Iceicy Blog Dhamma หน้าแรก หลักธรรม ปรัชญา ท่องเที่ยวธรรม เก็บตกธรรม บทสวดมนต์ บทเพลงธรรม เว็บบอร์ด iceicy ไอที ไดอารี่
Link to us:
Group Blog
 
All blogs
 

7 วิธีลดภาระโลกร้อน
 
Internet : ล้างบาง Cookies ของ Google

ภาวะโลกร้อน

กระแสภาวะโลกร้อนกำลังมาแรง แต่หลาย ๆ คนยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ทราบหรือไม่ว่าการเกิดสิ่งผิดปกติ
ของธรรมชาติ เช่น ฝนหลงฤดู น้ำท่วม ประการังเปลี่ยนสี สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีความเป็นไปได้ว่า อีกไม่เกิน 100 ปี
ข้างหน้า บางส่วนของโลกเราอาจจะจมอยู่ใต้ทะเล
โลกร้อน เกิดจากภาวะเรือนกระจก ที่ชั้นบรรยากาศโลกถูกปกคลุมด้วยก๊าซต่าง ๆ จนคลื่นอินฟราเรดไม่สามรถ
ระบายออกไปได้ ทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้น้ำมันและถ่านหิน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ จาก
อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี พลาสติก ก๊าซมีเทน จากการเกษตร และโอโซนที่ผิวโลก ที่ดูดกลืนและกักเก็บรังสี
อินฟราเรด ทำให้โลกระบายความร้อนได้น้อยลง
ผลร้ายจากโลกร้อน
-- ฤดูการแปรปรวน เราจะรู้สึกได้ว่าอากาศร้อนขึ้นและฤดูร้อนยาวนาน ฝนตกทิ้งช่วง หลงฤดู ฤดูหนาวสั้นลงซึ่ง
อาจส่งผลให้สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และสัตว์บางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธ์
-- พายุรุ่นแรงขึ้น เมื่อโลกร้อนจะส่งผลต่อการไหลของกระแสน้ำเย็นและกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทร สิ่งที่
ตามมาคือการก่อตัวของพายุที่รุ่นแรงขึ้นทั่วโลก รวมถึงปรากฎการณ์ เอลนีโญ
-- ธารน้ำแข็งทั่วโลกระลาย มีการทำนายไว้ว่าในศตวรรษที่ 21 หากอุณหภูมิสูงขึ้นอีก 1.1-6.4 องศาเซลเซียส
น้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือจะละลายจนหมด ทำให้น้ำทะเลสูงขึ้น 60 เซนติเมตร คนในทวีปเอเชียจะไร้ที่อยู่ โดนเฉพาะ
อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน บังคลาเทศ พม่า ไทย เวียดนาม จีนและญี่ปุ่น
-- ประการังฟอกขาว เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งตกลงสู่มหาสมุทร ทำให้ความเป็นกรดด่าง
ของน้ำทะเลเสียสมดุลย์ส่งผลให้ประการังตายจำนวนมาก ซึ่งส่งผลถึงระบบห่วงโซ่อาหาร ทำให้สัตว์น้ำบางชนิด
สูญพันธ์และในอนาคตมนุษย์จะเกิดภาวะขาดแคลนอาหารตามมาด้วย
-- เกิดโลกระบาดมากขึ้น ภาวะโลกร้อนทำให้สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคขยายพันธ์เร็วขึ้น เช่น ยุง ทำให้โรค
มาเลเรียและไข้เลือดออกระบาดหนักและอาจเกิดในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดมาก่อน และมีแนวโน้มว่าจะมีโรคใหม่
เกิดขึ้นอีกมากถึง 30 โรค
--- ธรรมชาติได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาแล้ว แต่รอแต่มนุษย์เท่านั้นที่ต้องตระหนักและร่วมมือร่วมใจ
ป้องกันโลกของเราให้อยู่รอด ชั่วลูกชั่วหลาน
----- คุณช่วยโลกได้อย่างไร ------
-- ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เช่นเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน (เบอร์ 5) หันมาใช้บริการขนส่ง
มวลชนมากขึ้น เท่าที่จะทำได้ เพราะจะทำให้ประหยัดพลังงานชาติและลดปัญหารถติด ที่เป็นต้นเหตุของการ
เผาผลาญที่ส่งผลต่อภาระสิ่งแว้ดล้อมเป็นพิษ
-- ช็อปปิ้งให้น้อยลง ไม่ใช้สิ้นค้าฟุ้มเฟื่อย และหันมาใช้ของที่ผลิตในประเทศ เพื่อลดการขนส่งที่เผาผลาญ
น้ำมันเชื้อเพลิง
-- ใช้ของรีไซเคิล ทั้งขวดน้ำ กระดาษ
-- ลดการใช้ถุงพลาสติก หาถุงผ้าใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก

(บทความจาก PRO AV NEWSLETTER)
7 วิธีลดภาระโลกร้อน


ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเรามีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง สิ่งนี้ช่วยลดโลกร้อนอย่างไร ติดตาม
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ :

