ดอกไม้ฝนแรก ยังไม่งามนัก แต่ก็พอชื่นๆใจ ไปชื่นชมกัน


ดอกไม้ฝนแรก ยังไม่งามนัก
แต่ก็พอชื่นๆใจ ไปชื่นชมกัน


ห่างหายจากการเรียนรู้ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ไปนาน เนื่องจากมีดอกไม้มากขึ้นเรื่อยๆ ก็ไปเน้นแปะภาพให้ชมกัน แต่นานๆก็น่าจะมารื้อฟื้นกันบ้าง เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ จขบ.ก็รู้น้อยมาก ไปเที่ยวขอเขามาอ่าน หากจะผิดถูกอย่างไร รบกวนชี้แนะด้วยค่ะ

ช่วงนี้มีดอกไม้หลายชนิดกำลังผลิดอกออกช่อ หลายชนิดมาเร็ว บางชนิดมาล่า เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดถือว่ามาเร็วกว่าปกติสำหรับบ้านป่า แต่บางต้นก็เพิ่งผลิช่อดอก ก็ดีเหมือนกัน จะได้ทยอยบานให้ดูไปอีกนานๆ หอมด้วย

ช่อนี้เป็นช่อแรกแห่งปี
*****


ชื่อวิทยาศาสตร์: Aerides falcata Lindl.
ตระกูล: ORCHIDACEAE
ชื่อพื้นเมือง: กุหลาบกระเป๋าเปิด, พวงกุหลาบ,เอื้องกุหลาบหลวง, เอื้องกุหลาบป่า
ลักษณะทั่วไป:
ต้น ยอดเลื้อยทอดทรงโปร่งตั้งตรงหรือเอน ลำต้นส่วนที่ใบร่วงแล้วจะห้อยลง พวกที่ห้อยลงยาวได้ถึง 1 เมตร ส่วนยอดจะตั้งขึ้น ลำต้นเป็นข้อปล้อง สามารถแตกเป็นยอดใหม่ได้ ทำให้เป็นกล้วยไม้ที่มีกอขนาดใหญ่
ใบ แบน หนา ผิวเรียบเป็นมัน ปลายใบยาวเรียว อวบน้ำ กว้างประมาณ 2-4 ซม. ยาวประมาณ 15-30 ซม. ปลายใบมนและเว้าตรงกลางเล็กน้อย
ดอก เป็นช่อ ออกดอกคราวละหลายช่อ แต่ละช่อมีหลายดอก ก้านช่อดอกยาวประมาณ 20-40 ซม. ดอกโตประมาณ 2.5 ซม. แต่ละช่อดอกจะบานพร้อมกันและช่อจะห้อยลง ช่อรูปทรงกระบอก กลีบปากมี 3 แฉก เปิดกว้าง ริมแผ่นปากเป็นฝอย มีลายสีม่วงแดงแล้วจางเป็นสีขาว พื้นกลีบดอกเป็นสีขาว มีแต้มสีม่วงอมชมพูที่ปลายกลีบ ลักษณะกลีบทั้งสองคู่งุ้มมาข้างหน้า
ราก เป็นแบบรากอากาศ (epiphytic)
ฤดูกาลออกดอก: เมษายน – พฤษภาคม
ส่วนที่มีกลิ่นหอม: ดอก
การใช้ประโยชน์: ไม้ประดับ
ถิ่นกำเนิด: ไทย เมียนม่าร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย
แหล่งที่พบ: พบตามป่าทั่วทุกภาค

ขอบคุณ Nana Garden
เราเหลือเอื้องกุหลาบโคราชต้นเดียว พยายามจะหามาเพิ่ม แต่ไปเจเจทีไรก็ไม่เจอเลย ช่วงนี้น่าจะมีมาขาย แต่ก็ร้อนจนไม่อยากไปตากแดด กลัวจะกลับมาหมอบอีก
*****


ชื่อ : กุหลาบเหลืองโคราช
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aerides houlettiana Rchb. f
ลักษณะทั่วไป : กุหลาบเหลืองโคราชมีลักษณะดอกคล้ายกุหลาบกระเป๋าเปิด แต่มีพื้นกลีบเป็นสีเหลืองแทนที่จะเป็นสีขาว ดอกมีกลิ่นคล้ายกลิ่นตะไคร้ ความยาวของใบและของช่อดอกจะสั้นกว่ากุหลาบกระเป๋าเปิด จุดเด่นของกุหลาบเหลืองโคราชอยู่ตรงที่มีสีเหลือง ในแต่ละต้นจะมีความผิดเพี้ยนกันไป คือ อาจมีสีเหลืองเข้ม เหลืองอ่อน หรือบางต้นแทบไม่มีสีเหลืองเลย ในการคัดพันธุ์ควรเลือกสีเหลืองเข้มเป็นหลัก เพราะกล้วยไม้สกุลนี้ในประเทศไทยมีชนิดนี้เพียงชนิดเดียวที่ดอกมีสีเหลือง ยาว 12-30 ซม. ใบขนาด 12-16 x2.5-3 ซม. มีกลิ่นหอม คล้ายเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด แต่กลิ่นอ่อนกว่า กล้วยมไชนิดนี้ปลูกเลี่ยงง่าย และให้ดอกได้ดีเช่นกัน
ช่วงออกดอก : ประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคม
แหล่งที่พบในประเทศไทย :ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอบคุณ กล้วยไม้นานาพันธุ์ Facebook

