Iceicy Blog Dhamma หน้าแรก หลักธรรม ปรัชญา ท่องเที่ยวธรรม เก็บตกธรรม บทสวดมนต์ บทเพลงธรรม เว็บบอร์ด iceicy ไอที ไดอารี่
Link to us:
Group Blog
 
All blogs
 
Mailing list

เครื่องมือหลักๆ ในการทำตลาดอิเล็กทรอนิกส์

เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) คือ การจัดทำเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น เพื่อขายสินค้า เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท
อี-เมล์ (E-mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า หรือบุคคลที่ติดต่อด้วย
เมล์ลิ่งลิสต์ (Mailing list) คือกลุ่มของบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งในด้านการตลาดถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
เว็บบอร์ด (Web board) คือ กระดานข่าวที่ให้ผู้คนเข้ามาเสนอแนวความคิดหรือพูดคุยกัน ในด้านการตลาดสามารถใช้เว็บบอร์ดเป็นที่สร้างกระแสได้ ซึ่งจะทำให้ผู้คนรู้จักและทราบในเรื่องที่เราต้องการสื่อสารซึ่งถือเป็นสื่อ (Medium) ชนิดหนึ่งในการประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ

1. การกำหนดตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Targeting and positioning) ต้องสอดคล้องกัน

2. การตั้งชื่อ (Branding) การตั้งชื่อในการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องคำนึงความง่ายถึงการค้นหาของผู้ซื้อเป็นหลัก ดังนั้นการตั้งชื่อจะต้องบ่งบอกสินค้า และต้องใช้คำศัพท์ที่เป็นสากล

3. ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interactivity) คือต้องสามารถสื่อสาร 2ทาง ผู้ขายและผู้ซื้อต้องสามารถโต้ตอบกันได้ และต้องรวดเร็ว

4. ข้อมูลของสินค้า (Product information) เป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะการขายบนเว็บไซต์จะต้องทำเว็บให้ทำหน้าที่เหมือนโชว์รูมพนักงาน และพนักงานบริการ ไม่มีพนักงานขายคอยแนะนำสินค้าไม่มีแค็ตตาล็อกสินค้าให้อ่าน และไม่มีคนคอยเชียร์ให้ซื้อสินค้า ดังนั้น "ข้อมูล" จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

5. การแนะนำสินค้า (Product recommendation) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญกลยุทธ์หนึ่ง เพื่อช่วยเร่งเร้าการตัดสินใจซื้อของลูกค้าให้เร็วขึ้น เพราะบนเว็บไม่มีพนักงานทำหน้าที่ปิดการขาย

6. สร้างจุดเด่นให้กับเว็บไซต์ (Web site differentiation)

7. เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า (Enhancing to product) ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง หาบริการใหม่ๆ นำเสนอลูกค้า

8. พยายามกระตุ้นให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บมาซ้ำบ่อยๆ (Encouraging repeated visits ) กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ เพราะการที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมบ่อย เปรียบเสมือนกับร้านค้าหรือธุรกิจ ที่มีผู้คนพลุกพล่าน ซึ่งทำให้โอกาสในการขายสินค้าและบริการสูงตามไปด้วย

9. การสร้างเว็บให้เป็นแหล่งชุมชน (Building community) กลยุทธ์สำคัญอีกประการหนึ่งคือ สร้างเว็บให้เป็นศูนย์รวมของผู้คน เพื่อให้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ

10. ตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าให้มากที่สุด (Customizing) กลยุทธ์นี้ อยู่ภายใต้แนวความคิดว่า สินค้าหรือบริการบนเว็บไม่ใช่สินค้าทั่วไปที่วางขายอยู่ตามท้องตลาด เช่น บริษัทท่องเที่ยว ที่ขายบริการท่องเที่ยวผ่านเว็บ จะต้องระลึกถึงการทำให้ลูกค้าสนุกกับโปรแกรมตลอดเวลา ดังนั้น จึงควรสอบถามความต้องการของลูกค้า เช่น สถานที่ อาหาร กิจกรรม ที่พัก และพาหนะเดินทางที่ลูกค้าชอบ แล้วจึงจัดรายการตามนั้น จึงจะทำให้ลูกค้าพอใจสูงสุด และเป็นการหลีกเลี่ยงการตัดราคาด้วย

11. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เช่น การแจกตัวอย่างสินค้า (Sampling) ส่งเสริมการขายด้วยวิธีแจกเงินแก่ผู้ที่เข้ามาในเว็บไซต์ ถ้าใช้เวลานานก็จะได้เงินมาก และถ้าแนะนำผู้อื่นก็จะได้ค่าแนะนำด้วย เมื่อผู้ถูกแนะนำท่องเว็บนี้ กลยุทธ์คล้ายกับกลยุทธ์ และการขายตรงแบบหลายชั้น (Multi level marketing)

12. การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) เช่น มีเกมให้เล่น มีการแข่งขันตอบคำถาม

13.ใช้ อี-เมล์ เป็นเครื่องมือในระบบการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM : Customer relationship management) เมื่อบริษัทมีข่าวสารหรือโปรแกรมส่งเสริมการขายเฉพาะตัว สามารถใช้ อี-เมล์ เป็นเครื่องมือ เพราะเป็นการตลาดทางตรง ซึ่งลูกค้ารายอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องทราบ

14. สิ่งจูงใจอื่นๆ ( Other incentives)

15. ต่อเชื่อมกับเว็บอื่น (Web linking) ที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่ต้องเสียเวลาในการเปิดเว็บใหม่ เป็นการทำเว็บให้เป็นศูนย์รวมคล้ายๆ กับห้างสรรพสินค้า "One-stop shoping" มาใช้

16. โฆษณาประชาสัมพันธ์ในเว็บที่เป็นที่นิยม เช่น //www.yahoo.com เพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก

17. ส่งเสริมการขายนอกเว็บ (Offline promotion) การที่ทำให้เว็บเป็นที่รู้จัก ต้องสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated marketing communication) คือใช้สื่ออื่นๆ นอกเว็บด้วย เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

Mailing List คืออะไร?
Mailing List คือ กลุ่มรายชื่อของอีเมลซึ่งเมื่อคุณส่งอีเมลไปที่ Mailing List นั้น Mailing Lists จะช่วยกระจายไปให้กับอีเมลอื่นๆที่อยู่ใน List โดยอัตโนมัติ เช่น สมมุติว่าคุณตั้งชื่อ Maling List ว่า mlist@yourdomain.com แล้วก็นำเอาอีเมลของผู้ที่ต้องการอยู่ในกลุ่มมาลงทะเบียนไว้ เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มของ Mailing Lists ส่งอีเมลไปที่ mlist@yourdomain.com ระบบก็จะช่วยทำการกระจายให้กับทุกคนในกลุ่ม

-วิธีการสร้าง Mailing List
1. ที่หน้า Main Menu เลือก New Mailing List จากนั้นระบบจะพาท่านมาที่รูปที่ 1.

2. ที่ Mailing List Name ให้ใส่ชื่อเมล เพื่อให้ทุกคนส่งมาที่เมลนี้ ในที่นี่ขอใช้เป็น mlist@hostingwing.com (ที่นิยมใช้กันก็มี group@yourdomain, team@yourdomain)

3. ที่ Prefix outgoing subject header with ให้ใส่ชื่ออะไรก็ได้ เพื่อที่จะสื่อให้คนใน List ของท่านรับรู้ว่าอีเมลที่ได้รับนี้ ส่งมาจากกลุ่มของพวกท่าน ในที่นี้ขอใช้ชื่อว่า Secret List ดังนั้นตอนท่านส่งอีเมล สมมติท่านใช้ subject ว่า "คืนนี้ 2 ทุ่มมีประชุม" ดังนั้นเวลาที่อีเมลนี้ไปถึงคนอื่นๆใน List จะแสดงออกมาว่า "[Secret List] คืนนี้ 2 ทุ่มมีประชุม" เป็นต้น คนอื่นก็จะรู้ทันทีว่า อีเมลนี้มาจากกลุ่มของเขา

