Teamworkการทำงานเป็นทีมหรือทีมเวิร์คตามความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ คือการรวมกันของบุคคลเพื่อร่วมกันทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยมีเป้าหมายในการทำงานเดียวกัน มีความเข้าใจในจุดประสงค์ของงานที่ตรงกัน มีหลายแนวคิดที่สนับสนุนว่าทำไมคนเราต้องทำงานเป็นทีมหนึ่งในนั้นคือเพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพ

ทีมเวิร์คไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่การได้รับผลสำเร็จของการทำงานที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น เพราะยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ ลองมาดูอีก 4 เหตุผล ที่ทำให้คนทำงานต้องสร้างทีมเวิร์ค

     1. เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา

เมื่อคนทำงานต้องประสบปัญหาในการทำงาน การขอความช่วยเหลือจากคนอื่นคือวิธีการที่ดีที่สุด เพราะคนคนเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ แต่สามารถขอคำปรึกษาจากคนอื่นๆ ได้ เพราะแต่ละคนพบเจอปัญหาจากการทำงานมาไม่เหมือนกัน เราจึงอาจได้คำตอบที่แตกต่างกัน แล้วนำมาปรับใช้ในการแก้ปัญหา ดีกว่าต้องมาแก้ไขเพียงคนเดียว ข้อดีของการทำงานเป็นทีม จึงอยู่ที่บทสรุปของการแก้ปัญหานั้น โดยมีการร่วมแสดงความคิดเห็นของทุกคนอยู่ด้วย

     2. มีอำนาจในการต่อรอง

เมื่อเราต้องต่อรองเพื่อผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เสียงของเราคนเดียวอาจมีน้ำหนักที่ไม่มากพอ แต่ถ้าเรามีทีมช่วยสนับสนุน การต่อรองนั้นจะดูมีน้ำหนักขึ้นมาทันที สำหรับการต่อรองที่อ้างถึงผลประโยชน์ของทีมเป็นหลัก มักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หากสิ่งนั้นเอื้อต่อผลสำเร็จของงานและเป็นประโยชน์แก่องค์กร3. เกิดความมั่นคงในการทำงาน

การทำงานเป็นทีมทำให้เรานึกถึงคำกล่าวที่ว่า “รวมกันเราอยู่” หากเราทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้ว เราจะรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยและความมั่นคงในการทำงาน รู้สึกถึงความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเราได้ร่วมกันทำงานที่เต็มไปด้วยอุปสรรค แล้วเราได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจนฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปด้วยกัน เราจะยิ่งรู้สึกภูมิใจในทีมเมื่องานนั้นๆ สำเร็จผล จนรู้สึกว่าสามารถทำงานได้อย่างสบายใจและไม่กลัวอุปสรรคใดๆ เพราะมีทีมที่คอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลา

4. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน

คนที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่จะรู้สึกหวั่นวิตกว่าจะเข้ากับเพื่อนหรือสังคมใหม่ได้หรือไม่ หากเราได้เข้ามาทำงานโดยเริ่มทำงานเป็นทีมแล้ว ความวิตกกังวลเหล่านั้นจะหมดไป เมื่อจะได้พบเจอได้พูดคุยกับทุกคน โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเข้ากับใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ เพราะเราต้องได้คุยกับทุกคน การทำงานเป็นทีมจะทำให้เรารู้สึกผูกพันกับทีมงาน เกิดความอบอุ่นและไว้ใจกันมากขึ้น จนรู้สึกว่าการได้มาทำงานเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุข

ขอขอบคุณ : //job.bangkokpost.com/
Create Date : 14 กันยายน 2560
Last Update : 14 กันยายน 2560 10:38:35 น.
Counter : 1920 Pageviews.

1 comment
Network Activity


“เครือข่าย” และ “กิจกรรมเครือข่าย” คืออะไร?


