มิถุนายน 2552

 
1
2
3
4
6
7
8
9
11
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
 
 
All Blog
มนุษย์ต่างดาวในความคิดของฉัน

สวัสดีครับเรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้เป็นเรื่องจากความคิดส่วนตัวอาจจะไม่อิงวิทยาศาสตร์บ้างอิงบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับ


ตั้งแต่จำความได้วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เป็นที่สนใจของผมเป็นอย่างมากตั้งแต่เด็ก ๆ ผมได้ติดตามเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านหนังสือและจินตนาการของตัวของผมเอง สมมุติฐานของผมมีอยู่ 2 แนวทางคือ


1. แนวความคิดทางศาสนา
2. แนวความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์

แนวความคิดทางศาสนา แนวความคิดนี้ได้ถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กผ่านพุทธศาสนาโดยให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ทำดีได้ขึ้นสวรรค์ทำชั่วได้ลงนรก เมื่อตายไปยังมีภพภูมิหน้า ขึ้นอยู๋กับความดีที่เราสะสมมา

ถ้าอิงความชื่อนี้เป็นหลักโลกมนุษย์ที่เราอยู่เปรียบเสมือนศูนย์กลางในการสร้างพลังงานให้กับจักรวาล กล่าวคือครั้งที่โลกกำเนิดช่วงแรกพืชกำเนิดขึ้นมาก่อน แต่่พืชจะเติบโตเป็นวัฒจักรไม่เพียงพอต่อพลังงานและแรงสั่นสะเทือนซึ่งหล่อเลี้ยงจักรวาลนี้ได้ เจ้าจักรวาลเลยสร้างสัตว์ขึ้นมาโดยจะใช้ชีวิตตามสันชาติญาน ก็ยังไม่มีแรงสั่นสะเทือนเพียงพอที่จะผลิตพลังงานจักรวาลเพื่อขับเคลื่อนได้พอเพียง จึงมีดวงจิตจำนวนหนึ่งจากแดนสุขาวดีอาสาเข้ามาสร้างพลังงานให้จักรวาลชึ่งออกมาในรูปแบบของกายหยาบคือมนุษย์ มนุษย์มีความคิดความอ่านไตรตรองตัดสินใจจากความถูกต้องและเหตุผลเป็นเหตุให้มนุษย์ต่างจากสัตว์และสร้างแรงสันสะเทือนเพียงพอต่อพลังงานจักรวาล แม้กายหยาบของมนุษย์จะสูญสิ้นแต่ดวงจิตอาสาก็ยังอยู่ตกในภพภูมิต่อไป หรือกลับมาเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะบรรลุจุดประสงของจัิกรวาล กล่าวคือไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปในศาสนาพุทธเรียกว่านิพพาน ศาสนาอื่นคงมีชื่อเรียกต่างกันซึ่งจะสร้างพลังงานจักรวาลสูงสุด แต่ถ้ามนุษย์ไปถึงจุดนั้นน้อยยังมีกิเลสมากมายไม่รู้จักจบสิ้น หมายความว่าภาระกิจที่ได้รับมอบหมายไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มหน่วย วันแห่งการเริ่มต้นใหม่(จุดจบ) ของมนุษย์ก็จะมาถึง


ตัวผู้เขียนเชื่อว่าศาสนาในโลกนี้ไม่มีศาสนาใดถูกหรือผิดเพราะเรามิอาจเลือกเกิดในศาสนาใดได้ เลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องได้ แนวคิดข้อที่1 ของข้าพเจ้าเกิดจากการศึกษาจากตำราธรรมมะและใส่ความคิดของข้าพเ้จ้าเพิ่มเติมเข้าไปแนวความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ ในความคิดนี้กล่าวคือ มนุษย์จะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งของดาวโลก ซึ่งได้ผ่านการพัฒนาการแบบก้าวกระโดด ต่างจากสัตว์สายพันธ์อื่นที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาการมายาวนานแต่ไม่ได้มีความก้าวหน้าเกินมนุษย์ เพราะฉะนั้น นรก สวรรค์ หรือโลกหลังความตายจะไม่มีจริง มนุษย์จะเกิดมาชีวิตเดียวแล้วตายไปพร้อมสังขาร จึงมีความพยายามที่จะยืดชีวิตมนุษย์ไปให้มากที่สุดด้วยแนวทางทางการแพทย์


มนุษย์เกิดมาบนโลกพร้อมคำถามมากมายและพยายามหาคำตอบโดยกระบวนการทางวิทยาศาตร์ก็ยังไม่สามารถไขความลับมืดดำของธรรมชาติได้ คำถามอีกคำถามที่เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบแต่เกิดการพูดคุยกันหลายครั้งภายในวงสนทนาของข้าพเจ้าเอง นั่นคือ มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่


