ในหลวงกับการถ่ายภาพ


ในหลวงกับการถ่ายภาพการถ่ายภาพเป็นศิลปะอีกสาขาหนึ่งที่ในหลวงทรงสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจัง พระองค์ทรงศึกษา และทรงฝึกด้วยพระองค์เองตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ กล้องถ่ายภาพที่ทรงใช้ในระยะเริ่มแรกเป็นกล้องที่ไม่มีเครื่องวัดแสงในตัว จึงต้องใช้พระราชวิจารณญาณอย่างรอบคอบ
และละเอียดถี่ถ้วน


แม้ในปัจจุบันกล้องถ่ายภาพจะมีวิวัฒนาการขึ้นกว่าสมัยก่อนมากแล้ว แต่พระองค์ก็มิทรงใช้ พระองค์ยังทรงใช้กล้องคู่พระหัตถ์แบบมาตรฐาน อย่างที่นักเลงกล้องรุ่นเก่ามือโปรทั้งหลายใช้กันอยู่


ในหลวงทรงเชี่ยวชาญแม้กระทั่งการล้างฟิล์ม การอัดขยายภาพทั้งภาพขาวดำและภาพสี พระองค์ทรงมีห้องล้างฟิล์ม(Dark Room) ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะทรง "สร้างภาพ" ให้เป็นศิลปะ ด้วยเทคนิคใหม่ๆ
และรวดเร็วด้วยพระองค์เองแต่เพราะสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไป ในหลวงซึ่งมีพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย พสกนิกร จึงทำให้พระองค์ไม่มีเวลาสำหรับการคิดค้นเทคนิคใหม่ๆในการถ่ายภาพ และรวมไปถึงการสร้างศิลปะแขนงอื่นๆได้อีก จะทรงถ่ายภาพได้ก็แต่เฉพาะทรงใช้เพื่อประกอบ
การทรงงานของพระองค์
จะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ จังหวัดใด ก็จะทรงมีกล้องถ่ายภาพติดพระองค์ไปด้วยเสมอ โปรดถ่ายภาพสถานที่ทุกแห่งเพื่อทรงเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบงานที่ได้ทรงปฏิบัติ


ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านี้ จึงมักเป็นภาพถ่ายแบบฉับพลัน ทันเหตุการณ์ ซึ่งถ่ายได้ครั้งเดียวด้วยไหวพริบ ไม่มีเวลาจ้องหามุมถ่าย แต่ด้วยพระปรีชาสามารถ ปวงชนชาวไทยจึงได้เห็นภาพฝีพระหัตถ์อันคมชัดและมีศิลปะในการจัดองค์ประกอบของภาพ
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สามัคคี 4 พระหัตถ์

ทูลกระหม่อม 4 พระองค์ทรงวางพระหัตถ์ขวาเรียงเทียบขนาดกันไว้ ทรงฉายภาพ “พระหัตถ์ใหญ่พระหัตถ์เล็ก” ที่ทรงวางเรียงลำดับไว้ เสมือนเป็นการทรงสมานสามัคคีระหว่าง "พี่ๆ น้องๆ" พระหัตถ์ไหนเป็นของทูลกระหม่อมพระองค์ใด ขอให้ตั้งใจพิจารณา ลองทายกันดู

ดั่งโค้งสำคัญ

พระฉายาลักษณ์อันเป็นพระราชประวัติครั้งสำคัญส่วนหนึ่งของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงบันทึกภาพไว้อย่างประณีตบรรจง ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพพระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งยังเป็น ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาคนโตของพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ (ม.จ. นักขัตมงคล กิติยากร) เมื่อครั้งทรงเป็นอัครราชทูตประจำกรุงปารีส เมื่อ 20 เมษายน 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทรงเยี่ยมที่สถานทูต และได้ทรงถ่ายภาพ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กำลังยิ้มแย้มสดชื่น ในรถยนต์พระที่นั่ง


ที่กลางทุ่งดอกไม้

เมื่อปี 2503 ขณะที่ยังประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คราวหนึ่งเสด็จฯ ไปยังทุ่งกว้างบนเนินเขาแห่งหนึ่ง บริเวณเป็นทุ่งโล่งกว้างไกล อากาศสดชื่นแจ่มใสดียิ่งนัก ณ บริเวณนี้มีต้นไม้ใบหญ้าสารพัดกำลังออกดอกบานสะพรั่งเป็นที่ต้องพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาทรงเลือกเก็บดอกไม้สีขาวมากำไว้ในพระหัตถ์ซ้าย พอเอื้อมพระหัตถ์ขวาจะทรงเก็บดอกต่อไป พระราชอิริยาบถที่กำลังทรงเงยพระพักตร์ขึ้นเล็กน้อยและทรงแย้มพระสรวลนั้นงดงาม เป็นด้านที่เป็นศิลปะและเหมาะกับมุมกล้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงบันทึกภาพไว้ทันที