ชื่อ: มาลัยแดง, เอื้องพวงมาลัย, พวงมาลัย, เอื้องอัยเรศ (กรุงเทพมหานคร), เอื้องนกน้อย, เอื้องเป็ดน้ำ(เชียงใหม่), เอื้องพวงมาลัย, เอื้องหางจ้อน(แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aerides multiflora Roxb.var multiflora
ลักษณะทั่วไป : กุหลาบมาลัยแดงมีลักษณะดอกคล้ายกุหลาบน่าน แตกต่างกันที่ปลายปาก คือ ปากของกุหลาบน่านเป็นรูปสามเหลี่ยม แต่ปากของกุหลาบมาลัยแดงเป็นรูปหัวใจ ปลายสุดของปากป้านและหยักกลางกุหลาบมาลัยแดงมีลำต้นแข็งแรง ใบหนาโค้ง ซ้อนกันถี่ สูง 5-15 ซม. ใบกว้างประมาณ 2.5-4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร ช่อดอกโค้งห้อยยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร ก้านช่อมักมีสีคล้ำเกือบดำ ออกดอกเบียดชิดกันแน่นช่อ โดยทั่วไปจะมีกลีบดอกสีม่วงแดง มักจะมีสีจางจนถึงขาวที่โคนกลีบ และสีจะเข้มขึ้นจนสุดที่ปลายกลีบช่อดอกจะแตกแขนงถ้าเลี้ยงให้สมบูรณ์และอากาศเย็น ก้านดิกสั้นกว่าเอื้องกุหลาบชนิดอื่นๆ กลิ่นหอมคล้ายกุหลาบกระเป๋าเปิด แต่กลิ่นไม่ฟุ้งกระจาย ต้นที่ดอกมีสีขาวล้วนเรียกว่า “มาลัยเผือก”
ช่วงออกดอก : ประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคม
แหล่งที่พบในประเทศไทย : ขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และการกระจายพันธุ์ : ประเทศเนปาล สิกขิม ภูฎาน อินเดีย พม่า ลาว กัมพูชา และอินโดจีน

ขอบคุณกล้วยไม้นานาพันธุ์
//onepiece.igetweb.com/

เอื้องสามปอยชมพู
ชื่อ
Thai Name
สามปอยชมพู
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Vanda bensonii Batem
ชื่อวงศ์
Family
ORCHIDACEAE
ชื่อเรียกอื่น
Other Name
เอื้องสามปอยแพะ เอื้องนกน้อย
ลักษณะ
Characteristics
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเรียว สูง 20-40 ซม. มีรากอากาศเป็นนวมยาว ใบ รูปเข็มขัด กว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 17-20 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตั้งตามข้อ ยาว 30 ซม. จำนวน 8-10 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีครีม มีขีด สีน้ำตาลอ่อน กลีบปากสีชมพูเข้ม ด้านหลังดอกเป็นสีชมพู ดอกบานเต็มที่กว้าง 4 ซม. มีกลิ่นหอม

พบตามป่าดิบเขา ทางภาคเหนือและภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม
การกระจายพันธุ์ Distribution เมียนม่าร์ และไทย
ประโยชน์ Utilization
แหล่งข้อมูล Reference
หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6
Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 6

มาชมไม้ต้นใหญ่ๆกันบ้าง ที่เพิ่งให้ดอกบานเต็มต้นหอมขจรขจายไปทั่วหมู่บ้านก็ต้นนี้เลยค่ะ กันเกรา
*****


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fagraea fragrans Roxb.
วงศ์ : Gentianaceae
ชื่ออื่น : มันปลา (ภาคเหนือ,อีสาน) ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้) ตะมะซู ตำมูซู (มลายู-ภาคใต้)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น สูง 10-15 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล พอต้นแก่จะแตกเป็นร่องลึกตามยาว ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน หนาแน่นที่ปลายกิ่ง รูปรี กว้าง 4+6 ซม. ยาว 8-12 ซม. ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียวเข้มเป็นมัน เนื้อใบค่อนข้างเหนียว ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ พอเริ่มบานเป็นสีขาว เมื่อบานเต็มที่เป็นสีเหลืองอมส้ม กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายแยกเป็น 5 แฉก ปลายแฉกแหลม เกสรเพศผู้ยาวติดกับกลีบดอก เกสรเพศเมียยาวมี 1 อัน ผล รูปทรงกลม ผิวเรียบเป็นมัน ผลอ่อนสีเขียว พอสุกเป็นสีแดง เมล็ดเล็ก สีน้ำตาลไหม้
ส่วนที่ใช้ : แก่น

สรรพคุณ : แก่น - รสมัน เฝื่อน ฝาดขม บำรุงไขมันในร่างกาย บำรุงธาตุ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไข้จับสั่น แก้หืดไอ ริดสีดวง ท้องมานลงท้อง มูกเลือด แน่นหน้าอก บำรุงม้าม แก้เลือดพิการ ขับลม

อวดไม้ผลสักต้นนะคะ ปกติเราไม่ปลูกไม้ผลนอกจากจะได้อะไรมาแปลกๆ แต่มีต้นหนึ่งที่ไม่แปลกและไม่ค่อยนิยมกินกัน คือ มะไฟ ค่ะ เอามาปลูกเพราะเคยเห็นตามสวน เวลาออกลูกจะกองอยู่โคนต้นและที่เจอมักจะหวานอมเปรี้ยว พอเราเอามาปลูก เธอออกผลทั่วต้นเลย ออกจะผิดหวัง แต่พอแก่จัด ผลหวานสนิท ถูกใจจริงๆ ชื่นชมโสมนัสจังเลย
*****


