Iceicy Blog Dhamma หน้าแรก หลักธรรม ปรัชญา ท่องเที่ยวธรรม เก็บตกธรรม บทสวดมนต์ บทเพลงธรรม เว็บบอร์ด iceicy ไอที ไดอารี่
Link to us:
Group Blog
 
All blogs
 
7 วิธีลดภาระโลกร้อนInternet : ล้างบาง Cookies ของ Google

ภาวะโลกร้อน

กระแสภาวะโลกร้อนกำลังมาแรง แต่หลาย ๆ คนยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ทราบหรือไม่ว่าการเกิดสิ่งผิดปกติ
ของธรรมชาติ เช่น ฝนหลงฤดู น้ำท่วม ประการังเปลี่ยนสี สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีความเป็นไปได้ว่า อีกไม่เกิน 100 ปี
ข้างหน้า บางส่วนของโลกเราอาจจะจมอยู่ใต้ทะเล
โลกร้อน เกิดจากภาวะเรือนกระจก ที่ชั้นบรรยากาศโลกถูกปกคลุมด้วยก๊าซต่าง ๆ จนคลื่นอินฟราเรดไม่สามรถ
ระบายออกไปได้ ทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้น้ำมันและถ่านหิน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ จาก
อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี พลาสติก ก๊าซมีเทน จากการเกษตร และโอโซนที่ผิวโลก ที่ดูดกลืนและกักเก็บรังสี
อินฟราเรด ทำให้โลกระบายความร้อนได้น้อยลง
ผลร้ายจากโลกร้อน
-- ฤดูการแปรปรวน เราจะรู้สึกได้ว่าอากาศร้อนขึ้นและฤดูร้อนยาวนาน ฝนตกทิ้งช่วง หลงฤดู ฤดูหนาวสั้นลงซึ่ง
อาจส่งผลให้สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และสัตว์บางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธ์
-- พายุรุ่นแรงขึ้น เมื่อโลกร้อนจะส่งผลต่อการไหลของกระแสน้ำเย็นและกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทร สิ่งที่
ตามมาคือการก่อตัวของพายุที่รุ่นแรงขึ้นทั่วโลก รวมถึงปรากฎการณ์ เอลนีโญ
-- ธารน้ำแข็งทั่วโลกระลาย มีการทำนายไว้ว่าในศตวรรษที่ 21 หากอุณหภูมิสูงขึ้นอีก 1.1-6.4 องศาเซลเซียส
น้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือจะละลายจนหมด ทำให้น้ำทะเลสูงขึ้น 60 เซนติเมตร คนในทวีปเอเชียจะไร้ที่อยู่ โดนเฉพาะ
อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน บังคลาเทศ พม่า ไทย เวียดนาม จีนและญี่ปุ่น
-- ประการังฟอกขาว เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งตกลงสู่มหาสมุทร ทำให้ความเป็นกรดด่าง
ของน้ำทะเลเสียสมดุลย์ส่งผลให้ประการังตายจำนวนมาก ซึ่งส่งผลถึงระบบห่วงโซ่อาหาร ทำให้สัตว์น้ำบางชนิด
สูญพันธ์และในอนาคตมนุษย์จะเกิดภาวะขาดแคลนอาหารตามมาด้วย
-- เกิดโลกระบาดมากขึ้น ภาวะโลกร้อนทำให้สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคขยายพันธ์เร็วขึ้น เช่น ยุง ทำให้โรค
มาเลเรียและไข้เลือดออกระบาดหนักและอาจเกิดในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดมาก่อน และมีแนวโน้มว่าจะมีโรคใหม่
เกิดขึ้นอีกมากถึง 30 โรค
--- ธรรมชาติได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาแล้ว แต่รอแต่มนุษย์เท่านั้นที่ต้องตระหนักและร่วมมือร่วมใจ
ป้องกันโลกของเราให้อยู่รอด ชั่วลูกชั่วหลาน
----- คุณช่วยโลกได้อย่างไร ------
-- ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เช่นเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน (เบอร์ 5) หันมาใช้บริการขนส่ง
มวลชนมากขึ้น เท่าที่จะทำได้ เพราะจะทำให้ประหยัดพลังงานชาติและลดปัญหารถติด ที่เป็นต้นเหตุของการ
เผาผลาญที่ส่งผลต่อภาระสิ่งแว้ดล้อมเป็นพิษ
-- ช็อปปิ้งให้น้อยลง ไม่ใช้สิ้นค้าฟุ้มเฟื่อย และหันมาใช้ของที่ผลิตในประเทศ เพื่อลดการขนส่งที่เผาผลาญ
น้ำมันเชื้อเพลิง
-- ใช้ของรีไซเคิล ทั้งขวดน้ำ กระดาษ
-- ลดการใช้ถุงพลาสติก หาถุงผ้าใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก

(บทความจาก PRO AV NEWSLETTER)
7 วิธีลดภาระโลกร้อน


ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเรามีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง สิ่งนี้ช่วยลดโลกร้อนอย่างไร ติดตาม
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ :

1. Rethink ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเรามีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง กระแสการรณรงค์
เรื่องโลกร้อนจะไม่เกิดผลสำเร็จใดๆ หากทุกคนที่ได้รับฟังข้อมูลไม่ตระหนักว่าตนเองต้องเปลี่ยนแปลง
การรอคอยให้ผู้อื่นทำไปก่อน แล้วเราจึงค่อยคิดจะทำนั้น จะทำให้ท่านได้รับการดูแลจากธรรมชาติเป็นคนท้ายๆ
โลกได้ส่งสัญญาณดังขึ้นเรื่อยๆ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว น้ำท่วม ลมพายุ และอุณหภูมิที่แปรปรวนอย่างชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน
เราอาจเป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายจากสึนามิเพราะแผ่นดินไหว เครื่องบินตกเพราะฝนกระหน่ำ ป้ายล้มทับเพราะลมพายุ หรือถูกไฟดูดเพราะน้ำท่วม


2. Reduce โลกร้อน เพราะเราเผาผลาญทรัพยากรเกินขีดจำกัดที่ธรรมชาติจะหมุนเวียนได้ทัน โลกบูด
เพราะเราบริโภคเกินจนเกิดขยะและของเสียที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ทัน ไม่มีใครปฏิเสธว่า
เราทุกคนต้องการอยู่ในโลกที่เย็นและโลกที่หอม ฉะนั้น จงช่วยกันลดการใช้ทรัพยากรให้เหลือแต่เท่าที่จำเป็น
ช่วยกันลดการบริโภคเพื่อไม่ให้เกิดขยะและของเสียจำนวนมากอย่างที่เป็นอยู่ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์
ที่ต้องใช้เวลาชั่วอายุคนในการย่อยสลาย เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก กล่องโฟม ฯลฯ


ลดการบริโภคเนื้อสัตว์โดยหันมาบริโภคพืชผักผลไม้ทดแทน เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อาหาร
ลดการใช้กระดาษในสำนักงาน ลดการพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จดหมายข่าว หรือสิ่งพิมพ์ที่เป็นรายงวดประจำให้พอเหมาะพอดีกับจำนวนผู้อ่าน
โดยไม่ต้องอิงกับยอดของการทำให้แพร่หลาย (circulation) รวมทั้งลดการซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม


3. Reuse สำรวจของที่ซื้อมาแล้วเพิ่งใช้เพียงหนเดียวว่า สามารถใช้ประโยชน์ซ้ำได้หรือไม่ ก่อนที่จะซื้อใหม่
เช่น เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า กระดาษ ภาชนะใส่ของ ฯลฯ การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำ เช่น ถุงหิ้วพลาสติก กล่องใส่ของ ฯลฯ
หรือหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (disposables) เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
การใช้ผ้าเช็ดโต๊ะแทนกระดาษชำระ การใช้ขวดน้ำยาล้างสุขภัณฑ์ชนิดเติมซ้ำได้ (refillable)


4. Recycle เป็นการนำวัสดุที่หมดสภาพหรือที่ใช้แล้วมาปรับสภาพเพื่อนำมาใช้ใหม่ เริ่มจากการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ฯลฯ การลงมือปรับแต่งของใช้แล้วในบ้านให้เกิดประโยชน์ใหม่ เช่น การเก็บกรองน้ำชะล้างมารดน้ำต้นไม้
การนำของขวัญที่ได้รับในเทศกาลต่างๆ มาตกแต่งเพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ผู้อื่นต่อ (recycled gift) โดยมีกิตติกรรมประกาศแก่ผู้ให้เดิมเป็นทอดๆ ฯลฯ