เครือข่าย คือ โครงสร้างซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้เกิดกิจกรรมเครือข่าย
กิจกรรมเครือข่าย คือ กิจกรรมที่กลุ่ม หรือบุคคลเข้ามาร่วมเรียน แลกเปลี่ยนทรัพยากร และประสบการณ์ ทำกิจกรรมร่วมกัน และให้การสนับสนุนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
1.กิจกรรมเครือข่ายมีประโยชน์อย่างไร

กิจกรรมเครือข่ายอาจก่อให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • ช่วยสร้างความเชี่ยวชาญให้กลุ่มสมาชิก โดยแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ในการประชุม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • ทำให้กลุ่มสมาชิกสามารถดำเนินโครงการร่วมกับกลุ่มอื่นได้
 • ทำให้กลุ่มสมาชิกรวมทรัพยากรเข้าด้วยกัน เพื่อบรรลุผลซึ่งไม่สามารถบรรลุ ได้หากแต่ละกลุ่มทำงานเพียงลำพัง
 • ลดความซ้ำซ้อนในงาน เพราะสมาชิกจะทราบถึงแผนงานโครงการของชมรมอื่น
 • เชื่อมโยงบุคคลจากต่างสาขาวิชาเข้าด้วยกัน
 • ทำให้มีโอกาสแบ่งปันความคิดและปัญหา
 • ทำให้กลุ่มสมาชิกทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ
 • ทำให้มีเสียงหนักแน่นขึ้นในการรณรงค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 • ทำให้กลุ่มสมาชิก และบุคคลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการสูงอายุ และการพัฒนากว้างขวางขึ้น จากการติดตามกับกลุ่มหรือบุคคลอื่น
 • สนับสนุนการเยี่ยมเยียนซึ่งกัน และกันระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ

นร.พลเมืองประชาธิปไตย และเครือข่าย ศึกษาดูงานบ้านธรรมชาติบำบัด

2.เครือข่ายมีประเด็นสำคัญที่ควรคำนึงอย่างไรบ้าง?

เครือข่าย คือ โครงสร้างซึ่งจะอำนวยความสะดวก ให้เกิดกิจกรรมเครือข่าย ดังนั้นจึงมีประเด็นสำคัญที่ควรคำนึง เพื่อให้เครือข่ายมีประสทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดตังต่อไปนี้คือ

 • เครือข่ายต้องมีลักษณะ สนับสนุนกิจกรรมร่วมระหว่างสมาชิกเพื่อบรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน
 • เครือข่ายต้องอำนวยประโยชน์ให้สมาชิกจากการทำงานร่วมกัน
 • เครือข่ายต้องทำให้สมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ และปกครองตนเองได้
 • เครือข่ายถือว่าการเป็นสมาชิกนั้นเป็นการอาสาสมัครไม่ใช่เป็นการบังคับ
 • เครือข่ายอาจเป็นโครงสร้างถาวร เช่น สภา สหพันธ์ สมาคม ซึ่งมีแผนการปฏิบัติงานประจำปีที่แน่นอน
  หรืออาจเป็นโครงสร้างชั่วคราว เพื่อเฉพาะกิจ ซึ่งอาจสลายตัวเลิกไปได้เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว
 • เครือข่ายต้องมีสมาชิกกลุ่มหรือบุคคลจำนวนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ประสานงานเครือข่าย
 • เครือข่ายอาจมีข้อตกลง หรือกติกาในการทำงานร่วมกัน แต่ไม่จำเป็นต้องเร่งรัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับหรือธรรมนูญ เพื่อใชในการทำงาน เพราะสมาชิกอาจสนใจในการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือธรรมนูญมากกว่าการพัฒนากิจกรรมเครือข่าย

นร.พลเมืองประชาธิปไตย ที่มาศึกษาดูงาน จาก 7 อำเภอของจังหวัดปทุมธานี

3.เครือข่ายที่ดีจะทำได้อย่างไร
เครือข่ายที่มีประสิทธิผล ต้องการเวลา การลงทุนลงแรง และข้อผูกมัดซึ่งมีประเด็นที่จะทำให้เกิดเครือข่ายที่ดีขึ้นได้ ดังต่อไปนี้คือ