ชื่อ Thai Name มะไฟ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name Baccaurea ramiflora Lour.
ชื่อวงศ์ Family EUPHORBIACEAE
ชื่อเรียกอื่น Other Name แซเครือแซ ผะยิ้ว ส้มไฟ หัมกัง

ลักษณะCharacteristics
ไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง 10-15 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปรีแกมหอก โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ หรือหยักตื้นๆ ปลายใบเรียวแหลม กว้าง 5-8 ซม. ยาว 10-22 ซม. เส้นแขนงใบมี 5-8 คู่ ด้านล่างนูน เนื้อใบค่อนข้างบางเกลี้ยง ก้านใบยาว 5-7.5 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ กลีบรองกลีบดอกมี 4-5 กลีบขนาดไม่เท่ากันเกสรผู้มี 4-8 อัน ดอกเพศเมียออกเป็นช่อยาวมาก ใบประดับขนาดเล็กอยู่ที่โคนก้านดอก กลีบรองกลีบดอกรูปขอบขนานแคบๆ ยาวประมาณ 1.2 ซม. รังไข่มีขน ผล ค่อนข้างกลมหรือรี วัดผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 ซม. สีผิวเหลืองถึงแดง ผิวเกลี้ยง มี 1-3 เมล็ด เนื้อหุ้มเมล็ดสีขาวขุ่น รสเปรี้ยวอมหวาน

การกระจายพันธุ์ Distribution
ขึ้นในป่าดงดิบใกล้ลำธาร หรือที่ชื้นในป่าผลัดใบ ออกดอกประมาณเดือนมีนาคม

ประโยชน์ Utilization
ราก น้ำต้มราก รวมกับสมุนไพรอื่นๆ ดื่มแก้ท้องร่วง แก้บวมอักเสบ เผาไฟกินเป็นยาถอนพิษ ดับพิษร้อน ต้น เปลือก ทำเป็นยาทาภายนอก แก้บวมอักเสบแหล่งข้อมูลReference
หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden
Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol.
ข้อมูลเพิ่มเติม/Additional Data
พื้นที่จัดแสดง
Display Location
Q3N - โรงเรือนไม้ใหญ่ : Q3 - เรือนรวมพันธุ์ไม้ใหญ่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สรรพคุณ/ประโยชน์
Ultilization
ราก แก้วัณโรค ดับพิษร้อน รักษาเริม

นั่งนานอาจจะเบื่อ แดดร่ม ลมดีแล้ว ออกไปเดินเก็บดอกไม้กันดีกว่า ชอบดอกไหนก็เก็บเลยนะคะ ไม่ต้องเกรงใจ วันนี้มาไม่ทันดอกว่านมหาบัว มาเมื่อโรยไปเสียหนึ่งดอกแล้ว ชื่นชมส่วนที่เหลือก็แล้วกันนะคะ
ส่วนว่านแร้งคอดำก็ไม่สามัคคีกันบานเสียอีก

แล้วจะมีอะไรสมประกอบให้ชมบ้างใช่ไหมคะ ความร้อนแห้งแล้ง เป็นบ่อเกิด
ของดอกไม้ไม่สมประกอบ แต่ถ้าเป็นพวกไม้ใหญ่อย่างเช่น ไคร้ย้อยที่
สูงใหญ่เป็นสิบเมตร ก็ให้ดอกเต็มต้น สวยงามทั้งต้นเลยทีเดียว

ปลูกฟักข้าวไว้หนึ่งต้น ปล่อยให้เลื้อยชึ้นต้นตะแบกอินเดียกับต้นไทรใบยาว
เพิ่งได้เห็นลูกเดียว ยังไม่แดง เห่อซ้าาาาา ขอพามาเสนอหน้าหน่อยค่ะ


ฝากกุหลาบบ้านๆ สดสวยอ่อนหวานไว้สักสองดอก

น้องมุจลินทร์ก็มา
ขอลาไปด้วยภาพสุดท้าย น้องบัวดินสีชมพูดอกใหญ่ มากับ
พี่ฝนหยาดแรกเมื่อต้นเดือน

ขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะ
รักษาสุขภาพด้วยค่ะTOP 10 ROMANTIC FRENCH SONGS, PIANO INSTRUMENTAL


Special thanks to uploader:
Maximo Spodek

เอนทรี่นี้อยู่ในหมวด HOME&GARDEN


Create Date : 22 พฤษภาคม 2558
Last Update : 22 พฤษภาคม 2558 9:00:31 น.
Counter : 6484 Pageviews.

67 comments
ทนายอ้วนจัดดอกไม้ - จัดดอกไม้ง่ายๆ – แจกันดอกไม้สีส้ม ทนายอ้วน
(29 เม.ย. 2567 14:03:47 น.)
วันนี้วันสุข สวยสุดซอย
(26 เม.ย. 2567 13:23:18 น.)
ทนายอ้วนจัดดอกไม้ - จัดดอกไม้ง่ายๆ – แจกันทรงกลมต้อนรับปีใหม่ไทย ทนายอ้วน
(17 เม.ย. 2567 14:04:26 น.)
ล้อมรั้วกั้นกวางมากินดอกไม้ สวยสุดซอย
(8 เม.ย. 2567 14:56:09 น.)
  
ขอบคุณมากค่ะ ชอบมากๆดอกไม้สวยๆ ช่วยผ่อนคลายหายเหนื่อยล้าจากการทำงาน
โดย: ดอกฝิ่น IP: 119.63.78.246 วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:9:25:11 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณดอกฝิ่น
เป็นคำทักทายที่ให้กำลังใจมากเลยค่ะ
ขอบคุณมากนะคะ

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:9:27:27 น.
  