4. ที่ Posting Message มี 5 ฟีเจอร์หลักให้เลือก แต่ปัจจุบันเราตัดให้เหลือเพียงสองฟีเจอร์ เนื่องจากฟีเจอร์อื่นๆ ไม่ค่อยได้รับความนิยมและไม่มีประโยชน์เท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้ เราจึงขออธิบายฟีเจอร์ที่เหลืออยู่ดังนี้

4.1 Anyone can post. ฟีเจอร์นี้ นอกจากคนใน List จะสามารถรับส่งกันได้แล้ว คนนอก List ก็ยังสามารถส่งเข้ามาได้ด้วย แต่จะัไม่สามารถรับได้
4.2 Only subscribers can post, all others bounce ก่อนที่จะอธิบายฟีเจอร์นี้ เราต้องขออธิบายก่อนว่า ใน Mailing List นั้น มีเมมเบอร์หรือสมาชิกใน List อยู่สองประเภทหลักๆ นั่นก็คือ subscriber member และ moderator member ซึ่งสมาชิกทั้งสองก็มีความสามารถและบทบาทต่างกันใน List เราขอให้ท่านพิจารณากตารางด้านล่าง


ถ้าเลือกฟีเจอร์ 1 subscriber ทุกคนจะได้รับ moderator ทุกคนจะได้รับ คนที่อยู่นอก List ทุกคนจะได้รับ
ถ้า subscriber เป็นคนส่งเข้า List YES YES NO
ถ้า moderator เป็นคนส่งเข้า List YES YES NO
ถ้าคนอื่นที่อยู่นอก List เป็นคนส่งเข้า List YES YES NO
ถ้าเลือกฟีเจอร์ 2 subscriber ทุกคนจะได้รับ moderator ทุกคนจะได้รับ คนที่อยู่นอก List ทุกคนจะได้รับ
ถ้า subscriber เป็นคนส่งเข้า List YES NO NO
ถ้า moderator เป็นคนส่งเข้า List YES NO NO
ถ้าคนอื่นที่อยู่นอก List เป็นคนส่งเข้า List ไม่สามารถส่งเข้ามาได้
ตารางที่ 1.แสดงถึงสิทธิในการรับส่งอีเมล ใน Mailing List


จากตารางที่ 1 เราพอจะสรุปได้ว่า
- หากท่านต้องการให้ใครก็ได้สามารถส่งอีเมลเข้ามาใน List ของท่านได้ก็ให้เลือกฟีเจอร์ 1. ซึ่งเมมเบอร์ทั้งสองประเภทก็จะสามารถรับได้ด้วย แต่คนที่อยู่นอก List จะมีสิทธิ์แค่ส่งเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์รับอีเมลใดๆทั้งๆสิ้น
- แต่ถ้าหากท่านไม่ต้องการให้คนนอกส่งเข้ามาได้ ก็ให้เลือกที่ฟีเจอร์ 2. โดยกำหนดให้สมาชิกส่วนใหญ่เป็น subscriber ซึ่งสามารถรับส่งได้ทั้งหมด และให้ moderator เป็นผู้ที่สามารถส่งข่าวสารแจ้งสมาชิกในกลุ่มได้อย่างเดียว โดยไม่ต้องการรับ (ปกติ moderator มักจะเป็นผู้คุมของ List โดย moderator จะคอยส่งข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับ subscriber คนอื่นๆเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ต้องการรับข่าวสาร)