การคัดแยกขยะหรือวัสดุเหลือใช้ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เองมอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกิจวัตร เช่น ขวดพลาสติก
กระป๋องน้ำอัดลม กระดาษหนังสือพิมพ์ นิตยสารเก่า แผ่นซีดีชำรุด แบตเตอรี่มือถือ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
และหากพบว่ามีสิ่งของหลายอย่างที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้งานอีกเลย ก็ควรนำไปบริจาคให้แก่ผู้ที่ใช้ประโยชน์ได้ผ่านหน่วยรับบริจาคต่างๆ
เช่น วัดสวนแก้ว หรือประกาศผ่าน freecycle.org (bangkok) ดีกว่าทิ้งให้เสื่อมโทรมหรือเก็บไว้เฉยๆ โดยเปล่าประโยชน์


5. Repair ของหลายอย่างสามารถซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ดังเดิม แต่ผู้บริโภคกลับได้รับการปลูกฝังค่านิยม
ให้ต้องเปลี่ยนหรือซื้อของใหม่ใช้อยู่ตลอด ด้วยเหตุที่ผู้ผลิตต้องการรักษาตัวเลขยอดขายสินค้าและชิ้นส่วนให้ได้มากที่สุด
จนทำให้ค่าบริการหรือค่าซ่อมแพงกว่าการซื้อของใหม่ใช้ ฉะนั้น วิธีการแรก คือ พยายามใช้ของให้ถูกวิธีเพื่อยืดอายุการใช้งาน
และหลีกเลี่ยงการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร หากสิ่งของใดมีกำหนดเวลาที่ต้องบำรุงรักษา หมั่นตรวจสอบ
และปฏิบัติตามตารางการบำรุงรักษานั้นๆ เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ


6. Refuse การปฏิเสธเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่ให้ถูกนำมาใช้หรือถูกทำลายเร็วขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เวลาธรรมชาติในการฟื้นสภาพตัวเองตามระบบนิเวศ โดยเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยนอกตัว เช่น
ปฏิเสธการใช้สินค้าที่เป็นต้นเหตุในการฆ่าชีวิตสัตว์หรือทำลายสิ่งแวดล้อม บอกเลิกรับจดหมายนำเสนอขายสินค้าที่ในชีวิตนี้จะไม่ซื้อแน่ๆ
เรื่อยมาถึงสิ่งที่เราต้องเติมใส่ร่างกาย เช่น ปฏิเสธการบริโภคอาหารที่ต้องเดินทางมาจากแดนไกล เพราะระหว่างกระบวนการเก็บรักษา
และการขนส่งอาหารในแต่ละเที่ยวจะไปเพิ่มก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุหลักของภาวะโลกร้อน


7. Return หน้าที่หนึ่งของมนุษย์ในฐานะผู้อาศัยโลกเป็นที่พักพิง คือ การตอบแทนคืนแก่โลก ใครใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติประเภทใดเยอะ
ก็ต้องคืนทรัพยากรประเภทนั้นกลับให้มากๆ โดยเฉพาะนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม ที่มีเครื่องขยายพิสัยโดยใช้บริษัทเป็นเครื่องมือในการทำ "กำไร"
จากการแปลงทรัพยากรและวัตถุดิบต่างๆ ให้เป็นสินค้าและบริการคราวละมากๆ โปรดอย่าลืมว่าท่านกำลังใช้บริษัทเป็นเครื่องมือในการทำ "กรรม"
และได้ขยายพิสัยของกรรมในขณะเดียวกัน ยิ่งเป็นมหาเศรษฐีมีกำไรสะสมมากเท่าใด ก็ยิ่งต้องตอบแทนคืนแก่โลกแก่สังคมมากเท่านั้น


