All Blog
Journey to Switzerland - Beginning

   ทริปเดินทางของผมส่วนใหญ่จะเริ่มจากการได้ตั๋วเครื่องบินมาก่อน และนี่ก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่ได้ตั๋วเครื่องบิน
มาแบบที่ต้องไปลุ้นวีซ่าเอาทีหลัง เริ่มแรกตั้งใจว่าจะไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว อุตส่าห์ไปแลกไมล์การบิน
ไทยรักคุณเท่าฟ้าแบบลด 50% จำนวนไมล์มาแล้ว แต่ก็ติดขัดหลายเรื่องจนต้องล้มทริปไป และขอไมล์คืน
   จากนั้นผ่านมาถึงเดือน 10 ก็ไปเจอโปร QATAR AIRWAYS เข้า ราคาต่อคนหย่อน 28,000 มาหน่อยก็เลย
สอยไว้เลยครับเป็นช่วงสงกรานต์พอดีด้วย แต่ต้องไป VIA ที่ DOHA ทั้งไปและกลับ ก็ไม่เป็นไรครับถือซะว่า
ได้ลงไปยืดเส้นยืดสายครึ่งทาง

   เมื่อมีตั๋วแล้วก็เริ่มจัดทริปครับ ทริปนี้เรามี 10 วันเต็มในสวิส เริ่มเดินทางจากกรุงเทพ คืนวันที่ 13 เมษา ถึง
สวิส 6.45 น. วันที่ 14 ไฟล์ทกลับออกจากสวิส 11.05 น. วันที่ 23 ถึงกรุงเทพ 12.05 น. วันที่ 24 เมษา ขากลับ
VIA ที่ DOHA 7 ชั่วโมงครับเพื่อของถูก

   เริ่มทำทริปกันเลย กว่าจะลงตัวเป็นแบบนี้ เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะครับ ขอบอกว่า ไปตามที่คุณอยากไป อย่า
ไปตามที่คนอื่นเคยไปครับ เอาข้อมูลต่างๆมานั่งดูเป็นแนวทาง แล้วอยากไปที่ไหนก็ไปเลยครับ บางวันคนอื่นอาจ
เที่ยวได้ครบ เราอาจเที่ยวไม่ครบ บางวันอาจเที่ยวได้มากกว่าคนอื่น บางที่ก็ขุ้นกับสภาพอากาศด้วย สิ่งที่แนะนำ
ได้คือถ้าจะขึ้นเขา ให้เผื่อที่พักไว้สักวันสองวัน แล้วจัดโปรแกรมให้อยู่ในเขตเดียวกัน ถ้าอากาศไม่ดีเปลี่ยนเป็น
เที่ยวตามเมืองก่อนแล้วค่อยขยับวันขึ้นเขาออกไปครับ เรามาดูโปรแกรมกัน

   เมื่อจัดทริปเสร็จก็จองโรงแรมครับ ผมจองผ่าน //www.booking.com เพราะปรับเปลี่ยน ยกเลิกได้ไม่เสียค่า
ธรรมเนียม และไม่ต้องจ่ายเงินก่อนล่วงหน้าครับไปจ่ายกับทางโรงแรมในวันเข้าพัก ที่พักส่วนใหญ่ที่ผมจองจะ
เป็น Youth Hostel เพราะมันถูกและมีห้องพักสำหรับ 4 คน ราคาที่พักในสวิสแพงมากครับขนาด Youth Hostel
ยังคืนละ 5 - 6 พันบาทต่อห้อง(4 คน) ครับ เวลาจองใส่ชื่อเข้าพักให้ครบทุกคนนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใส่ก็เรียกมา
Manage My Booking ที่หลังได้เพราะต้องใช้ในการยื่นวีซ่าครับ