1. Rethink ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเรามีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง กระแสการรณรงค์
เรื่องโลกร้อนจะไม่เกิดผลสำเร็จใดๆ หากทุกคนที่ได้รับฟังข้อมูลไม่ตระหนักว่าตนเองต้องเปลี่ยนแปลง
การรอคอยให้ผู้อื่นทำไปก่อน แล้วเราจึงค่อยคิดจะทำนั้น จะทำให้ท่านได้รับการดูแลจากธรรมชาติเป็นคนท้ายๆ
โลกได้ส่งสัญญาณดังขึ้นเรื่อยๆ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว น้ำท่วม ลมพายุ และอุณหภูมิที่แปรปรวนอย่างชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน
เราอาจเป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายจากสึนามิเพราะแผ่นดินไหว เครื่องบินตกเพราะฝนกระหน่ำ ป้ายล้มทับเพราะลมพายุ หรือถูกไฟดูดเพราะน้ำท่วม


2. Reduce โลกร้อน เพราะเราเผาผลาญทรัพยากรเกินขีดจำกัดที่ธรรมชาติจะหมุนเวียนได้ทัน โลกบูด
เพราะเราบริโภคเกินจนเกิดขยะและของเสียที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ทัน ไม่มีใครปฏิเสธว่า
เราทุกคนต้องการอยู่ในโลกที่เย็นและโลกที่หอม ฉะนั้น จงช่วยกันลดการใช้ทรัพยากรให้เหลือแต่เท่าที่จำเป็น
ช่วยกันลดการบริโภคเพื่อไม่ให้เกิดขยะและของเสียจำนวนมากอย่างที่เป็นอยู่ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์
ที่ต้องใช้เวลาชั่วอายุคนในการย่อยสลาย เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก กล่องโฟม ฯลฯ


ลดการบริโภคเนื้อสัตว์โดยหันมาบริโภคพืชผักผลไม้ทดแทน เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อาหาร
ลดการใช้กระดาษในสำนักงาน ลดการพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จดหมายข่าว หรือสิ่งพิมพ์ที่เป็นรายงวดประจำให้พอเหมาะพอดีกับจำนวนผู้อ่าน
โดยไม่ต้องอิงกับยอดของการทำให้แพร่หลาย (circulation) รวมทั้งลดการซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม


3. Reuse สำรวจของที่ซื้อมาแล้วเพิ่งใช้เพียงหนเดียวว่า สามารถใช้ประโยชน์ซ้ำได้หรือไม่ ก่อนที่จะซื้อใหม่
เช่น เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า กระดาษ ภาชนะใส่ของ ฯลฯ การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำ เช่น ถุงหิ้วพลาสติก กล่องใส่ของ ฯลฯ
หรือหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (disposables) เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
การใช้ผ้าเช็ดโต๊ะแทนกระดาษชำระ การใช้ขวดน้ำยาล้างสุขภัณฑ์ชนิดเติมซ้ำได้ (refillable)


4. Recycle เป็นการนำวัสดุที่หมดสภาพหรือที่ใช้แล้วมาปรับสภาพเพื่อนำมาใช้ใหม่ เริ่มจากการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ฯลฯ การลงมือปรับแต่งของใช้แล้วในบ้านให้เกิดประโยชน์ใหม่ เช่น การเก็บกรองน้ำชะล้างมารดน้ำต้นไม้
การนำของขวัญที่ได้รับในเทศกาลต่างๆ มาตกแต่งเพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ผู้อื่นต่อ (recycled gift) โดยมีกิตติกรรมประกาศแก่ผู้ให้เดิมเป็นทอดๆ ฯลฯ


การคัดแยกขยะหรือวัสดุเหลือใช้ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เองมอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกิจวัตร เช่น ขวดพลาสติก
กระป๋องน้ำอัดลม กระดาษหนังสือพิมพ์ นิตยสารเก่า แผ่นซีดีชำรุด แบตเตอรี่มือถือ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
และหากพบว่ามีสิ่งของหลายอย่างที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้งานอีกเลย ก็ควรนำไปบริจาคให้แก่ผู้ที่ใช้ประโยชน์ได้ผ่านหน่วยรับบริจาคต่างๆ
เช่น วัดสวนแก้ว หรือประกาศผ่าน freecycle.org (bangkok) ดีกว่าทิ้งให้เสื่อมโทรมหรือเก็บไว้เฉยๆ โดยเปล่าประโยชน์


5. Repair ของหลายอย่างสามารถซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ดังเดิม แต่ผู้บริโภคกลับได้รับการปลูกฝังค่านิยม
ให้ต้องเปลี่ยนหรือซื้อของใหม่ใช้อยู่ตลอด ด้วยเหตุที่ผู้ผลิตต้องการรักษาตัวเลขยอดขายสินค้าและชิ้นส่วนให้ได้มากที่สุด
จนทำให้ค่าบริการหรือค่าซ่อมแพงกว่าการซื้อของใหม่ใช้ ฉะนั้น วิธีการแรก คือ พยายามใช้ของให้ถูกวิธีเพื่อยืดอายุการใช้งาน
และหลีกเลี่ยงการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร หากสิ่งของใดมีกำหนดเวลาที่ต้องบำรุงรักษา หมั่นตรวจสอบ
และปฏิบัติตามตารางการบำรุงรักษานั้นๆ เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ


6. Refuse การปฏิเสธเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่ให้ถูกนำมาใช้หรือถูกทำลายเร็วขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เวลาธรรมชาติในการฟื้นสภาพตัวเองตามระบบนิเวศ โดยเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยนอกตัว เช่น
ปฏิเสธการใช้สินค้าที่เป็นต้นเหตุในการฆ่าชีวิตสัตว์หรือทำลายสิ่งแวดล้อม บอกเลิกรับจดหมายนำเสนอขายสินค้าที่ในชีวิตนี้จะไม่ซื้อแน่ๆ
เรื่อยมาถึงสิ่งที่เราต้องเติมใส่ร่างกาย เช่น ปฏิเสธการบริโภคอาหารที่ต้องเดินทางมาจากแดนไกล เพราะระหว่างกระบวนการเก็บรักษา
และการขนส่งอาหารในแต่ละเที่ยวจะไปเพิ่มก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุหลักของภาวะโลกร้อน


7. Return หน้าที่หนึ่งของมนุษย์ในฐานะผู้อาศัยโลกเป็นที่พักพิง คือ การตอบแทนคืนแก่โลก ใครใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติประเภทใดเยอะ
ก็ต้องคืนทรัพยากรประเภทนั้นกลับให้มากๆ โดยเฉพาะนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม ที่มีเครื่องขยายพิสัยโดยใช้บริษัทเป็นเครื่องมือในการทำ "กำไร"
จากการแปลงทรัพยากรและวัตถุดิบต่างๆ ให้เป็นสินค้าและบริการคราวละมากๆ โปรดอย่าลืมว่าท่านกำลังใช้บริษัทเป็นเครื่องมือในการทำ "กรรม"
และได้ขยายพิสัยของกรรมในขณะเดียวกัน ยิ่งเป็นมหาเศรษฐีมีกำไรสะสมมากเท่าใด ก็ยิ่งต้องตอบแทนคืนแก่โลกแก่สังคมมากเท่านั้น


ในทางกลับกัน ถ้าท่านเป็นผู้ให้แก่โลกแก่สังคมมากเท่าใด โลกก็จะตอบแทนคืนแก่ท่านมากเช่นกัน ฉะนั้น จงอย่าติดหนี้โลก
วันดีคืนดีอาจกลายเป็นวันร้ายคืนร้าย เพราะโลกจะมาทวงหนี้จากท่าน หากเป็นหนี้ระยะสั้น ก็ต้องชดใช้กันในชีวิตนี้ แต่หากเป็นหนี้ระยะยาว
โลกก็จะตั้งบัญชีค้างชำระรอทวงในชาติต่อๆ ไป พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ทับถมทวีคูณ ตราบที่ท่านยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกใบนี้


คอลัมน์พอเพียงภิวัตน์ : เวทีสำหรับการนำเสนอประเด็นและมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง : ติดตามความคิด บทสัมภาษณ์
และบทความอื่นๆ ได้ที่ pipat.com
พอเพียงภิวัตน์ : ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

อ้างอิง : //www.jiraphan.co.th/tip.aspCreate Date : 06 มิถุนายน 2551    
Last Update : 6 มิถุนายน 2551 16:38:09 น.
Counter : 1492 Pageviews.  

Internet : ล้างบาง Cookies ของ Google
 
Internet : ล้างบาง Cookies ของ Google
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายคนเริ่มรู้จัก Cookies ไฟล์ขนาดเล็กที่เซิร์ฟเวอร์ทิ้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของยูสเซอร์
เพื่อไว้ใช้ติดตามการใช้งาน ซึ่งอภิมหาเสิร์ชเอ็นจินอย่าง Google ก็จะมีการฝากไฟล์คุ้กกี้ไว้ในคอมพ์ของเรา
เพื่อคอยสอดส่องดูว่า เราชอบเสิร์ชอะไร แหม...บางครั้งเรื่องส่วนตัว เราก็ไม่อยากให้ใครรู้นี่นา...จริงมะ?
ทิปนี้ นายเกาเหลาเลยจะมาแนะนำวิธีล้างบางคุ้กกี้ของ Google ให้กับเพื่อนๆ ครับ


นายเกาเหลา
คิดว่าผู้ใช้หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า Google สามารถติดตามการสืบค้นข้อมูลของเราได้
ทุกครั้งที่เราเข้าไปใช้บริการ ไม่ว่าข้อมูลที่เราสืบค้นนั้นจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้ใครทราบก็ตาม
แต่มันก็ถูกเก็บประวัติการสืบค้นไปเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าไฟล์คุ้กกี้ที่อยู่ในเครื่องของเรานั่นเองที่จะคอยบอกกับ Google ว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรากำลังติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google เพื่อทำการค้นหาข้อมูลอยู่ในขณะนั้น ซึ่งนั่นหมายความว่า
ไม่ว่าคีย์เวิร์ดที่ค้นจะเป็นอะไร และคลิ้กไปเข้าที่ไหนบ้างจากลิงก์ผลลัพธ์ Google ก็จะรู้หมด ความเป็นส่วนตัวคืออะไร?
เรื่องอย่างนี้เคยเกิดเป็นประเด็นมาแล้วกับบริการออนไลน์ยักษ์ใหญ่ในอเมริกานั่นคือ AOL ที่เกิดปัญหาว่า
ข้อมูลการค้นของผู้ใช้หลุดออกมา ซึ่งสามารถนำไปตรวจสอบได้ว่า สมาชิกคนใด ค้นหาอะไรกันบ้าง... เป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆ
แบบว่า ไม่เป็นดาราก็โดนแฉได้เหมือนกันนะเนี่ย เกิดข้อมูลที่ค้นเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครรู้จริงๆ

