"I think, therefore I am."

Rene Descartes

"ลิขสิทธิ์ของงานเขียนทุกชิ้นในบล็อกนี้ เป็นของเจ้าของบล็อกตามกฎหมาย ห้ามคัดลอก ดัดแปลง หรือนำไปเผยแพร่ต่อ ด้วยวิธีใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบล็อก หากต้องการนำงานส่วนใดไปเผยแพร่ กรุณาติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของบล็อกเท่านั้น"

คุยกันทาง facebook ได้แล้ววันนี้ที่ "คุยสบายๆเรื่องนิยายกับหวันยิหวา"

Link ไปหน้าสารบัญชั้นหนังสือไทยในบล็อก

Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2549
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
 
26 กุมภาพันธ์ 2549
 
All Blogs
 

สารบัญชั้นหนังสือไทย

หนังสือไทยที่รีวิวไว้ที่บล็อกค่ะ Click ที่ชื่อผู้แต่งได้เลยนะคะ รายละเอียดของหนังสือจะแยกตามผู้แต่งค่ะ

หมวดอักษร ก
กนกณัชชา
กรกานท์
กรมาศ
กระดังงา พญายอ นามปากกาเดียวกับ นับทอง
กระดาษทรายแก้ว
กรินกรินท์ นามปากกาเดียวกับ อยุทธ์
กรินดา
กลิ่นแก้ว
กลิ่นเอื้อง นามปากกาเดียวกับ ทะเลเมฆ
กลีบลำดวน
กะกันดา
กะรัต นามปากกาเดียวกับ กะรัตลักษณ์, วิรมย์รดา
กะรัตลักษณ์ นามปากกาเดียวกับ กะรัต, วิรมย์รดา
กันทรากร
กันตา
กันเกรา
กัลฐิดา
กาญจนวณิช
กานต์จิรา
กานติมา
การะเกด
กิ่งฉัตร
กีณริน
กีรตี ชนา
กีรัตยา
กุลธิดา
กุสาวดี
กุหลาบน้ำเงิน
เก้าแต้ม
แก่นฝัน
แก้วกังไส
แก้วจอมขวัญ นามปากกาเดียวกับ ลดา, พันไมล์
แก้วเก้า นามปากกาเดียวกับ ว.วินิจฉัยกุล
แก้วชมพู
แก้วชวาลา
แก้วนฤมิตร

หมวดอักษร ค
คันศร
คาซี
ฯคีตกาล
คีตฌาณ์
คีตภา
คีตา
คีตาญชลี
คึกฤทธิ์ ปราโมช
คุณสมปอง

หมวดอักษร ง
งามพรรณ เวชชาชีวะ

หมวดอักษร จ
จรสจันทร์ นามปากกาเดียวกับ ณรมล
จอมนางค์
จอมรวินท์
จักรา
จันทรำไพ
จันทราวดี
จันทริกา
จันทร์เจ้าขา
จุฑารัตน์
เจติยา
เจ้าหญิงผู้เลอโฉม

หมวดอักษร ฉ
ฉัตรฉาย นามปากกาเดียวกับ Hideko_Sunshine

หมวดอักษร ช
ชญาน์พิมพ์
ชฎายุ
ชณชาติ์
ชมจันท์
ชมบุหลัน
ช้องมาศ นามปากกาเดียวกับ แม่ช้อง
ช่อมณี
ชัชชญา
ชัชชมนต์
ชาครียา
ชาณา
ชาริณี
ชาลีน
ชิชา
ชินณิตา
ชิรณะ
เชิญอักษร

หมวดอักษร ซ
ซ่อนกลิ่น
เซลลาดอน
เซียนหลัน

หมวดอักษร ฌ
ฌามิวอาห์
เฌอ
เฌอนินทร์

หมวดอักษร ญ
ญดา
ญนันทร (เดิมใช้นามปากกา "ญนันธร")
ญาณิน
ญานภา

หมวดอักษร ณ
ณตวัน-วัสสะคีตา นามปากกาเดียวกับ แอลลี่
ณพิชญานันศ์
ณศิกมล นามปากกาเดียวกับ ซินเหมย
ณัฐณรา
ณารา
ณิชนิตา

หมวดอักษร ด
ดวงใจ
ดวงตะวัน
ดวงมาลย์
ดอกโบตั๋นสีขาว
ดอกไม้ของตะวัน
ดังปัณณ์
ดากานดา
ดาริส
ดินสอสีชมพู
เด็กทะเล

หมวดอักษร ต
ต้นช่อ
ตะวัน
ตันหยง
ตารกา นามปากกาเดียวกับ นปภา, ภคพร, นิชาภา
ติกาหลัง
ติญญา
ติยากร
เตชิตา

หมวดอักษร ท
ทรายชมพู
ทอรัก ถักฝัน
ทะเลเมฆ นามปากกาเดียวกับ กลิ่นเอื้อง
ทักษิณา
ทิพย์ทิวา
เทวธีตา
แทนไท ประเสริฐกุล

หมวดอักษร ธ
ธรากร
ธัญภร
ธารธารา
ธีร์วรา
ธุวดารา
ธุวัฒธรรพ์

หมวดอักษร น
นฏกร นามปากกาเดียวกับ ลิซ, ลิษา
นณกร นามปากกาเดียวกับ Mini Mink
นปภา นามปากกาเดียวกับ ตารกา, นิชากร, ภคพร
นภชล
นภสร
นราเกตต์
นรีภัทร
นัธ
นันทินี
นับดาว
นานา
นายน้อย
นายา
น้ำฟ้า
น้ำว้า
นิบบา
นิมมานรดี
นิยา เบรานี่
เนตรนภัส
เนวิกา

หมวดอักษร บ
บ๊วยหวาน
บัวสุพรรณ
บินหลา สันกาลาคีรี
บุณฑริกา พิทักษ์
บุลินทร
บุหงาสาหรี
เบญจามินทร์
ใบสน

หมวดอักษร ป
ป.ศิลา
ประภัสสร เสวิกุล
ประภาส ชลศรานนท์
ปราณธร
ปราณธร(คาซี)
ปราปต์
ปริญญ์
ปริยาธร
ปลากัด
ปลากินเมฆ
ปลายสี
ปลายหญ้า
ปองวุฒิ
ปักษา
ปัญญ์ปรียา นามปากกาเดียวกับ ปุณณัตถ์
ปัณณพร
ปางสิตางศุ์
ปาฏลี
ปาราวดี
ป้าหนอน
ปิ่นปินัทธ์
ปิ่นลดา
ปิยะพร ศักดิ์เกษม
ปุณณัตถ์ นามปากกาเดียวกับ ปัญญ์ปรียา
ไป๋ชิงหง
โปรดปรารถนา

