสา
 

โดย: กะว่าก๋า 9 พฤศจิกายน 2555 5:38:13 น.  

 

ปุพพาจริยาติ วุจฺจเร

มารดาบิดา ท่านเรียกว่าเป็นบูรพาจารย์คือครูคนแรก

บูชาครูคนแรกด้วยความเคารพสูงสุด ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 9 พฤศจิกายน 2555 9:37:37 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sawnoy Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
***

เที่ยวมาแล้ว ได้พักผ่อน ยังมีภาพสวย ๆ และความรู้ดี ๆ มากฝากกัน น่ารักที่สุด

ชมภาพพระธาตุงาม ๆ เดินตามน้องสาไปด้วยเลยนะคะ

 

โดย: kuky 9 พฤศจิกายน 2555 12:40:14 น.  

 

สวัสดีวันศุกร์ค่ะคุณสา

วันนี้ยุ่งหรอคะ ไม่เห็นหน้าเลยอ่ะ

เอหรือว่าอุ๊ยุ่ง 5555

พร่งนี้ทำงานหรือเปล่าคะ

 

โดย: maitip@kettip 9 พฤศจิกายน 2555 16:12:26 น.  

 

ง่า คิดจะโดดเหมือนกันเลยค่ะ 555 เพราะคิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไร โจทย์ช่างยากจริงๆ (บ่นทุกครั้งแหละ)
เวลาไปวัดที่เราประทับใจนี่ทำให้อยากไปซ้ำเรื่อยๆ นะคะ อย่างองค์พระปฐมเจดีย์นี่ไปบ่อย (ปีละครั้งเนี่ยนะ)
ไม่เคยบนอะไรเหมือนกันค่ะ ถ้าจะได้มาต้องได้มาด้วยสมองและสองมือ แต่ไม่ค่อยจะได้เพราะไม่มีัปัญญาทำ 5555 แต่ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรอยู่แล้วค่ะ แค่นี้ก็ดีแล้ว

งานยุ่งๆ ก็อย่าลืมพักผ่อนมากๆ ด้วยนะคะ
แล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยค่ะ

 

โดย: ประกายพรึก 9 พฤศจิกายน 2555 16:32:15 น.  

 

สวัสดียามค่ำคืนครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sawnoy Travel Blog ดู Blog

 

โดย: **mp5** 9 พฤศจิกายน 2555 21:36:31 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับน้องสา

 

โดย: กะว่าก๋า 10 พฤศจิกายน 2555 6:46:39 น.  

 สวัสดียามเช้าที่สดใส แดดจ้าเลย

วันนี้เมื่อปีพศ. 2531
ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ซึ่งถูกลักลอบนำออกไปจากปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเวลาเกือบ 30 ปี กลับคืนสู่ประเทศไทย หลังการเรียกร้องขอคืนจากสถาบันศิลปะแห่งชิคาโก สหรัฐอเมริกา

 

โดย: พันคม 10 พฤศจิกายน 2555 9:09:59 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณสา แวะมาทักทายค่ะ

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปอีกทีเลยนะคะนี่

วันนี้ยกข้าวกล่องมาฝาก ทานให้อร่อยนะคะ

 

โดย: AoRaEa 10 พฤศจิกายน 2555 10:45:50 น.  

 

สวัสดีค่ะ คุณสา
ได้ยินชื่อพระธาตุสีสองรัก นึกว่าเป็นอนุสรณ์
ความรักแบบหนุ่มสาวเสียอีก อิอิ
ขอบคุณสำหรับความรู้นะคะ

 

โดย: ปรัซซี่ 10 พฤศจิกายน 2555 14:45:30 น.  

 

ตามไปเที่ยวด้วยคนครับ ผมชอบภาพที่เป็นทางเดินที่มีเสาอยู่ทั้งสองข้างจริงๆ มันดูขลังดี

+

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 11 พฤศจิกายน 2555 0:11:30 น.  

 

สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายจ้า

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนรักษาสุขภาพด้วยค่ะ

ยกข้าวกล่องรูปกระต่ายน้อยสีชมพูมาฝาก

ทานให้อร่อยนะคะ

 

โดย: AoRaEa 12 พฤศจิกายน 2555 12:22:36 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณสา
ตามไปเที่ยวด้วยคน วัดนี้ยังไม่เคยไปเลยค่ะ

วันนี้มีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมาฝากค่ะ 

โดย: pantawan 12 พฤศจิกายน 2555 14:10:20 น.  

 

มาชมภาพสวยๆครับผม ^^

 

โดย: วนารักษ์ 15 พฤศจิกายน 2555 15:33:24 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Sawnoy
Location :
ฉะเชิงเทรา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]free counters

free counters
Start counter on 28/6/2012

แค่แวะมาทักทายกันก็ดีใจแล้ว
ยินดีที่ได้พบกับมิตรภาพดีๆNew Comments
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2555
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
7 พฤศจิกายน 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Sawnoy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.