สำหรับอายุของไฟล์คุ้กกี้ของ Google จะอยู่ที่ 2 ปี นั่นหมายความว่า มันจะไม่มีความหมายหลังครบ 2 ปีไปแล้ว
แต่ไฟล์คุ้กกี้จะถูกเริ่มต้นนับอายุของมันใหม่ทุกครั้งที่คุณเข้าไปค้นหาข้อมูล ถ้าเพื่อนคนไหน ซีเรียสกับเรื่องนี้
ก็อาจจะลองหาเครื่องมือมาป้องกันได้ อย่างเช่น G-Zapper (//www.dummysoftware.com/gzapper.html)
สำหรับผู้ใช้ IE แต่ถ้าเพื่อนๆ ใช้ Firefox ก็ต้องนี่เลย CustomizeGoogle (//www.customizegoogle.com/)
ซึ่ง G-Zapper จะคอยลบคุ้กกี้ของ Google ทันทีที่ตรวจพบว่า Google กำลังพยายามจะฝากคุ้กกี้ให้กับเรา
ในขณะที่ customizegoogle จะใช้วิธีซ่อนหมายเลขผู้ใช้คุ้กกี้กูเกิ้ล แต่ถ้าไม่มีประเด็นที่ต้องกังวลก็ไม่จำเป็นต้องหามาใช้หรอกครับ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายคนเริ่มรู้จัก Cookies ไฟล์ขนาดเล็กที่เซิร์ฟเวอร์ทิ้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของยูสเซอร์
เพื่อไว้ใช้ติดตามการใช้งาน ซึ่งอภิมหาเสิร์ชเอ็นจินอย่าง Google ก็จะมีการฝากไฟล์คุ้กกี้ไว้ในคอมพ์ของเรา
เพื่อคอยสอดส่องดูว่า เราชอบเสิร์ชอะไร แหม...บางครั้งเรื่องส่วนตัว เราก็ไม่อยากให้ใครรู้นี่นา...จริงมะ? ทิปนี้
นายเกาเหลาเลยจะมาแนะนำวิธีล้างบางคุ้กกี้ของ Google ให้กับเพื่อนๆ ครับ

นายเกาเหลา คิดว่าผู้ใช้หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า Google สามารถติดตามการสืบค้นข้อมูลของเราได้
ทุกครั้งที่เราเข้าไปใช้บริการ ไม่ว่าข้อมูลที่เราสืบค้นนั้นจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้ใครทราบก็ตาม
แต่มันก็ถูกเก็บประวัติการสืบค้นไปเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าไฟล์คุ้กกี้ที่อยู่ในเครื่องของเรานั่นเองที่จะคอยบอกกับ Google ว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรากำลังติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google เพื่อทำการค้นหาข้อมูลอยู่ในขณะนั้น ซึ่งนั่นหมายความว่า
ไม่ว่าคีย์เวิร์ดที่ค้นจะเป็นอะไร และคลิ้กไปเข้าที่ไหนบ้างจากลิงก์ผลลัพธ์ Google ก็จะรู้หมด ความเป็นส่วนตัวคืออะไร?
เรื่องอย่างนี้เคยเกิดเป็นประเด็นมาแล้วกับบริการออนไลน์ยักษ์ใหญ่ในอเมริกานั่นคือ AOL ที่เกิดปัญหาว่า
ข้อมูลการค้นของผู้ใช้หลุดออกมา ซึ่งสามารถนำไปตรวจสอบได้ว่า สมาชิกคนใด ค้นหาอะไรกันบ้าง...
เป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆ แบบว่า ไม่เป็นดาราก็โดนแฉได้เหมือนกันนะเนี่ย เกิดข้อมูลที่ค้นเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครรู้จริงๆ

สำหรับอายุของไฟล์คุ้กกี้ของ Google จะอยู่ที่ 2 ปี นั่นหมายความว่า มันจะไม่มีความหมายหลังครบ 2 ปีไปแล้ว
แต่ไฟล์คุ้กกี้จะถูกเริ่มต้นนับอายุของมันใหม่ทุกครั้งที่คุณเข้าไปค้นหาข้อมูล ถ้าเพื่อนคนไหน ซีเรียสกับเรื่องนี้
ก็อาจจะลองหาเครื่องมือมาป้องกันได้ อย่างเช่น G-Zapper (//www.dummysoftware.com/gzapper.html)
สำหรับผู้ใช้ IE แต่ถ้าเพื่อนๆ ใช้ Firefox ก็ต้องนี่เลย CustomizeGoogle(//www.customizegoogle.com/)
ซึ่ง G-Zapper จะคอยลบคุ้กกี้ของ Google ทันทีที่ตรวจพบว่า Google กำลังพยายามจะฝากคุ้กกี้ให้กับเรา
ในขณะที่ customizegoogle จะใช้วิธีซ่อนหมายเลขผู้ใช้คุ้กกี้กูเกิ้ล แต่ถ้าไม่มีประเด็นที่ต้องกังวลก็ไม่จำเป็นต้องหามาใช้หรอกครับ


อ้างอิง : www.arip.co.thCreate Date : 02 มิถุนายน 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2551 14:04:34 น.
Counter : 398 Pageviews.  

