ความสำเร็จของบ้านปูที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจบ้านปูและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มูลค่า 30 ล้านบาท
กุญแจสำคัญลดความเสี่ยง-เร่งการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงวิกฤต เพื่อรองรับการช่วยเหลือคนไทยในระยะยาว

หากมองย้อนกลับไปถึงวิกฤตการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย
ในระยะการแพร่ระบาดที่เริ่มทวีความรุนแรงจนน่าเป็นห่วงเมื่อช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 ที่ผ่านมา
นับเป็นบททดสอบชุดใหญ่ของการรับมือของคนไทยทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อให้ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ
หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรักษาผู้ป่วยให้หายเป็นปกติ ท่ามกลางความเสี่ยงจากการติดเชื้อระหว่างปฏิบัติหน้าที่ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ผ่าน “ห้องความดันลบ”
ในช่วงที่ผ่านมา นอกจากการที่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทัพหน้าของการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19
ได้รับกำลังแรงใจอย่างท่วมท้นจากสังคมในฐานะฮีโร่ของคนไทย
อีกหนึ่งปัจจัยที่จะสนับสนุนให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุผลสำเร็จ
นั่นก็คือความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเพียงพอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของห้องความดันลบ (Negative Pressure)
ด้วยคุณสมบัติที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศภายในห้องออกไปสู่นอกห้องได้
เนื่องจากอากาศภายในห้องที่ใช้สำหรับรักษาผู้ติดเชื้ออาจปนเปื้อนเชื้อโรคหรือละอองฝอย
ที่เกิดจากการจามหรือไอของผู้ป่วย
ดังนั้น ห้องความดันลบจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการช่วยหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19
รวมทั้งยังช่วยทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเกิดความอุ่นใจในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ความมุ่งมั่นเพื่อคนไทยของ “บ้านปูฯ”
ในประเทศไทย โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นมีจำนวนไม่มากนัก
เนื่องจากความพร้อมของบุคลาการทางการแพทย์และเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ดังนั้นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเจึงป็นหนึ่งในโรงพยาบาลศูนย์กลาง
ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แหล่งสำคัญของประเทศไทย
รวมทั้งยังเป็นโรงพยาบาลที่รองรับการโอนย้ายผู้ป่วยที่ตรวจพบการติดเชื้อจากโรงพยาบาลอื่นๆ
มาดูแลรักษาอีกด้วยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนในการส่งต่อความช่วยเหลือ
ไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
ด้วยการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจแบบความดันลบ (Negative Pressure)
ที่มีเฮป้าฟิลเตอร์ (HEPA filter) กรองเชื้อโรคได้เล็กถึง 0.3 ไมครอน
สามารถดักจับไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดหาเครื่องช่วยหายใจ
รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการจัดการโรคอุบัติใหม่นี้
เช่น ระบบเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันจากในห้องความดันลบสู่จอมอนิเตอร์นอกห้อง
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถวิเคราะห์อาการผู้ป่วยได้จากภายนอกห้อง
ช่วยลดความเสี่ยง รองรับการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เสริมกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยครั้งนี้ไปด้วยกันคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ และคุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ได้เห็นพ้องต้องกันในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนี้
และได้เปิดหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจบ้านปูที่สร้างเสร็จพร้อมใช้งานแล้วคุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า
บ้านปูฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีเสมอมา
และในยามที่ประเทศไทยอันเป็นบ้านเกิดของเราต้องเผชิญวิกฤตเช่นนี้
บ้านปูฯ เราก็มุ่งหาหนทางที่จะช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาต่างๆ โดยเร็ว
จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
บ้านปูฯ จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มมิตรผล จัดตั้งกองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19”
มูลค่ารวม 500 ล้านบาท เพื่อสร้างความพร้อมอย่างรวดเร็วและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรในทุกภาคส่วนมาร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าวิกฤตครั้งนี้
โดยเป็นการระดมทุนกันบริษัทละ 250 ล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นลำดับแรก
เพราะเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนอย่างมากในการดูแลรักษาผู้ป่วย
และควบคุมสถานการณ์ของวิกฤตโควิด-19
พร้อมกับยกระดับมาตรฐานประเทศไทยในสายตานานาประเทศ
ตลอดถึงเรื่องความปลอดภัยและความพร้อมด้านสาธารณสุขศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เปิดเผยว่า
สำหรับห้องความดันลบนั้นมีคุณสมบัติในการปรับความดันอากาศภายในห้องให้เป็น Negative
หรือมีแรงดันต่ำกว่าภายนอกห้อง
จึงทำให้อากาศภายในห้องที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนไม่สามารถแพร่ออกสู่ภายนอกห้องได้
โดยเดิมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มีห้องความดันลบจำนวน 4 ห้อง
ซึ่งไว้ใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อต่างๆ เช่น วัณโรค
