☀<<รู้ด้วยจิต-+-บล็อกที่ ๒ ทำดีดี+หวังผิดจึงผิดหวัง+รับได้กับสิ่งที่ได้รับ+ปล่อยตามธรรมชาติ>>☀

วันที่ 11 กันยายน 2555


ต่อจาก บล็อกที่แล้วนะคะ ยังคงอยู่กับธรรมะ
"รู้ด้วยจิต"

"ออกจากใจ ใช่ความคิด รู้ด้วยจิตใช่สมอง"
บทนี้ ยังคงเป็น ภาคแรกค่ะ
อัพบล็อกนี้หลายบท เอาไว้อ่านหลายวันหน่อยนะคะ
ช่วงนี้ ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไรนัก งานยุ่งๆ หลายหน้าที่ นอกบ้าน ในบ้านค่ะ
เป็นหนูวัลลี เป็นเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิ็๋ศ ฮ่าๆๆๆ
แต่ก็สู้ๆ ค่ะ ^__^


เอาธรรมะ ไว้เตือนใจตน เตือนสติตนเองค่ะทำ ดี ดี

ถ้าเพียงเพราะจะปกปิดความไม่ดีบางอย่างบางประการ
แต่เราต้องทำความชั่วอีกตั้งหลายๆ อย่าง หลายประการ
สู้เปิดเผยมันเสียเลยจะดีกว่าไหม

เปิดในที่นี้คือไม่ปิด ไม่ใช่เป็นการไปป่าวประกาศ
หรือไปเปิดโปงให้ใครทราบ ใครจะทราบหรือไม่ทราบ
เป็นเรื่องของใครๆ เราไม่ปิด แต่เราก็ไม่ได้เปิดคุณงามความดีทั้งหลายก็เหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าพอตัวเองมีดีอย่างไร
ก็เอาความดีของตัวเองไปอวดหรือเอาไปโชว์ผู้อื่น

พูดพร่ำพรรณาแต่เรื่องความดีของตัวเอง

หรือในทางตรงกันข้าม ถ้าตัวเองมีดีอย่างไร
หรือมีความรู้ความสามารถด้านไหน ก็เอาแต่ปกปิดไว้
หวงเอาไว้ เก็บกักไว้แต่ผู้เดียว ไม่ยอมถ่ายถอดให้กับผู้อื่น
หรือไม่ยอมเอาวิชาความรู้ ความสามารถของตน
ไปทำประโยชน์ให้กับสังคม
อย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกัน ต้องร่วมด้วยช่วยกัน
เป็นการตอบแทนบุญคุณสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีบุญคุณต่อเรา
ผู้เลิศคุณธรรมมักไม่กล่าวอ้างว่าตนดำรงคุณธรรม
มักไม่อวดอ้างหรือยึดมั่นว่าตนดำรงคุณธรรม
ดังนั้นจึงนับได้ว่าเป็นผู้มีคุณธรรม

ส่วนผู้ด้อยคุณธรรมมักกล่าวอ้างว่าตนมีคุณธรรม
มักอวดอ้างว่าตนดำรงคุณธรรม
หรือยึดมั่นว่าตนทรงไว้ซึ่งคุณธรรม
เหตุนั้นจึงนับได้ว่า เป็นผู้ไร้ซึ่งคุณธรรมอย่างแท้จริง

ทำดีๆ เพราะ "ธรรม" เป็นของดี เป็นสิ่งที่ดี
แต่ต้องทำดีๆ จึงจะดีและเป็นธรรม
ขอได้โปรดให้ความเป็นธรรม กับ ธรรมด้วย
ถ้าทำได้ก็ไม่ต้องมาคอดปิดปก หรือ ปกปิดอะไรๆ อีกต่อไปหวังผิด จึง ผิดหวัง

เพราะให้จึงได้มา ถ้าไม่ให้แล้วจะได้มาจากไหน
ถ้าเราไม่เคยให้อะไรกับใครไว้ แล้วเราจะได้อะไรจากใคร

สังคมนี้ โลกนี้ อยู่อย่า่งสงบ สันติก็ด้วยการให้นี้เอง
สภาพให้ การให้ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
ส่วนการขอ ผู้ขอย่อมไม่เป็นที่ปรารถณา โดยเฉพาะการขอความรัก
ขอความเห็นใจ

ถ้าเราไม่เคยมีความรักความปรารถณาดี
ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้อื่น
แล้วเราจะได้รับความเห็นอกเห็นใจ ความปรารถณาดี
และความรักจากผู้อื่นได้อย่างไร

ให้เถิดนะ อย่าไปหวังเอาอะไรจากใครๆ มากนักเลย
ฝึกที่จะรักในการให้ ฝึกในการเป็นผู้ให้บ้าง
แทนที่จะรับอย่างเดียว
และที่สำคัญ เมื่อให้แล้วก็ชื่อได้ว่าให้
อย่าไปหวังเอาอะไรจากการให้ถ้าท่านให้เพื่อที่จะเอาหรือให้เพื่อหวังจะได้
อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการให้ได้อย่า่งไร

สรุปว่าท่านต้องการจะได้จึงให้ ต้องการจะเอาจึงให้
อย่างนี้ท่านไม่ได้ให้ แต่ท่านจะเอา ขอให้-ให้ด้วยความบริสุทธิ์

มีความบริสุทธิ์ในการให้ แล้วจะไม่ทุกข์เพราะการให้

ทุกข์เพราะการให้ก็คือ เมื่อได้รับอะไรกับใครๆ แล้ว
ก็หวังว่าเขาหรือใครคนนั้นจะดีกับเราบ้างหรืออื่นๆ
แต่พอเขาไม่ได้ตอบสนองให้เป็นไปเหมือนที่เราหวังไว้
ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา ผิดหวังขึ้นมา หวังผิดจึงผิดหวัง

หรือบางคนเวลาทำคุณงามความดีต่างๆ
ก็เพื่อให้ผู้อื่นเห็นหรือรู้ว่าตัวเองทำความดี
แล้วก็หวังว่าจะได้รับคำชมตอบ
หรือได้รับสิ่งดีๆ ตอบจากผู้ที่ตัวเองทำดีด้วย
แต่พอเขาคนนั้นไม่ได้เป็นเหมือนที่ตัวเองหวังไว้
ก็ผิดหวังขึ้นมา เกิดความทุกข์ขึ้นมา
เรียกว่า ทุกข์ที่เกิดจากการทำดี
เพราะไม่ได้ทำความดีเพื่อความดี
แต่ทำความดีเพื่อให้ผู้อื่นเห็นหรือรู้ว่าตัวเองทำความดีแท้จริงการทำดีเป็นหน้าที่ของผู้รักดี หรือเป็นหน้าที่ของคนดี

