"ความสามัคคีปรองดอง เป็นกำลังอย่างสูงสุดของชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ความสามัคคีของคนในชาติ จะทำให้บ้านเมืองผ่านพ้นอุปสรรค และทำให้สังคมไทย ร่มเย็นเป็นสุข" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สนใจลงโฆษณา ในพื้นที่ข้างบน ติดต่อ email : nana_sara1000@ymail.com
Home Lover’s Corner นานา สาระ๑๐๐๐ นานา สารพัด พระพุทธประวัติ ภาคพิเศษ
Travel Around the World Real Estate Buyer's Guide สุขภาพกาย สุขภาพใจ Pets & Animals
ปางพระพุทธรูปตามพุทธประวัติ Horoscope 12 ราศี พระพุทธศาสนา World of Beautiful Musics
บ้านขนมปังขิง : Ginger Bread Style House

บ้านขนมปังขิง


เมื่อจะเขียนแนะนำเรื่องการสร้างบ้าน โดยเลือกจากบริษัทรับสร้างบ้านนั้น เรื่องสไตล์ของบ้าน ก็เป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่ง ที่เป็นความแตกต่างของแบบบ้านนับพันแบบ จากบริษัทรับสร้างบ้านเป็นร้อย ดังนั้น นอกจากเรื่องเรือนไทยเดิมและบ้านไทยแบบร่วมสมัยแล้ว ผมจะเขียนเรื่องของบ้านสไตล์ต่างๆ ที่น่าสนใจ มาให้อ่านประดับความรู้กันครับ


ปัจจุบัน บ้านเรือนสไตล์ต่างๆทั่วโลกได้เข้ามามีบทบาทต่อรูปลักษณ์ของบ้านในเมืองไทยเราอย่างมาก เมื่อเรามองดูรูปลักษณ์ของที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะบ้านเดี่ยว เราจะพบเอกลักษณ์ที่น่าสนใจของบ้านแต่ละหลังที่คนไทยรับเอารูปแบบของเขามาสร้าง ซึ่งก็ไม่แปลกอะไร ทีฝรั่งยังเอาเรือนไทยเราไปสร้างเยอะแยะไป แต่เหตุผลสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม หรือละเลย คือความเหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศเรา ไม่ว่าเราจะเอารูปแบบใดมาใช้ ถ้ามันเหมาะ ก็จะอยู่สบาย และได้รับความนิยม นี่เป็นหัวใจสำคัญ จะตรงกับคำที่ว่า “สวยแต่รูป จูบไม่หอม” ถ้าบ้านสวยแล้วอยู่ไม่สบาย คุณก็ต้องทนอยู่ เพราะเสียเงินสร้างมาแล้ว...อย่างนี้จะดีเหรอครับ ด้วยการที่ บ้านเรา เป็นบ้านในเขตภูมิอากาศร้อน-ชื้น (Tropical climate) อย่างเช่น ไทย มาเลเซีย บาหลี การออกแบบหรือลักษณะบ้านที่สำคัญคือ ต้องสามารถป้องกันแดด ฝน ลม และมีการระบายอากาศที่ดีบ้านสไตล์วิคตอเรี่ยนบ้านวิคตอเรี่ยน ที่ตกแต่งลวดลายไม้ฉลุเยอะๆ จนเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง และมีชื่อเรียกเฉพาะว่า บ้านขนมปังขิง