ที่เรียกว่าเป็นศิลปะ ได้แก่ ท้องฟ้าสีอ่อนนวล เทือกเขาไกลๆ ได้โครงสร้างเป็นเส้นเอียงเฉียงทางซ้ายและขวา ต่างนำสายตาของผู้ชมมาหาจุดเด่นของภาพ คือ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา

ต่อจากนี้ถ้าจะดูให้ละเอียดขึ้นไปอีก ขอให้ดูที่เส้นของต้นไม้และดอกไม้ ต่างเอนยอดเข้าหาจุดเด่น เป็นการช่วยเน้นพระฉายาลักษณ์องค์นี้ให้เด่นด้วยเส้นสีแห่งศิลปะ และเน้นรอยแย้มพระสรวล ที่อ่อนโยนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้แสงนวลนุ่ม

พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาชุดหนึ่งที่มีแสงนุ่มนวล เป็นศิลปะที่งามซึ้งตรึงใจ และแสดงเอกลักษณ์ศิลปะการถ่ายภาพส่วนพระองค์ที่ทรงมีอย่างเยี่ยมยอดวิธีหนึ่ง

ทรงใช้แสงถ่ายภาพอย่างภาษาทางวิชาการ เรียกว่า แสงตามสภาพ (Available light, existing light) คือวิธีที่ทรงถ่ายภาพในแสงสว่างเท่าที่มีอยู่ในที่แห่งนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือแสงไฟภายในพระตำหนักหรือในพระที่นั่ง จะทรงใช้แสงและเงาให้ได้ส่วนสัมพันธ์กันอย่างพอเหมาะพอดีทุกที่ไป


ภายในเครื่องบินพระที่นั่ง แสงสว่างจากภายนอกทรงใช้เป็นแสงหลัก (Main light) แสงนวลส่องสว่างที่พระพักตร์พอเรือง ๆ ดูที่ขอบหน้าต่างมีเงาสีเข้มสลับกับแสงสว่าง ที่พระมาลา ด้านหน้าอ่อนด้านหลังสีดำ สลับสีอ่อนเข้มของฉากหลัง ตรงนี้มีจังหวะที่น่าสนุก แล้วมองเลยมาที่ฉากหน้า เป็นแสงเหมือนจะช่วยหนุนให้ภาพนุ่มและลอยเด่น ทั้งให้ความรู้สึกหนาวเย็น บางเบา คล้ายกำลังประทับอยู่ในไอละอองของความฝันที่กรุงลอนดอน

เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินกรุงลอนดอน เมื่อปีพุทธศักราช 2509 ระหว่างที่ประทับอยู่ในประเทศอังกฤษ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จฯ ไปยังที่ต่างๆหลายแห่ง ถ้าทอดพระเนตรแห่งใดเป็นที่สวยงามต้องพระราชหฤทัย จะทรงใช้เป็นฉากฉายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ

ในการฉายจะทรงใช้ภูมิทัศน์ แสงสีและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ด้วยพระปรีชาสามารถทางศิลปะภาพถ่าย พระราชอิริยาบถของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีพระพักตร์งามสดใสเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาบารมี คล้ายพระองค์จริงประทับอยู่ฉะนั้น


ที่กรุงลอนดอนที่กรุงลอนดอนที่กรุงลอนดอน

สงบ

แสงเงานุ่มนวลจับตากำลังพอดี เป็นภาพอีกภาพหนึ่ง ซึ่งได้ลักษณะถูกต้องตามหลักการให้แสงแบบคลาสสิค ที่เรียกว่า lighting of Rembrandt

พระพักตร์ได้แสงสว่างแต่พอเลือนราง ตรงแสงนั้นได้เห็นพระอารมณ์ที่ทรงแย้มพระสรวลน้อยๆ ภาพให้อารมณ์อ่อนหวานนุ่มนวล แต่หนักแน่นลึกซึ้ง ที่ฉากหลังบริเวณพื้นโดยรอบทำให้หนักเล็กน้อย พอถึงตรงกลางเว้นให้สว่างขึ้นหน่อย ลักษณะพื้นภาพแบบนี้เป็นการช่วยเน้นจุดเด่นให้ชัด เน้นให้เห็นพระอารมณ์ในภาพ และเน้นให้เห็นบรรยากาศอันทึมเทาเลือนราง คล้ายกับกำลังประทับอยู่ในสถานที่อันวิเวก อิ่มเอิบพระราชหฤทัยในแดนแห่งความสงบเมื่อหน้าหนาว