ขอให้เห็นว่าความดีเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ควรทำ และเป็นหน้าที่
ที่ต้องกระทำ ถ้าเราทำได้อย่่างนี้ เราจะได้ดีทันทีเลย
ท่านเรียกว่า สหชาตผล คือผลที่เกิดพร้อมในขณะกระทำ

ทำดีได้ดีทันที ทำชั่วก็ได้รับผลชั่วทันทีที่ทำเหมือนกันรับได้ กับ สิ่งที่ ได้รับ

มีบางครั้ง บางครา บางคราว และบางคน
ที่พอได้รับอะไรๆ มาแล้ว กลับไม่สามารถรับได้กับสิ่งที่ได้รับ
แท้จริงแล้วก็คือว่า เราควรจะยอมรับหรือรับได้กับสิ่งที่ได้รับ
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องราวใดๆ ทุกสรรพสิ่งที่ปรากฎขึ้นกับเรา
แต่ว่าขณะใด ยามใด เมื่อใด หรือคราใด
ที่ไม่อาจสามารถรับได้จริงๆ ก็ให้ยอมรับว่ารับไม่ได้
และกำหนดรู้หรือรู้ที่จิตใจลงไปเลยตามความเป็นจริง

ไม่ใช่ว่าพอรับไม่ได้ก็ไปปฎิเสธผลักไส ตีโพยตีพาย
โวยวาย กลัดกลุ้ม ร้อนรุ่ม ร้องแรกแหกกระเชอ
บ่นว่าเอะอะเสียงดัง เกรี้ยวกราด กรี๊ดกร๊าด
พาลไปทั่ว กลายเป็นนิสัยเจ้าโวยวายไปดังนั้น เมื่อรับไม่ได้ก็ยอมรับว่ารับไม่ได้
และปล่อยให้สภาวะอาการของจิตดวงที่รับไม่ได้นี้
ลอยนวลอยู่ อย่าปล่อยให้ลอยหน้าลอยตาอยู่
ควรสกัดกั้นทันที ตัดตอนทันที

ด้วยสติสัมปชัญญะ อย่าหลงกลของกิเลสที่จรจาริกมาในขณะนั้น
อย่าได้คลาดออกไปจากการกำหนดรู้ ระลึกรู้ หรือรู้
เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว เราก็จะเป็นไปตามอาการดังกล่าว
เราไม่ได้รู้ ระลึกรู้ หรือกำหนดรู้เสียแล้ว
แต่เราเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ ไปทำอะไรก็ไม่รู้และในทางตรงกันข้าม ถ้าได้รับอะไรๆ มาแล้ว
และรับได้กับสิ่งที่ได้รับ เพราะตรงกับกิเลสของตน
มีความชอบอกชอบใจ ดีใจจนฟูฟ่องล่องลอย
ออกหน้าออกตาเกินความพอดี และหลงใหลไปกับสิ่งนั้น
อย่างนี้เรียกว่าหลงกลของเจ้ากิเลสที่จรจาริกมาเหมือนกัน
โดยคลาดออกไปจากการกำหนดรู้ ระลึกรู้ หรือรู้
แต่เป็นอะไรไปก็ไม่รู้ ไปทำอะไรก็ไม่รู้

สรุปว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะรับได้หรือไม่ได้
ก็อย่าคลาดจาการเจริญสติปฎิฐาน
ต้องรู้ ระลึกรู้ หรือกำหนดรู้นั่นเองเพราะถ้าไม้่รู้ก็จะหลงและตกเป็นทาสอยู่ในอำนาจของกิเลส
การเจริญสติปัฎฐานนี้จะทำให้เรามีความสมดุล
ไม่เสียสมดุลของอารมณ์

การดีใจเกินไปซึ่งมาจากการรับได้
และการโวยวายออกไปซึ่งมาจากการรับไม่ได้
ทั้งสองกรณีนี้ทำให้ จิตใจ เสียคุณภาพ
ไม่มีความเป็นปกติ มีแต่ความไม่ปกติ

ถึงเวลาแล้วกระมังที่พวกเราควรจะเป็นปกติกันเสียที
ผิดปกติกันมานานมากแล้วท่าน พอกัน เลิกกันเสียที

ปุถุชชะโน อุมมัตตะโก วิยะ
แปลว่า ความเป็นอยู่ของปุถุชนเป็นไปประดุจดังคนบ้าปล่ิอยตามธรรมชาติ

โดยความเป็นจริงแล้ว ไม่มีอะไรเป็นของใครๆ ที่แท้จริง
และใครๆ ก็ไม่ใช่อะไรๆ เป็นอะไรไม่ได้ เพราะไม่มีอะไรจะให้เป็น
เป็นสิ่งหนึ่งไม่ได้ แต่เป็นได้ทุกสิ่ง สิ่งหนึ่งในทุกสิ่ง
เป็นเพียงสิ่งหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่หนึ่งสิ่ง สรรพสิ่งมีอยู่แล้วในสิ่งหนึ่ง
และสิ่งหนึ่งก็มีอยู่แล้วในสรระสิ่ง เอ...แล้วตัวเราอยู่ตรงไหนล่ะมันเป็นความมีที่ไม่มี ไม่ใช่ไม่มีอยู่ มีอยู่ แต่ไม่มี
แล้วจะต้องทำอย่างไรกับสภาวะเหล่านี้
ก็รู้ตามความเป็นจริง แล้วการรู้ตามความเป็นจริงทำอย่างไร
ก็เพียงรู้ว่าอะไรเป็นอะไร รู้ตามที่เขาเป็น
ไม่ใช่รู้ตามที่เราจะเป็นไม่ใส่อะไรๆ เข้าไปในการรับรู้ รวมทั้งความรู้สึกก็ไม่ใส่เข้าไปในการรับรู้
เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จะไม่หลงในอะไรๆ