ส่วนเรื่องความสวยงามหรือสไตล์บ้านนี่ มักเปลี่ยนไปตามกาลเวลาคล้ายแฟชั่น ซึ่งเป็นผลกระทบจากอิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ที่แพร่ขยายเข้ามาสู่ประเทศในระยะเวลานั้นๆ บ้านในยุคที่อังกฤษและฝรั่งเศสออกล่าอาณานิคม ที่แพร่หลายไปทั่วโลก คือบ้านสไตล์โคโลเนียล โดยความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการค้าและอารยธรรมจากซีกโลกตะวันตก ได้แพร่เข้ามาก่อน บ้านที่ชาวต่างชาติเข้ามาสร้างอยู่จะเป็นแบบอย่างให้คนไทยลอกเลียนแบบ จนในที่สุดก็ทำให้เกิดบ้านสไตล์สากล (International Style) อย่างปัจจุบัน อิทธิพลนี้ถ้าเรียกตามภาษาการตลาด คือกระแสความนิยมนั่นเอง ซึ่งตอนนี้กระแสความนิยมเรื่องบ้านไม่ได้มาจากตะวันตกอีกแล้ว แต่มาจากตะวันออกด้วยกัน คือมาสู่ยุคบ้านบาหลี ไม่ว่าบ้าน สปา รีสอร์ท โรงแรม ล้วนเป็นบาหลีไปหมด (แล้วจะเขียนเรื่องบ้านบาหลีต่อไป)


ก่อนหน้านี้คนจีนที่อพยพมาหากินในประเทศไทย ได้นำวิธีการก่อสร้างเรือนแถวที่เป็นดินมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยกันก่อน แต่ด้วยรูปแบบวิธีการนั้นคนไทยไม่นิยม จึงไม่แพร่หลาย มีเพียงชาวจีนเท่านั้นที่สร้างอยู่กันเอง และก็สูญหายไปในที่สุด แต่เรือนปั้นหยา เป็นเรือนสมัยใหม่ที่รับอิทธิพลจากต่างชาติทางตะวันตกนั้น เริ่มต้นจากที่รัชกาลที่ 4 ทรงศึกษาภาษาอังกฤษและติดต่อค้าขายกับต่างชาติ และทรงสร้างเรือนปั้นหยาไว้ในเขตพระราชวังต่างๆก่อน จุดเด่นของหลังคาปั้นหยาคือ ชายคาที่คลุมรอบ 4 ด้าน ต่างจากเรือนไทยเดิม ซึ่งเป็น ชายคา 2 ด้าน มีหน้าจั่ว จากเรือนปั้นหยาก็วิวัฒนาการมาเป็นเรือนมนิลา มีจั่วด้านหน้า 1 ด้าน และชายคาคลุม 3 ด้าน แล้วก็ถึงยุคบ้านสไตล์วิคตอเรียน ที่สร้างในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เป็นบ้านพักของสถานทูตฝรั่งเศส งดงามด้วยฉลุไม้ และระเบียงร่มเย็น เริ่มต้นจากในรั้วในวัง และวัดวาอาราม ความนิยมก็มาสู่พ่อค้า คหบดี ในช่วงนั้นกรุงเทพฯ ก็จะมีบ้านในสไตล์นี้สร้างตามกันมามากมาย รวมทั้งรูปแบบที่เน้นการประดับลวดลายฉลุไม้ ที่เรียกว่า เรือนขนมปังขิง


