"ความสามัคคีปรองดอง เป็นกำลังอย่างสูงสุดของชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ความสามัคคีของคนในชาติ จะทำให้บ้านเมืองผ่านพ้นอุปสรรค และทำให้สังคมไทย ร่มเย็นเป็นสุข" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สนใจลงโฆษณา ในพื้นที่ข้างบน ติดต่อ email : nana_sara1000@ymail.com
Home Lover’s Corner นานา สาระ๑๐๐๐ นานา สารพัด พระพุทธประวัติ ภาคพิเศษ
Travel Around the World Real Estate Buyer's Guide สุขภาพกาย สุขภาพใจ Pets & Animals
ปางพระพุทธรูปตามพุทธประวัติ Horoscope 12 ราศี พระพุทธศาสนา World of Beautiful Musics

HOME

คลิ๊กเข้ามาที่นี่ มีเรื่องราว ต่างๆนานา มีสาระ
ไม่พาเครียด ล้วนน่าสนใจ หลากหลายประเภท
โดยเฉพาะเรื่องบ้าน สำหรับคนรักบ้าน
ศิลป วัฒนธรรม หลากหลาย เชื้อชาติ ภาษา
ที่สรรหามา พร้อมภาพประกอบสวยงาม มากมาย
อ่านเพลิน ดูเพลิน ไม่น่าเบื่อหน่าย
อ่านแล้วได้ปัญญา
เนื้อหาของบล็อก มีทั้งหมด 11 หมวดใหญ่
ซึ่งจะแยกออกไปเป็นเมนูย่อย 10 หมวดได้แก่
1. Home Lover's Corner
2. Real Estate Buyer's Guide
3. Travel Around The World
4. พระพุทธศาสนา
5. พระพุทธประวัติ ภาคพิเศษ
6. นานา สารพัด
7. Horoscope 12 ราศี
8. Pets & Animals
9. สุขภาพกาย สุขภาพใจ
10. World of Beautiful Musics

ให้คลิกที่ลิงค์หัวข้อด้านบน หรือตามหมวด ได้เลยครับพระมหากษัตริย์ไทยHome Lover's Corner


สำหรับคนรักบ้านทั้งหลาย ผมได้รวบรวมเรื่องและบทความที่ผมเขียนเกี่ยวกับบ้าน ตั้งแต่เรื่องการออกแบบ การก่อสร้าง และแบบบ้านในสไตล์ต่างๆ ออกมาเป็น "มุมคนรักบ้าน" เพื่อความสะดวก ในการติดตามอ่านยิ่งขึ้นครับ
หมวด Home Lover's Corner คลิกที่นี่
ไปดู Menu เฉพาะหมวดได้เลยครับ

Real Estate Buyer's Guideสำหรับ section นี้ จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับภาคประชาชน ที่ต้องการข้อมูลด้านนี้ แต่หาสื่อที่เป็นกลางจริงๆไม่ได้ เพราะสื่อส่วนหนึ่งจะเป็นการโฆษณาแฝงที่ผู้บริโภค ไม่สามารถกลั่นกรองได้

ดัวนั้น เนื้อหาใน section นี้ทั้งหมด ผมจะคัดเลือก และกลั่นกรองมาให้ก่อนนำเสนอ โดยเฉพาะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ "ประชาชน" ไม่ใช่นักธุรกิจ หรือ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ โครงการต่างๆ เพื่อให้มุมมอง ในแง่ของผู้ซื้อ ที่จะได้ประโยชน์ที่สุด
หมวด REAL ESTATE BUYER'S GUIDE คลิกที่นี่
ไปดู Menu เฉพาะหมวดได้เลยครับสถาปัตยกรรม และการตกแต่งช่างและศิลปินไทย


ศิลปยืนยาว ชีวิตสั้น
Travel Around The Worldหมวดนี้รวบรวม blog ท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งเที่ยวท่องล่องไปในโลกกว้าง พักค้างชมโรงแรมแปลกแตกต่างกันไป เรื่องเที่ยวไทยดูทิวทัศน์เที่ยววัดวา ทั้งย้อนเวลาสู่โลกอดีต จากภาพเก่า และเรื่องราวของอดีตในแผ่นดินสยาม ผู้สนใจ คลิ๊กดูตามลิงค์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วครับ
หมวด Travel Around The World คลิกที่นี่
ไปดู Menu เฉพาะหมวดได้เลยครับ


วัฒนธรรม และประเพณีไทย

พุทธศาสนาพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ ของไทยเรามาแต่โบราณ
เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย ที่อยู่ลึกในจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่
แต่คนไทย ก็ไม่ได้รังเกียจศาสนาอื่นๆ
ยอมรับ และอยู่ร่วม ได้อย่างบริสุทธิ์ใจ
ผู้ที่นับถือศาสนาใดๆ ในประเทศไทย จึงอยู่ได้อย่างสงบ และสันติ
เพียงแต่ การเมือง และนักการเมือง
ที่แสวงหา อำนาจ และผลประโยชน์
ชอบนำเรื่องของศาสนา มาเป็นประเด็นทางการเมือง
เพื่อผลประโยชน์ที่ตนเองแสวงหา

คนไทยทั้งหลาย มีศาสนาที่ดีที่สุด อยู่กับเราแล้ว
นับเป็นบุญวาสนา ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย และนับถือพุทธศาสนา
แม้แต่อินเดีย ที่เป็นประเทศต้นกำเนิด เป็นที่ประสูติของพระบรมศาสดา
ก็ยังไม่สามารถรักษา พุทธศาสนาไว้ได้
จงภูมิใจในความเป็นไทย และเป็นพุทธศาสนิกชนของเรา
และรักษาไว้ เหนือสิ่งอื่นใด