   การจัดโปรแกรมเที่ยวสวิสเราต้องเข้าไปดูตารางขนส่วสาธารณะประกอบครับ ขนส่งสาธารณะที่นี่ออกตรงเวลา
มากครับทำให้เราวางแผนเดินทางได้แม่นยำมาก ตัวอย่างแผนการเดินทางวันที่ 7 ของผมมีการเปลี่ยนแผนเพราะ
สวิสพาสผมใกล้หมดอายุผมจึงต้องนำโปรแกรมขึ้น Rigi มาไว้วันนี้แทน แล้วขยับการล่องทะเลสาบ Brienz มาไว้
วันที่ 6 แทน ผมจึงเปลี่ยนแผนมาขึ้น Gloden Pass line เที่ยวเช้าจาก Interlaken ไป Lucerne ผมมีเวลา 12 นาที
เพื่อเอากระเป๋าไปฝาก locker แล้ววิ่งไปขึ้นเรือเพื่อไป Rigi รายละเอียดจะเล่าให้ฟังอีกทีครับ ตารางรถสามารถ
ตรวจสอบได้ที่เวปไซต์ //www.sbb.ch/en/home.html หลักๆจะเป็นตารางรถไฟ แต่ถ้าเส้นทางมีลงเรือหรือ
ขึ้นรถเมล์จะมีลิงค์ไปให้ครับ

   ขั้นตอนสำคัญก่อนเดินทางก็คือการขอวีซ่า ซึ่งสวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศในกลุ่มSchengen วีซ่าที่ขอจึงต้องเป็น
เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ชึ่งสามารถผ่าน เข้าออก ประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างกันอีก
และในปัจจุบันกลุ่มประเทศSchengen มีข้อกำหนดให้วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวต้องเป็นเชงเก้นวีซ่าเท่านั้นครับ ผู้ขอ
ทุกคนที่ยังไม่เคยบันทึก Biometric ต้องไปแสดงตัวที่สถานฑูตหรือสำนักงานตัวแทน

การขอวีซ่ากรณีสถานฑูตสวิส

   เราต้องเข้าไปจองคิวกับตัวแทนก่อนครับที่ TLScontact เข้าเวป //www.tlscontact.com/th2ch/login.php?l=th
เริ่มต้นคือเข้าไปสมัครสมาชิกไว้ก่อนโดยใช้ email จะมีขั้นตอนการ verified email ถ้าไปกันหลายคนสมัครคนเดียว
แล้วจองคิวแทนกันได้ครับ แต่ต้องเป็นวันและเวลานัดเดียวกันเท่านั้น การจองคิวให้จองไว้แต่เนิ่นๆนะครับ 1 เดือน
ก่อนเดินทางกำลังดี เผื่อมีอะไรผิดพลาดวีซ่าไม่ผ่าน จะได้ยื่นอุทธรณ์ทัน พอจองคิวเสร็จจะมีเมล์ยืนยันกลับมาและ
ลิงค์ให้เข้าไป download แบบฟอร์ม พร้อมรายการเอกสารที่เราต้องแนบไปพร้อมกับแบบฟอร์ม หลักๆก็มี

1 รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 2 รูป 1 รูปทากาวติดไปกับแบบฟอร์มเลย อีกรูปให้ไปพร้อมเอกสารอื่น อย่าเย็บแม็กซ์นะครับ

2 จดหมายรับรองการเป็นพนักงานจากบริษัท จดหมายรับรองจากสถานศึกษา กรณีผู้เยาว์

3 สำเนาสมุดธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน Book เงินเดือน และ book เงินเก็บ กรณีแยกกัน ต้องมีเงินใน book อย่างน้อย
   100 ยูโร หรือ สวืสฟรังก์ ต่อวันต่อคนของการเดินทาง เช่นไป 10 วัน ก็ต้องมีอย่างน้อย 37000 ต่อคน ถ้าคุณพ่อ
   รับรองเงินให้คุณแม่และคุณลูกด้วยก็คูณจำนวนคนเข้าไปครับ แล้วเวลาแนบเอกสาร ก็แนบ สำเนา Book Bank ของ
   คุณพ่อไปให้ครบทุกคนครับ

4 ตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับหรือเอกสารยืนยันการจองตั๋วที่มีการ Confirm แล้ว แยกแต่ละคนนะครับ

5 สำเนาการจองที่พัก แยกแต่ละคนครับ ตามที่ผมกล่าวไว้ก่อนหน้าตอนจองที่พักให้ระบุรายชื่อผู้เข้าพักเลย

