มีนาคม 2554

 
 
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
ความต้องการของมนุษย์ ช่างไร้ที่สิ้นสุดจริง ๆ
"เราต้องรอคอยจังหวะเวลาอย่างอดทน บางเหตุการณ์เราทำเร็วไปหรือช้าไปก็ไม่เป็นผลดี ทุกสิ่งทุกอย่างมีจังหวะของมัน ถ้ารู้จักจับจังหวะจะโคน คุณจะไม่ธรรมดา!!!"


บทความนี้ ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเขียน ไปในทางศาสนาสอนให้ระงับจากความต้องการใด ๆ เพราะว่าจริง ๆ แล้วความต้องการของมนุษย์ เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดอะไรสร้างสรรค์ในทุกวันนี้ ผู้ที่สร้างสรรค์ทฤษฎีใหม่ ๆ อาจจะไม่ใช้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลก แต่อาจจะเป็นเพียงผู้ที่ต้องการการยอมรับเท่านั้น

วันนี้ผมเช่า DVD Matrix ภาคแรกมาดู(เป็นหนังที่ผมชอบดูมาก) หลังจากที่ไม่ได้ดูมานานมากแล้ว มันได้อธิบายความต้องการหลอก ๆ ของมนุษย์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งตอบสนองตามที่สมองสั่ง โดยไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงและความฝันได้ ผู้ควบคุมกฎในที่นี้ ผมเทียบเปรียบเสมือนระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า Matrix

จริง ๆ แล้วความจริงคือสิ่งที่เราอยากให้มันจริงเท่านั้นเอง

ในโลกแห่งความจริง(ที่เรารู้จัก) ทุกสิ่งทุกอย่างรับรู้ทางสมอง โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเราคือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ขาดอวัยวะใด ๆไป โลกของเราผิดแปลกไปจากนี้แน่นอน ลองจินตานาการว่าเราตาบอดมาตั้งแต่เกิด เราจินตนาการสิ่งต่าง ๆ บนโลกนี้ตามคำบอกเล่า ความสวยงามสาวสวยไม่ใช่ ผิวขาว หน้าอก สะโพกใหญ่ แต่มันคือ การสัมผัสทางเสียงและกลิ่น เราคงชอบผู้หญิงเสียงไพเราะสัมผัสนุ่มนวล และมีกลิ่นที่หอมหวนเร้าใจ มากกว่า ผิวขาว อกใหญ่ เอวเล็ก สะโพกเข้ารูป จริงมั้ย!!

แล้วถ้าสมองเราสั่งการผิดปรกติละจะเกิดอะไรขึ้น ความจริงของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปทันที ความจริงของเราจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปแต่มันก็เป็นความจริงแท้แน่นอนสำหรับเรา ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงลองไปเยี่ยมผู้ป่วยที่มีความผิดปรกติทางสมองดู โลกของพวกเค้าและเรามันช่างแตกต่าง

ผมเปรียบเทียบร่างกายและสมองของเราเป็นคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้เลยถ้าไม่มี Software ในกรณีที่ Software เราทำงานไม่ได้ ถ้าเป็นคอมพิวพ์เตอร์เราคงล้างเครื่องลง windows ใหม่ได้ ส่วนมนุษย์นั้นทำไม่ได้

กลับมาที่ความต้องการของมนุษย์ ผมขอกล่าวอ้างทฤษฏีที่น่าสนใจทฤษฏีหนึ่งคือ ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of needs) ซึ่งคิดค้นโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ชื่อ Abraham Maslow

มาสโลวนำเสนอทฤษฎีของเขาผ่านรูปสามเหลี่ยมพีระมิดที่แบ่งออกเป็น 5 ชั้น ชั้นที่อยู่ใกล้ฐานพีระมิดบ่งบอกถึงความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ ถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้ ส่วนชั้นที่อยู่ใกล้ยอดพีระมิดหมายถึงความต้องการที่เป็นนามธรรม เป็นเรื่องของความรู้สึกและจิตใจ

Physiological ความต้องการทางกายภาพ เราต้องการหายใจ อาหาร เครื่องนุ่งหม ดื่มน้ำ ขับถ่าย มีเพศสัมพันธ์ เป็นความต้องการเพื่อตอบสนองร่างกายของเรา

Safety มนุษย์ต้องการความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในด้านต่างๆ ทั้งความรู้สึกปลอดภัยทางร่างกาย ความมั่นคงในหน้าที่การงาน การเงิน มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดจากโรคภัย (เป็นเหตุให้เรารู้สึกว่าต้องเสียงให้น้อยที่สุด รู้สึกปลอดภัยกว่าถ้าอยู่ในบ้าน มีแสงสว่าง รู้สึกปลอดภัยเมือมีงานทำ เป็นต้น)

Love/Belonging มนุษย์มีความต้องการทางสังคม ต้องการเพื่อน ต้องมีครอบครัวคอยสนับสนุน และต้องการความรู้สึกรักใคร่ (อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เว็บเครื่อข่ายสังคม อย่างเช่น Facebook twitter เติบโตเป็นอย่างมากเพราะไปตอบสนองความต้องการลึก ๆ ของมนุษย์นั้นเอง)