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในฉลองพระองค์กันหนาวชุดสีเข้ม ทรงยืนอยู่ด้วยพระอารมณ์สดชื่นแจ่มใส ในขณะที่ทรงเป็นแบบสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงฉายพระฉายาลักษณ์

ทรงใช้ห้องบนพระตำหนักจิตรลดาฯ เป็นฉากสำหรับทรงถ่ายภาพแม่ของชาติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงกอดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีแนบไว้กับพระอุระ ลักษณะที่ทูลกระหม่อมเล็กกำลังซุกพระอุระสมเด็จพระราชมารดาอยู่นี้ เห็นแล้วรู้สึกเป็นสุข อบอุ่นอย่างที่สุด ความสุขของลูก ความสุขของแม่ ความสุขของครอบครัว เป็นความสุขอันสุดประเสริฐ
เป็นภาพที่มีเส้นโครงสร้าง (structure) สวย และให้อารมณ์แสดงออก (expression) ได้เหมือนภาพชีวิต ที่เรียกว่าเส้น โครงสร้างคือเส้นนำสายตาไปหาจุดเด่นในภาพนี้ โดยเริ่มต้นที่พระพักตร์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แล้วมองลงมาทางขวาโค้งไปหาพระพักตร์ทูลกระหม่อมเล็ก ตรงนี้เส้นจะม้วนเป็นก้นหอย (Spiral Curve) ปลายเส้นคือจุดเด่นของภาพภาพนี้ มีดีเป็นพิเศษอยู่ตรงจุดจะเริ่มต้นที่เส้นบนหรือล่างของภาพก่อนได้ทั้งนั้น

และดูต่อไป ให้ดูที่อารมณ์พระเนตรของทูลกระหม่อมเล็ก ฉายให้เห็นว่าทรงอบอุ่นเป็นสุข ความสุขของลูก อยู่ที่ได้อบอุ่นในอกแม่
คู่ดาว

เมื่อคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2512 วันหนึ่งขณะที่ประทับอยู่ในบริเวณสวนดอกไม้ข้างพระตำหนักเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังทอแสงเรื่อเรืองอยู่ในระดับยอดไม้ มุมหนึ่งที่แสงอาทิตย์ส่องลอดยอดไม้ เป็นประกายระยิบวูบวาวราวกับแสงดาวดวงโตๆ

ก็พอดีกับที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงประดับพระกุณฑลรูปดอกไม้ที่มีกลีบบาน เป็นแฉกคล้ายประกายดาว ทันทีที่ทอดพระเนตรเห็นพระกุณฑลกับแสงอาทิตย์ได้คู่สอดคล้องกัน ก็ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ไว้

ทรงได้ภาพที่มีช่วงความคมชัดตลอดทั้งภาพ คือคมชัดทั้งองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถซึ่งประทับอยู่ใกล้ๆ และแสงอาทิตย์ที่มีลักษณะเหมือนแสงดาว ทั้งนี้ก็ด้วยทรงใช้เทคนิคการเปิดหน้ากล้องขนาดเล็ก เพื่อให้ภาพมีช่วงความชัดตลอดทั้งภาพนั้นอย่างหนึ่ง กับให้ดวงอาทิตย์เกิดแสงประกายเจิดจ้าแจ่มใสคล้ายแสงดาวอีกอย่างหนึ่ง

เมื่อทรงได้ภาพแล้ว จึงทรงตัดส่วนภาพ (Crop) ด้วยพระอัจฉริยภาพทางศิลปะ ทรงเน้นให้เห็นเฉพาะพระเกศาพระกุณฑล ให้ได้คู่ล้อรับกับแสงอาทิตย์ พระกุณฑลประดับพระกรรณ ดวงดาวประดับฟ้า ... พระกุณฑลจึงเคียงคู่อยู่กับดาว ... คู่ดาว
ตามรอยพระยุคลบาท

ในป่าดอยอันเป็นถิ่นทุรกันดาร ถึงแม้จะมีทางเดินตัดผ่านให้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้นแล้วก็ตาม ครั้นถึงหน้าฝน ฝนตกแฉะ ทางจะลื่น บางแห่งเป็นโคลนตมจนกลายเป็นหล่มเป็นเลนก็มี เดินเข้าไปเมื่อใดเป็นได้หกล้มจมปลักกันหลายครั้งหลายหน

คราวหนึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงตามเสด็จสมเด็จพระชนกนาถ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารด้วย วันนั้นมีฝนพรำทำให้น้ำป่าบ่าไหล หนทางเปียกแฉะ เป็นเหตุให้ทรงพระราชดำเนินด้วยความลำบาก ตลอดทางจึงทรงลื่นล้มไปหลายครั้ง แต่ด้วยพระราชอุตสาหะวิริยะ จึงมิทรงย่อท้อแต่ประการใด

ทั้งนี้เป็นผลของพระเมตตาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระบรมชนกชนนี ผู้ทรงอบรมสั่งสอนพระราชโอรสพระราชธิดาให้มีพระอุปนิสัยหนักแน่น อดทนต่อความทุกข์ยากและอุปสรรคทั้งมวล เพื่อจะได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของปวงพสกนิกร เป็นการเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบไป

จ้อง

เมื่อคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักไกลกังวลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ่ายวันหนึ่งทรงขับรถพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง เพื่อจะได้ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่อันแท้จริงของพสกนิกรทั้งหลายในละแวกนั้น

ระหว่างทางที่เสด็จฯ ผ่านไปตามถนนในชนบทชายป่า ได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กชาวบ้านสองคน เด็กทั้งคู่ไม่ได้สวมเสื้อ เด็กผู้ชายเอามือเท้าสะเอวมองจ้องมา ฝ่ายหญิงกำลังกินขนมยืนจ้องนิ้วจุกปากด้วยความสงสัย เป็นที่สนพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง จึงทรงถ่ายภาพไว้ทันที

เป็นศิลปะภาพถ่ายประเภทที่เรียกว่า ภาพชีวิต (Human interest) มีชีวิตจริงๆ มองทีไรจะเห็นสายตาเด็กจ้อง นิ้วจุกปากอยู่ร่ำไป ยังไม่ได้เคลื่อนไหวและยังไม่ได้กินขนมต่อสักที

นอกจากมีศิลปะดียิ่งแล้ว ผู้ชมภาพทุกคนต่างซาบซึ้งในพระเมตตาบารมีที่ทรงสนพระราชหฤทัยต่อความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึง โดยมิได้ทรงเว้นแม้กระทั่งเด็กชาวบ้านชนบท
ในหมู่เมฆ

กลุ่มเมฆลอยเป็นวงกลมอย่างพอดิบพอดี เครื่องบินสองลำบินเข้าไปในเขตวงกลม มองตามทิศทางที่เครื่องบินบินไป จะเห็นได้ว่า มีเนื้อที่เว้นช่องไฟไว้ข้างหน้า อย่างที่เรียกกันว่า "เปิดหน้า" พอดี ลักษณะนี้ทางศิลปะนิยมว่า ได้เส้นแรงดีนัก

ตามหลักศิลปะการจัดภาพ กำหนดให้เครื่องบินเป็นจุดเด่น กลุ่มเมฆรายรอบเป็นภาพ ส่วนประกอบของจุดเด่น คือเครื่องบินมีสีหนักเข้ม จึงมองเห็นเด่นในกลุ่มเมฆสีขาว ไม่แต่เท่านั้น ยิ่งมองไกลไปถึงพื้นแผ่นดิน เห็นทุ่งนาป่าเขา แม่น้ำลำคลองอยู่ไกลสุดสายตา เป็นภาพที่แจ่มกระจ่างและลิ่วโล่งโปร่งไกลดี การถ่ายภาพทางอากาศแบบนี้จะถ่ายให้ดีและได้ภาพกระจ่างสดใสอย่างนี้ ทำได้ยากยิ่งนัก

ทรงถ่ายภาพนี้ระหว่างที่ประทับอยู่บนเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จฯ ไปจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2527 เครื่องบินสองลำนี้ เป็นเครื่องบินคุ้มกันของกองทัพอากาศไทย ปฏิบัติการบินถวายอารักขา ตลอดเส้นทางระหว่างดอนเมืองถึงเชียงใหม่ พอทอดพระเนตรเห็นจังหวะที่ได้เส้นได้มุมเป็นศิลปะ จึงทรงบันทึกภาพไว้ได้อย่างสวยงาม….โดย yyswimCreate Date : 02 ธันวาคม 2548
Last Update : 2 ธันวาคม 2548 18:20:24 น. 46 comments
Counter : 1570 Pageviews.

 
แวะมาจ๊ะ

อิๆ

ทานข้าวยางเอ่ย

อินู๋เปส แวะมทาซน...