6 ประกันภัยการเดินทางกับบริษัทที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป ซึ่งเค้าจะระบุมาให้ครับ และต้องระบุการเดินทาง
   เข้าประเทศกลุ่มเชงเก้นในกรมธรรพ์ด้วย ถ้าไปเป็นครอบครัว ประกันแบบ Family ได้ครับ เบี้ยจะถูกกว่า

7 สำเนาพาสปอร์ต หน้าที่มีรายละเอียดตัวเราและทุกหน้าที่มีรอยแสตมป์ครับ ถ้ามีเล่มเก่าก็ถ่ายสำเนาเล่มเก่าไปด้วย

8 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตรกรณีเป็นผู้เยาว์ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส

   เอกสารทั้งหมดที่กล่าวมา เอาตัวจริงไปแสดงด้วยนะครับยกเว้นหนังสือรับรองที่ไม่ต้องถ่ายสำเนาเพราะเค้า
เอาตัวจริง

   ถึงวันนัดก็ไปตามคิวที่จอง แนะนำให้จอง 8.00 น. หรือ 8.30 น. ครับ เพราะยื่นเอกสารเสร็จเราต้องไปสถานฑูตอีก
เพื่อบันทึก Biometic สำนักงาน TLS Contract อยู่ที่ถนนสาทร อาคารสาทรซิตี้ครับ ถ้าขอวีซ่าฝรั่งเศสก็มาที่เดียวกัน

   เมื่อถึงคิวนัดก็นำใบนัดไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ด้านหน้า เค้าจะแจกบัตรคิวให้ตามรอบนัดครับ จากนั้นเข้าไปนั่งรอ
ด้านในคอยดูจอทีวี จะขึ้นคิว ชื่อกลุ่มเราและช่องที่ติดต่อมา ก็ไปเข้าช่องตามที่ระบุพร้อมกันทั้งกลุ่ม เจ้าหน้าที่
จะตรวจเอกสารทีละคนครับขอดูตัวจริงด้วย แล้วจะประทับตราในสำเนาเหมือนว่าได้ตรวจสอบตัวจริงแล้ว จาก
นั้นก็จะให้เราเซนต์เอกสาร แล้วคืนตัวจริงทั้งหมดมา ยกเว้นพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน กับหนังสือรับรองเงิยเดือน
หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตรวจเอกสารเสร็จก็ไปจ่ายค่าธรรมเนียมครับคนละ 3,513 บาท (ค่าวีซ่า
2,650 บาท และค่าธรรมเนียม 863 บาท) จะได้ใบนัดรับหนังสือเดินทางมา

   เสร็จขั้นตอนยื่นเอกสารก็ไปทานข้าวกันก่อนได้เลยครับ แล้วขึ้นรถไฟฟ้า BTS จากสถานีช่องนนทรี ไปลงที่
สถานีเพลินจิตเพื่อไปสถานฑูตสวิส บันทึกข้อมูลทางชีวภาพหรือ Biometic ไปถึงก็แลกบัตรแล้วเข้าไปนั่งรอ
ด้านใน เอกสารจะส่งจาก TLS มาที่นี่เจ้าหน้าที่จะออกมาเรียกชื่อทีละคนครับ เข้าไปข้างในเค้าจะให้แสกนลาย
นิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว เสร็จแล้วก็แจกช๊อคโกแลตสวิสคนละชิ้น เป็นอันเสร็จครับ จากนี้ก็กลับไปนั่งรอ SMS เค้าจะ
แจ้งมาให้ไปรับพาสปอร์ตคืน ของผมยื่นวันจันทร์ วันพุธตอนบ่ายๆได้รับ SMS วันพฤหัสช่วงบ่ายก็ไปรับเล่มคืน
ตอนรับเล่มคืนรับแทนกันได้นะครับ แต่ต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและมอบอำนาจให้ผู้รับแทนครับ ก็เขียน
ลงไปในสำเนาบัตรเลยครับว่า ข้าพเจ้า......ขอมอบอำนาจให้.......รับพาสปอร์ตจาก TLS Contract แทนข้าพเจ้า
ลงนามและวันที่เท่านั้นครับ ส่วนผู้เยาว์ ถ้าพ่อไปรับแทนก็ถ่ายสำเนาบัตรแม่ไปพร้อมให้แม่มอบอำนาจ แต่ถ้าให้
คนอื่นไปรับแทน ต้องมอบอำนาจทั้งพ่อและแม่นะครับ