หมวดอักษร ผ
ผักบุ้ง

หมวดอักษร ฝ
ฝั่งฟ้า

หมวดอักษร พ
พงศกร
พรรณสิริ
พระจันทร์สีขาว
พราวนภา
พราวพิรุณ
พชิรา
พริณา
พลอยชนา
พลิ้วอ่อน
พัณณิดา ภูมิวัฒน์ นามปากกาเดียวกับ ลวิตร์
พัทธมน นามปากกาเดียวกับ วัสส์ วรา
พันธุ์แตงกวา
พันธุ์พเยีย
พันราตรี
พัพพุ
พาพราว
พายพิณ
พิชชากร
พิชญา
พิณณ์อวี นามปากกาเดียวกับ Poison Ivy, Viovy, เมมิวส์
พิณพระจันทร์
พิมพ์พลอย นามปากกาเดียวกับ โม
พิมลพัทธ์
พิมลภา นามปากกาเดียวกับ ภาพิมล, โกลาบ จัน
พุ่มไม้ใบบัง
เพชรไพลิน
เพชรสลิล
เพฑูรย์
เพนกวิน
เพลงใบไม้
เพลงมีนา
เพียงฤทัย
เพียงดารา
แพรณัฐ
ไพทูรย์รัมภา
ไพลิน รุ้งรัตน์

หมวดอักษร ฟ
ฟองคลื่น คืนจันทร์ พันดาว
ฟองฟาง
ฟีลิปดา นามปากกาเดียวกับ หนึ่งลิปดา, สปันงา

หมวดอักษร ภ
ภคพร นามปากกาเดียวกับ นปภา, นิชากร
ภชรดา
ภัสรสา (เดิมใช้นามปากกา "Yayoi")
ภิญญดา
ภาณิศ นามปากกาเดียวกับ ณพิชญานันศ์, ปัณย์ดาว
ภาพิมล นามปากกาเดียวกับ พิมลภา, โกลาบ จัน
ภาวิน
เภรี

หมวดอักษร ม
มณีจันท์
มณีมัญชุ์
มณีริน
มนันยา
มักเน่
มัลลิกา
มานัส
มาภา
มาแรนโบ
ม่านแก้ว
มาลา คำจันทร์
มีนามาลิน
มุกเรียง
มุฑิตา
มุทิกา
เมเปิ้ลสีขาว
เมอแรงค์
แม่ช้อง นามปากกาเดียวกับ ช้องมาศ

หมวดอักษร ย
ยาใจ
ยุวดี มณีกุล

หมวดอักษร ร
รพัด
ร่มแก้ว
รวิศรา นามปากกาเดียวกับ giGANTea
รวีดารา
รอมแพง
ระฆังเงิน
ระรินใจ
ระวิวรินทร์
รัณณา
รัมย์
รัศมีจันทร์
ราตรี อธิษฐาน
ริญจน์ธร
รินท์ลภัส
รุ่งธิวา นามปากกาเดียวกับ โรส
เรซิน
เริงลม
แรกอรุณ
แรบบิท

หมวดอักษร ล
ลดา นามปากกาเดียวกับ แก้วจอมขวัญ, พันไมล์
ลวิตร์ นามปากกาเดียวกับ พัณณิดา ภูมิวัฒน์
ลักษณวดี นามปากกาเดียวกับ กนกเรขา, ทมยันตี
ลักษณะปรีชา
ลัลล์ลลิล
ลัลลาบาย
ลานไพลิน
ลิซ นามปากกาเดียวกับ นฎกร, ลิษา
ลินอลิน
ลินิน
ลิปิการ์ (เด็กทะเล)
ลิษา นามปากกาเดียวกับ นฎกร, ลิซ
ลีฬวรา

หมวดอักษร ว
ว.วินิจฉัยกุล นามปากกาเดียวกับ แก้วเก้า
วงษ์มนิต
วงแหวนดาวเสาร์ นามปากกาเดียวกับ อสิตา
วรรณวรรธน์
วราภา
วลีวิไล
วัสส์ วรา นามปากกเดียวกับ พัทธมน
วาณี
วาโย
วาระวารี
วาริส
วารุณ
วาเลนน์
วินทร์ เลียววาริณ
วิรัตต์ยา นามปากกาเดียวกับ สลิลา, แสนดี
วีราการ
วีสาม
เวฬา (แม่มณี) นามปากกาเดียวกับ ช่อมณี

หมวดอักษร ศ
ศตรัศมิ์
ศรัณญ์ชล (Clear Ice)
ศรีสุรางค์
ศิตา
ศิริพารา
ศิวรุณา
ศุวิลา

หมวดอักษร ส
สร้อยดอกหมาก
สลิลา นามปากกาเดียวกับ วิรัตต์ยา, แสนดี
สัตตบุษย์
แสนดี นามปากกาเดียวกับ สลิลา, วิรัตต์ยา
สิริณ
สิรินดา
สุริยาทิศ
สุชาคริยา
โสภาค สุวรรณ

หมวดอักษร ห
หญ้าเจ้าชู้
หนิงฮวา
หนึ่งลิปดา นามปากกาเดียวกับ ฟีลิปดา, สปันงา
หอมหมื่นลี้
หัสบรรณ
หิมวันต์

หมวดอักษร ฬ
ฬีฬา

หมวดอักษร อ
อยุทธ์ นามปากกาเดียวกับ กรินกรินท์
อรพิม
ออโรร่าห์
ออสม่า
อสิตา นามปากกาเดียวกับ วงแหวนดาวเสาร์
อะมีราห์ นามปากกาเดียวกับ ศรัณญ์ชล, Clear Ice
อังสนา นามปากกาเดียวกับ นาคาลัย
อัญชรีย์
อัญชีรา
อัญญาณี
อัญพัชญ์
อันนาบี
อัยย์
อัยย์ตะวัน
อัยย์เนญ่า
อาพัชรินทร์
อาทิชา (นานา)
อาริตา
อาหลัน
อาสดา
อินทวา
อินธน์ นามปากกาเดียวกับ Inn
อินตรา
อิสย่าห์
อุณากรรณ
อุธิยา
อุมาริการ์
ไอศิยา
โอซิริส
โอบขวัญ
เอื้องมณี
เอื้องอลิน
ไอศิยา