โดย: ~oกิ๊กกะโป๋ โลเปสo~ วันที่: 2 ธันวาคม 2548 เวลา:18:49:35 น.  

 
blog ดีจังเลยครับ ขอดัน...แรงๆๆโดย: theatre วันที่: 2 ธันวาคม 2548 เวลา:18:54:19 น.  

 
ทรงพระปรีชาสามารถในทุกๆ ด้านเลยเนาะ
ภูมิใจจริงๆ ที่เกิดมาเป็นคนไทยอยู่ใต้ร่มพระโพธิสมภาณ

ปอ-ลอ . ชอบรูปที่ฝ่าพระหัตถ์ของแต่ละท่านวางเรียงกันมากๆ


โดย: ซีบวก วันที่: 2 ธันวาคม 2548 เวลา:19:05:00 น.  

 
สวัสดีค่ะ ป้าแจ๋วแวะมาเยี่ยมค่ะ

ป้าแจ๋วรู้จักกับพี่ช่างภาพที่ถ่ายพระรูปพระองค์ท่านขณะทรงงาน (รูปแรก) พี่เล่าให้ฟังว่า วันนั้นอากาศร้อนมาก พระพักตร์พระองค์ท่านมีพระเสโทไหล แต่พระองค์ท่านก็ยังทรงงานต่อจนเสร็จ พระองค์ท่านไม่ทรงย่อท้อ ที่จะประทานสิ่งดีๆให้กับประชาชนของพระองค์ท่าน

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ


โดย: ป้าแจ๋วแหวว วันที่: 2 ธันวาคม 2548 เวลา:20:09:50 น.  

 
แต่ละรูปของพระองค์ท่านทรงจัดองค์ประกอบดีมากเลยครับ


โดย: I will see U in the next life. วันที่: 2 ธันวาคม 2548 เวลา:20:41:59 น.  

 
ในหลวงของเรา ท่านทรงเป็นศิลปินมากครับ ไม่ว่าสาขาไหน ราวกับว่าเป็นบุคคลที่เกิดมามีพรสววรค์ ทำอะไรก็เก่งไปหมด ที่บ้านมีหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะ โดยเฉพาะภาพวาดของพระองค์ท่าน ผมชอบมากๆครับ งานภาพถ่ายของระองค์นี่แทบไม่ต้องพูดถึงเลย ชั้นครูครับ

ขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมาให้ดูกันครับ


โทษทีครับ คุณสิน ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเลย มัวแต่งานยุ่งๆ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ต้องมากรุงเทพอีกแล้ว เลยต้องเคลียร์งานทิ้งไว้ครับ เฮ้อ ว่าแล้วก็ไปทำงานต่อ


โดย: พ่อน้องโจ วันที่: 2 ธันวาคม 2548 เวลา:20:53:21 น.  

 
ขอจงทรงพระเจริญครับ

ฝีพระหัตถ์ชั้นเลิศเลยครับ


โดย: T_Ang วันที่: 2 ธันวาคม 2548 เวลา:21:01:54 น.  

 


โดย: อินทรีทองคำ วันที่: 2 ธันวาคม 2548 เวลา:21:28:53 น.  

 
สวยจัง
ชอบทุกรูปเลยครับ
ปลื้มใจที่มีในหลวง ภูมิใจที่มีในหลวง
เกิดเป็นคนไทยดีที่สุดแล้ว


โดย: Bird (House Of FlyingBird ) วันที่: 2 ธันวาคม 2548 เวลา:21:54:26 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รูปสวยทุกรูปเลยครับ


โดย: VinKaBees วันที่: 2 ธันวาคม 2548 เวลา:22:25:26 น.  

 
ภาพ สามัคคี 4 พระหัตถ์ กับ ภาพตามรอยพระยุคลบาท
เพิ่งเคยเห็นครับ

อธิบายเนื้อเรื่องประกอบรูปได้เยี่ยมครับ

ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน


โดย: noom_no1 วันที่: 2 ธันวาคม 2548 เวลา:22:44:13 น.  

 
ว้าว

พระปรีชาสามารถ...

สุดยอด

ซึ้งค่ะซึ่ง


โดย: PADAPA--DOO วันที่: 3 ธันวาคม 2548 เวลา:1:07:33 น.  

 
พ่อหลวงของเรา พ่อหลวงของคนไทยทุกคน


โดย: มีอมยิ้ม IP: 58.9.142.243 วันที่: 3 ธันวาคม 2548 เวลา:8:47:04 น.  