โรคที่เกิดจากคอมพิวเตอร์
 
โรคที่เกิดจากคอมพิวเตอร์
ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้คนยุคสมัยนี้
ถึงแม้จะให้คุณอนันต์ แต่ว่าคอมพิวเตอร์ก็มีโทษเหมือนกัน
ล่าสุด ที่ทำให้ตกใจกันทั่วคือ เมื่อนักวิจัยชาวอังกฤษได้ทำการศึกษาและพบว่า คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นั้น เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียอันตราย
มากกว่าโถสุขภัณฑ์ถึง 5 เท่า!!! และทำให้ผู้ใช้ท้องเสียโดยไม่รู้ตัว ไม่เพียงเท่านั้นยังมีอีกหลายโรคที่เกิดเพราะคอมพิวเตอร์

* ท้องร่วงเพราะคีย์บอร์ด
โรคที่ตั้งชื่อตามตัวอักษรชุดแรกบนแป้นคีย์บอร์ดว่า Qwerty Tummy
อาจระบาดในที่ทำงานได้ หากว่าแป้นคีย์บอร์ดมีแบคทีเรีย
ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ และผู้ใช้รับประทานอาหารไปพร้อมกับใช้งานคีย์บอร์ดเครื่องคอมพ์ด้วย

การศึกษาครั้งนี้ แสดงว่าคีย์บอร์ดเป็นแหล่งเพาะแบคทีเรียที่น่ากลัวด้วยคนทำงาน 1 ใน 10 ไม่เคยทำความสะอาดคีย์บอร์ด และ 20% ไม่เคยทำความสะอาดเมาส์ ขณะที่ 50% ไม่เคยทำความสะอาดคีย์บอร์ดภายในเวลาหนึ่งเดือน

นอกจากนี้ ด้วยรูปแบบการทำงานสมัยใหม่ ที่พนักงานต้องย้ายโต๊ะทำงานไปเรื่อยๆ ทำให้พวกเขาไม่มีทางรู้ว่า ใครใช้คีย์บอร์ดที่กำลังใช้อยู่และใช้งานอย่างไรบ้าง
ทางแก้ไขคือ
ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จึงควรทำทั้งที่บ้านและที่ทำงานควรทำความสะอาด
คีย์บอร์ดเป็นประจำไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรีย

วิธีการคือ
ทำความสะอาดด้วยผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำหมาดๆ ที่สำคัญคือ อย่าลืมถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ก่อน

* โรคอื่นๆ อีกมากมาย
คอมพิวเตอร์จะไม่เป็นอันตราย หากว่าคุณไม่ใช้มันจนติดเป็นนิสัย ซึ่งหมายความว่า นั่งจมจ่อมอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์
เกือบจะตลอดวันและทุกวัน คนที่ใช้คอมพิวเตอร์บ้างเป็นบางครั้งคราวย่อมไม่ได้เจ็บป่วยเพราะคอมพิวเตอร์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
แต่ละคนก็จะได้รับผลกระทบจากเครื่องใช้ไฮเทคนี้มาก-น้อยช้า-เร็วไม่เหมือนกัน หลายๆ อาการเจ็บป่วยจากคอมพิวเตอร์นั้น
อาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้กันดี แต่บางครั้งก็หลงลืม ลองมาทบทวนกันดูหน่อยดีไหม

ปวดตา :
เพราะการใช้คอมพิวเตอร์ทำให้ตาต้องจ้องจอสว่างๆ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา
เรื่องสุขภาพสายตา จึงควรระวังแสงที่จะส่องตรงมา
โดยเฉพาะแสงจากด้านหลังของจอคอมพิวเตอร์ ควรให้แสงเข้ามาด้านข้าง
(ด้านขวาก็จะดี) ถ้าเป็นไปได้ให้ติดแผ่นป้องกันรังสี
รวมทั้งปรับความสว่างของจอให้เหมาะสมกับดวงตา การอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ไม่เพียงทำให้เกิดอาการปวดตาเท่านั้น แต่อาจเป็นสาเหตุของโรคต้อหินในอนาคตด้วย โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่สายตาสั้น นอกจากนี้ จอคอมพิวเตอร์ที่สั่นไหว
หรือเป็นคลื่นนั้นควรจะยกไปซ่อมซะ ควรละสายตาจากจอบ้างเป็นครั้งเป็นคราว
กะพริบตาเป็นระยะ เพราะดวงตาของคุณต้องการความชุ่มชื้น
โรคเส้นประสาทบริเวณข้อมือถูกกดทับ :
ปรับระดับความสูงของเก้าอี้หรือโต๊ะที่วางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ข้อศอกอยู่ในมุม 90-100 องศา วางคีย์บอร์ดให้เหมาะ เวลาใช้คีย์บอร์ดจะได้ไม่ต้องงอมือให้อยู่ในท่าที่ไม่สะดวกสบาย ควรวางข้อมือบนโต๊ะหน้าคีย์บอร์ดถ้าหากจำเป็น ควรพิมพ์คีย์บอร์ดและใช้เมาส์อย่างเบามือ
ถ้ามีเวลาก็ออกกำลังกายข้อมือและนิ้วบ้างหากสามารถทำงานด้วยวิธีการอื่น
โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ลุกขึ้นจากโต๊ะและทำซะ
ปวดคอและหลัง :
สำรวจท่านั่งเวลาทำงานของตัวเอง ควรนั่งตัวตรง ห่างจากจอคอมพิวเตอร์ประมาณ 18-24 นิ้ว เก้าอี้ที่ดีควรจะมีล้อ สามารถปรับพนักพิงได้ และต้องมีที่วางแขน โต๊ะควรจะมีพื้นที่ว่างสำหรับวางเครื่องมืออื่นๆ ในการทำงาน