   เมื่อได้วีซ่ามาแล้วก็เตรียมซื้อสวิสพาสครับ ผมซื้อจากบริษัท Realtime Travel Solution (RTS) ผมเจอเค้ามาออก
บูทในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก(TITF)
ที่ศูนย์สิริกิต ตอนไปที่งานผมยังไม่ได้ขอวีซ่า เจ้าหน้าที่จึงให้เอกสารมา
แล้วให้ผมขอวีซ่าก่อนแล้วติดต่อไปที่บริษัทจะได้เงื่อนไขเหมือนในงาน ราคาสำหรับผู้ใหญ่ 355 Euro ราคาเยาวชน
อายุระหว่าง 16-25 ปี 309 Euro เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ขึ้นฟรีแต่ต้องเดินทางพร้อมกับพ่อแม่นะครับ เค้าจะออกตั๋ว
สำหรับเด็กให้ ราคานี้แถม Voucher ขึ้น Jungfraujoch ฟรีทุกคนครับ

   จากนั้นก็เตรียมแลกเงินครับ ให้แลกเป็น สวิสฟรังก์ไปเลยไม่ต้องแลก ยูโรถ้าคุณไปประเทศเดียวนะครับแต่ถ้ามี
แผนไปฝรั่งเศส หรืออิตาลีด้วย ก็ค่อยแลกยูโรไปเผื่อครับ

   อื่นๆอีกมากมายที่เราเตรียมไปด้วยก็มีดังนี้ครับ

   1. ปลั๊กไฟแบบหัวแปลงเต้าเสียบที่ใช้ได้ทุกประเทศ ซื้อใน Lotus, Big C, Homepro มีขายแน่นอนครับ ส่วน
       ใครไปประเทศไหนแล้วอยากทราบว่าเค้าใช้ไฟและเต้าเสียบยังไงแนะนำให้โหลด App World Volt ที่
       App Store ฟรีครับ

   2. ปลั๊กพ่วง

   3. หม้อหุงข้าวใบเล็ก ไว้หุงข้าวกินมื้อเย็นครับ ข้าวเอาไปนิดหน่อยสำหรับหุงกินมื้อแรกที่เหลือไปซื้อเอาที่นู่น

   4. หมูหยอง น้ำพริกแห้งแบบกระปุก อาหารสำเร็จรูปแบบซองตราโรซา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่เข็มไชยา

   5. เสื้อผ้า เครื่องกันหนาว

   6. กล้องถ่ายรูป เมมโมรี่สำรอง ที่ชาร์ตแบต

   7. Tablet, Smart Phone พร้อมที่ชาร์ต

    เมื่อทุกอย่างพร้อมก็เตรียมออกเดินทางกันเลย ก่อนวันออกเดินทางทาง QATAR AIR จะมีเมล์มาแจ้งให้เรา
เข้าไปทำ Internet Check-In ก็เข้าไปทำเลยครับ พอไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ก็ให้แท็กซี่จอดที่ประตู 7 เดิน
เข้าไปจะเห็นเคาท์เตอร์เช็คอินการ์ตาแอร์ เข้าไปที่ช่อง Bag Drop เลยครับเพราะเราทำ Internet Check in
มาแล้ว เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ Bording Pass ให้ใหม่มี 2 ใบ ครับ ใบแรก กรุงเทพ-โดฮา ส่วนอีกใบจะใส่ซองที่มีแถบ
สีเหลืองคาดส้มมาให้ เป็น Bording pass Doha - Zurich จะระบุ Gate และ Borading time ไว้ให้เลยครับนอก
จากนั้นยังได้สติ๊กเกอร์สีเหลืองคาดส้มติดกระเป๋าที่เราถือขึ้นเครื่องด้วยครับ แถบสีที่อยู่บนซองมีความหมายครับ
เดี๋ยวบอกอีกทีว่าแยกสีเพื่ออะไร เจ้าหน้าที่จะให้ใบ ตม. ของไทยมาให้พร้อมมีคูปอง Premium Lane มาให้ด้วย
อันนี้ผมยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงได้ อาจจะเป็นเพราะทำ Internet Check in มา เพราะปกติสายการบินอื่นไม่มีแจก
ให้กับ Eco Class ตอนผ่าน ตม. ก็เลยเร็วดีครับเพราะมีบัตรเบ่งเข้าห้องตรวจด้านล่างได้เลยไม่ต้องขึ้นไปสแกน
ด้านบนแล้วกลับลงมาตรวจ ตม. ด้านล่างอีกคิวก็ยาวพอสมควร แต่ Premium Lane ไม่ค่อยมีคนใช้เวลาแป๊บเดียว
ครับ