หมวดอักษร ฮ
ฮายาชิ คิซาระ

หมวดอักษร A
Andra

หมวดอักษร B
B 13 s.t
baiboau
Bigger
BiscuitBus
Black Chip
bookmark

หมวดอักษร C
Chiaki
Clair de Lune
Clear Ice

หมวดอักษร F
Fata Amore (OResia)

หมวดอักษร G
giGANTea นามปากกาเดียวกับ รวิศรา

หมวดอักษร H
Hideko_Sunshine

หมวดอักษร I
Inn นามปากกาเดียวกับ อินธน์
IVORY

หมวดอักษร K
KMOON

หมวดอักษร L
Le Ciel Bleu
Lta Luktarn

หมวดอักษร M
MIRININTHEMOON
MONTONMAEK

หมวดอักษร N
nanaspace
ninaM

หมวดอักษร O
O-HO

หมวดอักษร P
PDI.Lori

หมวดอักษร S
Sagittarius
Senorita-P
Shayna
SHISHA

หมวดอักษร T
tiara
tintin
Ton-Palm

หมวดอักษร W
W. Maple (เมเปิ้ลสีขาว)
winwin

หมวดอักษร Y
Yayoi (ภัสรสา)

หมวดอักษร Z
ZeeZaa
Zubara Nana
Zuo Jia
 

Create Date : 26 กุมภาพันธ์ 2549
44 comments
Last Update : 29 พฤษภาคม 2562 12:56:24 น.
Counter : 7741 Pageviews.

 

โลกนี้มันช่างยีสต์ สนุกไหมคะ

 

โดย: grappa 26 กุมภาพันธ์ 2549 20:46:32 น.  

 

เพียงเพชร..เกล็ดดาวสนุกพอ ๆ กับ คือ..เธอ ไหมคะ?
กำลังเล็ง ๆ เล่มนี้อยู่

อยากให้รีวิวพันหนึ่งเม็ดทรายด้วยค่ะ (รีเควสท์ ๆ)
ไม่ค่อยเห็นในร้านหนังสือ เลยไม่แน่ใจว่าควรซื้อไหม

เห็นว่ามี เรือนเวลา ของ ชลนิล ด้วย
อ่านแล้วรู้สึกยังไงคะ? เราว่าเล่มนี้ไม่ใช่เล่มที่ดีที่สุดของเขานะ

 

โดย: ยาคูลท์ 27 กุมภาพันธ์ 2549 2:47:51 น.  

 

อิอิ เจอแล้ว คนชอบดองหนังสือ เหมือนเรา

 

โดย: ยาคูลท์ 28 กุมภาพันธ์ 2549 20:33:12 น.  

 

โห หนังสือเยอะจัง น่าอิจฉาๆ

มีหนังสือที่หมูอยากอ่านเยอะเลย(บวกซื้อเก็บ) แต่กองดองที่บ้านยังไม่ลดลงเลย ถ้าลดลงเมื่อไรแล้วจะมาถามหาหนังสือจากชั้นหนังสือของคุณหวันก็แล้วกันนะค่ะ(แบบมัดมือชก) แต่ไม่ต้องห่วงค่ะ คงอีกนาน.....

ป.ล.สงสัยจะคอเดียวกันจริงๆ มีหนังสือเหมือนๆกันเลย

 

โดย: หมูย้อมสี IP: 203.188.35.82 1 มีนาคม 2549 17:59:00 น.  

 

หวัดดีค่ะ ชื่อลิลลี่นะคะ

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

อยากจะบอกว่าตามมาจากบล็อกของหนึ่งค่ะ

ลี่ว่าชอบเหมือนกันเยอะมากๆ เลย ลี่ชอบอ่านนิยายมากเลย นิยายเรื่องแรกที่อ่านก็ดั่งดวงหฤทัย

ส่วนนักเขียนที่ชอบก็มี

ลักษณวดี ก็ชอบทุกเรื่องแหละค่ะ ส่วนใหญ่ก็ดั่งดวงฯ (มีทั้งซีดีละคร การ์ตูนและนิยายเลย) จักรพรรดินี มหารานี รัศมีจันทร์ มงกุฎที่ไร้บัลลังก์ เลือดขัตติยา

ของทมยันตี (ก็คนเดียวกันแหละเนอะ) ก็ชอบพี่เลี้ยง ไวษณวี แล้วก็หลายๆ เรื่องค่ะ

โรสลาเรน (ก็ป้าทมแหละ) ชอบบัลลังก์เงา ในฝัน ทางรัก สายสัมพันธ์ แรงรัก ตราบแผ่นดินกลบหน้า

กิ่งฉัตร ชอบเกือบทุกเรื่องเลย ก็มีตามรักคืนใจ แล้วก็ 3 ทหารสาวเสือ (อยากอ่านเรื่องของสาระสะมามากๆ เลยค่ะ) แล้วก็สูตรเสน่หา (ขำยัยอลิน) นางบาปก็สนุกดีเหมือนกัน เสราดารัล (สุดยอดโรแมนติกเลย คล้ายๆ อ่านดั่งดวงฯ) ดั่งไฟใต้น้ำ (ลุ้นกับความจำของนางเอก)

ดวงตะวัน พักหลังๆ ไม่ได้อ่านเลยอ่ะ ที่ออกมาใหม่ๆ แต่ที่ชอบมากๆ ก็คือแผ่นดินหัวใจ (อ่านทั้งนิยาย + ดูละครทุกตอนด้วย) พระจันทร์แสนกล (อ่าน + ดูละคร)

แล้วที่บ้าสุดๆ จนตั้งเป็นชื่อล็อกอินที่นี่ก็คือบารามอส รักเจ้าชายคาโลแห่งคาโนวาลมากๆ เลยค่ะ

และชอบมากๆ กับหน้าปกและเนื้อหาก็คือความรู้สีกดี...ที่เรียกว่ารัก ชอบของหลายคนเลย ก็มีพี่อ้น (yayoi) พี่นี(bookmark) พี่อ้อม (เด็กทะเล) พี่เกด(นราเกตต์) พี่ไอซ์ พี่ติ้น พี่พิมลพัทธ์ พี่กุ๊ก(คีตภา) และอีกหลายๆ คนค่ะ

ชอบทั้งหมดที่กล่าวมาแหละค่ะ

 

โดย: lily <lovekalo> (lovekalo ) 2 มีนาคม 2549 12:57:19 น.  