 
ชอบภาพช่วงหลังๆ ที่ถ่ายเกี่ยวกับชีวิตค่ะ

สวัสดีวันเสาร์ค่ะ คุณสิน


โดย: mda IP: 203.159.36.10 วันที่: 3 ธันวาคม 2548 เวลา:9:07:02 น.  

 
เพื่อนๆค้าบ เรื่องและภาพในBlogเรื่องนี้ สินไม่ได้ทำขึ้นเองนาค้าบ สินนำมาจากWeb 2 Web

Web หนึ่ง ก็คือ Web Thaimonarchy คลิกอ่านได้ที่นี่ค้าบ


อีก Web หนึ่งพยายามค้นหาชื่อแล้ว แต่หาไม่เจอแล้วค้าบ ว่าชื่อWeb อะไร? ขออภัยด้วย….โดย: yyswim วันที่: 3 ธันวาคม 2548 เวลา:10:18:51 น.  

 

ขอขอบคุณ อิหนูเปส…… คุณtheater ……ป้าซี!!!! อิ อิ อิ…..ป้าแจ๋ว ……คุณI will see U in the next life. ……. พ่อน้องโจ ……คุณT_Ang …….คุณอินทรีทองคำ ……คุณBird ……VinKaBees ……หนุ่ม ……คุณPADAPA—DOO …….คุณมีอมยิ้ม ……และเพื่อนBlogแสนดี MDA

ที่มาร่วมชื่นชมพระบารมีโดย: yyswim วันที่: 3 ธันวาคม 2548 เวลา:10:19:40 น.  

 

ขออัญเชิญเทพไท้ในทุกทิศ
โปรดประสิทธิ์ พรประเสริฐเลิศกุศล
น้อมถวายแด่องค์พระ “ภูมิพล “
เฉลิมพระชนมพรรษาปรีดาเทอญโดย: yyswim วันที่: 3 ธันวาคม 2548 เวลา:10:20:24 น.  

 
ผมก็ชอบดูภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ครับ...


โดย: กุมภีน วันที่: 3 ธันวาคม 2548 เวลา:11:46:02 น.  

 
สวยมาก ๆ เลยครับโดยเฉพาะภาพสามัคคี 4 พระหัตถ์


โดย: <Strawberry Milk Shake> วันที่: 3 ธันวาคม 2548 เวลา:16:14:42 น.  

 
รักในหลวงคะ

สุขสันต์วันพ่อนะคะ คุณyyswim


โดย: ตะวันสีชมพู วันที่: 4 ธันวาคม 2548 เวลา:2:13:20 น.  

 
เเวะมาทักทาย ขอให้มีความสุขในวันพ่อค่ะ


โดย: Hana* วันที่: 4 ธันวาคม 2548 เวลา:12:56:07 น.  

 
ได้แต่อ่านข้อความน่ะครับถ้าจะดูรูปคงต้องรอโหลดเป็นคืนแน่เพราะวันหยุดไม่มีคอมให้เล่น มีแค่ PDA ซึ่งไม่สะดวกที่จะดูรูปเสียดายจัง แต่เข้าที่ทำงานเมื่อไหร่ต้องเข้ามาดูให้จงได้เลย


โดย: merf1970 IP: 203.144.187.18 วันที่: 4 ธันวาคม 2548 เวลา:20:47:48 น.  

 
อะ ผมเพิ่งทราบนะฮะท่านท่านโปรดการถ่ายภาพ

ภาพมือภาพแรกนั่นสวยจัง ..


โดย: เด็กชายหัวหอม วันที่: 5 ธันวาคม 2548 เวลา:1:32:19 น.  

 
ภาพสวยจังค่ะ ..ทรงพระปรีชาสามารถทุกด้านเลยนะคะ .. :)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ


โดย: chirala (chirala ) วันที่: 5 ธันวาคม 2548 เวลา:2:46:29 น.  

 
สวัสดีวันพ่อค่ะ


โดย: mda IP: 203.159.36.10 วันที่: 5 ธันวาคม 2548 เวลา:7:32:46 น.  

 

ขอขอบคุณ กุมภีณ……..มิ้ว ……คุณตะวันสีชมพู ……คุณHana …….Merf ……เด็กชายหัวหอม ……คุณChirala …….และเพื่อนBlogแสนดี MDA (เข้ามาเยี่ยมอีกครั้ง)

ที่มาร่วมชื่นชมพระบารมีโดย: yyswim วันที่: 5 ธันวาคม 2548 เวลา:10:04:39 น.  

