bloggang.com mainmenu search
ผมได้อ่าน เรื่องเล่านักเรียนแพทย์ ที่ทาง เลขาธิการมูลนิธิแพทย์ชนบท ได้นำมาลงไว้ที่เวบไทยคลินิก รู้สึกประทับใจ จึงอยากจะนำมาแบ่งปันให้พวกเราได้อ่านกัน ...

ประชาชนทั่วไป ก็ได้รับรู้ถึง บรรยากาศ สภาพความเห็นไป ของ นักเรียน นักศึกษาแพทย์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

แพทย์เอง ก็จะได้รับรู้ ถึงความรูสึกบางอย่าง ของน้อง ๆ ( หลาน ๆ ) ซึ่งความรู้สึกนี้ บางที ก็อาจถูกลืมเลือนไปบ้าง ... แต่ผมก็ยังเชื่อว่า ยังมี ความรู้สึกแบบนี้ ซุกซ่อนอยู่


ได้ติดต่อขออนุญาต จากทางมูลนิธิที่จะนำมาเผยแผ่ แล้วนะครับ ...

ถ้าใครสนใจจะนำไปกระจายต่อ โดยไม่แสวงหากำไร ก็ยินดีนะครับ ...

หรือถ้าสนใจ จะซื้อหนังสือเพื่อ แจกจ่าย เป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับคุณหมอ โรงพยาบาล โรงเรียน ก็ยิ่งดี ...

ผมก็จะซื้อไว้สัก ๓๐ เล่ม เอาไปแจกตาม รพ.และ โรงเรียนมัธยมแถว ๆ นี้ เป็นของขวัญปีใหม่ ... ถูกมาก ๆ เลยนะครับ ๖๐ บาทเอง ...


หลังจากที่มูลนิธิแพทย์ชนบท ได้จัด การประกวด เรื่องเล่านักเรียนแพทย์

เรื่องดีๆของนักศึกษาแพทย์ครับ ฝากส่งให้คนอื่นอ่านครับ

ไม่มีวัตถุประสงค์ในการขาย แต่ถ้าใครต้องการซื้อหนังสือเพื่อให้ นศพ. อ่านติดต่อมูลนิธิแพทย์ชนบท

ราคาเล่มละ 60 บาท 160 หน้า ต้นทุนผลิตหนังสือ 58 บาท

มูลนิธิแพทย์ชนบทมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ไม่ต้องการกำไรครับ จัดส่งให้ฟรีครับ

สำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อหนังสือ สามารถสั่งได้โดย

1. ส่งธนาณัติ
สั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิแพทย์ชนบท"
ปณจ.นนทบุรี

2. โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข
เลขที่บัญชี 340-2 01715-6
ชื่อบัญชี "มูลนิธิแพทย์ชนบท"

3. สั่งจ่ายเช็ค/ดราฟท์
ในนาม "มูลนิธิแพทย์ชนบท"

โดยขอความกรุณาส่งสำเนาเอกสารการโอนมาที่ โทรสาร หมายเลข 02- 591 8567 หรือตามที่อยู่ท้ายนี้

มูลนิธิแพทย์ชนบท
อาคารสวนกีฬา ชั้น 2 ถนนสาธารณสุข 7 (ศอ.สส.)
กระทรวงสาธารณสุข
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มูลนิธิแพทย์ชนบท 02- 591 8572

สายใจ วอนขอพร email saijai_v@yahoo.com
เบญญา คำแสน email hello_benya@windowslive.comCreate Date :08 พฤศจิกายน 2551 Last Update :8 พฤศจิกายน 2551 10:45:32 น. Counter : Pageviews. Comments :1