 

คลิกเข้ามา แวะอ่าน
แล้วก็เห็นชื่อหนังสือของตัวเอง
เลยแวะมาขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ

 

โดย: คีตาญชลี 10 มีนาคม 2549 17:41:23 น.  

 

หวัดดีค่ะแวะมาอ่านบล็อกตามล่ารายชื่อหนังสือ แหะๆ มีหลายเรื่องที่อ่านเหมือนๆกันเลยค่ะ

ชุด Dark Hunter นี่ก็มีอยู่ในกองดองเช่นเดียวกัน มีภาษาไทย 1 เล่ม กับ ภาษาอังกฤษอยู่อีก 1 เล่ม มียังไม่ครบชุด เพราะของเก่ายังดองอยู่

คิดเหมือนกันเลยเกี่ยวกับเรื่อง เพียงเพ็ชรเกล็ดดาว ยังไม่มีหนังสือหรอกค่ะ แต่อ่านจากเน็ตตอนที่เขาเอามาลงไว้ อ่านแล้วไม่ติดเท่าไหร่ แต่ชอบเรื่องคือ...เธอ มากกว่า อ่านแล้วติดดี พล็อตมันแปลกกว่าเดิมๆ

แล้วจะแวะมาอ่านเรื่อยๆนะคะ

 

โดย: ปอมปอมเกิร์ล 27 มีนาคม 2549 20:56:30 น.  

 

แวะมาก็ตาลาย 55555
ตัวเองก็อยากรวบรวมไว้บ้างเหมือนกัน
แต่ตัวเป็นขนซะงั้น เฮ้อๆๆๆ
ก็ขอให้ที่ดองเอาไว้...อ่านจบเร็วๆนะคะ

 

โดย: เสือจ้ะ 28 มีนาคม 2549 21:17:06 น.  

 

สวัสดีค่ะ ฝากตัวด้วยนะคะ

อิอิ มีหนังสือน่าอ่านเพียบเลย แต่หมู่นี้ไม่ค่อยได้ซื้อหนังสือ เอาแต่ยืมชาวบ้าน 55 แต่ยังไงก้ขอบคุนนะคะ ทำให้มีหนังสือน่าอ่านที่ต้องไปหามาอ่านเพิ่มขึ้น หุหุ

แต่ตอนนี้ขอบ้าท่านซาเลมของคุณวรรณวรรธน์ไปก่อนละกัน อิอิ

 

โดย: romero IP: 61.47.108.46 4 เมษายน 2549 0:01:28 น.  

 

เอ่อ สวัสดี อีกทีค่ะ

 

โดย: romero (romero ) 4 เมษายน 2549 0:03:07 น.  

 

เรื่อง ระบำหงส์ ของ โสภาค ฯ เป็นเนื้อเรื่องประมาณไหนคะ จบแบบไหน กำลังมีความคิดที่จะซื้อเรื่องนี้อยู่พอดี

 

โดย: มูมิ้น IP: 203.113.41.4 6 เมษายน 2549 1:24:39 น.  

 กลับมาแล้วค่าคุณหวัน ซื้อไปเยอะมากๆๆๆเหมือนคนเก็บกดไม่ได้เจอหนังสือมาซักชาติ ซื้อไป 60 เล่มได้ค่ะทั้งนิยายและการ์ตูน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนิยายโรแมนซ์มากกว่า (29เล่ม)

ตอนแรกกะจะไปทำเก๋ อ่านนิยายริมหาดภูเก็ตซะหน่อย แต่เปลี่ยนใจไม่ไปแล้ว มุ่งมั่นอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านดีกว่า แล้วคุณหวันไม่ไปเที่ยวที่ไหนเหรอค่ะ

อ้อ ซื้อเรื่องแสงเงารักของดวงตะวันมาเหมือนกันค่ะ แต่ยังไม่ได้อ่านเลย กะแล้วเชียวว่าเรื่องต้องออกแนวเครียดๆแน่เลย แต่ของนักเขียนประจำ คิดว่ายังงัยก็ต้องซื้ออยู่ดี (ซื้อที่บู๊ท 2 เล่มของดวงตะวันที่ออกใหม่ จะได้หนังสือเรื่องหวานใจของดวงตะวันด้วย ก็เลยซื้อค่ะ)

 

โดย: หมูย้อมสี 12 เมษายน 2549 11:19:04 น.  

 

มาตอบคุณมูมิ้นท์เรื่องระบำหงส์นะคะ เขียนแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเรื่องนี้ไว้ด้านบน (ต่อหลังชื่อเรื่อง) แล้วนะคะ
เป็นแนวหวานๆบวกเครียดๆเล็กน้อยค่ะ แต่เป็นนิยาย happy ค่า

 

โดย: หวัน (หวันยิหวา ) 13 เมษายน 2549 21:28:06 น.  

 

แบบว่าเป็นหนอนหนังสือเหมือนกันอ่ะค่ะ แต่เก้บยังไม่เยอะเท่านี้ ส่วนใหญ่ก้อจะเริ่มเก้บจากเรื่องที่ชอบก่อนจากนั้นก้อเก็บเพราะอยากมีไว้(ด้วยความโลภ)เมื่อก่อนก้อเก็บแต่นิยายไทย จนตอนหลังๆเริ่มมาบ้านิยายจีนกำลังภายในก้อเริ่มเก้บไปบ้างแล้ว นิยายที่มีส่วนใหญ่ก้อจะเป้นของทมยันตี ลักษณวดี(แล้วก้อทุกๆนามปากกาของทมยันตี เท่าที่กำลังทรัพย์จะเอื้ออำนวย) โสภาค สุวรรณ กิ่งฉัตร แล้วก้อพนมเทียนอ่ะค่ะ(มีตะเพชรพระอุมาอย่างเดียว แต่ก้ออ่านนิยายเรื่องอื่นๆของพนมเทียนด้วยนะคะ)

 

โดย: nepatak (Nepatak ) 24 เมษายน 2549 21:23:24 น.  