เมื่อไม่หลงในอะไรแล้วก็จะไม่ทุกข์เพราะอะไรๆ
อะไรจะเป็นอะไร ก็เป็นเรื่องของอะไรๆ
เพราะอะไรๆ เขาก็มีอยู่ เป็นอยู่อย่างนั้นตามธรรมชาติ

ก็ปล่อยให้ธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติ
เช่นจิตใจของเราก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง
ไม่ใช่พยายามที่จะไปบดบัง ควบคุม หรือเอาชนะจิต
เป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าบังคับจิตและอย่าตามใจ
การไม่ตามใจก็ไม่ได้หมายความว่าต้องบังคับจิตมิใช่หรือ
อย่าตามใจ ใจ ที่จะไปบังคับจิต ต้องรู้เท่าทันจิตดวงนี้ด้วย
ถ้ารู้ไม่เท่าทัน จิตดวงนี้จะถูกหลอกให้ตามใจไปบังคับจิต
จิตจะโดนบังคับเพราะการตามใจเนื่องจากถูกหลอกขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมกันค่ะ

ทักทายกันได้สบายๆ ยินดีต้อนรับนะคะ

มีความสุขที่ได้แบ่งปันค่ะ
 

Create Date : 11 กันยายน 2555
75 comments
Last Update : 11 กันยายน 2555 0:47:21 น.
Counter : 3267 Pageviews.

 

 

โดย: Rinsa Yoyolive 11 กันยายน 2555 0:00:52 น.  

 

มารองเจิม

 

โดย: panwat 11 กันยายน 2555 0:02:09 น.  

 

อะไรกันเนี่ย รูปนี้เห็นหมดแล้วววววว (ใช่ป่าวหว่า)

ตาจะปิดแว๊ววววว
นี่เลย นี่เลย

ย้ำๆๆๆ
โดยความเป็นจริงแล้ว ไม่มีอะไรเป็นของใครๆ ที่แท้จริง


นี่อีกๆนี่อีก ย้ำๆๆ

คุณงามความดีทั้งหลายก็เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าพอตัวเองมีดีอย่างไร ก็เอาความดีของตัวเองไปอวดหรือเอาไปโชว์ผู้อื่น พูดพร่ำพรรณาแต่เรื่องความดีของตัวเอง


เช่นเดิมที่จะบอกว่า คำพูดเราอาจจะเป็นผลต่อคนอื่นเพราะเขามาใส่ใจ
แต่คำพูดการกระำทำคนอื่นไม่มีผลต่อเราสักนิด ฮรี่ๆอ่านมาสุดท้าย น่ะ คนเรานีหลอกเก่งยิ่งกว่าผีอีกนะ 555

 

โดย: Rinsa Yoyolive 11 กันยายน 2555 0:06:59 น.  

 

โหวตก่อน โหวตก่อน

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sawnoy Dharma Blog ดู Blog

บร๊ะ น้องใหม่คนนี้ของเราจะไปนั่งทางในสอนธรรมมะ
ร่วมกะพี่ก๋า พี่อ๋า ปอป้าด้วยแล้ว 5555

 

โดย: Rinsa Yoyolive 11 กันยายน 2555 0:08:41 น.  

 

อ่านแล้วนึกถึงพวกจอมยุทธ์ในหนังจีน พวกที่ชอบอ้างคุณธรรมส่วนมากเลวแทบทุกตัวจริงๆ

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 11 กันยายน 2555 0:26:48 น.  

 

เห็นด้วยกะเม้นท์4ค่า 55555

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
diamondsky Klaibann Blog ดู Blog
Sawnoy Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ 11 กันยายน 2555 0:54:34 น.  

 

แวะมาทักทายน้องสา อ่านข้อคิดดีๆ ตอนดึกค่ะ
ชอบมากคำว่า รับได้กับสิ่งที่ได้รับ
อันนี้ทำให้ชีวิตเรารู้จักตัวเองมากขึ้นจริงๆ นะคะ
ยอมรับในสิ่งที่มีจะทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะจริงๆ

เมืองไทยได้ข่าวว่าฝนตกบ่อย ขออย่าให้น้ำท่วมเหมือนปีที่แล้วเลย
เอาใจช่วยคนไทยทุกคน สู้ๆๆๆ

ท้ายสุด ขอให้คุณแม่สบายดีขึ้นเร็วๆ น้องสาพักผ่อนเยอะๆ ด้วยค่ะ ^^

 

โดย: diamondsky 11 กันยายน 2555 3:04:47 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ


เป็นบทความธรรมะที่ดีมากๆเลยนะครับน้องสา
เขียนได้ดีจังเลย


 

โดย: กะว่าก๋า 11 กันยายน 2555 5:48:25 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับคุณสา
เดี๋ยวลุงกลับมาอ่านน้า ไปว่ายน้ำก่อน

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sawnoy Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: ลุงกล้วย 11 กันยายน 2555 7:32:12 น.  

 

อยูกะธรรมะ ธรรมชาติดีสุดจ้า พี่แวะมาหลายครั้งกว่าภัตาคารบ้านทุ่งจะเปิด ชอบทุ่งมากค่ะ

 

โดย: supersupy 11 กันยายน 2555 7:37:47 น.  

 อรุณสวัสดิ์ครับ

 

โดย: พันคม 11 กันยายน 2555 7:45:04 น.  

 


แหล่มเลยจ๊ะน้อง

 

โดย: อุ้มสี 11 กันยายน 2555 9:06:44 น.  

 

แวะมาทักทายครับ
ได้แนวคิดดีครับ
ยังไมได้ซื้อเลยครับหนังสือเล่มนี้
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
หวาน หวาน ได้อีก Music Blog ดู Blog
Sawnoy Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: moresaw 11 กันยายน 2555 10:15:38 น.  

 

โย เจ ปุพฺเพ ปมชฺชิตวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ
โสมํ โลกํ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา

บุคคลใด ในกาลก่อนเคยผิดพลาด ครั้นภายหลังเขากลับตัวได้ไม่ประมาท
บุคคลนั้น ย่อมทำให้โลกแจ่มใส เหมือนดังดวงจันทร์อันพ้นจากเมฆหมอก

มีความสุขกับการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ตลอดไป...นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา...นะคะ

 

โดย: พรหมญาณี 11 กันยายน 2555 12:19:23 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
keethaya Food Blog ดู Blog
Sawnoy Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ตาโตสุดสวย 11 กันยายน 2555 16:25:39 น.  