 

ธ ดับร้อน ทุกข์เข็ญ เย็นทั่วหล้า
บุญประชา เปี่ยมสุข ทุกถิ่นฐาน
ทั้งศาสตร์ศิลป์ ภูบดินทร์ ปรีชาชาญ
ราษฎร์สราญ เป็นเพราะพระ บารมี

เฉลิมพระชน มพรรษา หล้าแซ่ซ้อง
ไทยทั้งผอง น้อมบังคม ก้มเกศี
หกสิบล้าน ดวงใจ ใฝ่ภักดี
พระภูมี ภูมิพล องค์ราชันโดย: yyswim วันที่: 5 ธันวาคม 2548 เวลา:10:05:34 น.  

 
คุณสินครับ ร้านของผมเป็นอดีตไปแล้ว ไฟไหม้ไปเมื่อปีที่แล้วครับ ตอนนั้นผมเลิกทำแล้ว หุ้นของผมเค้ายังทำอยู่ ผมไปดูซากร้านด้วยความเสียดาย เพราะร้านนี้ทำมากับมือ ผสมสีเอง ฉาบปูนเอง ทำเองเกือบทุกอย่าง...ร้านอยู่หน้าโรงแรมซีเอสปัตตานีครับ

แต่ถ้าจะไปปัตตานี อยากนั่งสบายๆ ไปที่ร้านบุหงารายาได้ครับ ในโรงแรมซีเอสเลย สวย อาหารอร่อย บรรยากาศดีมากครับ ลงมา สะดวกยังไงก็บอกกล่าวได้ครับ ยินดี


โดย: พ่อน้องโจ วันที่: 5 ธันวาคม 2548 เวลา:12:46:15 น.  

 
งดงามมากๆเลยค่ะ ขอบคุณที่นำมาให้ชมนะคะ


โดย: อินทรีทองคำ วันที่: 5 ธันวาคม 2548 เวลา:18:56:18 น.  

 
เข้ามาหลายครั้งและ แต่อ่านมะจบซะที วันนี้ตั้งใจเข้ามาอ่านให้จบ ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกล้องเลยอ่ะจ๊ะ แต่ก็อ่านไปได้เรื่อยๆ ในหลวงของเราเป็น King of Art จริงๆนะ แล้วก็ทรงงานหนักเพื่อประชาชน ขอให้ทรงพระเจริญ อายุยิ่งยืนนานเทอญ


โดย: ladybear (ladybear ) วันที่: 5 ธันวาคม 2548 เวลา:19:51:29 น.  

 
มาแวะดู ว่า yy จะพูดเรื่องอะไร เกี่ยวกับพระองค์ท่าน จะได้แวะมาถวายความเคารพท่านที่นี่ด้วย

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
พรชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับพสกนิกรชาวไทยทุกคน

โดยเฉพาะเกล้ากระหม่อม


โดย: suparatta วันที่: 5 ธันวาคม 2548 เวลา:22:26:37 น.  

 
พ่อน้องโจ……ขอบคุณคับที่เข้ามาบอก เสียดายนะที่หยุดทำธุรกิจด้านอาหาร แต่อาจจะเป็นการหยุดเพื่อพักเหนื่อยก็ได้ ดาราใหญ่ๆเขาก้อหยุดพักเหนื่อยเหมือนกัน แล้วค่อยรับงานใหม่อีก

ช่วงนี้ ยังไม่มีงานให้ไปทำทางใต้คับ ขอบคุณน้ำใจไมตรีคับ

คุณอินทรีทองคำ……ขอบคุณที่มาเยี่ยมบ่อยๆ อากาศคงจะหนาว นาค้าบ ทางนี้โดย: yyswim วันที่: 5 ธันวาคม 2548 เวลา:23:58:57 น.  

 
คุณlady bear……. ขอโทษคับที่Blogเรื่องยาว พยายามจะเว้นบรรทัดเยอะๆแล้วค้าบ จะได้ไม่แออัด และดูเครียด เผื่อจะมีคนเข้ามาอ่านกันบ้าง Blogเรื่องหน้าจะสั้นคับ จะPublishพรุ่งนี้

สุภา……. Blogนาย เขียนเรื่องอะไรล่ะ? รอเด๋ว เม้นต์เสร็จจะแวะไป จะนอนยังล่ะ?โดย: yyswim วันที่: 5 ธันวาคม 2548 เวลา:23:59:48 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำทักทายครับ


โดย: VinKaBees วันที่: 6 ธันวาคม 2548 เวลา:9:07:11 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้อมูลเพี๊ยบเลยนะคะ มีความสุขน่ะค่ะ วันนี้เริ่มต้นทำงานกันแล้วซิค่ะมาช้าไปหน่อย ไม่เป็นไรน่ะค่ะ เช้านี้ทานอะไรหรือยังค่ะ


โดย: erina วันที่: 6 ธันวาคม 2548 เวลา:9:12:40 น.  