เรือนขนมปังขิง มีลักษณะเด่นที่ทำให้เราจดจำได้ดีคือ บ้านหลังคาติดลูกไม้ฉลุ ที่รับอิทธิพลจากบ้าน Ginger Bread Style ที่งดงามด้วยลายฉลุไม้ ที่ตรงกับรสนิยมคนไทย ที่ชอบความละเอียด ประณีต อ่อนช้อยอยู่แล้ว ประกอบกับวัสดุที่เป็นไม้ก็มีมากมาย ช่างไม้ก็มีฝีมือในการออกแบบและฉลุลาย บางหลังก็มีการดัดแปลงเป็นลายไทยแทนลายฝรั่ง บ้านแบบนี้จึงได้รับความนิยมอย่างสูง มาตั้งแต่นั้น นอกจากบ้านแล้ว งานในลักษณะนี้ยังมีการดัดแปลงมาทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอีกด้วย จนถึงช่วงปลายรัชกาลที่ 6 ความนิยมก็เริ่มซาลง ไม้เริ่มมีราคาแพงขึ้น ความนิยมเริ่มเปลี่ยนไป เป็นเน้นการออกแบบหลังคาซ้อน หรือจั่วตัดแทน จนในสมัยรัชกาลที่ 7 บ้านก็เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ มีรูปแบบเรียบง่าย ลดความหรูหราฟุ่มเฟือยออก ก็คงจะอิทธิพลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมของทางตะวันตกนั่นเอง และการเปลี่ยนแปลงก็ยังมีเรื่อยมา จนในสมัยนี้บ้านขนมปังขิงที่หลงเหลืออยู่บ้าง ก็ทรุดโทรม รื้อถอนไปมาก จนหาชมได้ยาก เพราะความเจริญรุกรานมาเรื่อย การบูรณะซ่อมแซม ทำยากและค่าใช้จ่ายสูง จนไม่คุ้มที่จะเก็บรักษาหรืออนุรักษ์ไว้ใช้งาน แต่บ้านที่ยังหลงเหลืออยู่นั้น คนสมัยนี้ที่ไม่รู้ประวัติ ก็จะคิดว่าเป็นบ้านไทยโบราณแบบหนึ่งศาลานั่งเล่น และศาลาท่าน้ำ ก็ทำเป็นเรือนขนมปังขิงได้สวยงาม


รูปแบบบ้านขนมปังขิง ยังได้รับความนิยมกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ แต่มีการพัฒนารูปแบบให้มีความเป็นสากลและร่วมสมัยยิ่งขึ้น ตัดทอนลวดลายให้น้อยลง เปลี่ยนวัสดุและวิธีการให้ง่ายขึ้น เช่นการใช้ไม้เทียมปั๊มลายสำเร็จรูปออกมา ได้ทีเป็น 100 เป็น 1000 ไม่ได้นั่งฉลุทีละอันอย่างแต่ก่อน ซึ่งคนที่ชอบบ้านลักษณะนี้ก็นับว่ามีรสนิยมย้อนยุค และชื่นชมความละเอียดอ่อนช้อยพอสมควร


ยุคที่เรือนขนมปังขิงเฟื่องฟูมากๆ ซุ้มประตูแบบมีหลังคาทรงไทย ก็ยังถูกละเลย มาทำลวดลายฉลุกัน ไม่กลัวแดด ฝน กันเลย
ภายในบ้าน การใช้ลวดลายฉลุ ตามเหนือประตู หรือช่องลม นับว่ามีประโยชน์ใช้สอยได้ดี เหมาะสมกับอากาศของบ้านเรา ช่องลมระบายอากาศแบบนี้ก็ถูกละเลย สูญหายไปจากบ้านไทยสมัยใหม่เช่นกัน ทำให้บ้านร้อนอบอ้าว แล้วก็มาแก้กันปลายเหตุ คือติดแอร์กัน เปลืองค่าไฟไปอีกรูปแบบของบ้านขนมปังขิง ที่ลวดลายอลังการอ่อนช้อย สำหรับบ้านเรานั้นต่อไปก็คงจะหาชมได้ยากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการอนุรักษ์นั้น ทำได้ยากอย่างที่ว่า แต่ถ้าเป็นเมืองนอกโดยเฉพาะในอเมริกานั้น ยังมีคนคลั่งใคล้บ้านแบบนี้กันอยู่มาก แนวทางหนึ่งที่เขาอนุรักษ์บ้านแบบนี้ไว้ได้ คือเขาดัดแปลงเป็นเกสต์เฮ้าส์ หรือโรงแรม เพราะเป็นจุดขายอย่างดี ทั้งยังเป็นการหารายได้จากการอนุรักษ์ได้อีกด้วยTraveLArounD
ปล. ท่านที่เพิ่งเข้ามาชมบล็อกใหม่ ผมได้จัดทำเป็นสารบัญ แบบหนังสือให้ค้นดูหัวเรื่องได้ง่ายที่ group : นานา สาระ๑๐๐๐ เพราะเรื่องต่างๆ เขียนไว้ กว่า 1430 เรื่องแล้ว