กล้วยไม้ของบ้านป่าไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยค่ะ
สวยงามทุกชนิดจริงๆ
วันนี้นอกจากได้ชมความงามแล้วยังรู้เรื่องของแต่ละต้นด้วย
มะไฟลูกดกชานเด็ดยิ่งนักค่ะ ถ้าอยู่ใกล้ๆ คงอดใจไม่ไหว
ต้องแอบเด็ดเข้าปากแน่ค่ะ แฮ่ๆ
ไคร้ย้อยก็ง๊ามงาม ดอกเพียบเลย
ฟักข้าวนี่เค้าน่ารักทั้งผลและดอกเลยนะคะ
นึกอยากปลูกเหมือนกัน


รูมีถ่ายซ่อมบ้างค่ะ เป็นฝีมือน้องสาว
ให้เค้าช่วย บอกว่าช่วงนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันนีสนุง
ไว้แขนดีกว่านี้รับรองกดแบบรัวๆเลยค่ะ อิอิ
ให้คนอื่นถ่ายไม่ได้ดั่งใจเลย ฮือ

วันนี้ชมไว้ก่อนนะคะ


โดย: mambymam วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:09:04 น.
  
GMNค่ะ
มาชมดอกไม้ กล้วยไม้ เย็นใจ บ้านนี้ไม่ผิดหวัง
นานๆจะเห็นกันเกราะต้นใหญ่ ให้ดอกเต็มสวยงามอลังการมากขนาดนี้ หนูเย็นเลี้ยงไม่รุ่งกี่ต้นตายเรียบ ถ้าเป็นของตัวเองจะไปปาร์ตี้ นั่้งนอนชมใต้ต้นให้เบิกบานสำราญใจเลยค่ะ
โดย: mcayenne94 วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:17:25 น.
  
ไม้ดอก สวย.. ส่วนไม้ แหะ ๆ กินได้ มะไฟ
น่าสนใจครับคุณหนูหล่อ

งั้นโหวต
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:52:59 น.
  
กล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ นี่ขนาดพี่ว่ายังไม่งามเท่าไหร่ก็ยังช่อใหญ่เลย
สามต้นแรกกลิ่นหอมคล้ายกันอีกด้วย บานพร้อมกันเนี่ยชื่นใจกันเลยค่ะ
ต้นกันเกราอลังการขนาดนี้ ความหอมขนาดไหนเดาได้เลย
จะว่าร้อนก็ร้อนเถอะ แต่บ้านป่าอุดมสมบูรณ์จังเลยค่ะ
ปลูกอะไรก็ง๊ามงาม ปลูกมะไฟเปรี้ยวให้หวานยังได้เลยนิ
ลูกดกเต็มต้นน่ากินซ้าา..

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:13:13:14 น.
  
ดอกงามมากเลยค่ะพี่
โดย: อุ้มสี วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:13:32:15 น.
  

มาเยี่ยมชม มาทักทาย

มาตามชมดอกไม้สวย ๆ ที่บ้านนี้ครับ ที่บ้านผมมีแต่กุหลาบกระเปิดอย่างเดียวเลย ดอกสีชมพูจาก ๆ ไม่สวยเหมือนในบ้านนี้เลยครับ

ในบล็อกน้ผมชอบต้นมะไฟครับ ผมเคยเห็นแต่ลูกมันที่ขายเป็นพวง ๆ แต่ยังไม่เคยเห็นต้นจริง ๆ เลยครับ ส่วนต้นไคร้ย้อยผมเคยซื้อมาปลูกในกระถางไม่กลายเอาลงดินเพราะกลัวว่าต้นมันจะใหญ่เกิน อยู่ได้ไม่นานมันก็ตายไปแล้วครับ

โหวตให้ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ในบล็อกนี้ครับ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

อิอิ

โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:14:32:57 น.
  
ต้นไม้ละลานตามากเลยครับ
ผมเลี้ยงกล้วยไม่เก่งเลยครับ
เลี้ยงแล้วไม่เห็นดอก 5555

แต่ชอบถ่ายภาพครับ
ไปเที่ยวไหนก็คอยมองหาดอกไม้สวยๆก่อนเลย

สัจจะแห่งธรรม --- จบลงแล้วล่ะครับพี่
หลังจากอัพบล็อกนานสองเดือนเต็มๆเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:16:15:46 น.
  เสี่ยวเอ้อยกแตงโม้มาฝากค่ะพี่
กินแก้หิวน้ำพอได้อยู่
พี่กินแตงโมไปเพลินๆนะคะ นิคจะแฮ็ปมะไฟซักพวงนึง

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:16:20:56 น.
  

วันนี้แวะมาเยี่ยมบ้านต้นไม้ที่งดงาม โหวตไม่เงียบอ่ะวันนี้ 555

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้


คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: มิลเม วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:16:32:33 น.
  
555+ ให้เวลาน้องหน่อยค๊าบบบบ ทิ้งไว้ซัก 1 อาทิยต์กำลังดี อิอิ
โดย: Ariawah Auddy วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:16:32:38 น.
  
ว๊ายยยย เพิ่งเห็นตัวเองพิมพผิด
อายจัง แง ฮือ

ยกมาฝากมั่งค่ะโดย: mambymam วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:18:17:39 น.
  

ทั้งไม้ดอกและไม้ฝนพากันเบ่งบานให้เจ้าของ
และผู้คนได้ชื่นชมมีความสุขดีจังค่ะพี่ภา


คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: พรไม้หอม วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:18:48:08 น.
  