    ไปถึงสนามบิน DOHA จะมีบัสมารับจากลานจอดครับ ตอนนี้ Bording Pass แยกสีจะมีความหมายแล้วครับ
สีม่วง คือพวก First Class และ Business Class แบบ Transfer จะมีลีมูซีนมารอรับหน้าบันไดครับ สีฟ้าคือพวก
ที่ Arrival ที่ DOHA ครับ จะอยู่คนละเทอมินัลกัน แต่ FC BC และ ECO สีเดียวกัน FC และ BC จะได้ลงก่อนมี
ลีมูซีนมารอรับ ที่เหลือ ECO ทั้งหมดก็ลงไปนั่งบัสเหมือนกันครับ สนามบินโดฮาไม่ใหญ่ แต่พี่แกพานั่งบัส
วนไปวนมาอยู่นั่นแหละกว่าจะถึงเทอมินัลแทบเมารถกันเลยทีเดียว จุดจอดแรกสำหรับพวกที่ Arrival ที่ DOHA
เค้าจะให้ผู้ที่มี Tag สีฟ้าลงจุดนี้ครับ จากนั้นรถก็ไปกันต่อจนมาถึงจุดที่ 2 สีเหลือง คราวนี้แหละครับต้องคอย
ฟังกันนิดนึง สีเหลืองล้วนกับสีเหลืองคาดส้มนี่เป็นแบบ Tranfer เหมือนกันนะครับ แต่ต่างกันที่ สีเหลืองเวลา
Transfer ผมเดาเอาว่าเกิน 2 ชั่วโมง ต้องลงไปผ่านเครื่องสแกนกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องครับ ส่วนสีเหลืองคาด
ส้มเค้าให้เข้าประตูหลังเครื่องสแกนเลย ผมได้เข้าประตูนี้เพราะเวลาต่อเครื่องผมแค่ 1 ชั่วโมงครึ่งครับ

    ผ่านประตูมาก็รีบเดินไปเกทตามที่ระบุไว้ใน Bording Pass ใบที่สองเลยครับเพราะมีเวลาน้อยแวะเข้าห้องน้ำ
นิดนึง แต่ห้องน้ำที่นี่สุดๆจริงๆครับ มี อยู่แค่ไม่กี่ห้องแล้วมวลมหาชนมากมายมหาศาลแทบจะยืนจ่อก้นกันทีเดียว
ถึงเวลา Boarding time ก็ผ่านการตรวจเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่นี่พยายามพูดภาษาไทยกับเราดูน่ารักดีครับ ตรวจ
เอกสารเสร็จก็ขึ้นบัสวนรอบสนามบินเล่นอีกรอบนึง จะวนไปถึงไหนเนี่ยถ้าเดินจากเทอมินัลคงถึงบันไดเครื่อง
แล้ว

   เอาหล่ะครับได้เวลานอนหลับพักผ่อนบนเครื่องกันแล้ว ตอนนี้ก็ตีหนึ่งที่โดฮา ซึ่งเวลาต่างจาก ซูริค 1 ชั่วโมง
พรุ่งนี้เช้าเราจะถึงซูริคแล้วเริ่มออกมาตาม toblerone กันครับ
Create Date : 29 เมษายน 2557
Last Update : 2 พฤษภาคม 2557 9:57:29 น.
Counter : 1567 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

นักบัญชีขี้บ่น
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]