หมายเหตุ : ขณะได้มี website อื่นๆหลาย website ได้นำเอาเรื่องที่ผมเขียนไว้ ไปลงต่อในลักษณะของเนื้อหา โดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ถ้าต้องการบทความใดไปใช้ ขอให้ติดต่อขออนุญาต ก่อนทาง Email : nana_sara1000@ymail.com มิฉะนั้น จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายลิขสิทธิ์

ส่วนผู้ที่ต้องการนำเรื่องไปโพสต่อ เพื่อเผยแพร่ โดยมิใช่ทางการค้า ขอให้ติดต่อขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนโพส

ข้อมูลและภาพจาก
แบบแผนบ้านเรือนในสยาม โดย น.ณ ปากน้ำ , สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
America’s Painted Ladies , Dutton Studio Books , 1992Create Date : 11 มีนาคม 2551
Last Update : 27 มกราคม 2555 12:08:51 น. 17 comments
Counter : 10168 Pageviews.

 
สวยเก๋ คลาสสิคดีนะคะ


โดย: mamminnie วันที่: 11 มีนาคม 2551 เวลา:17:04:58 น.  

 
ไปเห็นบ้านดินในบล็อคของ"บ้านดินริมสวน" ซึ่งสร้างและอยู่จริงๆที่นครฯ อยากขอความรู้คุณ travelaround ว่าในกรุงเทพมีใครรับสร้างบ้านแบบนี้บ้างหรือเปล่าคะ ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ไหม IP: 125.24.109.129 วันที่: 11 มีนาคม 2551 เวลา:18:50:26 น.  

 
อยากทราบจังเลยค่ะ ว่าข้อแตกต่างระหว่างบ้านขนมปังขิง,ชิโน โปรตุเกส และ แบบโคโลเนียล มันแตกต่างกันอย่างไรคะ?


โดย: นลิน IP: 124.121.207.46 วันที่: 13 มีนาคม 2551 เวลา:0:01:08 น.  

 
คุณไหมสนใจการสร้างบ้านดิน
ต้องลองเข้าไปอ่านข้อมูลใน
//www.baandin.org/.
มีบทความแนะนำและความรู้เกี่ยวกับบ้านดินต่างๆ
แต่ไม่ได้รับสร้าง ส่วนที่แนะนำและให้ความรู้เรื่องสร้างก็มี
องค์กรเอกชน “อาศรมวงศ์สนิท” ที่สอนให้สร้างเอง
ที่รับจ้างสร้างก็มี เอก สล่าเอื้องจัน โทร 08-1706-0589
มีตัวอย่างงานในกรุงเทพฯที่
ร้านค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมืองทองธานี
หรือเข้าไปดูใน website ของเขาก่อนที่
//www.baandin.com/
และศึกษาให้ดีก่อนนะครับ

ส่วนเรื่องสไตล์บ้านที่คุณนลินถามมา
จะตอบในblogใหม่ให้ระเอียดหน่อยครับ
จะดีกว่าตอบในนี้


โดย: travelaround (travelaround ) วันที่: 15 มีนาคม 2551 เวลา:12:26:53 น.  

 
สนใจแบบบ้านขนมปังขิง มีใครออกแบบบ้านแบบนี้บ้าง
ช่วยติดต่อที่เบอร์ 0818344499 จากกบค่ะ


โดย: นรารัตน์ IP: 202.139.223.18 วันที่: 6 เมษายน 2551 เวลา:23:29:40 น.  

 
มีประโยชน์และเป็นความรู้มากๆครับอาจารย์ ขอบคุณครับ


โดย: นาฬิกาเก่า IP: 180.180.159.70 วันที่: 20 มิถุนายน 2554 เวลา:23:19:31 น.  

 
มี ความรู้เกี่ยว กับเรื่อง สไตล์ บ้านแบบนี้อีกไหมคับ ถ้ามี จะหาอ่านได้จากหน้าไหนคับ


โดย: เตวิช ชูเกษ IP: 27.130.189.249 วันที่: 4 ตุลาคม 2554 เวลา:0:03:23 น.  