และสุดท้ายที่อยากตระหนักกันให้มากคือ อันตรายคลื่นลูกใหม่ที่มาจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและหลอดภาพของจอคอมพิวเตอร์
เมื่อเราเปิดเครื่องใช้ก็จะมีรังสีแผ่ออกมา จึงไม่ควรนั่งใกล้จอเกินไป โดยเฉพาะเวลาใช้แล็ปท็อปซึ่งทำให้เราต้องนั่งใกล้เครื่องมากกว่าพีซี
ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้แผ่นป้องกันรังสี หรือเลือกใช้จอคอมพิวเตอร์ที่ไม่แผ่พลังรังสี
ไฟฟ้าออกมา แม้ราคาจะแพงกว่า แต่ปลอดภัยกว่า
หากไม่ใช้เครื่องก็ควรปิด โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในห้องนอน

รู้แล้วก็ลงมือทำซะวันนี้ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะไม่ฆ่าเราทันทีทันใด
แต่คงจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า ถ้าเราไม่เสี่ยงกับการเกิดโรคภัยเหล่านี้
เพื่อนๆที่ใช้คอมพิวเตอร์ทุกวัน ต้องหมั่นเช็ดทำความสะอาด พักสายตา
ยืดเส้นยืดสาย ขยับร่างกายกันบ้างนะครับ ไม่งั้นโรคถามหาแน่นอน

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Posttodayอ้างอิง : www.budpage.comCreate Date : 27 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 27 พฤษภาคม 2551 9:44:22 น.
Counter : 2112 Pageviews.  

Download : Windows Media Encoder ลดขนาดไฟล์วิดีโอ
 
Download : Windows Media Encoder ลดขนาดไฟล์วิดีโอ
Download : Windows Media Encoder ลดขนาดไฟล์วิดีโอ

ผู้ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีกล้องดิจิตอลวิดีโอกันมากขึ้น เพราะนอกจากจะถ่ายโฮมวิดีโอไว้ดูกันแล้ว ส่วนใหญ่ยังสามารถถ่ายรูปได้คมชัดไม่แพ้กล้องถ่ายรูปดิจิตอลอีกด้วย และด้วยวัฒนธรรมวิดีโอที่เฟื่องฟูนี่เอง ทำให้ผู้ใช้หลายคนพบว่า ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องเต็มไปด้วยไฟล์วิดีโอที่มีขนาดใหญ่ จนแทบไม่เหลือที่ไว้ใช้ทำงานอย่างอื่นแล้ว ร้อยละ 90 เป็นโฮมวิดีโอ จะลบทิ้งก็เสียดาย ครั้นจะเก็บไว้ก็ไม่มีที่ทำงานแล้ว

ทางแก้ของปัญหาที่ดีที่สุดก็คือ แปลงฟอร์แมตไฟล์วิดีโอเหล่านี้ซะ หรือไม่ก็แบ็กอัพลงแผ่นดีวีดี แต่หลายคนแม้จะแบ็กอัพแล้วก็ยังรู้สึกอยากจะเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ด้วย นายเกาเหลามีคำตอบมาแนะนำกันครับ

หากเพื่อนๆ ต้องการเก็บไฟล์วิดีโอที่มีอยู่มากมายไว้บนฮาร์ดดิสก์ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการประหยัดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ไปด้วย นายเกาเหลาแนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรมแจกฟรีที่ชื่อว่า Windows Media Encoder เพื่อแปลงฟอร์แมตให้วิดีโอมีขนาดไฟล์ที่เล็กลง ซึ่งหลังจากติดตั้งเข้าไปแล้ว ให้คลิ้ก New Session บนทูลบาร์ จากนั้นคลิ้ก Convert a file โปรแกรมจะมีตัววิเศษ (Wizard) ให้คลิ้กตามขั้นตอน โดยที่ดีฟอลต์โปรแกรมเราจะเห็นเฉพาะฟอร์แมตที่แน่นอนเท่านั้น แต่ถ้าหากต้องเห็นวิดีโอทุกฟอร์แมต ให้คลิ้กเลือก All files ในช่อง Files of type