มีความคิดไปในสองทางแต่ข้าพเจ้าเห็นว่า มนุษย์ หรือสัตว์โลกต่างดาวนั้นมีแน่นอน คงมีดวงดาวสักดวงที่มีสิ่งแวดล้อมคล้ายโลก หรือมนุษย์ต่างดาวอาจจะใช้อากาศชนิดอื่นหายใจขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเคมีของร่างกาย มีทั้งดาวที่มีความเจริญกว่าเรา เทียบเท่าเรา หรือต่ำกว่าเรา


โอกาศที่มนุษย์จะเจอคงเป็นพวกที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี่สูงกว่าเรา เพราะน่าจะมีความสามารถในการเดินทางระยะไกลในเวลาสั้น ถ้าตอนนี้พวกเค้าติดต่อพวกเราผ่านทางรัฐบาล หรือองค์การนาซ่า หรือแลกผลประโยชน์ซึ่งกันและกันกับมนุษย์บางกลุ่มคุณว่าอะไรที่รัฐบาลหรือองค์การนาซ่าแลกกับเทคโนยี่สมัยใหม่???


/////////////////////////////////////////////////////////////////////


video การผ่าตัดมนุษย์ต่างดาวข้อมูลจาก วิกิพีเดีย


มนุษย์ต่างดาวในจินตนาการ


มนุษย์ปัจจุบันยังไม่ได้ข้อพิสูจน์เรื่องมนุษย์ต่างดาว แต่ก็ยังมีจินตนาการภาพลักษณ์ของมนุษย์ต่างดาวที่ได้ในสื่อต่างๆ ทั้งภาพยนตร์ นิยาย การ์ตูน และ วีดีโอเกมประเภทของมนุษย์ต่างดาว


ได้มีการแบ่งประเภทตามลักษณะของผู้ที่อ้างว่าได้พบเจอมนุษย์ต่างดาวไว้ ดังนี้ • เกรย์ (Grey) หมายถึง สีเทา โดยประเภทนี้พบบ่อยที่สุด (ดังในรูป) มีลักษณะหัวโต ตาโตสีดำ รูปร่างคล้ายมนุษย์ ไม่มีขน นิ้วทุกนิ้วเรียวยาว ผิวหนังสีเทา จึงเป็นที่มาของชื่อ สื่อสารกันด้วยการใช้โทรจิต

 • อเลสเฮนกา (Aleshenka) ตั้งตามชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัสเซีย ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยหญิงสติไม่สมประกอบผู้หนึ่ง มีการบันทึกการพบเจอไว้ด้วยเทปของตำรวจ แต่ภายหลังพบว่าแท้จริงแล้วเป็นเพียงตัวอ่อนของมนุษย์เท่านั้น[1]

 • กึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์เลื้อยคลาน (Reptilian humanoid) ตัวสีเขียว รูปร่างคล้ายมนุษย์มี 2 ขา แต่มีผิวหนังและลักษณะคล้ายสัตว์เลื้อยคลาน

 • ดรอป้า (Dropa) ตัวเล็กมาก ก่อนหน้านี้มีหลักฐานว่าเคยพบบริเวณพรมแดนจีน-ทิเบต ราว 1 หมื่นปีก่อน แต่ต่อมาพบว่าเป็นหลักฐานเท็จ และเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องกุขึ้น[ต้องการแหล่งอ้างอิง]

 • คล้ายหุ่นยนต์ (Robot) รูปร่างคล้ายหุ่นยนต์ในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เนื้อตัวเป็นโลหะ ขนาดค่อนข้างใหญ่

 • คล้ายวิญญาณ (Soul) ไม่มีกายเนื้อ สีขาว คล้ายผีหรือวิญญาณ (ตามคำบอกเล่าของ ศ.ดร.น.พ.เทพพนม เมืองแมน)การเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาว


