All Blog
Hi! Seoul....Part III

      เช้าวันนี้อากาศดีมากครับ ท้องฟ้าโปร่งอากาศเย็นสบายเราจะไปเดินเที่ยววังกัน วังของเกาหลีมีทั้งหมด
5 แห่ง วันนี้เราจะไป 3 แห่งก่อน แต่ถ้าเดินไม่ไหวก็ตัดๆออกไปบ้างก็ได้ครับ เพราะไปแล้วก็เหมือนๆกันหมด
จนสับสนว่าไปที่ไหนมาบ้าง
      เริ่มต้นจากพระราชวังแรกที่เป็นพระราชวังใหญ่ที่สุดก่อนครับ จากเมียงดงนั่งรถสาย 4 (สีฟ้า)ไป 1 สถานี
ลงที่สถานี Chunamuro แล้วต่อรถไฟสาย 3 (สีส้ม) ไปลงที่สถานี Gyeongbokgung (เคียงบกกุง) แล้วออก
ทางออกที่ 5 ครับ หรือจะลงสถานี Anguk ออกทางออกที่ 3 ก็ได้ แต่ที่ผมแนะนำให้ลง Gyeongkokgung
เพราะเวลาเดินเที่ยวจะได้ไม่ต้องเดินย้อยกลับทางเดิมครับ

      พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1395  เพื่อเป็นพระราชวังหลักของ
ราชวงศ์โชซอน อันเป็นราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจโดยพระองค์ได้ทรงสร้างพระราชวังไว้ถึง 5 แห่ง
พระราชวังเคียงบกกุง มีอีกชื่อที่เป็นที่รู้จักทั่วไป คือ “พระราชวังภาคเหนือ”เนื่องจากอยู่ในทิศเหนือสุดในบรรดา
พระราชวังทั้ง 5 แห่งและยังถือว่าเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด


      ซื้อบัตรแล้วเดินผ่านเข้าซุ้มประตูมา เราจะเห็นประตูเมืองอยู่ด้านขวา ชื่อประตูกวงฮวามุน(Gwanghwamun)
ส่วนประตูที่เราเข้าเป็นด้านข้างครับ ด้านซ้ายมือเป็นซุ้มประตูเข้าสู่เขตพระราชฐานด้านใน ในเวลา 10.30 13.30
และ 15.30 ของทุกวันจะมีจัดแสดงพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารราชองครักษ์ บริเวณลานหน้าซุ้มประตูนี้ครับ

      เดินผ่านซุ้มประตูเข้าไปจะพบกับพระที่นั่งคีนซองจอน(Geunjeongieon) หลังที่เห็นปัจจุบันนี้สร้างขึ้นเมื่อ
ค.ศ. 1867 ทดแทนหลังเดิมที่ถูกทำลายไปในช่วงทำสงครามกับญี่ปุ่น ด้านหลังพระที่นั่งจะเห็นยอดเขามังกร
ในเขตอุทยานแห่งชาติพูกันซานตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลัง

      เดินผ่านพระที่นั่งคีนซองจอน ไปทางด้านหลังมีตำหนักเล็กๆเป็นหมู่ แต่ส่วนใหญ่จะให้ชมแต่ด้านนอกครับ
ดูๆไปก็เหมือนกันไปหมดทุกหลัง

      เดินออกประตูทางด้านซ้ายมือ จะเจอพระตำหนักเคียงเฮรู(Gyeonghoeru) ซึ่งเป็นพระตำหนักที่ตั้งอยู่กลาง
สระน้ำ ในสมัยก่อนใช้เป็นที่จัดพระราชทานงานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ

      เส้นทางเดินชมพระราชวังเคียงบก จัดแบบวันเวย์เมื่อเราเดินตามทางไปเรื่อยๆ จนะสุดท้าย ท้ายสุดเมื่อเดิน
ทะลุเข้าไปด้านในสุดจะพบกับ พระตำหนักกลางน้ำฮานวอนจอง(Hyangwonjeong) รูปทรงหกเหลี่ยมตั้งอยู่บน
เกาะกลางน้ำมีสะพานไม้ทอดจากฝั่ง แต่ไม่อนุญาตให้ข้ามไปครับ ด้านหลังคือยอดเขามังกรในเขตอุทยานแห่ง
ชาติพูกันซาน

      จากพระตำหนักกลางน้ำ เดินต่อไปทางด้านขวามือจะพบกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ไม่ต้องซื้อ
บัตรเข้าชมอีกนะครับ เพราะซื้อครั้งเดียวเที่ยวได้ทั้งสองที่  ภายในจัดแสดงเรื่องราววิถีการดำเนินชีวิตของชาว
เกาหลีสมัยโบราณจนถึงราชวงศ์โชซอน รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ

      หันหน้าออกจากพิพิธภัณฑ์ ซ้ายมือมีประตูทางออกสู่ถนนซัมซองดงโร(Samcheongdongro) ตอนแรกผม
วางแผนว่าจะเดินจากวังเคียงบกกุง ไปพระราชวังชางด๊อกกุง(Changdeokgung)

      เส้นทางเดินก่อนถึงสถานี Anguk สองข้างทางจะมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และ Art Gallery อยู่หลายร้าน
แต่ละร้านแต่งร้านได้สวยแข่งกันเรียกลูกค้า เราแวะกินอาหารกลางวันกันแถวนี้ เป็นร้านอาหารเกาหลีคนแน่น
มากเรียกว่าต่อคิวกันนั่งเลย

      พออิ่มแล้ว จากแผนเดิมที่จะเดินต่อไปยังชางด๊อกกุง สมาชิกก็เริ่มงอแงไม่ยอมเดินต่อ ผมเลยต้องใช้แผน
สำรองเปลี่ยนเป็นไปเดินช็อปปิ้งเรียกกำลังที่อินซาดง(Insadong)แทน ดูจากแผนที่ก็คือมุมล่างซ้ายแต่เส้นทาง
ที่ไปอินซาดง ต้องผ่านวังอึนเฮียนกุง(Unhyeongung Palace)ก่อน

      เดิมทีวังนี้เป็นบ้านของชายหนุ่มชื่อ “Gojong” ซึ่งต่อมากลายเป็นจักรพรรดิ์ในช่วงราชวงศ์โชซอนและได้รับ
การบูรณะให้กลายเป็นพระราชวังเพื่อการพำนักของพระองค์ตลอดสิ้นอายุขัย ด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่าง
ยุคล่าอาณานิคมของญี่ปุ่นและช่วงสงครามเกาหลี  ทำให้หลังจากการบูรณะอีกครั้งแล้ว พระราชวังแห่งนี้มีขนาด
เล็กลงกว่าที่เคยเป็นในอดีต

      ออกจาก Unhyeongung Palace ข้ามถนนแล้วเดินต่อไปเรื่อยๆก็จะถึง Insadong ย่านการค้าที่เป็นแหล่ง
ค้างานศิลป์ ของสะสม และของที่ระลึก มีร้า่นค้า หอศิลป์เอกชน ร้านกาแฟ เรียงรายสองข้างถนน ดูๆก็เหมือน
ถนนคนเดินบ้านเราครับ ใครจะซื้อของฝากซื้อที่นี่ถูกที่สุดในโซลแล้วครับ