รีบมาใช้สืทธิ์ก่อนไม่อยู่บ้านวีคเอนด์นี้จ่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ALDI Klaibann Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog

สวัสดีพี่ภาจ้า
วันนี้ได้ความรู้เรื่องพันธุ์กล้วยไม้ ชื่อไทยๆเพราะๆแปลกๆทั้งนั้น
อ่านจบ ลืม ชัวร์ แหะๆ

แต่กรี๊ดสุดๆ เห็นจะเป็นต้นมะไฟค่ะ ตอนเด็กๆทานบ่อยมากๆ
เปรี้ยวจี๊ด น้ำลายหยดตามเลยแค่เห็นรูปนะ ดกดีด้วยอ่า

เดี๋ยวนี้ไม่มีโอกาสได้ลิ้มลอง นานโขเลยค่ะ หาไม่ได้แน่นอนเลยทางนี้ มีแต่ลำไย แหะๆ

ฝากบ้านบล็อกไปปั่นจักรยานแพร๊บนะคะพี่ภา อิอิ
โดย: anigia วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:21:54:46 น.
  
โหวต Home & Garden Blog ครับ

ดอกไม้ ต้นไม้บ้านพี่หนูหล่อ
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ดีจริงๆครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 พฤษภาคม 2558 เวลา:6:36:08 น.
  
สวัสดียามเช้าครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: **mp5** วันที่: 23 พฤษภาคม 2558 เวลา:6:46:51 น.
  
สวัสดีค่ะพี่ภา


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

โดย: mambymam วันที่: 23 พฤษภาคม 2558 เวลา:8:06:46 น.
  หนูหิ่นมาเดินชมบ้านป่าด้วยค่าา..
เดินดมไปชมไปนะคะ แต่ละต้นเนี่ยหอมไกล
หนูหิ่นถือตะกร้ามาด้วยขอเก็บมะไฟซักหน่อย
ฟักข้าวยังไม่เก็บค่ะ จองไว้ก่อน

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 23 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:34:16 น.
  
เอื้องฝนแรกโชว์ช่อได้งามมาก

ที่ยืนต้นอย่างกันเกราและไคร้ย้อยก็โชว์ดอกเต็มต้นไม่ยอมน้อยหน้า

ยังแถมมีมะไฟหวานด้วย..... แจ่มจริงๆ


โหวตค่ะ


คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 23 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:34:37 น.
  
ว้าววววว ทั้งไม้ดอกไม้ผลสวยๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ
เห็นแล้วอยากจิไปโขมยเอื้องงามๆ ซักกระถาง

พี่ภามีมะไฟกับฟักข้าวด้วย ต้นมะไฟแอ๊กเคยเห็น
แต่ต้นฟักข้าวนี่ไม่เคยเห็นเลยค่ะ เห็นแต่เป็นลูก
ที่เค้าเอามาวางขาย แต่ก็ไม่เคยชิมเหมือนกันค่ะ
ว่ารสชาติเป็นยังไง อร่อยมั้ยคะพี่ภา

ยายแอ๊กเคยเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองให้ฟัง
เหมือนกันค่ะ ทำให้แอ๊กกลัวตั้งแต่ตอนนั้นเลย
ชีวิตความเป็นอยู่แร้นแค้น ความกลัวตายมีทุกขณะ
สงครามไม่มีอะไรดีจริงๆ ขออย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเลยนะคะพี่บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
narellan Food Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: ปลาทอง9 วันที่: 23 พฤษภาคม 2558 เวลา:13:59:39 น.
  
มาโหวตให้พี่ภาค่ะ

คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog


คิดถึงเสมอค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 23 พฤษภาคม 2558 เวลา:14:23:55 น.
  
วันนี้เป็นเชิงให้ความรู้ทีเดียว ของผมขอแค่สวยงามก็พอครับ ไว้เดียวจะเอาดอกไม้อื่นๆ มาอวดอีก หลังจากอวดกล้วยไม้ไปแล้ว (ฮา)

+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 23 พฤษภาคม 2558 เวลา:19:44:23 น.
  
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
ที่บ้านทางใต้ เรียกมะไฟ ว่าละไม
หวานอร่อยดี แต่กินเข้าไปเยอะ คอกไม่อี่ เอาได้ค่ะ
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 23 พฤษภาคม 2558 เวลา:19:45:51 น.
  
โหวต Home&Garden ให้ทั้งไม้ผลและไม้ดอกค่ะ . . .


สวยมากๆ กล้วยไม้ออกดอกกันเพียบชมแล้วชื่นใจจริงๆ


ที่บ้านปอมปลูกไม่ค่อยมีดอกค่ะ คงเพราะอากาศไม่ค่อยดีเหมือนบ้านป่า


ทานมื้อค่ำด้วยกันนะคะพี่
สดใสๆ ในวันสบายๆค่ะ
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 23 พฤษภาคม 2558 เวลา:20:26:15 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Travel Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Music Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
.............
วันนี้ยังไมได้อ่านเช่นเคยกำลังเตรียมตัวเดินทางไปชายแดนติดเขตุแคนนาดา เพื่อเยี่ยมญาติจ้ะ
เพียงแต่แวะมาให้กำลังใจกันค่ะ
โดย: Opey วันที่: 23 พฤษภาคม 2558 เวลา:20:35:44 น.
  