 
เช้านี้ เข้า office มาก่อนอื่นรีบ เข้า bl นี้ก่อนเลย หลังจากที่เมื่อวานพอที่จะรู้วา bl นี้มีรูป ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพราะเมื่อวานไม่สามารถดูรูปได้ ......... นับว่าเป็นบุญตาครับ


โดย: merf1970 IP: 61.91.196.226 วันที่: 6 ธันวาคม 2548 เวลา:9:15:04 น.  

 
เดินกลับเข้ามาขอบคุณ .. VinKaBees คุณErina และMerf อีกที
ขอบคุณที่เข้ามาร่วมเทิดพระเกียรติครับโดย: yyswim วันที่: 8 ธันวาคม 2548 เวลา:12:43:23 น.  

 
วิลลี่ต้องชอบมากถึงมากที่สุด
เองขยันจริงๆ
ตอนนี้เพลาๆลงบ้างเถอะ
เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองบ้างเหอะ( VALUE ADDED...)
ล้านแล้วจ้า...10,115 ครั้งรวมทั้งข้าด้วย...ไชโยๆๆ

รักพระเจ้าอยู่หัวมากที่สุด
ทรงพระเจริญ


โดย: U2 IP: 61.90.184.202 วันที่: 8 ธันวาคม 2548 เวลา:16:44:47 น.  

 
รักกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก..........
พระเจ้าอยู่หัวววววววววววววววววววววววววว
มั่ก มั่กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก


โดย: ญ IP: 203.146.118.140 วันที่: 4 มิถุนายน 2549 เวลา:14:17:21 น.  

 
ในหลวงทรงพระเจริญ


โดย: ........ IP: 58.136.202.97 วันที่: 17 มิถุนายน 2549 เวลา:19:41:52 น.  

 


โดย: ทัศนีย์ IP: 203.156.61.17 วันที่: 28 กรกฎาคม 2549 เวลา:10:41:30 น.  

 
ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่ง
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรตราบนานเท่านาน


โดย: Suttita IP: 124.157.158.195 วันที่: 1 กันยายน 2549 เวลา:16:41:33 น.  

 
ข้อมูลนี้ดีมากเลยคับ พอดี ผมเป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนแห่งนึง กำลังจะจัดนิทรรศการ เรื่องนี้พอดีเลยคับ อยากจะขอรายละเอียด มาจัดทำนิทรรศการที่โรงเรียน อยากจะขอความอนุเคราะห์จากเจ้าของกระทู้นะคับ ช่วยติดต่อที่ kun_fastmaths@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งคับ


โดย: กันต์ IP: 203.144.196.166 วันที่: 22 มกราคม 2550 เวลา:10:24:52 น.  

 
I love photograffe am nagthpyhpap
nis vittayalaisillapagumm nakhon si thammarat

Tangkuayv


โดย: iin photograffe IP: 118.173.37.45 วันที่: 7 กรกฎาคม 2551 เวลา:21:01:49 น.  

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา พระองค์ทรงเป็นห่วงพสกนิกรของพระองค์ แม้กระทั้งฝนตก แดดออก หรือแม้ถิ่นทุรกันดารเพียงใด พระองค์ท่านทรงเสด็จไปทั่วทุกหนแห่ง ไม่มีความเหนื่อย ฉะนั้นพวกเราจงเทิดทูนพระองค์ท่านไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่


โดย: เอ็ม IP: 125.26.209.180 วันที่: 1 ธันวาคม 2551 เวลา:21:19:43 น.  

 
ขอให้ในหลวงมีความสุข
ขอให้ในหลวงสุขภาพดี
ทรงพระเจริญ


โดย: 5555 IP: 124.157.147.242 วันที่: 14 ตุลาคม 2552 เวลา:11:50:28 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

yyswim
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บล็อกสรรสาระนี้ จขบ.ไม่ได้เขียน-ไม่ได้ถ่ายภาพ-ไม่ได้อัพโหลดคลิปเอง หากแต่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบล็อก เสาะหาเรื่องดีๆ รูปสวยๆ คลิปแปลกๆ มาไว้ในบล็อก


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม ขอเชิญชมหรืออ่านตามสบาย ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ จขบ.ชอบการเข้ามาเยี่ยม แบบกันเอง ง่ายๆ สบายๆ
เริ่มเขียนBlog เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 เวลา 23.30 น.


เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Latest Blogs

New Comments
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2548
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
2 ธันวาคม 2548
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yyswim's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.