มีการจัดตั้งเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการระยะหนึ่งก่อนที่จะเป็นเครือข่ายแบบทางการ สมาชิกกลุ่มต่างๆ มีความปรารถนาที่จะจัดตั้งเครือข่ายร่วมกัน

เครือข่ายมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนแน่นอนผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง

 • มีระบบแบบประชาธิปไตยและโปร่งใสตรวจสอบได้
 • มีการประสานงานที่ดี
 • มีกิจกรรมเป็นรูปธรรมที่น่าสนใจสำหรับสมาชิก
 • สมาชิกทุกคนหรือทุกกลุ่มมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
 • สมาชิกมีความเชื่อถือไว้ว่างใจกัน
 • เครือข่ายเป็นที่ยกย่องนับถือโดยทั่วไป
 • เครือข่ายยืดหยุ่นได้
 • มีทรัพยากรเพียงพอที่จะทำให้เครือข่ายดำรงอยู่ได้
 • มีการควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล อย่างสม่ำเสมอ
 • มีการแนะนำให้สมาชิกใหม่เข้าใจในจุดประสงค์และวิธีการทำงานของเครือข่าย

เลี้ยงสังสรรค์ อวยพรวันเกิด และร้องเพลงร่วมกันก่อนกลับ  มิตรภาพของเรายั่งยืนเสมอ

4.เครือข่ายมักมีปัญหาอะไร? และจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร?

อ่านบทความเต็ม :
โดย เมืองทอง แขมมณี ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสรเทศ 
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
//hp.anamai.moph.go.th/soongwai/statics/about/network/topic002.php
Create Date : 23 สิงหาคม 2560
Last Update : 14 กันยายน 2560 11:26:17 น.
Counter : 490 Pageviews.

1 comment
Dare to Do


Dare to Do
กล้าที่จะเป็นตัวเอง

ช่วงที่สมัครใจเกษียณก่อนเวลา ปี 2550 ตั้งใจว่าจะออกมาทำงานอิสระที่เป็นของตัวเอง  ทดลองทำอะไรๆ หลายอย่างแต่ไม่เป็นอย่างที่เราคิด จึงใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ทำเว็บไซต์ ควบคู่กับ “ศิลปะไม้ไอติม” เพื่อสร้างความแตกต่าง เป็นตัวของตัวเอง

บ้านที่ลำลูกกาเป็นทาวน์เฮ้าส์หน้าบ้านติดถนน ทุกวันจะเห็นพี่คนหนึ่งแกพยายามเดินออกกำลังทุกวัน ลักษณะการเดินดูผิดปกติ จะเดินแบบต่อส้น ก้าวสั้นๆ แอบดูอยู่เป็นเดือนจึงตัดสินใจออกไปคุยด้วย จึงรู้ว่าแกเป็นพาร์กินสัน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ต้องกินยาทุก ชั้วโมง ไม่งั้นลิ้นจะแข็งพูดไม่รู้เรื่อง และมือจะสั่น ยืน-เดินก็จะพาลล้ม ต้องมีคนเฝ้าและช่วยอยู่ตลอด

จึงตัดสินใจตื่นแต่เช้าออกเดินเป็นเพื่อนแก และได้เพื่อนๆ ผู้สูงอายุอีก 2-3 คนเข้าร่วมกลุ่ม เดินออกกำลังทุกวันในหมู่บ้าน นั่นคือที่มาของ “กลุ่มสูงวัยใจอาสา”

หลังน้ำท่วม ปี 2555 ได้ชวนเพื่อนๆ ในกลุ่มฯ ทำโครงการสวนครัวชุมชน และมีเพื่อนบ้านจิตอาสาพา “กลุ่มเยาวชนบ้านคนดี” เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านออกมาช่วยกันสร้างความสามัคคีในชุมชน จนรายการทีวีหลายๆ ช่อง เข้ามาขอถ่ายทำไปออกอากาศและรับเชิญออกงานอีเว้นท์ หลายต่อหลายครั้ง

อุทกภัยครั้งนั้นทำให้รู้ว่าอย่ารอให้คนอื่นหยิบยื่นให้ แต่จงสร้างความพร้อม แล้วลุยไปข้างหน้า เพื่อโอกาส และความสำเร็จ….