 

....บวชชีดีมั้ย.....

 

โดย: นายวันวัน 11 กันยายน 2555 19:14:53 น.  

 

สวัสดียามค่ำค่ะ

อ่านแล้วได้ข้อคิดดีๆมากเลยค่ะ ^^

 

โดย: Nirancha 11 กันยายน 2555 20:06:58 น.  

 

อาแปะพี่ก๋าสอนว่า

กิเลสต้องมี
มีได้
เพราะมันเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราทำสิ่งต่างๆ

แต่ต้องรู้ทันกิเลส
เราต้องควบคุมมัน
อย่าให้มันควบคุมเรา


 

โดย: กะว่าก๋า 11 กันยายน 2555 22:47:36 น.  

 

ว๊ากๆๆๆ กะลังหาคนเจิมอะ
เพิ่งทำบล็อกเสร็จ
ุซุ่มมากกกกก

ไม่ได้ไปทักใครเลยวันนี้
ทำงานเยอะมาก
เพิ่งมาทำบล็อก ใกล้แล้วได้เวลาพอดีเลย เฉียดมากที่สุด

ถ้ายังไม่นอน ว่างก็ไปเจิมให้เค้าด้วยน๊า

 

โดย: Rinsa Yoyolive 11 กันยายน 2555 23:57:35 น.  

 

ป้าปุ๊ยเข้ามาทักทายจ้า..ขอมาเป็นเพื่อนคนน่ะจ้า อ่านเรื่องดีฯ มีข้อคิดมากมาย มีธรรมะ กับธรรมชาติ แค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วจ้า...ฝันดีน่ะจ้า...

 

โดย: ป้าปุ๊ย บ้านริมสวน 11 กันยายน 2555 23:58:48 น.  

 

สาธุครับ จิตคนนี้แหละยากที่สุดในการฝึกและสำคัญที่สุดอีกด้วย

 

โดย: Don't try this at home. 12 กันยายน 2555 0:42:02 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณสา
เดี๋ยวนี้เขียนแนวธรรมะ เก่งจัง

ยกเค้กมาฝากค่ะ

 

โดย: pantawan 12 กันยายน 2555 0:53:43 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับน้องสา

 

โดย: กะว่าก๋า 12 กันยายน 2555 5:45:05 น.  

 บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sawnoy Dharma Blog ดู Blog

สวัสดีค่ะน้องสา ไม่ได้มาทักทายกันนานเลย
อ่านแล้วได้ข้อคิดดีมาก ๆ เลยค่ะ
....ที่สำคัญ เมื่อให้แล้วก็ชื่อได้ว่าให้
อย่าไปหวังเอาอะไรจากการให้.....
ชอบเสียงเพลงจังค่ะเพราะมากเลย

 

โดย: AppleWi 12 กันยายน 2555 10:34:07 น.  

 

สวัสดีตอนใกล้ๆเที่ยงครับคุณสา
ลุงมาใกล้เวลาอาหารทุกทีเนาะ หิวยังสาวน้อย เมื่อวานตอนเย็นบ้านลุงฝนตกแรงมาก คิดว่าหลังคาจะพังลงมาซะแว้วว แถวบ้านหนูไฟดับบ่อยเหรอครับ แย่เนาะเวลาใช้คอมไม่มีเครื่องสำรองไฟ ไฟดับบ่อยๆพาให้อายุการใช้งานเสื่อมเร็วด้วย แถวบ้านลุงที่ดอนเมืองนี่ ถ้ามีลมแรงๆก็วูบเหมือนกันแต่ไม่ดับนานอ่ะจ่ะ หม่ำมื้อกลางวันให้อร่อยนะครับ

 

โดย: ลุงกล้วย 12 กันยายน 2555 11:12:29 น.  

 

บล็อกพู่กันเดียวนี้
เนือ้หาค่อนข้างหนัก
พี่ก๋าเลยแบ่งเป็นสามบล็อก
พรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะครับน้องสา

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 12 กันยายน 2555 13:04:39 น.  

 

อืมมม อย่าตามใจแต่อย่าบังคับจิต
เห็นด้วยค่ะ บางสิ่งพูดง่ายแต่ทำยาก
เพราะบางทีก็ปล่อยวางไม่ได้ แหะๆ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ Travel Blog ดู Blog
Sawnoy Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: Close To Heaven 12 กันยายน 2555 14:21:50 น.  

 

ขอบคุณเรื่องดีๆ จ้ะน้องสา

ภาพประกอบสวยทุกภาพเลย พี่ชอบภาพสุดท้ายมากที่สุด

...โดยความเป็นจริงแล้ว ไม่มีอะไรเป็นของใครๆ อย่างแท้จริง


 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 12 กันยายน 2555 15:13:31 น.  

 

วิ๊ดๆๆๆๆวิ๊วววว
วันนี้ md ไม่มา งานพี่รินไม่มี เอ้ย ไม่ใช่ๆ
งานเลยไม่อยากทำ หาอ่านนั่นนี่เล่นไป

นี่ๆ ไปอ่านบล้อกป้ากุ๊ก ร่มไม้เย็นวันนี้ด้วยนะ

สวดยอดดดดดดดด บอกได้คำเดียว อ่านแ้ล้ว กดจิ๊กดโหวตให้เลยอะ
เรื่อง นินทากาเลแหละ

เด๋วเอามาแปะให้ก่อน อิอิ

นี่เลยๆ

คนที่ชอบนินทาคนอื่นให้เสียหายนั้น เป็นเพราะเขาเองมีความทุกข์อยู่ก่อนแล้ว เช่น อิจฉาคนอื่น หรือมองคนอื่นในแง่ลบ ทัศนคติแบบนี้ย่อมทำให้ใจเขาเป็นอกุศล จึงแสดงออกด้วยการนินทาว่าร้ายคนอื่น และเมื่อทำไปแล้ว ย่อมต้องได้รับผลกระทบ(หรือวิบาก)จากกรรมนั้น ๆ เช่น ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากคนอื่นน้อยลง หรือเสียภาพพจน์ไปเลย อีกทั้งยังมีศัตรูมากขึ้น ทำอะไรก็ยากจะสำเร็จ ไม่ได้รับความเจริญ ทั้งหมดนี้ย่อมทำให้ชีวิตของเขาไม่ได้รับความสุข หรือถึงจะมีสุข ก็ชั่วคราวอ่านแล้วชัดเจนโป๊ะเชะเลยแหละ คนพวกนี้
สุขก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นเอง
ก็อย่างที่พี่รินเคยบอกไงว่า

คำพูดเรามีผลต่อชีวิตเค้า แต่คำพูดเค้าไม่ได้มีผลต่อเราเลยสักนิด
 

โดย: Rinsa Yoyolive 12 กันยายน 2555 16:16:48 น.  

