เช็คของเข้า - นับของออก สิงหาคม 2560


สิ้นเดือนแล้วและไม่มีนิยายให้รีวิว เราก็มานับของเข้า-ออกประจำเดือนสิงหาคมกันดีกว่าเนอะช่วงนี้ชะนีหมกมุ่นกับนิยายเช่าค่ะ ไม่มช่อะไร มันประหยัดดีไงแกรยิ่งเช่าก็ยิ่งเสพติดยังไงไม่รู้ 555+ แต่รู้สึกว่าคงต้องเพลาๆบ้างละเพราะรู้สึกว่าจะเริ่มอ่านไม่ทันยังไงไม่รุ้ กดดันตัวเองเพื่อจะอ่านให้ทันกำหนดส่งคืนก็เริ่มจะไม่บันเทิงละ อ่านแบบเรื่อยๆมาเรียงๆดีกว่า เวลาเขียนรีวิวไม่เบลอด้วย555+

ของเช่าก็เช่าไป แต่ของที่ซื้อมันก็มี อดไม่ได้เนอะ มาๆ มานับกันเลยดีกว่า 1.ฝานลั่ว.  เทียนซือ คู่ป่วนผจญวิญญาณ 5 ตอนสายสัมพันธ์ (เทียนซือ #5). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:ห้างหุ้นส่วนสามัญเบเกอรี่บุ๊ค, 2560. (ISBN 978-616-7477-34-3)

2.เตี่ยนซิน. หนุ่มร้าย...เจ้าชายอสูร (Hot Guy #1). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่งจำกัด, 2553. (ISBN 978-616-060-282-7)

3.เเตี่ยนซิน. หนุ่มร้าย...ลวงรัก (Hot Guy #2). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่งจำกัด, 2553. (ISBN 978-616-060-283-4)

4.เตี่ยนซิน. หนุ่มร้าย...พ่ายรักร้อน (Hot Guy #3). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่งจำกัด, 2554. (ISBN 978-616-060-318-3)

5.เตี่ยนซิน. หนุ่มร้าย...สายลับ (Hot Guy #4). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่งจำกัด, 2554. (ISBN 978-616-060-336-7)

6.เตี่ยนซิน. หนุ่มร้าย...ลงทัณฑ์รัก (Hot Guy #5). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่งจำกัด, 2554. (ISBN 978-616-060-337-4)

7.เตี่ยนซิน. หนุ่มร้าย... ปราบพยศ (Hot Guy #6). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่งจำกัด, 2555. (ISBN 978-616-060-338-1)

8.เตี่ยนซิน. หนุ่มร้าย... ล่าหัวใจ (Hot Guy #7). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่งจำกัด, 2555. (ISBN 978-616-060-339-8)

9.เฮยเจี๋ยหมิง. แพ็กชุดคู่มนตราสาปรัก 3 เล่มจบ (เสน่ห์เงามาร #10). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่งจำกัด, 2560. (ISBN 885-930-510-360-0)

10. RachelAbbott . สุขสมปมอมหิต. พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่งจำกัด, 2560. (ISBN 978-616-06-2066-1)

11.ติงโม่. เมื่อหอยทากมีรัก 1. พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2560. (ISBN 978-616-18-2021-3)

12.ติงโม่. เมื่อหอยทากมีรัก 2. พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2560. (ISBN 978-616-18-2055-8)

13.จางเจียเจีย. น้องหมานินทานาย. พิมพ์ครั้งที่ 1.

สมุทรสาคร:บริษัท ห้องสมุดดอตคอม จำกัด, 2560. (ISBN 978-616-7856-77-3)

14.ฌามิวอาห์. เงื่อนรัก เงาอดีต. พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่งจำกัด, 2558. (ISBN 978-616-06-1565-0)

15.แพงคาย. สะกิดรัก ขย่มใจ. พิมพ์ครั้งที่ 1.

สมุทรปราการ:บริษัท เนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน), 2556. (ISBN 978-616-515-542-7)รายการที่1-13 เป็นหนังสือเปย์เองด้วยใจรัก แต่ 2 เล่มสุดท้าย 14-15 เป็นหนังสือรางวัลจาก Bingo ใน group กองดองค่ะ ถึงฟรีแต่ก็ชะนีก็ดอง 555+ สรุปเข้าเหนาะๆก็ 15 เรื่อง 17 เล่ม

ต่อกันที่หนังสือที่อ่านได้ภายในเดือนนี้เลยค่ะมีหยังสือเช่าเยอะ เลยไม่ได้นับรวมในของเข้า เพราะเราถือว่าเท่าทุน (ตรรกะอะไร ?)
1.ฝานลั่ว. เทียนซือ คู่ป่วนผจญวิญญาณ 5 ตอน สายสัมพันธ์ (เทียนซือ #5). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:ห้างหุ้นส่วนสามัญเบเกอรี่บุ๊ค, 2560. (ISBN 978-616-7477-34-3)

2.แอลลี่. กรรเกดชัยชัด . พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มันดีบุ๊ค , 2552. (ISBN 978-616-5370-04-2)

3.วาระวารี. หวานกว่ารัก. พิมพ์ครั้งที่1.