Esteem มนุษย์ต้องการความรู้สึกยกย่องนับถือ ทั้งการยอมรับและภาคภูมิใจในตนเอง และการได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่น (ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ บางคนสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาไม่ได้ต้องการเงินทองแค่ต้องการความรู้สึกยกย่องนับถือ จึงเกิดงานที่เป็นประโยชน์มากมาย เห็นได้ชัดเจนในสังคมออนไลน์ ที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน งานเขียน video กราฟฟิก ให้ใช้ให้อ่าน ให้ดูกันฟรี ๆ อย่างใน youtube มีการอัพโหลดคลิปที่มีคุณภาพที่ต้องผ่านการลงทุนทางการเงิน ด้านเวลาให้ทุกคนสามารถดูกันได้อย่างฟรี ๆ )

Self-actualization ความต้องการในข้อนี้ค่อนข้างเป็นนามธรรมและเข้าใจได้ยาก มาสโลวอธิบายว่าการที่มนุษย์จะมีความต้องการในข้อนี้ได้นั้น เขาจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการ 4 ข้อก่อนหน้านี้มาแล้ว จากนั้นเขาถึงจะต้องการการตระหนักและยอมรับถึงความเป็นจริงด้วยตนเอง โดยปราศจากอคติใดๆ (ข้อสุดท้ายนั้นจะเกิดยากมาก เกิดขึ้นได้เฉพาะผู้ที่ยิ่งใหญ่จริง ๆ เท่านั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง อย่างพระพุทธเจ้า เป็นต้น)


เอาเป็นว่าเรื่องที่เข้าใจยาก ๆ เราอย่าเพิ่งไปพยายามเข้าใจ ถึงเวลาที่เราสะสมความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนซึ่งเราต้องอาศัยทั้งเวลาและความอดทนแล้วเราจะสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้


สิ่งสำคัญที่มนุษย์ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ คือยังมีความคิดยับยั้งชั่งใจรู้สึกถึงดีชั่วภายในจิตใจ ถ้าเรามีความต้องการทางเพศแล้วไม่มีการยับยั้งชั่งใจ คงมีการข่มขืนกันดาดดื่น ถ้าเราอยากได้ Ipad แต่ไม่มีเงินแทนที่เราจะไปขโมยเงินมาซื้อ ก็เป็นเก็บเงินค่อยมาซื้อ

บริษัทบัตรเครติด เข้าใจกฏเหล่านี้ดีสังเกตุได้จากโฆษณาที่พยายามเชื่อมโยงการยอมรับเข้ากับการใช้จ่ายผ่านบัตร จริง ๆ มันเป็นประโยชน์อย่าง แต่บางทีเราซื้อของต่าง ๆ มาด้วยแค่ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับมากขึ้น ถ้าเราตีค่าราคาของตัวเองต่ำเราจะยิ่งต้องการของที่มีราคาสูงเพือให้ค่าของเราเพิ่มมากขึ้น เราจึงมักจะรูดปืด ๆ กัน ระวังนะครับหนี้หัวโต เปลี่ยนจาก "ซื้อก่อนจ่ายทีหลังเป็น" "จ่ายก่อน กุมขมับทีหลังได้"

ความต้องการที่ผลักดันในทางดี ๆ จงอย่ารอช้าที่จะทำ แต่จงระวังความต้องการที่ทำให้ก้าวเข้าสู่ มรณะ สวัสดีวันอาทิตย์ครับCreate Date : 20 มีนาคม 2554
Last Update : 21 มีนาคม 2554 16:57:46 น.
Counter : 4146 Pageviews.

4 comments
  
เพราะอย่างนี้แหละจึงเลิกใช้บัตรเครดิต มีแล้วใช้ดีนัก ไม่ต้องมีเสียเลย
โดย: redclick วันที่: 26 มีนาคม 2554 เวลา:19:38:31 น.
  
วันนี้เป็นทางการ จริง จริง

สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือ ธรรมะ คือ ธรรมดา
โดย: เจ้าหญิงที่เจ้าชายตายจาก (timeofmylove ) วันที่: 12 มิถุนายน 2554 เวลา:15:39:49 น.
  
คุณเป็นคนเก่งนะเจ้าคะนานๆจะเจอสักคน
โดย: Metapimuk IP: 223.205.87.137 วันที่: 30 ตุลาคม 2554 เวลา:10:05:10 น.
  
ฮาาาาาาาาาาาาาา โหลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
ไม่เจอกันนานเรยยยย
โดย: หวานมาแว้วววว (Phumpanit ) วันที่: 14 มกราคม 2555 เวลา:16:56:55 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

mr.popsong
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]นอกจากเป้าหมายชีวิตที่ข้าพเจ้าต้องทำให้สำเร็จแล้วสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการมีแค่ "เก้าอี้สบาย ๆ สักตัว หนังสือดี ๆ สักเล่ม และกีต้าร์ไว้เล่นเวลาต้องการพักสายตา พร้อมด้วยจิตใจเบิกบานไร้กังวล"
http://mrpopsong.bloggang.com
New Comments
MY VIP Friend