สิ่งสำคัญที่สุด ของพุทธศาสนา คือ พระรัตนตรัย
อันประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์
ที่เราทั้งหลาย ควรยึดถือเป็นสรณะ

หมวด " พระพุทธศาสนา " คลิกที่นี่
ไปดู Menu เฉพาะหมวดได้เลยครับ


นานา สารพัดสารพัดเรื่อง สารพัดรูป ....
เรื่องแปลก เรื่องเล่า ของเก่า ของเก็บ
เรื่องเจ็บๆ เรื่องมาล่า... และเรื่องน่าขำ
หมวด "นานา สารพัด" คลิกที่นี่
ไปดู Menu เฉพาะหมวดได้เลยครับ

สุขภาพกาย สุขภาพใจหมวดนี้ รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง
เพื่อให้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
อายุยืนยาว อย่างมีความสุข
ทั้งมีประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
ในแนวทางแบบธรรมชาติ และการแพทย์ทางเลือก
เพื่อวิถีชีวิต ที่ดีกว่า
หมวด " สุขภาพกาย สุขภาพใจ " คลิกที่นี่
ไปดู Menu เฉพาะหมวดได้เลยครับ

มรดก

วารสารเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลป วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมไทย


วารสารมรดก มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ ศิลป วัฒนธรรม
และสถาปัตยกรรมของไทย
ที่เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย
เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้ศึกษาและรับรู้ถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย
ที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ไว้ในอดีต สืบต่อมายังปัจจุบัน
ในรูปแบบของศิลปกรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
อันสูงส่ง ทรงคุณค่า
เพื่อการจุดประกายให้เกิดความหวงแหน
เกิดการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบต่อ ให้ยั่งยืน สืบไป

วารสารมรดก ได้จัดพิมพ์ออกมาเพียง 7 ฉบับนี้เท่านั้น
และได้หยุดตีพิมพ์มาเป็นระยะเวลาหลายปี ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา
แต่รูปแบบ เนื้อหา มิได้ล้าสมัยไปตามกาลเวลา กลับยิ่งทรงคุณค่า หาดูได้ยากยิ่งขึ้น

ผู้สนใจอยากมีมรดก ฉบับเก่าไว้สะสม
ติดต่อได้ที่ โทร. 0818043509
ยังพอมีหนังสือเก่าอยู่จำนวนหนึ่ง สำหรับผู้รักหนังสือทุกท่าน
ราคาฉบับละ 100 บาท (รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)
และยังเป็นการช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการสร้าง blog นี้

 

Create Date : 14 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 12 สิงหาคม 2552 22:43:33 น.
Counter : 19360 Pageviews.  


travelaround
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 164 คน [?]

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะเข้ามาชม blog มีข้อคิดเห็น เชิญ comment มาได้นะครับ ถ้าตอบได้ จะตอบให้ทันทีครับ แต่ถ้าไม่ทราบ ต้องขอเวลา จะค้นคว้ามาให้อ่านกัน ท่านที่จะถามคำถาม หรือติดต่อเรื่องบทความ ได้ทาง Email :- d_sign_place@yahoo.com ครับ


เรื่องต่างๆที่ผมได้เขียนหรือรวบรวม เรียบเรียงมานี้ ยินดีให้ทุกท่านได้อ่านเป็นวิทยาทานและเพื่อการศึกษา ถ้าจะนำไปโพสต่อใน website สาธารณะ หรือ website อื่นใดที่ไม่ใช่ทางพาณิชย์ กรุณาระบุที่มา คือ https://www.travelaround.bloggang.com และนามปากกาผู้เขียนคือ TraveLArounD ด้วย

แต่ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จะถูกดำเนินคดี ตามกฏหมายลิขสิทธิ์

ส่วนบทความหรือภาพถ่ายใดๆ ที่ได้นำมาจาก website อื่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเรื่องนั้นๆ เป็นการถ่ายทอดจากวิจารณญาณแล้วว่า มีความถูกต้องเป็นจริง มากที่สุด และได้นำมาจาก website ที่เป็นสาธารณะ ถ้าเรื่องราวหรือภาพของท่านที่ได้นำมาถ่ายทอดนี้ ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาแจ้งมาทาง email :– nana_sara1000@ymail.com ผมจะทำการลบข้อมูลหรือภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ออกทันที

Acknowledges that I try to write or report accurately but postings may contain fact , speculation or rumor. I find images from the Web that are believed to belong in the public domain. If any stories or images that appear on the site are in violation of copyright law, please email to :- nana_sara1000@ymail.com and I will remove the offending information as soon as possible.


Website counter
: Users Online

ที่ดินเชียงใหม่ ทางไปแม่ริม ใกล้ศาลากลาง และสนามกีฬา 700 ปี ติดน้ำปิง ในหมู่บ้านเพชรริมปิง พื้นที่ 667 ตารางวา @ 14,000.- บาท สภาพแวดล้อมดี สนใจติดต่อ โทร. 0859559950DESIGN PLACE CO.,LTD. รับออกแบบ และตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย ในแบบไทย และไทยร่วมสมัยมรดก ฉบับที่ 1

มรดก ฉบับที่ 2

มรดก ฉบับที่ 3

มรดก ฉบับที่ 4

มรดก ฉบับที่ 5

มรดก ฉบับที่ 6

มรดก ฉบับที่ 7

ช่วยสนับสนุนการจัดทำ BLOG ด้วยการซื้อหนังสือ "มรดก" 1ชุด 7เล่ม (หนังสือเก่า) ในราคาชุดละ 700 บาท (รวมค่าส่งทางไปรษณีย์)

สนใจสั่งซื้อทาง E-mail :- nana_sara1000@ymail.comNew Comments
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add travelaround's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.