 
มีแต่พวกหนังสือตำราของฝรั่งครับ


โดย: TraveLArounD (travelaround ) วันที่: 5 ตุลาคม 2554 เวลา:22:28:28 น.  

 
ก็ได้คับ ผมอยากดู พวกรูปตัดของบ้านอะคับ
อยากรูปว่าเขาใช้ วัสดุ อะไรในการทำ และ
ต่อคาน , ทำผนัง , ทำฝ้า , ยังไง เอาเป็น English ก็ได้ เเต่ถ้ามี รูปตัดด้วยจะดีมากมาย ขอบคุณคับ


โดย: เตวิช ชูเกษ IP: 27.130.166.115 วันที่: 6 ตุลาคม 2554 เวลา:16:52:38 น.  

 
หนังสือจะเป็นภาพบ้านสวยๆมากกว่าครับ ที่น้องต้องการไม่มี ลองใช้ google หาดูในเนทดีกว่าครับ


โดย: TraveLArounD (travelaround ) วันที่: 7 ตุลาคม 2554 เวลา:20:13:03 น.  

 
คือว่า พี่ชื่ออะไร หลอ บางทีผมไม่รู้จะปรึกษาใคร
คืออยากได้คำแนะนำน่ะ ถ้าพี่สะดวกผมขอ E-mail
ไว้ติดต่อ ได้ไหม ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรคับ


โดย: เตวิช ชูเกษ IP: 27.130.160.141 วันที่: 9 ตุลาคม 2554 เวลา:0:16:42 น.  

 
Email :nana_sara1000@ymail.com ครับ


โดย: TraveLArounD (travelaround ) วันที่: 10 ตุลาคม 2554 เวลา:0:08:27 น.  

 
ใครอยากเห็นของจริง เชิญเดินเข้าไปดูได้เลยครับ
ที่ถนนคนเดิน ลำปาง(กาดกองต้า) เป็นบ้านจริงๆ
อายุประมาณร้อยกว่าปีมั้ง ไม่รู้เหมือนกัน แต่ขอบอก
ว่าที่ลำปาง มีเพียบเลยครับ โดยเฉพาะบริเวณที่
บอกไว้ แล้วถ้าเดินชมบริเวณใกล้เคียงข้ามสะพาน
มากก็จะมีอีกเยอะเลย เก่าๆ ทั้งนั้น บางหลังก็รื้อทิ้ง
ไปเหลือแต่รูปให้เห็น ปัจจุบันบ้านเหล่านั้นก็ยังมี
คนอาศัยอยู่จริงๆ ด้วยครับ ประวัติเดิมแถวนั้นมีทั้ง
จีน พม่า หมอสอนศาสนาคริส(มีฐานะในสมัยนั้น)
หรือมีแบบอยู่ในสถานที่ราชการเก่าๆ อยู่ในพงหญ้า
ก็มีนะครับ เห็นหลังบ้านผมมีอะไรไม่รู้คล้ายขนมปัง
ขิงนี่แหละ เก่าจนจะพังลงมาแล้วอยู่ในบ้านพักป่า
ไม้เขต ตอนเป็นเด็กผมกลัวมากบ้านสไตล์แบบนี้
ไม่กล้าเข้าไปดูแต่ตอนนี้ผมก็หลักสี่แล้วครับ ไม่กลัว
แต่กลับชอบไปซะงั้น


โดย: หนึ่ง IP: 58.8.77.135 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:45:57 น.  

 
เห็นมีอยู่หลายรูปด้านบนนะที่ถ่ายมาจากลำปาง


โดย: หนึ่ง IP: 58.8.77.135 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:48:33 น.  

 
ลำปางยังเหลือเรือนขนมปังขิงสวยๆอยู่หลายหลังครับ


โดย: TraveLArounD (travelaround ) วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:2:26:07 น.  