 

หนังสือน่าอ่านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะ

หนังสือที่ชอบที่สุด คือ เพชรพระอุมา ของพนมเทียนค่ะ
อ่านสามรอบก็ไม่เบื่อ

หนังสืออย่าง ปริศนา รัตนาวดี ก็สนุกดีเหมือนกันค่ะ

 

โดย: กิ่งไม้ไทย 2 พฤษภาคม 2549 10:04:05 น.  

 

บัลลังก์นาง, มังกรแสนมุก, และ สื่อรักชักใยอลวน ของอินตราสนุกมั้ยค่ะ เห็นมีอยู่ในชั้นของคุณหวัน ถ้าสนุกจะได้ไปซื้อมาดองบ้าง ว่าแต่ว่า อ่านแล้วรึยังค่ะ??


เรื่องอัครสยามก็มีคนเข้ามาบอกว่าสนุกนะคะ เลยลังเล กลัวทำให้คนอื่นตัดสินใจผิดพลาด แต่ในความรู้สึกของหมูก็ยังยืนยันคำตอบเดิมว่า "ไม่ชอบ" เอาเป็นว่าไม่ใช้คำว่าไม่สนุกก็แล้วกัน

 

โดย: หมูย้อมสี 5 พฤษภาคม 2549 17:34:01 น.  

 

เข้ามาอ่านบล็อคนี้ แล้วอยากให้หนังสือตัวเองได้รับเกียรติอยู่บนช้าคุณหวันยิหวามั่งจัง กร๊ากกกกกก

 

โดย: อุรัสยา (อุรัสยา ) 21 มิถุนายน 2549 21:28:29 น.  

 

ถ้าจะให้เกียรติอ่านหนังสือของอุรัสยา ก็คงขอแนะนำเป็นเล่มใหม่ดีกว่าค่ะ (เส้นขนานฯ) แต่ถ้าชอบหวานมากๆ ก็อาจจะไม่ตรงใจเท่าไรนะคะ คือมันมีฉากหวานๆ แต่แนวเรื่องมันไม่ได้หวานบาดใจทั้งเรื่องน่ะค่ะ ^^

 

โดย: อุรัสยา IP: 58.8.37.152 27 มิถุนายน 2549 20:10:33 น.  

 

ก้ออ่านการ์ตูนหลายเรื่องที่บอกมาอยู่นะคะคุณหวัน แต่ว่าช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ เพราะหันมาอ่านนิยายแทนค่ะ ก้อเลยห่างหายจากการ์ตูนไปหน่อย แถมช่วงนี้อาไรก้อยุ่งๆค่ะ เลยต้องละ การ์ตูน แล้วก้อเลิกนิยายชั่วคราว คงต้องรอว่างก่อนอ่ะค่ะ ค่อยหันมาติดอะไรได้อีก

 

โดย: nepatak (Nepatak ) 1 กรกฎาคม 2549 11:28:22 น.  

 

ตกลงไปเที่ยวมายังเอ่ย

 

โดย: อุรัสยา (อุรัสยา ) 1 กรกฎาคม 2549 15:25:18 น.  

 

เข้ามาถามอะไร จขบ. หน่อยครับ

คุณหวันยิหวา คิดว่าตัวเองเป็นคนโรแมนติกรึปล่าวครับ?


เพราะสังเกตจากหนังสือที่คุณหวันอ่าน อยากรู้ว่ามันจาบ่งบอกนิสัยของคนอ่านได้ไหม

และถ้าหนังสือบ่งบอกนิสัยของคนอ่านได้จริง แล้วถ้าผมชอบแนวฆาตกรรม เนี่ย มันจะบอกนิสัยผมว่าอย่างไร

เริ่มกลัวตัวเองแล้วเนี่ย

 

โดย: poser (poser ) 1 สิงหาคม 2549 2:12:10 น.  

 

เพิ่งอ่านเรื่องบุษบารักร้อยของนราเกตต์จบ แล้วอยากบ่นกับใครซักคน นึกได้ว่าคุณหวันน่าจะมี (แล้วก็มีจริงๆด้วย) อ่านรึยังค่ะ??

หมูรู้สึกว่าไม่ชอบเลยค่ะ มากๆๆ แต่ทำไมมีคนชมเรื่องนี้เยอะมาก ได้พิมพ์ใหม่ตั้งหลายครั้ง รู้สึกว่าเรื่องมันดูไม่สมเหตุสมผลเลย นางเอกจะนิสัยเอาแต่ใจขนาดนั้นเลย ทั้งๆที่ก็เรียนจบแล้ว แต่ดูทำตัวเด็กมาก และก็มีเรื่องอื่นๆอีกมากมาย ผิดหวังมากๆ

ก่อนหน้านี้อ่าน วิวาห์นี้มีรักแท้ ของ อัญชรีย์ ซื้อเพราะพล็อตเรื่องน่าสนใจ ไม่รู้จักคนแต่งคนนี้มาก่อน ก็กลัวว่าจะไม่สนุก แต่ก็สนุกดี ดีกว่าที่คิดไว้อีก แต่อ่านได้แบบห้ามคิดมากนะ สไตล์พระเอกหล่อ โคตรรวย เฟอร์เฟ็ค ส่วนนางเอกก็ธรรมดา

 

โดย: หมูย้อมสี 3 สิงหาคม 2549 16:18:53 น.  

 

ซื้อบุษบารักร้อยเพราะอ่านเรื่องกระต่ายในเงาจันทร์ของคนเขียนคนนี้แล้วชอบ (เหตุผลเดียวกันเลยค่ะ)

ที่ซื้อเชลยรักทะเลทรายเพราะมีคนไปตั้งกระทู้ให้แนะนำนิยายแนวตบจูบ แล้วก็มีคนบอกเรื่องนี้มาก็เลย(หลงเชื่อ)ซื้อมานะคะ เห็นด้วยค่ะว่าพล็อตน่าสนใจแต่ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร แต่ถ้าอ่านแบบไม่คิดอะไรมาก ก็อ่านเพลินๆแป๊บเดียวก็จบนะคะ

 

โดย: หมูย้อมสี 5 สิงหาคม 2549 19:38:06 น.  