 

ขอบใจสำหรับโหวตด้วยจ้า

นี่ๆ พี่รินมาอ่านคำผิดเองอีกทีน่ะเจอดัวยล่ะ 555+
ขอบอกว่าเป็นไฟล์ภาพนะบล้อกนี้ แก้ยากพอควร
เพราะต้องทำใหม่ กรณีไม่ได้เซฟไฟล์ psd ไว้

พี่รินบางภาพไม่ได้เซฟ ก็เอาสีทาๆ ทับและเขียนใหม่เอา มักง่ายดี 555+


ทริปเกาะสีชังหลายเดือนแล้วจ้าเพิ่งมาอัพ
คนอื่นอัพกันหมดบ้านแล้ว

พี่รินมัวแต่พาเที่ยวดอยอยู่ 555+


ยังนะ ยังไม่ลืม บล้อก ทุ่งนาพี่รินที่จะเอามาฝากน้องสานะยังไม่ได้ทำเลยจ้า
ไว้เร็วๆ นี้น๊า


ตะพาบจะออก จันทร์นี้ด้วย ต้องถอยให้ตะพาบกันก่อน


 

โดย: Rinsa Yoyolive 12 กันยายน 2555 16:20:19 น.  

 

ช่วงนี้ "หลง" นิยายหัวปักหัวปำเลยค่ะ ตัดยากมากกกกก เหอะๆ กิเลสอย่างหนาเคยค่ะ แงะไม่ออก แหะๆ ส่วนตะพาบนี่คิดยังไม่ออกเลยค่ะ โจทย์ยากจังเลย ขอไปนอนคิดหลายๆ คืนก่อน คิดมาตั้งนาน ว่างๆ ก็คิด แต่ก็ยังไม่ได้ อืม คิดๆๆๆๆ
แวะมาทักทายยามเย็นๆ ค่ะ พอดีเพิ่งกลับมาเลยเพิ่งทยอยมาทักทายเพื่อนๆ

 

โดย: ประกายพรึก 12 กันยายน 2555 16:39:38 น.  

 

แวะมาส่งยิ้มยามเยนเช่นกันจ้าน้องสา

ว๊าวๆๆๆๆๆ
ภาพส๊วยสวยทุกภาพเลยจร้าาา วู้ๆๆ
ชอบนักแลบรรยากาศแบบนั้นอ่า
ดูแล้ว สดชื่น สบายตา พาหัวใจเพลินดีเน๊าะ


ใกล้เลิกงานฝนตบ่อย เดินทางดีดีจ๊ะ

 

โดย: น้ำค้าง (เก็บฝันวันผ่าน ) 12 กันยายน 2555 17:04:27 น.  

 

แนะนำให้อ่าน คุรุวิพากษ์คุรุ

หนุกมั่กๆ

 

โดย: เป็ดสวรรค์ 12 กันยายน 2555 17:18:32 น.  

 

คิดเหมือนเม้นท์ 5 เลยค่า

รักษาสุขภาพนะค่า

 

โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา 12 กันยายน 2555 17:40:36 น.  

 

แวะมาส่งเข้านอนจ๊ะ

ช่วงนี้ ไม่ได้เข้ามาทักทายน้องสา

สบายดีหรือเปล่า งานเยอะเป็นพัก ๆ
ฝนตกบ่อย รักษาสุขภาพเช่นกันคะ

 

โดย: kuky 12 กันยายน 2555 21:48:12 น.  

 

สวัสดีค่ะน้องสา
เป็นยังไงบ้าง พี่วุ่นวายกับร้าน
ช่วงนี้ปรับปรุงร้านใหญ่ค่ะ
เพราะมีเหตุจำเป็นให้ทำ

หลังร้านต้นไม้ใหญ่ล้มดินทรุด ต้องปรับพื้นใหม่
เพราะใกล้แม่น้ำ ไหน ๆ ก็ทำก็เลยรื้อหลังคาทำใหม่
หน้าร้านกันสาดมันเสีย ผ้าใบก็ฉีกขาด
สี่ห้าวันก่อน เชียงใหม่ฝนตกติดต่อกัน
ผ้าใบม้ันอุ้มน้ำไม่ไหว เลยฉีก
ทำให้ตัดสินใจ ปรับปรุงทั้งหน้าร้านหลังร้าน

เลยผลุบโผล่หาเพื่อน ๆ ได้ทีละบ้านสองบ้านต่อวัน
พี่เปิด blog ธรรมะไว้ แต่ไม่ค่อยจะได้เหมือนน้องสาเลย
ส่วนใหญ่หนังสือธรรมมะที่อ่านจะรีวิว
ที่ blog ห้องสมุดส่วนตัวซะนี่

ช่วงนี้เองก็ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือธรรมเท่าไหร่ค่ะ
วันนี้ก็ไปสอยเล็บครุฑมาก ดีใจมาก รอตั้งนาน
มันขาดตลาดไปพักใหญ่ ๆ เลย
วันนี้พาน้องเต็นท์ไปซื้อหนังสืออ่านเล่น
กลับกลายได้ของแม่มัน ฮี่ๆๆ

เหนื่อยค่ะ แทบจะคลานขึ้นเตียง

หนัง

 

โดย: JinnyTent 12 กันยายน 2555 22:29:52 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับน้องสา
 

โดย: กะว่าก๋า 13 กันยายน 2555 6:41:03 น.  

 

ใกล้ๆเที่ยงลุงมารายงานตัวแล้วครับฮิฮิ
หม่ำมื้อกลางวันให้อร่อยๆนะครับสาวน้อย

 

โดย: ลุงกล้วย 13 กันยายน 2555 11:32:49 น.  