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog


ดอกไม้สวยเสมอและค่ะ
ไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือหนาว
ชอบทุกดอกเลยค่ะ
โดย: เวียงแว่นฟ้า วันที่: 23 พฤษภาคม 2558 เวลา:22:24:05 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่หนูหล่อ

บางบล็อกของผม
เหมือนบล็อกแกงโฮ๊ะครับพี่
โหวตหวดไหนก็ได้ครับ 555

เคยมีบล็อกนึง
ได้รับโหวตทั้งภาพถ่าย งานเขียน และธรรมะ
เลยล่ะครับ 5555


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 พฤษภาคม 2558 เวลา:22:38:35 น.
  
น่าชื่นใจทั้งไม้ดอกไม้ผลเลยนะคะ
มะไฟหวาน ๆ อยากกินมากค่ะ
เคยกินไม่เคยหวานเลย ตอนนี้ลืมรสชาติไปแล้วด้วยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Music Blog ดู Blog
lovereason Literature Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: ALDI วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:3:51:36 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่หนูหล่อ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:6:50:39 น.
  
อรุณสวัสดิ์วันหยุดค่ะพี่หนูหล่อ
แค่นี้ก็งามเหลือหลายแล้วจ้า
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: เนินน้ำ วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:7:32:20 น.
  
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

แอบชอบว่านมหาบัวค่ะพี่ภา
กลีบดอกเค้าสวยจังค่ะ อ่อนช้อย
สีขาวบริสุทธิ์ด้วยค่ะ
โดย: Close To Heaven วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:9:50:33 น.
  
สวัสดีวันหยุดค่ะพี่หนูหล่อ
โดย: sawkitty วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:14:04:28 น.
  
สวัสดีตอนบ่ายครับ

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:16:10:54 น.
  
เชื่อเลยค่ะว่าพี่เนี๊ยบกริ๊บมาตั้งแต่เป็นเด็ก
แบบถักผมเปียเรียบตึงผูกโบว์รีดเรียบอีกตะหากค่ะ
ของนิคเนี่ยไม่ไหวเลยพี่ โบว์นี่นานๆรีดทีนึง
เวลาผูกก็ดึงให้มันลงล๊อคเดิมละกันก็พอได้อยู่

เวลาเราตั้งใจทำอะไร แล้วมีคนชอบด้วยเนี่ยมีความสุขจังเลยค่ะ
ขอบคุณนะคะพี่
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:16:50:22 น.
  
สวัสดีค่ะ พี่หนูหล่อ ^^

ช่วงนี้อากาศกลับมาร้อนอีกแล้วนะคะ
รักษาสุขภาพค่ะ

==================

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ALDI Klaibann Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: ปรัซซี่ วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:18:12:02 น.
  
สวัสดีค่า พี่หนูหล่อ ^^
ดอกไม้สวยๆ สีหวานๆ บานเยอะแล้ว
บางชนิดไม่รู้จักแต่เคยเห็น
บางชนิดอย่างกันเกรานี่ไม่เคยเห็นค่ะ สวยดีนะคะ สีน่ารัก
แต่ชอบสุดๆ สงสัยจะไคร้ย้อย สะดุดตากับดอกเหมือนระฆังน้อยๆ คว่ำเลยค่ะ น่ารักมาก
บัวดินก็ชอบสวยดี

ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆค่า

โดย: lovereason วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:22:33:05 น.
  
บล็อกเงียบเหงาไปเยอะมากนะครับพี่หนูหล่อ

สมัยก่อนนี่เม้นท์กันสนุกมากๆ
แซวกันไปแซวกันมา

ตอนนี้คงเพราะคนอ่านน้อยลง
คนอัพน้อยลง

ส่วนใหญ่อ่านแล้วก็โหวตให้กำลังใจกันไป

ถ้าจะเอาคึกคัก ก็ต้อวไปที่เฟส

แต่ผมว่าเฟสมันเร็วมาก
เวลาอยากหาข้อมูลอะไร
สู้บล็อกไม่ได้ครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:22:55:40 น.
  
ฝันดีครับ ภาวิดา

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:23:08:51 น.
  
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: pantawan วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:23:31:12 น.
  
สวัสดียามเช้าค่ะพี่ภา
โดย: mambymam วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 เวลา:6:24:09 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่หนูหล่อ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 เวลา:7:32:21 น.
  
มะไฟ กับ ละไม คือ อย่างเดียวหันไหมค่ะ

ต้นแปลกดีเพิ่งเคยเห็นค่ะ นึกว่าจะออกเป็นชื่อๆ ซะอีก ออกมาจากต้นยาวๆ ดูแปลกดีค่ะ
โดย: kae+aoe วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 เวลา:8:57:41 น.
  
อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่หนูหล่อ
หนูเย็นอ่านที่สนใจ ชื่นชมทุกท่านที่ขยันเขียนแนวบวก แต่ไม่ค่อยได้เม้นท์ค่ะ (คบในใจ)
เม้นท์คนอื่นต้องมีทักษะหลายอย่าง ทั้งอ่านละเอียด เก็บใจความ คัดสรรถ้อยคำ สื่อความหมาย
บางคนก็ไม่ทราบอารมณ์ไหน ถ้าไม่สนิทกันเม้นท์เยอะก็ว่าแย่งซีน เม้นท์ไม่ถูกใจก็จะเคืองกัน เม้นท์คนที่เขาไม่ชอบก็จะว่าเผือกมาเม้นท์ทำอะไร เม้นท์กลางๆสวัสดีทักทาย อ่านแล้วก็งั้นๆจืดๆเฝื่อนๆ ทักไปทักมาชืดๆ เสียเวลาอีก
อยู่ในบ้านอ่านเขียนเงียบๆไม่มีเรื่องดี คุณพี่หนูหล่อคนพิเศษ special คนใจดีไม่คิดมากแบ่งฝักฝ่ายฯลฯ เม้นท์แล้วไม่ต้องคิดมากสบายใจค่ะ

โดย: mcayenne94 วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 เวลา:9:57:21 น.
  