กรุงเทพมหานคร:ห้างหุ้นส่วนสามัญ เขียนฝัน, 2559. (ISBN 978-616-7715-79-7)

4.พราวพิชชา. หวานดำรง. พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท สื่อวรรณกรรม จำกัด, 2557. (ISBN 978-616-7670-42-3)

5.โม พิมพ์พลอย. รดีซ่านทรวง (รดีซ่านทรวง#1). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์ปองรัก, 2559. (ISBN 978-616-8025-14-7)

6.โม พิมพ์พลอย. รดีซ่านทรวง 2 (รดีซ่านทรวง #2). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์ปองรัก, 2560. (ISBN 978-616-8025-32-1)

7.เฝยหว่อซือฉุน. ตำหนักบูรพา เล่ม 1 (ตงกง #1). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน), 2559. (ISBN 978-616-410-056-5)

8.เฝยหว่อซือฉุน. ตำหนักบูรพา เล่ม 2(ตงกง #2). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน), 2559. (ISBN 978-616-410-057-2)

9.เตี่ยนซิน. หนุ่มร้าย...เจ้าชายอสูร (HotGuy #1). พิมพ์ครั้งที่1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่งจำกัด, 2553. (ISBN 978-616-060-282-7)

10.ณัฐณรา. ยอมแล้วทูนหัวอยากมีคนข้างตัวเป็นคุณ (เริ่มต้นที่รัก#1). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:ณัฐณรา, 2559.

11.เฮยเจี๋ยหมิง. แพ็กชุด คู่มนตราสาปรัก 3 เล่มจบ(เสน่ห์เงามาร #10). พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่งจำกัด, 2560. (ISBN 885-930-510-360-0)

12.JittiRain. แพ็กคู่ เพราะเรา... คู่กัน 2เล่มจบ. พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพมหานคร:บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่งจำกัด, 2560. (ISBN 978-616-06-2068-5)

Create Date : 31 สิงหาคม 2560
Last Update : 31 สิงหาคม 2560 16:12:29 น.
Counter : 389 Pageviews.

3 comments
(โหวต blog นี้) 
  
วู้ฮู ซื้อเยอะ อ่านเยอะอ่ะ......ซื้อมนตราสาปรัก เหมือนกันเลย (แฟนคลับเจ๊เฮย จับมือ )

แอบส่อง สุขสมปมอำมหิต .....รอรีวิวนะคะ (จะได้รู้ว่าควรสอย ไม่สอย )
โดย: Serverlus วันที่: 5 กันยายน 2560 เวลา:22:17:10 น.
  
@ Serverlus ติ่งเฮย รายงานตัวค่า
โดย: Prophet_Doll วันที่: 6 กันยายน 2560 เวลา:16:59:07 น.
  
แวะมาชมกองดองฮาบบ หลากหลายมากจริงๆ
โดย: kunaom วันที่: 12 กันยายน 2560 เวลา:17:45:33 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Prophet_Doll
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]เป็นชะนีบ้าเลือด ที่มีเรื่องไร้สาระในชีวิตเต็มไปหมด
ชอบดูหนัง อ่านหนังสือ แบกเป้เที่ยว
ชอบแต่งตัวแต่ไม่ค่อยรักสวยรักงาม
ชอบถ่ายภาพทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
เพื่อนชอบด่าว่าฉันติส+อินดี้
แต่....นั่นแหละ มันคือตัวฉัน ^ ^

Prophetdoll's bookshelf: read

หนึ่งใจ... memory
it was amazing
tagged: boy-love-yaoi and thai-style
เอกเทพ
really liked it
tagged: thai-style

goodreads.com

Prophetdoll's to-read book montage

ฉู่หวังเฟย ชายาสองวิญญาณ 2
มณีแห่งนิรันดร์
ซยงหนู ทัณฑ์สวรรค์ อาถรรพ์ต้องสาป เล่ม 2
ซยงหนู ทัณฑ์สวรรค์ อาถรรพ์ต้องสาป เล่ม 1
ชมรมคนมีสัมผัสพิเศษ ตอน หลงใหลใฝ่ฝัน
รื่นรักรมย์ลวง@หัวหิน
วิวาห์พิทยาธร
เวยเวย...ยิ้มนิดพิชิตใจ
หงส์สังหาร เล่ม 2
หงส์สังหาร เล่ม 1
เล่ห์รักทรราช ภาคพิเศษ
เล่ห์รักทรราช 2
เล่ห์รักทรราช 1
การ์ตูน คืนลอบสังหาร
การ์ตูน His Name
ทาสหัวใจ•จ้าวหัวใจ รวมตอนพิเศษ
จ้าวหัวใจ เล่มจบ
จ้าวหัวใจ เล่มต้น
ทาสหัวใจ เล่มจบ
ทาสหัวใจ เล่มต้น


Oui Prophetdoll's favorite books »

2017 Reading Challenge

2017 Reading Challenge
Prophetdoll has read 30 books toward her goal of 130 books.
hide
สิงหาคม 2560

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30