 

มีแต่ภาพสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปทักทายที่บล๊อคนะคะ

 

โดย: ต้นข้าวรวงรัก 13 กันยายน 2555 13:27:35 น.  

 

ทักทายค่ะคุณสา

ขอบคุณที่แวะทักทายกัน
ทั้งภาพและข้อคิดโดนใจค่ะ..โดนใจ

• มีความบริสุทธิ์ในการให้ แล้วจะไม่ทุกข์เพราะการให้
• ไม่มีอะไรเป็นของใครๆ ที่แท้จริง

ป้ากุ๊กขอแอดบล็อกคุณสานะคะ

 

โดย: ร่มไม้เย็น 13 กันยายน 2555 14:38:53 น.  

 

ถ้าสนใจเรื่องศาสนา

แนะนำพวก ศาสนวิจารณ์อีกเล่มครับ

น่าอ่าน ของสมเด็จพระสังฆราชท่านก็เขียนดีครับ

 

โดย: เป็ดสวรรค์ 13 กันยายน 2555 14:54:58 น.  

 

แม่ของน้องสาท่านตอบคำถามเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดได้ดีจังเลยครับ
ใช่ครับ นิพพานคือการสิ้นสุดของการเกิดและดับ

ไม่มีทั้งความตายและการกำเนิด

สภาะวะนี้
ทุกคนสามารถไปถึงได้

พี่ก๋าเชื่อมั่นแบบนั้น
เพียงแต่ใครจะรู้ "หนทาง" ที่จะไปถึงได้ก่อนกันเท่านั้นเอง


 

โดย: กะว่าก๋า 13 กันยายน 2555 16:31:19 น.  

 


รู้ด้วยจิตก็การรับรู้ด้วยปัญญา
รู้ด้วยสมอง คือใช้สัญญารับรู้

สวัสดียามเย็นครับคุณสา...

 

โดย: พันคม 13 กันยายน 2555 18:30:07 น.  

 

ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะคุณสา
วันนี้ป้าหมดงบค่ะ ....แล้วจะแวะมาใหม่นะคะ

 

โดย: ร่มไม้เย็น 13 กันยายน 2555 19:25:00 น.  

 

ต่อจากฟังธรรมบล็อกพี่ก๋า ก็มาฟังธรรมบล็อกคุณสา เดี๋ยวสถานีต่อไปจะไปฟังธรรมบล็อกพี่อ๋า


ทำความดีเพื่อโอ้อวดย่อมไม่เป็นความดี
ทำความชั่วเพื่อปกปิดความชั่ว ย่อมชั้วชั่ว
เคยอ่านการ์ตูนสยองขวัญมีผู้หญิงขี้กังวลไปขอคำปรึกษาชายหนุ่มคนหนึ่ง เขาแนะนำว่าถ้าจะลืมทุกข์ก็จงมีทุกข์ที่หนักหนายิ่งกว่า ตอนนี้น่ากลัวมากครับ -__-"

ภาพถ่ายประกอบบล็อกหนนี้ก็สวยงามเช่นเคย ^^ สวยแบบธรรมชาติแท้ๆเลยครับ

 

โดย: ชีริว 13 กันยายน 2555 20:14:16 น.  

 

มาอ่านธรรมะดีๆครับน้องสา

ท้องฟ้าสวยมากๆนะครับ

ฟ้าเดียวกันแต่ไม่เคยเหมือนกันเลย

จิตก็ดวงเดียวกันแต่ไม่เคยเหมือนกันเลยนะครับ ^^

ราตรีสวัสดิ์นะครับ

 

โดย: วนารักษ์ 13 กันยายน 2555 22:28:55 น.  

 

แอบอ่านเม้นอีตาชีริวมาแซวแล้วขำก๊ากเลยอะน้องสา 555

อีตานี่เสือซุ่มแซวเยอะมากนะขอบอก 555
ต้องไปแซวกลับบ้างอย่ายอมๆ


มัวแต่ไปเล่นที่ fb อีกหน่อยพี่รินก็จะยุบบล็อกไปอยู่ใน fb ซะแล้วนะนั่น บอกไว้ก่อน อิอิ
เรื่องจริงนะไม่โม้แระ
ตะพาบพร้อมออนเอ้ยไม่ใช่วันเสาร์ค่อยเขียน
คิดพล็อคไว้แล้วเด๋ซมีเปลี่ยนแปลงอีกก็ได้ ตลอดเลยพี่รินน่ะ อิอิ

มาส่งเ้ข้านอนก่อนฝันดีน๊า

ส่วนที่ถามเรื่องเกาะสีชังหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้ล่ะ
ไม่ได้เอาคำตอบมาให้มาทักทายเฉยๆ นี่หละ 555


 

โดย: Rinsa Yoyolive 13 กันยายน 2555 23:31:44 น.  

 

มาชวนเที่ยว ชวนอ้วนค่า

 

โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ 14 กันยายน 2555 2:14:28 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับน้องสา


 

โดย: กะว่าก๋า 14 กันยายน 2555 5:38:24 น.  

 

พี่หาสูตรแกงเลียงไม่เจออีกแล้ว สาไว้ที่เมนูไหนน่ะค่ะ

พี่มดค่ะ

 

โดย: jewelmoda 14 กันยายน 2555 5:38:39 น.  

 


คนดีทำดี คนชั่วทำชั่ว
ความดีทำง่าย ความชั่วทำยาก

สวัสดียามเช้ากับสาวน้อยครับ
วันศุกร์อีกครั้ง แล้วจะผ่านไปสู่วันเสาร์
ที่สุดคือวันของคนใช้แรงงานอย่างเรา

ยิ้มกับทุกอย่างแม้ใจจะบึ้งตึงบ้าง

 

โดย: พันคม 14 กันยายน 2555 8:09:33 น.  