 

อยากได้เรื่อง AYA ตำนานนางฟ้า ของ Yuu watase และ หยุดใจไว้ที่เธอ(นางเอกชื่อ ซากิริ) ค่ะ ไม่ทราบพอมีให้อ่านบ้างไหมค่ะ หรือว่ายังมีขายหรือให้ยืมที่ไหนบอกมั้งนะค่ะ อยากได้มากค่ะ ถ้ารู้ช่วยเมล์ มาบอก หน่อยนะค่ะ Make_boyz@hotmail.com

 

โดย: แสงระวี IP: 125.25.159.4 17 ตุลาคม 2549 19:19:02 น.  

 

อยากทราบว่าจะหาซื้อหนังสือของ เชิญอักษร ได้ที่ไหนคะ เพราะชอบผลงานของนักเขียนท่านนี้มากค่ะ ไปถามที่งานหนังสือแห่งชาติก็ไม่มี

เคยซื้อสะสมไว้ แต่หายไปตอนย้ายบ้าน

เรื่องทีหาอยู่ นิราศกะป๋อหลอ, เพลงตะวัน, นัดพบที่พังงา, ฟ้าสางที่กลางดง, กะเหรี่ยงยอดรัก, เทพีมันสำปะหลัง, ออร์, มนต์อันดามัน

โปรดแนะนำด้วยค่ะ
MSN : prem2tigger@hotmail.com

 

โดย: WhiteLion IP: 203.170.242.131 24 ตุลาคม 2549 16:33:22 น.  

 

อ่า...เรื่องใหม่ของอรพิมไม่สนุกเหรอค่ะ ซื้อมาแล้วด้วยจิ หมดกำลังใจอ่านเลย

 

โดย: หมูย้อมสี 26 ตุลาคม 2549 16:04:04 น.  

 

ยังไม่ได้อ่านเรื่องใหม่ของอรพิมเลยค่ะ ตอนนี้กำลังอ่านปราสาททราย...(จำชื่อไม่ได้) เรื่องใหม่ของดวงตะวันอยู่ค่ะ ไม่ไหวๆหนังสือกองท่วมหัวเลย

 

โดย: หมูย้อมสี 11 พฤศจิกายน 2549 13:54:37 น.  

 

ตามมาอ่านจาก blog ของคุณยาคูลท์ค่ะ
เป็นคนชอบอ่านนิยายเหมือนกัน แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีเวลาอ่านสักเท่าไร พอดีเข้ามาอ่านแล้วเจอ comment เรื่องเหมือนฝันของพรหมประพาส ที่บอกว่าสำนวนเหมือน 20 ปีก่อน อ่ะคะ ได้ข้อมูลมาจากพี่ที่ร้านเช่าหนังสือว่า จริงๆแล้วเป็นนิยายเก่าค่ะ ก็ประมาณ 20 ปีมาแล้วล่ะคะ ไม่ได้เพิ่งเขียนไม่นานนี้ แต่ข้อมูลนี้ก็ไม่ยืนยันเท่าไรนะคะ เพราะ เอจังเองก็ยังไม่เคยอ่านเรื่องนี้ค่ะ

 

โดย: เอจัง IP: 125.25.148.226 3 มกราคม 2550 22:14:04 น.  

 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ คุณเอจัง
คือที่เราคิดว่าหนังสือมันน่าจะซัก 4-5 ปีมาแล้วเนี่ย เพราะเราดูปีที่พิมพ์ครั้งแรกจากในหนังสือน่ะค่ะ ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทางสำนักพิมพ์เค้านับแค่เฉพาะครั้งแรกที่พิมพ์กับเค้าเท่านั้น

 

โดย: หวัน (หวันยิหวา ) 20 มกราคม 2550 23:21:31 น.  

 

ชอบหนังสือของเชิญอักษรมาก ๆ มีเก็บไว้ตั้งหลายเล่ม แต่เสียดายที่ไม่ได้ซื้อไว้ทั้งหมด เพราะตอนนี้หาซื้อไม่ได้เลย ไม่ทราบว่าใครรู้แหล่งที่จะหาซื้อได้บ้างเพราะอยากได้มาก ๆ ค่ะ

 

โดย: แฟนเชิญอักษร IP: 124.157.188.87 13 กุมภาพันธ์ 2550 14:23:28 น.  

 

คุณแฟนเชิญอักษรคะ
เราเห็นหนังสือของคุณเชิญอักษรที่ร้านหมึกจีนตรงสยามสแควร์ (ซอยอะไรจำไม่ได้ แถวๆหลังลิโด้หรือสยามนี่แหละค่ะ) ลองไปเดินหาดูนะคะ

ขอให้โชคดีค่ะ

 

โดย: หวัน (หวันยิหวา ) 15 กุมภาพันธ์ 2550 19:55:32 น.  

 

ตามมาอ่านดูรีดหนังสือครับ ผมก็ชอบอ่านนิยายมากเป็นชีวิตจิตใจครับผม ..

 

โดย: เมฆชรา 24 มีนาคม 2550 19:52:23 น.  

 

ดีใจจังค่ะที่เจอคนชอบอ่านหนังสือเหมือนเรา และขอบคุณมากนะคะที่เผยแพร่ข้อมูลใหม่ๆ เยอะเลย ว่างๆ จะเข้ามาอีกแน่นอนค่ะ

 

โดย: มะนาว IP: 124.121.187.82 3 เมษายน 2550 0:29:41 น.  

 

ยินดีค่ะ แล้วแวะเข้ามาบ่อยๆนะคะ คุณเมฆชราและคุณมะนาว

 

โดย: หวัน (หวันยิหวา ) 5 เมษายน 2550 22:49:30 น.  

 

ชอบอ่านงะ

 

โดย: โฟว์ IP: 203.172.118.84 1 สิงหาคม 2550 13:16:32 น.  

 

สวัสดีค่ะ
เรื่องดาวยังไม่ดับแสงนี่พอจะหาที่ไหนได้บ้างคะ หายากจริง ๆ อ่านที่รีวิวไว้แล้ว อยากอ่านมาก เห็นด้วยกะคุณหวันยิหวา เรื่องเลื่อมพรายลายรัก พักหลังนี่ อ่านนิยายคุณดวงตะวันแล้วหงุดหงิด พิกล ความรักเจ้าขาด้วย (มุกเยอะจนปวดหัว และบั่นทอนอรรถรสในการอ่าน แฟนานุแฟนจะด่าเราไหมหนอ ) ถูกใจ romantic comedy แบบ เรือนดอกรัก แผ่นดินหัวใจ มากกว่า

 

โดย: เมี๊ยวอะฮอย! IP: 203.155.9.153 14 กันยายน 2550 15:01:41 น.  