จนกระทั่งมีโรคอุบัติใหม่นี้ขึ้นมานับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน
ทางโรงพยาบาลได้รับผู้ที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อมาตรวจคัดกรองทั้งสิ้น 1,018 ราย
และมีจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในความดูแลมากถึง 31 รายบ้านปูฯ นับเป็นองค์กรแรกๆ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างห้องความดันลบ
โดยมอบเงินถึง 30 ล้านบาท เพื่อพัฒนาหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจบ้านปู
ซึ่งน่าจะเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจที่ดีที่สุดของประเทศแห่งหนึ่งในขณะนี้
อีกทั้งยังช่วยยกระดับความพร้อมให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ
ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
รวมทั้งทำให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือโรงพยาบาลในระดับภูมิภาค
ที่ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยวิกฤตเหล่านี้ได้
และทำให้โรงพยาบาลสามารถแยกผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเป็นสัดส่วน
เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถนำห้องปกติไปช่วยดูแลผู้ป่วยโรคอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนอกจากนี้ห้องแห่งนี้ยังสามารถเปลี่ยนระบบอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งานรองรับผู้ป่วยอื่นๆ ได้อีกด้วย
อย่างการปรับให้ด้านในห้องผู้ป่วยมีความดันสูงกว่าด้านนอก
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำให้ไม่เสี่ยงรับเชื้อจากภาคนอกอีกด้วย
ส่วนเครื่องช่วยหายใจก็มีความจำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19
ที่มีภาวะล้มเหลวจากการหายใจที่เกิดจากปอดอักเสบ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเช่นกัน
ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ต้องขอขอบคุณบ้านปูฯ เป็นอย่างสูงที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่เพียงห้องรักษาโควิด-19 แต่พร้อมเปิดให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ต่อยอด นอกจากการแก้วิกฤตโควิด-19
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยังได้มองถึงโอกาสการต่อยอดประโยชน์จากห้องความดันลบที่ได้มาจากบ้านปูฯ
ในด้านการศึกษาของนักศึกษาแพทย์
เพราะ “ห้องความดันลบ” นับว่าเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงมาก
ที่ผ่านมาจำเป็นต้องใช้สำหรับรับรองผู้ป่วยโรค ติดเชื้อมาโดยตลอดโดยเฉพาะโรควัณโรค
ดังนั้นเมื่อจบวิกฤตโควิด-19 แล้ว จำนวนห้องที่เพิ่มขึ้นจากการบริจาคของบ้านปูฯ นี้
จะช่วยเปิดโอกาสให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถประสานความร่วมมือกับทางโรงพยาบาล
เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้มาเรียนรู้ทำความเข้าใจเครื่องมือที่ครบครัน
และได้มาตรฐาน
โดยนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยดูแลผู้ป่วยและพัฒนาวงการแพทย์ในอนาคต
และยังเป็นการยกระดับศักยภาพของห้องปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เพราะจากแนวโน้มของมลพิษและความผันผวนของธรรมชาติในปัจจุบัน
ก็เป็นไปได้ว่าจะมีผู้ป่วยที่เกี่ยวกับโรคปอด หัวใจ และระบบทางเดินหายใจ
หรือการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่อาจอุบัติขึ้นได้ใหม่สำหรับการช่วยเหลือเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้
บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000,000 บาท
แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อให้การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะ
ซึ่งประกอบไปด้วยห้องผู้ป่วยความดันลบ (Negative Pressure) แบบแยกห้อง
เพื่อใช้สำหรับรักษาและป้องกันการแพร่กระจายโรคสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 10 เตียง
ห้องหัตถการผู้ป่วยความดันลบ จำนวน 1 เตียง
เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 11 เครื่อง
อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ประกอบด้วย เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ
เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ เครื่องกดนวดหัวใจอัตโนมัติ อุปกรณ์ส่องตรวจหลอดลม
และชุดป้องกันอนุภาคที่เป็นอันตรายจากฝุ่นละอองและเชื้อโรคนอกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้ว
บ้านปูฯ ได้ใช้งบประมาณจากกองทุนฯ เพื่อมอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆ
ในการช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ในประเทศอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
รวมไปถึงได้มอบถุงยังชีพอันประกอบด้วยข้าวของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้หน่วยงาน
และประชาชนในจังหวัดต่างๆ อย่างทั่วถึง
เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างซึ่งไม่ได้จำกัดแค่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเท่านั้น
แต่ยังมีกลุ่มคนอีกหลายกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากการตกงาน สภาวะเศรษฐกิจหดตัว
ส่งผลให้ขาดรายได้และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่อีกด้วย
โดยตลอดการบริจาคจนถึง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
กองทุนมิตรผล-บ้านปู ได้บริจาคไปแล้วกว่า 200 ล้านบาทบ้านปูฯ มุ่งหวังว่าการช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ จากบ้านปูฯ
จะเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้ประเทศไทยตลอดทั้งประชาชนชาวไทยทุกคน
ก้าวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วขอบคุณ เพลงนักรบเสื้อกาวน์ ศุ บุญเลี้ยง