 

ภาพธรรมชาติสวยงามจริงๆครับ คนที่มองหาสิ่งสวยงามรอบๆตัวแล้วถ่ายทอดออกมาได้แบบคุณสา พี่ก๋า หรือพี่อ๋า (สามออสระอาเสียงจัตวา 555) เนี่ย เยี่ยมเลย ไม่ต้องไปหาจุดถ่ายรูปมหัศจรรย์ไกลบ้านเนอะ

 

โดย: ชีริว 14 กันยายน 2555 8:12:56 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sawnoy Dharma Blog ดู Blog

โหวตให้เป็นคนแรกของวันนี้ค่ะคุณสา

มาถึงบ้านคุณสาในวันศุกร์สุดสัปดาห์พอดีค่ะไม่ใช่เพราะบ้านคุณสาอยู่ไกล หรือเพราะี่พี่หลงลืม
แต่เป็นเพราะ หน้าที่เช่นกันค่ะ

วันนี้เยี่ยมคุณสาเป็นคนแรก แล้วยังต้องอีกว่า พอจะว่างเยี่ยมเพื่อคนอื่นได้หรือไม่ แต่ถึงอย่างไร จะทิ้งช่วงหรือ ห่างหายไปบ้าง คุณสาเข้าใจพี่ดีใช่มั๊ยค่ะ(เหมาไว้ก่อนเดียวคุณสาจะเลิกคบ555)

รู้ด้วยจิตนี่แหละค่ะสำคัญ รู้แล้วต้องรับให้ได้ ก็สำคัญ ไม่ใช่รู้ ว่ากำลังโกรธ... แต่แหม...ขอให้ได้ด่าสักหน่ิอยเถิด อันนี้ก็ไม่ดีเนอะ

ตัวรู้สำคัญค่ะ เมื่อก่อนกว่าจะรู้ตัวก็ โมโห ใจสั่นไปแล้ว เีดียวนี้ตามจิตได้ดีขึ้น แต่ก็ยังมี ปุด ปุด บ้างค่ะ ฝึกไป ตามรู้ไป เป็นหน้าที่ของเรา

มีความสุขวันหยุดพรุ่งนี้ค่ะ ได้พักผ่อน สบาย ๆอยู่กับบ้านหรือว่า พาคุณแม่ ไปเที่ยว ก็ขอให้สุขใจสุขกายค่ะ
 

โดย: ตาลเหลือง 14 กันยายน 2555 8:43:29 น.  

 

ที่บ้านพี่ก๋ายังไม่มีอะไำรผิดปกติ
แต่ฝนตกหนักพอสมควร
ถ้าท่วมจะต้องท่วมจากรอบนอกเข้ามาก่อนครับน้องสา

ปีที่แล้วท่วมถึงเอวเลย
แต่ท่วมแค่สองวันเองครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 14 กันยายน 2555 15:06:12 น.  

 

แว้บบมาบล๊อกนี้แล้วเย็นชื่นใจจริงๆ
..
ขอบคุณมากนะคะ

 

โดย: ปันฝัน 14 กันยายน 2555 19:59:48 น.  

 

โอโช เขาอินดี้นะครับ

อ่านแล้วอย่าเพิ่งไปเชื่อทั้งหมด เอิ้กๆ

 

โดย: เป็ดสวรรค์ 15 กันยายน 2555 0:59:29 น.  

 

ฝากบ้านสองอาทิตย์ค่า จะไปเที่ยวสวีเดนกับฟินแลนด์
บินวันอาทิตย์นี่ค่ะ สิ้นเดือนกลับ
ถ้าเข้าเน็ทได้จะรีบเข้า เอาโน๊ตบุ๊คไปด้วย
แต่คงจะไปแย่งกันใช้มากกว่า

ขอบคุณสำหรับโหวตค่า 

โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ 15 กันยายน 2555 2:07:07 น.  

 

แวะมาทักทายน้องสายามดึกค่ะ
ชอบอ่านข้อดีๆ ที่บ้านนี้ ช่วยให้ใจสบาย คิดบวก โปร่งใส
แถมมีภาพธรรมชาติสวยๆ ให้ได้ชมกันอีก

พูดถึงอากาศแปรปรวนฝนตก ที่อิตาลีอากาศก็เปลี่ยนค่ะ
หมดหน้าร้อนแล้ว เริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆ ตอนค่ำนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 18c บรึ๋ยๆๆๆ
บ้านเราได้ข่าวว่าฝนตกเยอะ ยังไงขอให้น้ำไม่ท่วมนะคะ

ปล.วันนี้ทำไข่เจียวมาฝากค่ะ 

โดย: diamondsky 15 กันยายน 2555 5:10:18 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับน้องสา

 

โดย: กะว่าก๋า 15 กันยายน 2555 6:47:37 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับคุณสา
บ้านลุงฝนตกตอนเย็นทุกวันเลยช่วงนี้ แต่เมื่อวานตอนกลางวันร้อนมาก หนูก็ระวังสุขภาพด้วยน้า แม่สบายดียังขอให้แข็งแรงเหมือนเดิมไวไวเนาะ

 

โดย: ลุงกล้วย 15 กันยายน 2555 6:51:22 น.  

 

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมกันค่ะ.....ได้อ่านธรรมะดีๆ ขอบคุณนะคะ

 

โดย: auau_py 15 กันยายน 2555 13:30:55 น.  

 

มาแระจ้าน้องสา
พี่รินปิดเพสไปก่อนนะ เบื่อ ๆ ด้วยเหตุผลบางประการน่ะ
แจ้งให้ทราบ ระยะนี้ถ้าว่างก็จะมาวิ่งเล่นในบล็อกแทนจ้า
ถ้าว่างมากนักก็จะทำบล้อกดร๊าฟไว้เพิ่มเติมจ้า
เวลาออนก็จะได้พร้อมเลย อิอิ

นั่นแหนะๆ อย่าถามๆ ว่าเพราะอะไร อิอิ

เอาเป็นว่าพี่รินไปไม่นาน วิ่งเล่นกันในบล็อกนี้แหละจ้า
หาอ่านบล็อก หรือไม่ก็ คำคมข้อคิดดีดี ให้มันโดนใจซะบ้าง
จะได้จด ๆ ไว้ เอามาเตือนตนสอนใจจ้า

ตะพาบยังไม่เสร็จเลย เขียนได้ 5 บรรทัด มุกแป็กแระ ตอนแรกว่าจะสั้น แต่พอคิดในพล็อตยาวมาก
ไม่มีใครอ่านแน่ เพราะตะพาบออนกันเยอะ
ตอนนี้เลยคิดหนัก ไปหาฆ่าตัดตอนก่อนละกัน อิอิ

ไปแระน๊า


พรุ่งนี้ได้หยุดแล้ว ถ้าฟ้าสวยได้เที่ยว
ฟ้าไม่สวยแช่อยู่บ้านจ้า

 

โดย: Rinsa Yoyolive 15 กันยายน 2555 16:54:09 น.  