 
ชอบมากบ้านทรงขนมปังขิง อยากปลุก แต่ไม่ต้องใหญ่มาก ขนาด 3 ห้องนอน มีห้องทานข้าว ห้องนั่งเล่น พักผ่อน ครัว 3 ห้องนำ้ มีระเบียง สำหรับนั่งเล่นที่สำคัญไม่ไ้ฝนสาดได้ ราคาประมาณ เท่าไหร่คะ


โดย: มะลิ IP: 119.56.25.39, 202.65.245.9 วันที่: 3 เมษายน 2555 เวลา:10:13:02 น.  

 
อย่างต่ำก็ประมาณ 4-5 ล้านครับ


โดย: TraveLArounD (travelaround ) วันที่: 4 เมษายน 2555 เวลา:0:31:14 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

travelaround
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 164 คน [?]

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะเข้ามาชม blog มีข้อคิดเห็น เชิญ comment มาได้นะครับ ถ้าตอบได้ จะตอบให้ทันทีครับ แต่ถ้าไม่ทราบ ต้องขอเวลา จะค้นคว้ามาให้อ่านกัน ท่านที่จะถามคำถาม หรือติดต่อเรื่องบทความ ได้ทาง Email :- d_sign_place@yahoo.com ครับ


เรื่องต่างๆที่ผมได้เขียนหรือรวบรวม เรียบเรียงมานี้ ยินดีให้ทุกท่านได้อ่านเป็นวิทยาทานและเพื่อการศึกษา ถ้าจะนำไปโพสต่อใน website สาธารณะ หรือ website อื่นใดที่ไม่ใช่ทางพาณิชย์ กรุณาระบุที่มา คือ https://www.travelaround.bloggang.com และนามปากกาผู้เขียนคือ TraveLArounD ด้วย

แต่ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จะถูกดำเนินคดี ตามกฏหมายลิขสิทธิ์

ส่วนบทความหรือภาพถ่ายใดๆ ที่ได้นำมาจาก website อื่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเรื่องนั้นๆ เป็นการถ่ายทอดจากวิจารณญาณแล้วว่า มีความถูกต้องเป็นจริง มากที่สุด และได้นำมาจาก website ที่เป็นสาธารณะ ถ้าเรื่องราวหรือภาพของท่านที่ได้นำมาถ่ายทอดนี้ ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาแจ้งมาทาง email :– nana_sara1000@ymail.com ผมจะทำการลบข้อมูลหรือภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ออกทันที

Acknowledges that I try to write or report accurately but postings may contain fact , speculation or rumor. I find images from the Web that are believed to belong in the public domain. If any stories or images that appear on the site are in violation of copyright law, please email to :- nana_sara1000@ymail.com and I will remove the offending information as soon as possible.


Website counter
: Users Online

ที่ดินเชียงใหม่ ทางไปแม่ริม ใกล้ศาลากลาง และสนามกีฬา 700 ปี ติดน้ำปิง ในหมู่บ้านเพชรริมปิง พื้นที่ 667 ตารางวา @ 14,000.- บาท สภาพแวดล้อมดี สนใจติดต่อ โทร. 0859559950DESIGN PLACE CO.,LTD. รับออกแบบ และตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย ในแบบไทย และไทยร่วมสมัยมรดก ฉบับที่ 1

มรดก ฉบับที่ 2

มรดก ฉบับที่ 3

มรดก ฉบับที่ 4

มรดก ฉบับที่ 5

มรดก ฉบับที่ 6

มรดก ฉบับที่ 7

ช่วยสนับสนุนการจัดทำ BLOG ด้วยการซื้อหนังสือ "มรดก" 1ชุด 7เล่ม (หนังสือเก่า) ในราคาชุดละ 700 บาท (รวมค่าส่งทางไปรษณีย์)

สนใจสั่งซื้อทาง E-mail :- nana_sara1000@ymail.comNew Comments
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add travelaround's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.