 

คุณเมี๊ยวอะฮอย!คะ เรื่องดาวยังไม่ดับแสงเนี่ย ลองดูตามร้านดอกหญ้า (ถ้ายังหาได้) หรือไม่ก็ไปดูที่ Book Tower ตรงถ.สาทรดูมั้ยคะ อาจจะหายากหน่อย แต่น่าจะยังพอหาได้นะคะ
ขอให้โชคดีค่ะ

 

โดย: หวัน (หวันยิหวา ) 17 กันยายน 2550 23:32:18 น.  

 

หลงเชิร์จหาหนังสือเรื่องกระต่ายในเงาจันทร์ของนราเกตต์ ในกูเกิลล์แล้วbloggangของคุณหวันยิหวา มาอันดับแรก โอ้โฮ...สงสัยต้องเข้ามาบ่อยๆ เพราะชอบอ่านนิยายและก็การ์ตูน .....
อยากจะอ่านเรื่องกระต่ายในเงาจันทร์มากแล้วทางเว็ปแจ่มใสก็ไม่พิมพ์ออกมาแล้วเกือบปีแล้ว หาตามที่ขายหนังสือมือสองก็ไม่มี...แล้วก็ไปถาม ที่บล๊อกคุณนราเกตต์หนังสือยังมีสัญญาที่แจ่มใสอีก2ปี ถึงจะมาพิมพ์ใหม่กับสำนักพิมพ์อื่นได้...พยายามหาแทบจะทุกร้านหนังสือที่สามารถไปได้ก็ไม่มี เริ่มหามาตั้งแต่ปลายปี 2549....ไม่มีเลย
ถ้าจะขอความกรุณาจาก คุณหวัน ที่มีหนังสืออยู่ช่วยส่งเป็น file pdf.มาให้อ่านได้ไหมจ๊ะ ไม่รู้ว่าจะขอมากเกินไปหรือเปล่า...ถ้าได้กรุณาส่งมาที่ sorasasorasa@yahoo.com .....
ขอบคุณล่วงหน้านะจ๊ะ แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร ...ยังไงก็ยังแวะมาที่นี่อีกเพราะมีรีวิวหนังสือหลายเรื่องที่น่าสนใจ

 

โดย: zoraya IP: 210.203.179.195 24 กันยายน 2550 15:09:15 น.  

 

คุณ zoraya คะ ให้สแกนหนังสือทำเป็น pdf ไฟล์ นี่คงลำบากอยู่เหมือนกันค่ะ จริงๆอยากจะแนะนำให้ไปร้านหนังสือมือสอง หรือไม่ก็พวกร้านหนังสือที่จตุจักรดูนะคะ เผื่อจะพอหาได้บ้าง
ขอบคุณที่สนใจ blog นี้นะคะ

 

โดย: หวัน (หวันยิหวา ) 28 กันยายน 2550 10:36:50 น.  

 

อ้าว...สรุปว่าเรื่องใหม่ของแรบบิทไม่สนุกเหรอคะ(ดีจังที่ยังไม่ได้ซื้อ)

 

โดย: หมูย้อมสี 29 พฤศจิกายน 2550 18:00:40 น.  

 

หนังสือของ yayoi ลองอ่าน ขอเพียงใจจันทร์ หนึ่งจันทร์กลางใจ และหากใจไร้จันทร์ (3 จันทร์) สนุกมากๆๆๆๆๆๆค่ะ

 

โดย: นัทจัง IP: 202.12.118.61 21 กุมภาพันธ์ 2551 18:05:21 น.  

 

ชอบนวนิยายขิงทมยันตีมาก

เรื่อง 'คำมั่นสัญญา'

ชลันดาน่ารักมากกับบทแง่งอนกับสาริน

กุ๊กกิ๊กๆ ดี

สนุกจริงๆ

ภาษาสวยด้วย แต่บางครั้งก็ไม่ค่อยเข้าใจ

อาจจะเป็นเพราะเป็นนิยายเก่า

ตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2527 (มั้ง) ถ้าจำม่ายผิดนะ

 

โดย: ลายตะวัน IP: 118.174.226.125 12 มีนาคม 2551 17:01:35 น.  

 

^
^
^
^
^

*ลืมบอกไป

ภาษสวย เพราะภาษากะทัดรัด ไม่สั้น หรือยาวเกินไป ทมยันตีเลือกคำสวยมาเขียน ทำให้น่าอ่าน

 

โดย: ลายตะวัน IP: 118.174.226.125 12 มีนาคม 2551 17:04:28 น.  

 

หนังสือเยอะจัง เราเคยมีเยอะมากเหมือนกันแต่หลังๆไม่ค่อยได้ซื้อใหม่เพราะเช่าอ่าน มีก็แต่เรื่องของนักเขียนหน้าใหม่ที่ต้องซื้อ เลยต้องหาคำวิจารณ์กันก่อน ปัจจุบันหนังสือเหลือน้อยเพราะบริจาคซะส่วนใหญ่เก็บไว้เฉพาะเรื่องที่อ่านหลายรอบได้น่ะค่ะ แล้วจะเข้ามาอ่านคำวิจารณ์หนังสือใหม่นะคะ

 

โดย: Chulapinan 15 มีนาคม 2551 19:40:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


หวันยิหวา
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 43 คน [?]
งานหลักคือดอง งานรองคืออ่าน อ่านจบแล้วขอเล่าบ้าง (เน้นนิยายรักเป็นพิเศษ) ไม่มีสปอยล์ (ไม่เปิดเผยใจความสำคัญของเนื้อเรื่อง) ไม่เอน และไม่อวยใครนะคะ ชอบหรือไม่ชอบจะตรงไปตรงมาและพยายามให้สร้างสรรค์ค่ะ

ยินดีรับทุกความคิดเห็นจากเพื่อนๆค่ะ แต่ขอเน้นว่าต้องเป็นแบบไม่สปอยล์เนื้อเรื่อง นะคะUPDATES