ได้มีการแบ่งประเภทการเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวไว้ 5 ระดับ คือ • การเผชิญหน้าระดับที่หนึ่ง (Close Encounters of the First Kind)
  หมายถึง
  การได้พบปะหรือเจอะเจอกับจานบินหรือมนุษย์ต่างดาวในระยะที่ไกลห่างออกไป
  เช่น จานบินลอยอยู่บนท้องฟ้า หรืออยู่ห่างจากผู้ที่พบเจอในระยะ 50 หลา
  เป็นต้น • การเผชิญหน้าระดับที่สอง (Close Encounters of the Second Kind)
  หมายถึง
  การพบปะกับจานบินหรือมนุษย์ต่างดาวคล้ายกับการเผชิญหน้าระดับที่หนึ่ง
  แต่อยู่ในระยะที่ใกล้ขึ้น เช่น อาจพบจานบินที่จอดอยู่บนพื้น เป็นต้น • การเผชิญหน้าระดับที่สาม (Close Encounters of the Third Kind)
  หมายถึง
  การได้เข้าไปในจานบินจะด้วยสาเหตุใดก็ตามแต่สามารถจดจำประสบการณ์ได้และ
  สามารถออกมาได้ • การเผชิญหน้าระดับที่สี่ (Close Encounters of the Fourth Kind)
  หมายถึง การที่ถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไป อาจจะถูกทดลองด้วยวิธีการต่าง ๆ
  นานา แต่สามารถจดจำประสบการณ์ได้และออกมาได้ • การเผชิญหน้าระดับที่ห้า (Close Encounters of the Fifth Kind)
  หมายถึง
  การที่มีการติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวในระดับที่เป็นกิจจะลักษณะ
  สามารถสื่อสารกันได้ความระหว่างมนุย์โลกกับมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวในประเทศไทย


สำหรับในประเทศไทย มีสถานที่แห่งหนึ่งที่มีผู้อาศัยอยู่ที่นั่นอ้างว่า พบเจอสิ่งประหลาดคล้ายจานบินบินไป บินมา อยู่บ่อยครั้ง คือที่ เขากะลา จ.นครสวรรค์ ถึงขนาดมีการจัดตั้งชมรมหรือสมาคมขึ้นมาในท้องถิ่นเพื่อศึกษาทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียว


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////หนังสือเกี่ยวกับการระลึกชาติที่ิอิงความรู้ทางวิทยาศาตร์การแพทย์เขียนโดยแพทย์


"เราจะข้ามเวลามาพบกัน"< มนุษย์ต่างดาว เรื่องจริง หรือเท็จ ?ข้อมูลจานบิน,มนุษย์ต่างดาว มีค.51

แล้วคุณละคิดอย่างไร???

Create Date : 18 มิถุนายน 2552
Last Update : 18 มิถุนายน 2552 10:12:20 น.
Counter : 957 Pageviews.

3 comments
  
น่่าสนใจนะคะ ชอบอ่านเรื่องแนวนี้เหมือนกันค่ะ
โดยเฉพาะเรื่อง วงกลมมหัศจรรย์
โดย: redclick วันที่: 21 มิถุนายน 2552 เวลา:9:04:36 น.
  
สวัสดีค่ะ

ไม่ได้แวะมาหาซะนานเลยค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
วันของคุณมาถึงหรือยังคะ

เรื่องราวนี้ดูน่าสนใจดีนะคะ
แปลกและก็แหวกแนวค่ะ
โดยเฉพาะความคิดของคุณ
ที่มีต่อศาสนาและวิทยาศาสตร์

สำหรับความคิดของฉันกับมนุษย์ต่างดาวนะคะ
คล้าย ๆ กันกับว่ามีซานต้ามั๊ยในวันคริสต์มาสน่ะค่ะ

ฉันไม่เคยเห็นทั้งสองอย่างนี้
เพราะฉะนั้นฉันจึงคิดว่า
ซานต้าเป็นตำนานที่เล่าขานกันมา
และมนุษย์ต่างดาวเป็นเรื่องเล่าในอนาคต

ฉันคงจะเชื่อถ้ามีการแถลงข่าวน่ะค่ะ
ขอบคุณนะคะ
มีความสุขกับวันหยุดค่ะ
โดย: รยา มะนาวต่างดุษย์ (raya-a ) วันที่: 27 มิถุนายน 2552 เวลา:16:23:03 น.
  
ไม่แปลกคับ เพราะภาพนี้ มันเป็น 30-40ปีแล้วมั้ง แล้วอีกอย่าง อเมริกาออกมายืนยันแล้ว ว่าเป็นเหตุการ ที่สร้างขึ้นมา
โดย: กดกด IP: 110.164.123.113 วันที่: 17 กันยายน 2552 เวลา:19:52:55 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

mr.popsong
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]นอกจากเป้าหมายชีวิตที่ข้าพเจ้าต้องทำให้สำเร็จแล้วสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการมีแค่ "เก้าอี้สบาย ๆ สักตัว หนังสือดี ๆ สักเล่ม และกีต้าร์ไว้เล่นเวลาต้องการพักสายตา พร้อมด้วยจิตใจเบิกบานไร้กังวล"
http://mrpopsong.bloggang.com
New Comments
MY VIP Friend