Create Date : 23 พฤษภาคม 2563
Last Update : 23 พฤษภาคม 2563 9:15:55 น. 12 comments
Counter : 1211 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณกะว่าก๋า, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณThe Kop Civil, คุณสองแผ่นดิน, คุณทนายอ้วน, คุณ**mp5**, คุณSai Eeuu


 
วิกฤตครั้งนี้ได้เห็นคนไทยใจดีร่วมกัน
ฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกัน น่าชื่นใจมากค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปให้กำลังใจนะคะ
เหมียวชาลีปากแดงค่ะ แต่ไม่ได้เอาภาพมาลง
ไว้โอกาสหน้านะคะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 23 พฤษภาคม 2563 เวลา:9:45:30 น.  

 
โควิดครั้งนี้
คุณหมอและพยาบาลกลายเป็นส่วนสำคัญมากเลยนะครับ
ที่ทำให้เชื้อโรคในไทยถูกควบคุมไว้ได้โดยเร็ว
บวกกับการป้องกันตนเองของประชาชน
เราน่าจะผ่านมันไปได้ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 พฤษภาคม 2563 เวลา:11:06:16 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องเจ้าหญิงไอดิน
ไม่ได้คุยกันนาน นะจ๊ะ
วิกฤต โควิดครั้งนี้ ทำให้เราเห็น
ถึงความมีน้ำใจของคนไทยมากน่ะ
ต้องขอชมเชยและขอบใจ บริษัท
บ้านปู ที่ได้บริจาคเงินช่วยเหลือ
ห้องความดันลบ ของ ร.พ.ธรรมศาสตร์ ทำให้แพทย์ทำงานได้ปลอดภัยขึ้น คนไข้ก็ได้
รับการรักษาได้จำนวนมากขึ้น ก็ขอ
ให้บริษัทบ้านปูมีความเจริญรุ่งเรือง
ตลอดไป จ้ะ
โหวดหมวด งานเขียนฯ
ขอบใจน้องเจ้าหญิงไอดินที่แวะ
ไปเยี่ยมและให้กำลังใจที่บล็อกครูจ้ะ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 23 พฤษภาคม 2563 เวลา:11:31:35 น.  

 
ต้องขอชื่นชมวงการสาธารณสุขบ้านเราเลยครับเข้มแข็งมาก ๆ หันไปดูต่างชาติ คนละเรื่องเลย


โดย: The Kop Civil วันที่: 23 พฤษภาคม 2563 เวลา:13:42:54 น.  

 
ขออนุโมทนาบุญ และชื่นชมกับบริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน)
ในการมีโปรเจ็คช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19ในประเทศให้แก่โรงพยาบาล
และหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆ
คนไทยน่ารักที่สด ร่วมด้วยช่วยกัน
มีนำ้ใจแบ่งปัน ขอให้ผลบุญนี้ส่งผล
ต่อบริษัทบ้านปู มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
ยิ่งๆขึ้นไปด้วยนะคะ ขอบคุณ คุณเจ้าหญิงไอดิน
ที่ส่งผ่านเรื่องราวดีๆผ่านบล็อกค่ะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 23 พฤษภาคม 2563 เวลา:18:44:35 น.  

 
คนไทยไม่ทิ้งกันครับ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ

ขอบคุณครับโดย: สองแผ่นดิน วันที่: 23 พฤษภาคม 2563 เวลา:23:19:07 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 พฤษภาคม 2563 เวลา:6:47:44 น.  

 
สาธุด้วยคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 24 พฤษภาคม 2563 เวลา:14:26:12 น.  

 
ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ


โดย: ดู (สมาชิกหมายเลข 5937387 ) วันที่: 25 พฤษภาคม 2563 เวลา:9:06:46 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 25 พฤษภาคม 2563 เวลา:12:10:24 น.  

 
ชวนไปเที่ยวคุ้มหลวงเมืองแพร่ ครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 25 พฤษภาคม 2563 เวลา:16:49:34 น.  

 
สมกับเป็นหน่วยงานด้านพลังงาน


โดย: Sai Eeuu วันที่: 30 พฤษภาคม 2563 เวลา:22:10:04 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

เจ้าหญิงไอดิน
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2563
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
23 พฤษภาคม 2563
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add เจ้าหญิงไอดิน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.