5. ที่ List Options

5.1 Replies should go to : คือเวลาที่คนใน List ต้องการตอบกลับ จะสามารถตอบกลับไปได้ที่ไหนได้บ้าง? มี 3 ฟีเจอร์ย่อยให้เลือกคือ
5.1.1 the origal sender : คือ ตอบกลับไปหาคนที่ส่งอีเมลนี้มา (คนอื่นๆใน List จะไม่ได้รับ)
5.1.2 the entire list : คือ ตอบกลับไปหาทุกๆคนที่อยู่ใน List
5.1.3 the address : คือ ตอบกลับไปหาที่อีเมลที่ระบุเอาไว้ เช่น ระบุไว้ว่า someone@yourdomain.com เป็นต้น

5.2 Include a trailer at the end of each message : เป็นการแนบหางจดหมายเข้าไปด้วย

5.3 Set up a digest version of the list : อีเมลที่ระบุเป็น digest จะได้รับทุกกระทู้ที่ผ่านมาของ subscriber ที่ส่งๆกันทั้งหมดแต่เป็นแบบย่อ เพื่อช่วยในการจำแนก (ลักษณะเหมือน log mail ของ subscriber)

ในส่วนอื่นๆที่ไม่ได้อธิบาย เราขอให้คงค่าเอาไว้ตามที่ default ค่ามา เพราะในที่นี่เราจะขออธิบายเพียงการทำงานแบบพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพที่สุดเท่านั้น เนื่องจาก mailing list ในขั้นสูงนั้นหากใช้เป็นจะทรงพลังมาก แล้วก็แน่นอนว่า หากใช้ไม่เป็นก็จะก่อให้เกิดอันตรายกับองค์กรได้เช่นกัน เราจึงขอแนะนำให้ท่านใช้เพียงแค่พื้นฐานเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

** สำหรับผู้ที่สนใจในขั้นสูง สามารถติดต่อกับทางเทคนิคอลของ Hostingwing เพื่อเปิดระบบให้ท่านใช้งาน...

Create Date : 07 สิงหาคม 2549
Last Update : 6 เมษายน 2551 19:19:49 น. 0 comments
Counter : 591 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

lcelcy
Location :
ชลบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
มิถุนายน เดือนดี๊ดี " จุดกำเนิด iceicy's blog Dhamma"
ครบรอบ ๗ ปี แล้วค่ะ"

คนมาจากไหน?
เริ่มจาก เกิด แก่ เจ็บ และก็ตาย
คนก็หายไป !!...แต่ความดีไม่เคยหายไปด้วย..
ทุกคนจำวันเกิดตัวเองได้ไหม... ก็คงจำได้กันหมดอะน่ะ
เคยคิดจะทำอะไรดีดี....
ให้กับตัวเองและคนอื่น..ในวันครบรอบวันเกิดของตัวเองไหมค่ะ?

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ (๗ ปีได้ผ่านมาแล้ว)
ฉันได้ทำสิ่งที่ชอบ และชอบในสิ่งที่ฉันได้ทำ
สิ่งนั้น คือ " บล๊อกเกี่ยวกับหลักธรรมข้อคิดต่างๆ "
เริ่มจากทำไม่เป็น ลองผิดลองถูก ทำจนสำเร็จ
ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ " กำลังใจ " คนรอบข้าง
และทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม iceicy's blog Dhamma น่ะค่ะ
(ซึ้งน่ะซึ้งน่ะเนี่ย!!!!)
<

วัตถุประสงค์ iceicy blog Dhamma
1. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศไทย
2. เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา
3. เพื่อแบ่งปันความรู้ทางพระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยนข่าวสารทั่วไป
4. สรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญ ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง

GoogleLink to us:
ท่านสามารถนำ code ของ banner นี้
ไปติดที่เว็บของท่านได้ตามสะดวกน่ะค่ะ
ขอขอบคุณและขออนุโมทนามา ณ ที่นี้ด้วยน่ะค่ะ

Iceicy blog dhammaNew Comments
Friends' blogs
[Add lcelcy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.