การแปลงฟอร์แมตไฟล์วิดีโอถือว่าเป็นงานที่หนักมากสำหรับโพรเซสเซอร์ ดังนั้น คงต้องให้เวลาในการทำงานกับโปรแกรมมากสักหน่อย ซึ่งในขั้นตอนการกำหนดค่าการทำงานให้กับโปรแกรม พึงระลึกว่า ยิ่งต้องการให้คุณภาพของวิดีโอที่ได้สูงมากเท่าไร ขนาดของไฟล์หลังจาก encode ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้น เพื่อนๆ อาจจะต้องเลือกคุณภาพที่ต่ำลงมาในระดับที่รับได้ เพื่อแลกกับพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ที่จะได้คืนกลับมานั่นเอง แต่ถ้าทำใจกับการแลกพื้นที่กลับมาด้วยคุณภาพไฟล์วิดีโอที่ลดลงไม่ได้ แนะนำให้ซื้อฮาร์ดดิสก์แบบภายนอกไว้ใช้เก็บไฟล์วิดีโอโดยเฉพาะเลยจะดีกว่า เนื่องจากปัจจุบันมันมีราคาถูกลงมา ในขณะที่มีความจุสูงสูงขึ้น อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณแล้วละครับ


สนใจดาวน์โหลด Windows Media Encoder ได้ที่นี่

อ้างอิง : ทิปจาก : //www.arip.co.thCreate Date : 11 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 14 พฤษภาคม 2551 12:41:09 น.
Counter : 688 Pageviews.  

เรื่องเดิม ๆ แต่ไม่เคยตกยุคเกี่ยวกับไวรัส
 
เรื่องเดิม ๆ แต่ไม่เคยตกยุคเกี่ยวกับไวรัส
ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer virus) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ส่วนมากมักจะมีประสงค์ร้าย
และสร้างความเสียหายให้กับระบบ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ
ไวรัสคือ
ไวรัสเป็นโปรแกรมประเภทที่สามารถแพร่ขยายตัวเองได้ วิธีการในการจำแนกว่าส่วนของโปรแกรมนั้นเป็นไวรัสหรือไม่ นั้นดูจากการที่โปรแกรมสามารถแพร่กระจายตัวได้โดยผ่านทางพาหะ(โฮสต์)

บ่อยครั้งที่ผู้คนจะสับสนระหว่างไวรัสกับเวิร์ม เวิร์มนั้นจะมีลักษณะของการแพร่กระจากโดยไม่ต้องพึ่งพาหะ ส่วนไวรัสนั้นจะสามารถแพร่กระจายได้ก็ต่อเมื่อมีพาหะนำพาไปเท่านั้น
เช่น ทางเครือข่าย หรือทางแผ่นดิสก์ โดยไวรัสนั้นอาจฝังตัวอยู่กับแฟ้มข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์จะติดไวรัสเมื่อมีการเรียกใช้แฟ้มข้อมูลนั้น

เนื่องจากไวรัสในปัจจุบันนี้ได้อาศัยบริการเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์
เช่น เวิลด์ไวด์เว็บ อีเมลล์ และระบบแฟ้มข้อมูลร่วมในการแพร่กระจากด้วย จึงทำให้ความแตกต่างของไวรัสและเวิร์มในปัจจุบันนั้นไม่ชัดเจน

ไวรัสสามารถติดพาหะได้หลายชนิด ที่พบบ่อยคือ แฟ้มข้อมูล
ที่สามารถปฏิบัติการได้ของซอฟต์แวร์ หรือส่วนระบบปฏิบัติการ ไวรัสสามารถติดไปกับบูตเซ็กเตอร์ของแผ่นฟลอปปี้ดิสก์ แฟ้มข้อมูลประเภทสคริปต์ ข้อมูลเอกสารที่มีสคริปต์มาโคร นอกเหนือจากการสอดแทรกรหัสไวรัสเข้าไปยังข้อมูลดั้งเดิมของพาหะ
แล้วไวรัสยังสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิมในพาหะ และอาจแก้ไขให้รหัสไวรัสถูกเรียกขึ้นมาทำงานเมื่อพาหะถูกเรียงใช้งาน


ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์

บูตไวรัส
บูตไวรัส (Boot Virus) คือไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่เข้าสู่เป้าหมาย
ในระหว่างเริ่มบูตเครื่อง ส่วนมากมันจะติดต่อเข้าสู่แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ระหว่าง
กำลังสั่งปิดเครื่อง เมื่อนำแผ่นที่ติดไวรัสนี้ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ไวรัสก็จะเข้าสู้เครื่องคอมพิวเตอร์ตอนเริ่มทำงานทันที
บูตไวรัสจะติดต่อเข้าไปอยู่ส่วนหัวสุดของฮาร์ดดิสก์ ที่มาสเตอร์บูตเรคอร์ด
(Master Boot Record ) และก็จะโหลดตัวเองเข้าไปสู่หน่วยความจำก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะเริ่มทำงาน ทำให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ไฟล์ไวรัส
ไฟล์ไวรัส (File Virus) ใช้เรียกไวรัสที่ติดไฟล์โปรแกรม

ไวรัสมาโคร
ไวรัสมาโคร (Macro Virus) คือไวรัสที่ติดไฟล์เอกสารชนิดต่างๆ ซึ่งมีความสามารถในการใส่คำสั่งมาโครสำหรับทำงานอัตโนมัติในไฟล์เอกสารด้วย ตัวอย่างเอกสารที่สามารติดไวรัสได้ เช่น ไฟล์ไมโครซอฟท์เวิร์ด
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล เป็นต้น