หวัดดีค่ะ พี่หนูหล่อ
มาชมดอกไม้สวยๆ ค่ะ
มีมะไฟด้วย น่ากินเชียว
โดย: พูดไม่เก่ง แต่เจ๋งทุกคำ วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 เวลา:13:02:08 น.
  
สวัสดีค่ะคุณหนูหล่อ
แวะมาชมดอกไม้สวยๆพร้อมหอบกำลังใจเล็กๆมาส่งให้ด้วยค่ะ

คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: phunsud วันที่: 25 พฤษภาคม 2558 เวลา:14:43:44 น.
  
วันนี้กลับมาอ่านค่ะได้ความรู้เยอะเลย..อย่างเอื้องโคราชต้องเลือกสีเหลืองจัด
พอมาถึงภาพมะไฟ.. อูยหิวเปรี้ยวปากเกิดขึ้นอย่างจับใจ ยิ่งบอกว่าหวามสนิทอีกอะโห้...
โดย: Opey วันที่: 26 พฤษภาคม 2558 เวลา:6:09:05 น.
  
สวัสดีค่ะพี่ภา
เห็นด้วยกับพี่เลยค่ะ คุณจุ้ยเป็นผู้ชายที่ตายิ้ม
ดูเป็นคนอารมฌืดีนะคะ
ขอบคุณที่พี่แวะไปค่ะ
โดย: mambymam วันที่: 26 พฤษภาคม 2558 เวลา:7:48:39 น.
  
เข้ามาชมดอกไม้ด้วยคนค่ะ
ดูแล้วสดชื่นดีนะคะ
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 26 พฤษภาคม 2558 เวลา:8:18:36 น.
  เพิ่มความสดชื่นกันหน่อยค่ะพี่
แดดงี้ร้อนมากก.. ไม่ยักกะมีวี่แววหน้าฝนเลยนะคะ
จิบน้ำกีวีชุ่มคอชื่นใจค่ะ

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 26 พฤษภาคม 2558 เวลา:13:20:39 น.
  
อ้อ..ที่แท้เป็นชื่อเรียนของทางใต้นี่เอง ขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
ปีศาจความฝัน Movie Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog

โดย: kae+aoe วันที่: 26 พฤษภาคม 2558 เวลา:13:46:37 น.
  
ยกสตอเบอรี่ปั่นมาฝากพี่ภาค่ะร้อนจริงอะไรจริง ฝนไปไหนไม่รู้นะคะ

โดย: mambymam วันที่: 26 พฤษภาคม 2558 เวลา:15:31:38 น.
  
อุ่ย รูปใหญ่จัง แฮ่ๆ

โดย: mambymam วันที่: 26 พฤษภาคม 2558 เวลา:15:32:14 น.
  
ร้อนแทบแย่
จะทำอะไรก็ขี้เกียจไปหมด

หญ้ายาวครึ่งแข้งแล้วแต่แดดมันร้อนอ่ะ
นอนดีก่า
โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 26 พฤษภาคม 2558 เวลา:17:53:34 น.
  
กล้วยไม้สวยๆ ทั้งนั้นค่ะ

ไคร้ย้อย หนูเพิ่งได้ยินเพิ่งเคยเห็นจากบล็อกนี้

กันเกรา ไม่เคยเห็นต้นจริงค่ะ

มะไฟ ห้อยย้อยระย้า สวยดีนะคะ

ว่านแร้งคอดำ ว่านมหาบัว เหมือนว่านสี่ทิศเลยค่ะ

ฟักข้าวก็มีด้วย

บัวดินดอกใหญ่ เคยเห็นที่ไหนน้อ บ้านคุณแหม่ม หรือบ้านเจ้านิค นี่ล่ะค่ะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
toor36 Education Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


หนูเคยไปเที่ยวกับอาม่า... หลังจากกลับจากทริปนั้น ตั้งใจอย่างแรงกล้า ว่า ถ้ายังไปไหว เดินไหว จะเที่ยวเยอะๆ เก็บทริปให้มากที่สุด เพราะเมื่อวันหนึ่งที่เราเดินไม่ไหวแล้ว แต่มีเวลา สะดวกได้ไปไหน แต่ไปถึงที่ ได้แต่นั่งมอง แถมจำก็ไม่รู้จะจำได้มั้ย เคยมาหรือเปล่า มีอะไรยังไงบ้าง อย่าว่าแต่ตอนเดินไม่ไหวเลยค่ะ ตอนนี้เอง บางที ให้นึกก็ยังจำรายละเอียดได้ไม่หมดเลยค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 26 พฤษภาคม 2558 เวลา:19:18:52 น.
  
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับพี่หนูหล่อ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 พฤษภาคม 2558 เวลา:22:46:38 น.
  
ดีจัง หนนี้ได้ชมดอกไม้สวย ๆ (มีบางต้นเพิ่งจะรู้จัก) แถมได้ข้อมูลเพียบ ต้นไม้บ้านคุณพี่งามจริง ๆ ค่ะ เห็นทีไรแอบอิจฉาทุกที ที่บ้านปลูกอะไรก็ไม่ค่อยจะงามเพราะแดดแรงเกิน ***

ขอบคุณมาก ๆ ที่แวะไปชมการจัดสวนของไทยและโหวตให้นะคะ ต้องชมคุณกัมพลและทีมงานจริง ๆ ที่ทำให้คนไทยได้หน้าติดต่อกันมาหลายปี
โดย: haiku วันที่: 26 พฤษภาคม 2558 เวลา:23:14:33 น.
  