       ในถนนเส้นอินซาดงหากเดินเรื่อยๆโดยไม่ย้อนกลับทางเดิมสามารถไปขึ้นรถไฟฟ้าสาย 1 สถานี Jonggak
ได้ หรือจะเดินย้อนกลับไปขึ้นสาย 4 ที่สถานี Anguk แต่ผมรู้สึกว่าขาจะลากจนเดินไม่ไหว เลยขึ้นแท็กซี่ดีกว่า
ผมเรียกแท็กซี่ไปส่งที่ตลาดนัมแดมุน(Namdaemun Market) หากขึ้นรถไฟฟ้านั่งสาย 4 ลงที่สถานี Hhoehyeon
ไม่กล้าอ่านเป็นคำไทยครับกลัวออกเสียงผิด ออกทางประตู 5, 6 หรือ 7 ครับ
      นัมแดมุนเป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนจึงเป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่มาก มีสินค้าตั้งแต่เสื้อผ้า สินค้า
เกษตร เคื่องหนัง เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมโดยเฉพาะสาหร่าย นอกจากนั้นยังมีของกินประจำชาติ ขายตามรถเข็น
บางร้านคนรอคิวเยอะมากครับ

      เดินทะลุตลาดนัมแดมุนออกไป จะพบกับประตูนัมแดมุม(Namdaemun Gate) หรืออีกชื่อหนึ่งคือประตู
ชุงเนมุน(Sungnyemun) เป็นประตูเมืองที่สำคัญที่สุดในบรรดาประตูเมืองเก่าทั้งหมดของเกาหลี ได้รับการชึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับ 1 ของเกาหลีใต้ แต่ประตูที่เห็นในปัจจุบันในส่วนที่เป็นไม้ด้านบนได้รับการบูรณะ
ใหม่เนื่องจากถูกลอบวางเพลงเมื่อปี 2008

      จากประตูนัมแดมุนเดินย้อนกลับมาทางเดิม  เพื่อมาขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานี Hhoehyeon กลับไปเมียงดงครับ
เพราะตอนนี้ก็เย็นมากแล้ว ถึงเมียงดงเราแวะเอาของไปเก็บที่ห้องพักก่อน จากที่พัก IB Ville เดินย้อนกลับลง
มาทางปากซอยสัก 50 เมตร ซ้านมือมีสามแยกเลี้ยวซ้ายแล้วเดินตามทางไปเลยครับ จะไปถึงสถานีเคเบิลคาร์
เพื่อขึ้นไปยัง N Seoul Tower

      นั่งกระเช้าไม่กี่นาทีก็ขึ้นมาถึงแล้วครับ N Seoul Tower หรือ Namsan Seoul Tower หอคอยที่สร้างขึ้น
บนยอดเขานัมซาน สามารถมองเห็นได้จากทั่วกรุงโซล ถือเป็นแลนด์มาร์กของกรุงโซลเลยก็ว่าได้ครับ

      มีผู้คนขึ้นมาเยือนที่นี่กันเป็นจำนวนมาก เพราะสามารถมองเห็นวิวทิวทีศน์ของกรุงโซลสวยงามมากโดย
เฉพาะเวลาพลบค่ำ

      นอกจากนั้นบริเวณระเบียงชมวิวยังเป็นที่ที่หนุ่มสาวเอากุญแจมาคล้องแล้วโยนลูกกุญแจทิ้งเพราะเชื่อว่า
ความรักจะคงอยู่ยืนยาว

      หากใครเป็นแฟนเท็ดดี้แบร์ก็ไม่ควรพลาดชมพิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้ซึ่งอยู่ชั้นล่างของ N Seoul Tower ที่นี่จะ
จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเกาหลีโดยผ่านตุ๊กตาเท็ดดี้แบร์

      ได้เวลากลับกันสักทีครับวันนี้ตะลอนกันทั้งวันเลย เราย้อนลงกลับเส้นทางเดิมพอกลับมาถึงที่พักผมก็ขอ
นอนเล่นในห้องส่วนสาวๆยังมีแรงเหลือไปเดินตลาดเมียงดงกันต่ออีก พรุ่งนี้เราจะตะลอนกรุงโซล กันอีกวันก่อน
กลับบ้านตอนดึก
Create Date : 13 กันยายน 2556
Last Update : 13 กันยายน 2556 14:06:02 น.
Counter : 1189 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

นักบัญชีขี้บ่น
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]