อย่ารอให้พร้อมแล้วจึงคิดจะทำ แต่ลงมือทำเพื่อสร้างความพร้อม

มีอะไรหลายๆ อย่างที่อยากทำ แต่ไม่มีโอกาส

คิดเสมอว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ จะทำให้ดีที่สุด

แต่จนแล้วจนรอด ก็ไม่มีโอกาสทำสำเร็จสักอย่าง

วิกฤตคือโอกาส เพราะลำบากจากน้ำท่วม  จึงออกมาทำตัวอย่าง

ชวนกันเดินออกกำลังกาย ทำสวนครัวหลังหมู่บ้าน

สอนเด็กปลูกผัก ทำงานประดิษฐ์ ทำของขาย

พาผู้ใหญ่อบรมอาชีพ  เปิดกลุ่มงานประดิษฐ์ฯ

พาเปิดตัว  ออกทีวี  ออกงานอีเว้นท์ เป็นกลุ่มงานประดิษฐ์”

เพราะกล้าคิดกล้าทำ จึงมีวันนี้ของ “สูงวัยใจอาสา”


ตัดสินใจแล้วลงมือทำเพื่อสร้างตัวตนให้คนรู้จัก


เงินอาจไม่ใช่ปัญหาของการเริ่มต้น แต่ใจคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

เริ่มต้นจากคิด ค้นคว้าหาความรู้แล้วลงมือทำด้วยตัวเอง

ทำให้ได้ ทำให้เป็น ทำให้เสร็จ และทำให้ดีที่สุด (เร็ว)

อย่าท้อ อย่าเลิกเบื่อพัก ลำบากให้สู้ ดูคนที่ลำบากกว่า

อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้ง อย่าเอากำไรเป็นเป้าหมาย

จาก “ใจอาสาและศิลปะไม้ไอติม” เป็น idea4thai

“ศิลปะไม้ไอติมสร้างจินตนาการ สานฝันคนสูงวัย ”


ไม่ติดในสถานที่  ไม่ติดตัวบุคคล  ไม่ย่ำอยู่กับที่


ประสบการณ์สะสม  ทำให้คิดต่าง มองในมุมกลับ

ทำไมไม่หาคนที่คิดอย่างเรา  แล้วเข้าไปร่วมกับเขา

ริ่มก่อนใคร จึงมีความพร้อม  สร้างเครือข่ายสังคมผู้สูงวัย

พาบ้านธรรมชาติบำบัด  เข้าสู่เป้าหมาย  คนดีศรีปทุมฯ

เพราะไม่ติดในสถานที่  ไม่ติดตัวบุคคล  ไม่ติดในผลงาน

จึงอาสาเปิด ศูนย์ภูมิปัญญา ชวนผู้สูงวัย  สร้างอาชีพชุมชน

รวมจิตอาสา  สานต่อที่พ่อนำ ทำตามที่พ่อสอน

ด้วยปราชญ์สัมมา  อาชีพก้าวหน้า   ค้าขายสามัคคี

ผลิตภัณฑ์เครือข่ายชุมชนใจอาสา ให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน


โอกาสเป็นของคนที่คิดก่อน ทำก่อนแต่ความสุขเป็นของคนที่คิดดี ทำดี ตลอด 5 ปี ที่ผ่านมาสูงวัยใจอาสาเป็นเพียงนามธรรม  เช่นเดียวกับเว็บไซต์ใจอาสาที่ต้องการจิตอาสาช่วยกันขับเคลื่อนชุมชน และคนสูงวัยให้ไปข้างหน้า ด้วยเป้าหมายเดิมคือ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของตัวเราและสังคม


พิสุทธิ์ สมประสงค์
เว็บมาสเตอร์ใจอาสา
www.JaiRsa.com
31กรกฎาคม 2560
Create Date : 31 กรกฎาคม 2560
Last Update : 5 สิงหาคม 2560 15:23:12 น.
Counter : 813 Pageviews.