ในทางกลับกัน ถ้าท่านเป็นผู้ให้แก่โลกแก่สังคมมากเท่าใด โลกก็จะตอบแทนคืนแก่ท่านมากเช่นกัน ฉะนั้น จงอย่าติดหนี้โลก
วันดีคืนดีอาจกลายเป็นวันร้ายคืนร้าย เพราะโลกจะมาทวงหนี้จากท่าน หากเป็นหนี้ระยะสั้น ก็ต้องชดใช้กันในชีวิตนี้ แต่หากเป็นหนี้ระยะยาว
โลกก็จะตั้งบัญชีค้างชำระรอทวงในชาติต่อๆ ไป พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ทับถมทวีคูณ ตราบที่ท่านยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกใบนี้


คอลัมน์พอเพียงภิวัตน์ : เวทีสำหรับการนำเสนอประเด็นและมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง : ติดตามความคิด บทสัมภาษณ์
และบทความอื่นๆ ได้ที่ pipat.com
พอเพียงภิวัตน์ : ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

อ้างอิง : //www.jiraphan.co.th/tip.aspCreate Date : 06 มิถุนายน 2551
Last Update : 6 มิถุนายน 2551 16:38:09 น. 2 comments
Counter : 1535 Pageviews.

 
ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ที่แนะนำกัน ตอนนี้ก็ทำอยู่แบบง่ายๆ คือเวลาซื้อของเล็กน้อยๆ จะไม่ให้แม่ค้าใส่ถุงพลาสติก (กอบแก๊บ) ให้จ้า


โดย: mamminnie วันที่: 6 มิถุนายน 2551 เวลา:18:04:47 น.  

 
โลกร้อน ตอน The Day After Tomorrow
//pantip.com/cafe/wahkor/topic/X6576611/X6576611.html

โลกร้อน ตอน Gameover
//topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2008/02/X6373013/X6373013.html

โลกร้อน ตอนเจาะลึก Greenhouse Effect
//topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2008/02/X6327353/X6327353.html

เรียนถามท่านผู้ไม่เชื่อทฤษฎีโลกร้อนขึ้น
//pantip.com/cafe/wahkor/topic/X6611833/X6611833.html

โลกร้อน.. เรื่องเล็ก
//topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2007/03/X5215913/X5215913.html

สหรัฐไม่ลงนามในสัญญาเกียวโต...
//topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/X3721530/X3721530.html


โดย: กาลามชน IP: 58.9.228.189 วันที่: 6 มิถุนายน 2551 เวลา:20:17:42 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

lcelcy
Location :
ชลบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
มิถุนายน เดือนดี๊ดี " จุดกำเนิด iceicy's blog Dhamma"
ครบรอบ ๗ ปี แล้วค่ะ"

คนมาจากไหน?
เริ่มจาก เกิด แก่ เจ็บ และก็ตาย
คนก็หายไป !!...แต่ความดีไม่เคยหายไปด้วย..
ทุกคนจำวันเกิดตัวเองได้ไหม... ก็คงจำได้กันหมดอะน่ะ
เคยคิดจะทำอะไรดีดี....
ให้กับตัวเองและคนอื่น..ในวันครบรอบวันเกิดของตัวเองไหมค่ะ?

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ (๗ ปีได้ผ่านมาแล้ว)
ฉันได้ทำสิ่งที่ชอบ และชอบในสิ่งที่ฉันได้ทำ
สิ่งนั้น คือ " บล๊อกเกี่ยวกับหลักธรรมข้อคิดต่างๆ "
เริ่มจากทำไม่เป็น ลองผิดลองถูก ทำจนสำเร็จ
ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ " กำลังใจ " คนรอบข้าง
และทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม iceicy's blog Dhamma น่ะค่ะ
(ซึ้งน่ะซึ้งน่ะเนี่ย!!!!)
<

วัตถุประสงค์ iceicy blog Dhamma
1. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศไทย
2. เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา
3. เพื่อแบ่งปันความรู้ทางพระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยนข่าวสารทั่วไป
4. สรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญ ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง

GoogleLink to us:
ท่านสามารถนำ code ของ banner นี้
ไปติดที่เว็บของท่านได้ตามสะดวกน่ะค่ะ
ขอขอบคุณและขออนุโมทนามา ณ ที่นี้ด้วยน่ะค่ะ

Iceicy blog dhammaNew Comments
Friends' blogs
[Add lcelcy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.