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่า

สวัสดีตอนดึกค่ะพี่ดา ตื่นมาตอนดึกแวะมาบ้านพี่ดามาขอบคุณคะแนนโหวตพร้อมโหวตให้ดอกไม้สวยๆบ้านนี้ด้วยค่ะ ชอบกล้วยไม้บ้านพี่ดาจริงๆสวยทุกต้นเลยค่ะกล้วยไม้ที่บ้านตอนนี้ไม่ค่อยออกดอกเลยค่ะสงสัยจะร้อนมาก

หลับฝันดีนะคะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 27 พฤษภาคม 2558 เวลา:2:39:03 น.
  
สวัสดีค่ะพี่ภา วันนี้ทำลาบหอยแครง
หม่ำกันค่ะ ไม่เผ็ดค่ะจานนี้

โดย: mambymam วันที่: 27 พฤษภาคม 2558 เวลา:7:36:03 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่หนูหล่อ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 พฤษภาคม 2558 เวลา:7:42:30 น.
  กินลาบแล้วก็ต่อด้วยโดนัทค่ะพี่
อาหย่อยเข้ากั๊นน

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 27 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:50:03 น.
  
สวัสดีค่ะ พี่ภา

วันนี้ปอป้าอัพบล๊อกใหม่แล้วค่ะ
ว่าง ๆ เชิญนะคะ

คิดถึงเสมอค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 27 พฤษภาคม 2558 เวลา:15:24:45 น.
  
ขอบคุณคำแนะแหนน๊าา
ตุกหูไว้มั่งเหอะค่ะพี่
ช่วยๆกันนะไม่งั้นจะมั่วกันไปใหญ่นิ
พี่หิวข้าวยังคะ นิคนี่หิ๊ว-หิวว..
โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 27 พฤษภาคม 2558 เวลา:16:49:40 น.
  
หิวข้าวก็มาบ่นให้ฟัง ยายนิค อิอิ

ตัดเองบ้าง บ้างต้น
เวลาคนงานมาตัดหญ้า ต้นไม้ดอกไม้ ลำต้นถลอกปอกเปิกหมด

ต้นดอกไข่ไก่ สูงประมาณ ฟุตครึ่ง พี่ตัดจนด้วนไปสองรอบเลย
แค้นมาก ประกาศเลยต่อไปนี้ถ้าต้นไม้มีอันเป็นไป ต้นละ 500 ตัดค่าจ้าง

ตอนนี้ก็ดีหน่อย แต่ไม่ไว้ใจ เพราะเปลี่ยนหน้ามาประจำ
เลยต้องตัดหญ้าที่โคนต้นไม้แล้วยกดินขี้นให้สูง
แต่บางทีก็ทำไม่ทันเหมือนกัน
คนงานมาที ต้องประชุมก่อน ตัดหญ้าให้ระวังต้นไม้ ปรับ 500 น่ะ

เอ้อ!! เอาจริงขอบอก

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 27 พฤษภาคม 2558 เวลา:18:33:42 น.
  
พูดถึงคลอเรสเตอรอล ลืมคิดไปเลยค่ะข้อนี้
ดีว่านานๆกินที ไม่งั้นคงแย่ค่ะ
ว่าแล้วพรุ่งนี้ต้องไปรพ.ถึงกำหนกเช็คเรื่องนี้พอดีเลย
ตอนนี้กินขิง+มะนาว+กระเทียม+น้ำแอ๊ปเปิ้ลไซเดอร์
ปั่นรวมกัน กินแล้วดีจังเลยค่ะ รู้สึกสดชื่น สมองโล่ง
ไม่มึนงงเหมือนก่อน
ถ้าเจ๊คนนั้นมาพูดตอนที่ซ้อกำลังจะปรุง
ก็คงอึ้งไปเหมือนกัน แต่อย่างพี่ว่าแหละ
หอยเกิดเป็นอาหารของคนน่ะเนอะ

ขอบคุณที่พี่แวะไปพร้อมคอมเม้นท์ดีๆนะคะ
ขอบคุณคำชมด้วยค่ะ
วันศุกร์มีการบ้านส่งพี่ด้วยนะคะ

โดย: mambymam วันที่: 27 พฤษภาคม 2558 เวลา:20:08:14 น.
  
ย่องมาเด็ดมะไฟป้าภาสักสามพวงนะคะ

มาเห็นอีกก็น้ำลายไหลอีก โอย คิดถึงๆ

เดี๋ยวนี้เค้าขายกัยยังไงเนาะ โลละร้อยได้มั๊ย??

ขอบคุณป้าภามากๆ ที่แวะไปคุยโหวตให้กำลังใจจ้า
จ่อยน้อยเข่าถลอก พอถึงสระแล้วหายเป็นปลิดทิ้ง
สนุกจนลืมเจ็บแหง๋ๆ 5555

 photo thank2_zpshurjssjn.png
โดย: anigia วันที่: 27 พฤษภาคม 2558 เวลา:21:28:58 น.
  
ดอกไม้สวยๆชมกันเพลินตาครับ
โหวต คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 27 พฤษภาคม 2558 เวลา:22:19:31 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Nulaw-08.BlogGang.com

ภาวิดา คนบ้านป่า
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 140 คน [?]

บทความทั้งหมด