2 comment
Do it by heart


Do it by Heart

ประสบการณ์ความล้มเหลวและความไม่สมหวัง ในชีวิต การงาน และการลงทุน เป็นบทเรียนราคาแพง ของหลายคนในกลุ่มฯ เพราะมันผ่านการทุ่มเท ด้วยความหวังที่เปี่ยมล้นในความสำเร็จ กำไร และผลตอบแทนที่ตั้งไว้สูง

หลังความผิดพลาดทำให้หลายคนหันหน้าเข้าวัด ถือศีล ฟังธรรมะ ใช้ความสงบรักษาจิตใจ เพราะไม่อยากให้ความผิดหวังดึงชีวิตให้ตกลงไปอีก คิดอยู่ในใจว่ายังมีโอกาสจะกลับไปแก้ตัวใหม่ วันพระไม่ได้มีหนเดียว

มีเรื่องราวดีดีของคนใกล้ตัวมาถ่ายทอดเป็นตัวอย่าง คนแรกเป็นหญิงแกร่งที่กำลัง ฮ็อตของกลุ่มฯ คุณธนพร โพธิ์มั่น หรือป้านาเห็ดพอเพียงเจ้าของศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านคลองขวางบน ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว อกหักจากพนักงานเงินเดือน ผันตัวเองมาทำฟาร์มเพาะเห็ดครบวงจร ทุ่มสุดตัวแต่กลับล้มไม่เป็นท่า เพราะความไม่รู้รอบในวงจรเห็ด


ความผิดหวังครั้งนั้นไม่ได้ทำให้ความตั้งใจหมดไป คุณนาลุกขึ้นมาสู้ใหม่ แต่ครั้งนี้เป้าหมายเปลี่ยนไป ทำฟาร์มเห็ดแต่พอตัว เน้นความพอเพียงเป็นที่ตั้ง โดยหันมาชวนเพื่อนๆ เข้ามาร่วมกันตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน

งานแรกที่สร้างความภูมิใจให้คุณนามากๆ คือโครงการทำดินเพาะปลูกใส่ถุง เป็นแรงผลักดันให้มีความมั่นใจขึ้นมาอีกครั้ง

“ตอนนี้นาไม่ได้มีแค่ฟาร์มเห็ด แต่นามีเพื่อนๆ ในกลุ่มออมทรัพย์ ช่วยกันทำน้ำพริกตำมือในโครงการสัมมาชีพ และได้รับเลือกในโครงการ 9101 ให้ต่อยอดโครงการปราชญ์สัมมาชีพทำดินเพาะปลูกใส่ถุง และน้ำพริกตำมือเฟส2 ดีใจมากๆ ค่ะ”


ย้อนหลังกลับไปตอนลุกขึ้นมาทำฟาร์มเห็ดใหม่ ทำแบบพอเพียงใช้ต้นทุนต่ำ นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาเป็นแนว ทางปฏิบัติ ปลูกทุกอย่างที่กิน เลี้ยงปลาในบ่อ เอาทุกอย่างมาทำอาหารเลี้ยงคนในครอบครัว เพื่อนๆ และแขกที่แวะเวียนมาเยี่ยม

ช่วงนั้นเศรษฐกิจตกต่ำ “เรื่องของนาไปเข้าตาสื่อ ขอเข้ามาถ่ายทำ นำออกอากาศเป็นกำลังใจให้ผู้คนจนกลายเป็นกระแส “ป้านาเห็ดพอเพียง” จากนั้นหน่วยงานอื่นๆ จึงตามเข้ามา“

"ทำให้นาเกิดความหวังที่จะทำให้ที่นี่ เป็นที่สร้างมิตรภาพให้ทุกคนที่เข้ามาหาความรู้ ได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบเรียบง่าย ได้กินอาหารธรรมดาร้อนๆ สดใหม่ และปลอดภัย เพราะที่นี่ไม่ใช้สารเคมีทุกคนสามารถมาพักผ่อนวันหยุด นัดพบพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไม่ต้องเร่งรีบ เหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อน"