โทรจัน
มาโทรจัน (Trojan) คือโปรแกรมจำพวกหนึ่งที่ถูกออกแบบขึ้นมา
เพื่อแอบแฝง การะทำการบางอย่างในเครื่องของเรา จากผู้ที่ไม่หวังดี
ชื่อเรียกของโปรแกรมจำพวกนี้ มาจากตำนานของมาไม้แห่งเมืองทรอยนั่นเอง
ซึ่งการติดตั้ง ไม่เหมือนกับไวรัส และหนอน ที่จะกระจายตัวได้ด้วยตัวมันเอง แต่โทรจันจุถูกแนบมากับอีการ์ด อีเมล์ หรือโปรแกรมที่มีให้ดาวน์โหลดตามอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใต้ดิน และสุดท้ายที่มันต่างกับไวรัสและเวิร์ม คือ มันจะสามารถเข้ามาใน
เครื่องของเรา โดยที่เราเป็นผู้รับมันมาโดยไม่รู้ตัวนั่นเอง

หนอน
หนอน (Worm) เป็นรูปแบบหนึ่งของไวรัส มีความสามารถในการทำลายระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์สูงที่สุดในบรรดาไวรัสทั้งหมด สามารถกระจายตัวได้รวดเร็ว ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสาเหตุที่เรียกว่าหนอนนั้น คงจะเป็นลักษณะของการกระจายและทำลาย ที่คล้ายกับหนอนกินผลไม้ ที่สามารถกระจายตัวได้มากมาย รวดเร็ว และเมื่อยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น
ระดับการทำลายล้างยิ่งสูงขึ้น


การป้องกัน
โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Software) เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
(ต่อจากนี้จะเรียกว่าไวรัส) จากผู้ไม่หวังดีทางอินเทอร์เน็ต
โปรแกรมป้องกันไวรัสมี 2 แบบใหญ่ๆ
1. แอนติไวรัส เป็นโปรแกรมโปรแกรมป้องกันไวรัสทั่วๆ ไป จะค้นหาและทำลายไวรัสในคอมพิวเตอร์ของเรา
2. แอนติสปายแวร์ เป็นโปรแกรมป้องกันการโจรกรรมข้อมูล จากไวรัสสปายแวร์ และจากแฮ็กเกอร์ รวมถึงการกำจัด Adware ซึ่งเป็นป๊อบอัพโฆษณาอีกด้วย

โปรแกรมป้องกันไวรัสจะค้นหาและทำลายไวรัสที่ไฟล์โดยตรง แต่ในทุกๆ วัน
จะมีไวรัสชนิดใหม่เกิดขึ้นเสมอทำให้เราต้องอัพเดทโปรแกรมป้องกันไวรัสตลอดเวลา
เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเราปลอดภัย โดยแอนติไวรัสจะมีรูปแบบตามบริษัทกันไป
และแต่ละบริษัทจะมีการอัพเดท และการป้องกันไม่เหมือนกัน แต่ในคอมพิวเตอร์
เครื่องเดียวไม่ควรมีโปรแกรมป้องกันไวรัส 2 ตัว เพราะจะทำให้โปรแกรมขัดแย้งกันเอง
จนไม่สามารถใช้งานได้

โปรแกรมป้องกันไวรัสฟรี ดีจริงใหม ?
โปรแกรมป้องกันไวรัส ไม่ฟรี มีดีต่างกันอ้างอิง : ทิปจาก : หนังสือ COMPUTER.TODAYCreate Date : 11 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 16 พฤษภาคม 2551 16:40:50 น.
Counter : 427 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

lcelcy
Location :
ชลบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
มิถุนายน เดือนดี๊ดี " จุดกำเนิด iceicy's blog Dhamma"
ครบรอบ ๗ ปี แล้วค่ะ"

คนมาจากไหน?
เริ่มจาก เกิด แก่ เจ็บ และก็ตาย
คนก็หายไป !!...แต่ความดีไม่เคยหายไปด้วย..
ทุกคนจำวันเกิดตัวเองได้ไหม... ก็คงจำได้กันหมดอะน่ะ
เคยคิดจะทำอะไรดีดี....
ให้กับตัวเองและคนอื่น..ในวันครบรอบวันเกิดของตัวเองไหมค่ะ?

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ (๗ ปีได้ผ่านมาแล้ว)
ฉันได้ทำสิ่งที่ชอบ และชอบในสิ่งที่ฉันได้ทำ
สิ่งนั้น คือ " บล๊อกเกี่ยวกับหลักธรรมข้อคิดต่างๆ "
เริ่มจากทำไม่เป็น ลองผิดลองถูก ทำจนสำเร็จ
ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ " กำลังใจ " คนรอบข้าง
และทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม iceicy's blog Dhamma น่ะค่ะ
(ซึ้งน่ะซึ้งน่ะเนี่ย!!!!)
<

วัตถุประสงค์ iceicy blog Dhamma
1. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศไทย
2. เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา
3. เพื่อแบ่งปันความรู้ทางพระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยนข่าวสารทั่วไป
4. สรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญ ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง

GoogleLink to us:
ท่านสามารถนำ code ของ banner นี้
ไปติดที่เว็บของท่านได้ตามสะดวกน่ะค่ะ
ขอขอบคุณและขออนุโมทนามา ณ ที่นี้ด้วยน่ะค่ะ

Iceicy blog dhammaNew Comments
Friends' blogs
[Add lcelcy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.