 


แหล่มเลยจ้า

 

โดย: อุ้มสี 15 กันยายน 2555 20:36:27 น.  

 

คำทองคำพี่ก๋าอ่านแล้วไม่ได้ถูกใจใช่เลย
เหมือนเล่มคุรุวิพากษ์คุรุครับ

ถ้าน้องสาอ่านงานของนักคิดที่โอโชพูดถึงไปด้วยจะยิ่งอ่านสนุกครับ
ทั้งเล่าจื๊อ คาริล ยิบราน ฯลฯ
และศาสดาต่างๆ

พี่ก๋าว่าเขาวิเคราะห์สนุกดีครับ

อันไหนเชื่อก็เชื่อ
อันไม่เห็นด้วยก็ไม่เชื่อครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 15 กันยายน 2555 22:43:12 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณสา
Happy Saturday
มีวาฟเฟิลมาฝากค่ะ

 

โดย: pantawan 15 กันยายน 2555 23:53:22 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับน้องสา


 

โดย: กะว่าก๋า 16 กันยายน 2555 5:49:06 น.  

 

อ่านธรรมะของคุณสาก็มีปลงๆ อยู่วูบหนึ่ง
แล้วก็คิดว่าถ้าคนเราทำได้ซักครึ่งของที่อยู่ในบทนี้
โลกเราคงน่าอยู่เยอะเลยนะคะ

เย็นวันศุกร์ฝนตกแบบลืมรูดซิบ
ตกหนัก ๆ ซักชั่วโมงระบายไม่ทัน
ระหว่างทางกลับบ้าน น้ำท่วมค่ะ ค่อนแข้งได้
ลุ้น ๆ กับพี่คนขับแท๊กซี่ว่ารถจะดับหรือเปล่า
50 เมตรที่น้ำท่วมไกลแทบขาดใจเลย


 

โดย: ปรัซซี่ 16 กันยายน 2555 8:53:16 น.  

 

น้องสา มาแบบธรรมมะ ธรรมทานได้กุศลมากว่าการให้ใดๆเลยจ้าาาาาา พี่ชอบอ่านนะ
อ่านแล้ว ซึมซับมันไปด้วย ถึงจะทำไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็รุว่าเราควรจทำอย่างไร ควรจะไปทางใหน
การให้ คำนี้ พี่จำมาตั้งแต่จำความได้
ครอบครัวพี่ชอบให้ แต่ให้เท่าทีพอจะช่วยได้เช่นแบ่งปันอาหาร เสื้อผ้า ช่วยเหลือเกื้อกูล

พี่จึงโตมาแบบนี้ได้ให้ก็มีความสุข
แต่บางครั้งก็อดน้อยใจไม่ได้ ที่ไม่ได้รับอะไรกลับมา แต่ตอนนี้พอจะเข้าใจแล้ว ว่าไม่จำเป็นที่เค้ารจะให้เรากลับมาในรูปแบบเดียวกัน หรือคนๆเดียวกันจะใหตอบแทนเรา แต่การตอบแทนจะเป็นรูปแบบที่มาในแบบ มองไม่เห็น แต่สุขใจ สบายใจ มากกว่า ที่ได้ให้ เค้าได้เห็นความเป็นตัวตนของเรา อะๆชักจะยาว น้องสาสบายดีนะจ๊ะ
คิดถึงๆๆฉะเชิงเทราจัง(ยังไม่เคยไปหรอกแต่เห็นรุปในบล๊อคน้องสาแล้วชอบมากๆกับทุ่งข้าวเขียวขจี)

 

โดย: แม่บ้านครอว์ฟอร์ด 16 กันยายน 2555 12:20:17 น.  

 

แวะมาทักทายจ๊ะน้องสา

ช่วงนี้พี่นั่งหน้าคอม ไม่ถึง 30 นาทีเลยคะ

จะตอบเม้นท์ของเพื่อนๆ ยังไม่มีเวลาเลยคะ

ดองไว้ 2 บล็อกแล้ว ...

พรุ่งนี้ถ้ามีเวลา จะต้องหาเวลามานั่งตอบแล้วคะ

น้องสาสบายดีไหมคะ ...

วันที่แถวบ้านพี่ ฝนตกหนักมากเลยคะ

 

โดย: ตาโตสุดสวย 16 กันยายน 2555 20:13:40 น.  

 

สวัสดีค่ะน้องสา ช่วงนี้ฝนตก
ทุกวันเลยพาลทำให้เป็นไข้หวัดค่ะ
น้องสาดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

 

โดย: AppleWi 16 กันยายน 2555 20:42:12 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณสา
พักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ

 

โดย: pantawan 16 กันยายน 2555 21:07:26 น.  

 

ตะพาบบ้านนี้ต้องออกตรงเวลาแน่ๆ
ส่วนของผมขอเลทออกสักดึกๆพรุ่งนี้นะครับ ไม่ได้กลับบ้านตัวเอง ไม่มีวัตถุดิบเอามาทำตะพาบอ่ะ

 

โดย: ชีริว 16 กันยายน 2555 22:12:00 น.  

 

พี่มาอ่านช้ามาก ยังดีที่มาทัน ไม่งั้นพรุ่งนี้น่าจะเปลี่ยนแล้วนะน้องสา

 

โดย: ปลายแป้นพิมพ์ 16 กันยายน 2555 22:26:37 น.  

 

ย่อง ๆ มาแล้วน๊า
เตรียมอัพตะพาบกัน
ีพี่รินเพิ่งมาเขียนตะกี้หามุขไม่ได้อะ

จบมันเฉย ๆ งี้แหละ 555

 

โดย: Rinsa Yoyolive 16 กันยายน 2555 23:45:56 น.  

 

เม้นถูกแบนนนน

 

โดย: Rinsa Yoyolive 16 กันยายน 2555 23:46:16 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Sawnoy
Location :
ฉะเชิงเทรา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]free counters

free counters
Start counter on 28/6/2012

แค่แวะมาทักทายกันก็ดีใจแล้ว
ยินดีที่ได้พบกับมิตรภาพดีๆNew Comments
Group Blog
 
<<
กันยายน 2555
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
11 กันยายน 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Sawnoy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.