“นาใช้เงินที่หาได้ ปรับปรุงบ้านไปเรื่อยๆ ต้อนรับน้องๆ นักศึกษาและเพื่อนๆ ที่แวะเวียนมาเยี่ยม อยากให้ทุกคนมาแล้วสบายใจ ได้ความรู้สึกดีดี ได้ของฝากจากชุมชนกลับไป”

ตอนนี้งานหลวงเข้ามามาก งานราษฎร์เกือบไม่ได้ทำ รายได้ก็เริ่มหด จึงต้องหาคนมาช่วย ไม่งั้นเราคงเดินต่อไปไม่รอด ดีว่าได้เพื่อนๆ ในกลุ่มสานต่อเพื่อพ่ออย่างพอเพียง เสนอตัวเข้ามาช่วย ต้องขอขอบคุณมากๆ

“อยากบอกกับทุกคนว่า ถ้าเราทำอะไรด้วยใจ เอาความสุขเป็นตัวตั้ง เอามิตรภาพเป็นจุดขาย แม้จะเหนื่อยแค่ไหน เพื่อชุมชนแล้ว เราอยู่ได้ค่ะ”

แวะมาสัมผัสกับป้านาบ้านเห็ดพอเพียง มารับโอโซนบริสุทธิ์ริมท้องทุ่ง มาชิมผัดไทยเห็ดซึ่งเป็น signature ของที่นี่ และน้ำยาเห็ดแบบโบราณทำใหม่ๆ หรือจะเปลี่ยนสถานที่ประชุมกลุ่ม พบปะสังสรรค์วันหยุด ทำกิจกรรมสนุกๆ เช่น เพาะเห็ด ทำน้ำพริกตำมือ หรือแปรรูปเห็ด เป็นแหนม เป็นน้ำพริกเผา เป็นเห็ดสามรส หรือหัดทำขนมโบราณที่หากินยาก เราพร้อมบริการ

ป้านายินดีต้อนรับ ด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ เชิญนะค่ะ


ลุงแดง ใจอาสา
30 กรกฎาคม 2560
Create Date : 30 กรกฎาคม 2560
Last Update : 5 สิงหาคม 2560 15:24:52 น.
Counter : 911 Pageviews.

2 comment
Together we can


Together we can
การประสานประโยชน์ร่วมกัน

ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการดำรงชีพในปัจจุบันทำให้รายได้ของชนชั้นกลางลงมาล่างถดถอย  ค่าครองชีพที่สูงขึ้น  สินค้าจำเป็นราคาแพงขึ้น แต่รายรับยังคงเท่าเดิม  การหากินฝืดเคือง การค้ารายย่อยทยอยปิดตัว เพราะถูกผู้ค้าปลีกรายใหญ่ขยายธุรกิจครอบคลุมครบวงจร

เกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชน จึงต้องหันมาร่วมมือกันนำความสามารถเฉพาะตัว และของดีในชุมชนที่ตนอยู่อาศัย มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อความอยู่รอด …

นี่คือที่มาของชุมชนและคนสูงวัยกับ“เครือข่ายอาชีพชุมชน”ที่มีกลุ่มสูงวัยใจอาสาเป็นตัวกลางประสานประโยชน์ร่วมกัน


ใครเป็นใครใน “เครือข่ายอาชีพชุมชน”

 • เกษตรกรตัวอย่าง ทำฟาร์มเห็ดเล็กๆ ที่เน้นสร้างชุมชนมากกว่าการค้า “ป้านา” ธนพร โพธิ์มั่น แห่งหมู่บ้านเกษตรพอเพียง ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองขวางบน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
 • ชาวนาหน้าใหม่ ผู้มีใจรักษ์ธรรมชาติ และเข้าร่วมโครงการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่กับจังหวัดปทุมธานี ลุงยักษ์ พนาสนฑ์ และครอบครัว วิจิตรโอฬาร แห่งบ้านสวนเกษตรตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
 • ธรรมชาติบำบัด และศูนย์การเรียนรู้เพื่อผู้สูงวัย “ครูจง” บรรจง ทองย่น ผู้เดินตามรอยเท้าพ่อด้วยชีวิตที่พอเพียง ผู้สละทุนทรัพย์สร้างมหาวิชชาลัยชุมชน บ้านกระแชงสานสุข อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