ตอนนี้สามารถพูดคุยเรื่องนิยายกันทาง facebook ได้แล้วนะคะ กด like ได้ที่ facebook fanpage "คุยสบายๆเรื่องนิยายกับหวันยิหวา" ค่ะ


Update Blog ล่าสุด 29 พ.ค. 19
นิยายไทย/เรื่องสั้นที่น่าอ่าน เรื่อง
ใต้ปีกเขมิกรณ์ โดย ชาริณี
วรรณกรรมญี่ปุ่น/เกาหลี/จีนที่อ่านสนุก เรื่อง
ผลาญ โดย เชียนซานฉาเค่อ เขียน ทีมห้องสมุด แปล
อีโรติกไทยที่อ่านแล้วเข้าท่า เรื่อง
นายจ้างจ้าวหัวใจ โดย มาแรนโบ
นายจ้างจ้าวหัวใจ โดย มาแรนโบ
พันเสน่หา โดย Le Ciel Bleu
กอดรักแนบหัวใจ โดย ชาณา
The Dangerous Obsession เพียงรักมหาศาล โดย ลินอลิน
สารบัญชั้นหนังสือไทย เพิ่ม comment เรื่อง
หยกผลาญใจ โดย กรินดา

Update Blog 7 เม.ย. 19
นิยายไทย/เรื่องสั้นที่น่าอ่าน เรื่อง
เล่ห์ร้ายครองรัก โดย พัพพุ
Run Away หนีให้ทัน ไม่งั้นอาจตกหลุมรัก โดย Babylinlin
แฝงรักฝากใจ โดย หอมหมื่นลี้
พระจันทร์อสุรา โดย ชฎายุ
รักพลิกล็อคของซาโฮะ โดย Senorita-P
จอมนางเคียงหทัย ดวงใจปฏิพัทธ์ โดย ธารธารา
วรรณกรรมญี่ปุ่น/เกาหลี/จีนที่อ่านสนุก เรื่อง
ผลาญ โดย เชียนซานฉาเค่อ เขียน ทีมห้องสมุด แปล
เซียมซีทายรัก โดย อีเหมยถงเฉียน เขียน อัญชลี เตยะธิติกุล แปล
โฉมสะคราญล่มเมือง โดย ตั่วตั่วอู่ เขียน เบบี้นาคราช แปล
ลิขิตรักด้ายแดง โดย หมิงเยวี่ยทิงเฟิง เขียน เหมยสี่ฤดู แปล
อีโรติกไทยที่อ่านแล้วเข้าท่า เรื่อง
พันเสน่หา โดย Le Ciel Bleu
กอดรักแนบหัวใจ โดย ชาณา
The Dangerous Obsession เพียงรักมหาศาล โดย ลินอลิน
จารชน โดย ติยากร
อ้อนรักอสุรา โดย ทะเลเมฆ
ทาสรักทาสร้าย โดย ภาณิศ
นิราศรักร้าย, ทนายเล่ห์รัก, กลพยัคฆ์ซ่อนลาย โดย มณีจันท์

Update Blog 28 ม.ค. 19
นิยายไทย/เรื่องสั้นที่น่าอ่าน เรื่อง
น่านรัก โดย ทิพย์ทิวา
จอมนางเคียงหทัย จอมใจจักรพรรดิ โดย ธารธารา
สายรุ้งพร่างพรายที่ปลายฝัน โดย บัวสุพรรณ
วรรณกรรมญี่ปุ่น/เกาหลี/จีนที่อ่านสนุก เรื่อง
นอกจากข้าแล้วท่านจะรักใคร โดย ซื่อเยี่ยหลิงหลัน เขียน จันทร์กลางน้ำ แปล
อีโรติกไทยที่อ่านแล้วเข้าท่า เรื่อง
ลับแลพิศวาส โดย นันทินี
สารบัญชั้นหนังสือไทย เพิ่ม comment เรื่อง
ลิขิตรักเหนือกาลเวลา โดย KMOON

Update Blog 10 ม.ค. 19
วรรณกรรมญี่ปุ่น/เกาหลี/จีนที่อ่านสนุก เรื่อง
ล่าหัวใจมังกร โดย จิ่วลู่เฟยเซียง เขียน ห้องสมุด แปล
นิยายไทย/เรื่องสั้นที่น่าอ่าน เรื่อง
หนังสือชุด ตำนานพยัคฆ์ (พยัคฆบถ, บ่วงพาฬ, พรายพนาดร) โดย ชญาน์พิมพ์
เพียงสายลมหวน โดย ระวิวรินทร์
สามชาติสองภพ องค์หญิงสโลว์ไลฟ์ โดย อาหลัน
หนังสือชุดอัญมณีแห่งรัก โดย ภัสรสา, อัญชรีย์, tiara, ฌามิวอาห์, ภิญญดา
และ
วางใจเถอะ! ข้าไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น โดย เพลงมีนา
วรรณกรรมญี่ปุ่น/เกาหลี/จีนที่อ่านสนุก เรื่อง
สองเรา Our Glamorous Time โดย ติงโม่ เขียน ทีมห้องสมุด แปล
อีโรติกไทยที่อ่านแล้วเข้าท่า เรื่อง
คนรักของสายฟ้า โดย ติยากร
สารบัญชั้นหนังสือไทย เพิ่ม comment เรื่อง
เจ้าสาวฉบับตกฟาก โดย รพัด

Update Blog 12 พ.ย. 18
วรรณกรรมญี่ปุ่น/เกาหลี/จีนที่อ่านสนุก เรื่อง
บันทึกปิ่น โดย เช่อเช่อชิงหาน เขียน อรจิรา แปล
นิยายไทย/เรื่องสั้นที่น่าอ่าน เรื่อง
ป่ารักอลวน โดย ศรีสุรางค์
หนังสือชุด ตายแล้วไปไหน (สรวงสิเนรุ/อาพัชรินทร์, กฤชกันแสง/ธุวัฒธรรพ์, วงกตนรกานต์/ปราปต์)
ให้รักเคียงเรา โดย นัธ
และ
มณีรัตนะ โดย รอมแพง
อีโรติกไทยที่อ่านแล้วเข้าท่า เรื่อง
แรมนิรันดร์ โดย พาพราว
สารบัญชั้นหนังสือไทย เพิ่ม comment เรื่อง
Trail and Error โดย SHISHA
และ
รสรัก โดย กันตา

Friends' blogs
[Add หวันยิหวา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.