 • ใจอาสา เว็บไซต์เครือข่ายผู้สูงวัยและภูมิปัญญาชุมชน “ลุงแดงใจอาสา” ครูพิสุทธิ์ สมประสงค์ ประธานชมรมสูงวัยใจอาสา และภูมิปัญญาผู้สูงวัยต้นแบบศิลปะไม้ไอติม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • แชมพูมะกรูดแฮร์เบสต์ สินค้าชุมชนของคนสร้างงาน ลุงปรีชา  สมวงษ์เจ้าของประโยค “ชุมชนอยู่ไม่ได้ ผู้สูงวัยจะลำบาก” ประธานกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนไว้ท์เฮ้าส์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • ขนมไทยพื้นบ้าน สินค้าชุมชนของชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกระแชง ป้าต้อย เสาวลักษณ์ พลับนิล สูงวัยใจอาสาที่ต้องการสืบสานการทำขนมไทยๆ ให้ลูกหลาน จากรายการลุยไม่รู้โรยอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 • ประชาสังคมชุมชน ป้าใจ เพ็ญวดี วุฒิศิรินุกูล ใจอาสาชุมชนคนหนองเสือ ผู้ประสานงานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนของกลุ่มสูงวัยใจอาสาอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
 • หัตถกรรมสร้างอาชีพ กับ ห้องเรียนชุมชน ครูนิ กรรณิการ์ พุ่มคำ ครูใจอาสาที่เสนอตัวเข้ามาเป็นวิทยากรประจำห้องเรียนชุมชน เพื่อเชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นใหม่กับผู้สูงวัยอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 • ขนมหวานบ้านดอนไผ่ ครูอัญชัน รัตน์เกล้า คชเสถียร ครูจิตอาสาโรงเรียนบ้านดอนไผ่ ราชบุรี ศิษย์ร่วมสำนักศูนย์เพาะเห็ดถ้ำกระบอก กับป้านาเห็ดพอเพียง และครูนิ
 • เก้าอี้มหัศจรรย์ ลุงกำนัน ลมูล ป่าตุ้ม กลุ่มงานประดิษฐ์สูงวัยใจอาสา อำเภอลำลูกกา ผู้ร่วมบุกเบิกและสานต่อเก้าอี้มหัศจรรย์ ของปู่แสวงต้นแบบภูมิปัญญาแป้นยืนเพื่อสุขภาพ


กลุ่มก่อตั้งเครือข่ายอาชีพชุมชนมีการประชุมครั้งที่1/2559  ที่บ้านธรรมชาติบำบัด ของครูบรรจง  ครั้งที่ 2/2559 ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของป้านา ธนพร และครั้งที่3 ที่ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาใจอาสา วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อทอง ของป้าต้อย ครัวปรีชา

วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อให้ความรู้สมาชิกในเครือข่ายทราบถึงแหล่งทุนเพื่อการสร้างอาชีพ และการเขียนโครงการฯ การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผลิตและจำหน่าย ตลอดจนการรวมตัวกันของเครือข่ายเพื่อขยายโอกาสของสินค้าชุมชน

พ่อสอนให้เราพึ่งตัวเอง บนพื้นฐานความพอเพียง และร่วมมือกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งในรูปของกลุ่มอาชีพ เครือข่ายชุมชนและสหกรณ์ออมทรัพย์ ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องกอดคอกัน สร้างความสามัคคี ร่วมมือกันเอื้อเฟื้อต่อกัน และรวมกันเป็นเครือข่าย “สานต่อเพื่อพ่อของแผ่นดิน”

เพราะเราเชื่อเสมอว่า ก้าวไปด้วยกัน …. ไปได้ไกล

พิสุทธิ์ สมประสงค์
ประธานชมรมสูงวัยใจ

update : 25-7-60
Create Date : 25 กรกฎาคม 2560
Last Update : 31 กรกฎาคม 2560 4:26:09 น.
Counter : 975 Pageviews.

2 comment
1  2  

idea4thai
Location :
ปทุมธานี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเยาวชนและชุมชมไทย