อยู่อย่างไรให้สุขกว่า
แนวคิดดังกล่าวได้มาจากการวิจัยเชิงคุณภาพของ Karl Pillemer Ph.D.
ที่สำรวจอเมริกันชน วัยอาวุโส จำนวนกว่า 1,200 ราย
ในช่วงระยะเวลา 6 ปี จนได้ตกผลึกเป็นรายงานส่วนหนึ่งดังนี้


ในสังคมปัจจุบัน พวกเราไม่มักจะขอคำแนะนำจากผู้อาวุโส
พวกเราส่วนมากมีแนวโน้มที่จะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
หรืออ่านหนังสือที่แต่งโดยนักจิตวิทยาร่วมสมัย
หรือนักพูดที่สร้างแรงจูงใจ/สร้างแรงบันดาลใจ
หรือค้นหาในอินเทอร์เน็ตสำหรับแนวทางเพื่อแก้ปัญหาของเรา
โดยทั่วไป (และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ)
เรามักจะมองข้ามสมาชิกสังคมที่เก่าแก่ที่สุดของเรา
ในฐานะที่เป็นกุญแจสำคัญของภูมิปัญญา/ความเฉลียวฉลาด
สำหรับวิธีการที่จะอยู่อย่างเป็นสุขกว่า สุขภาพที่ดีกว่า
หรือการเติมเต็มชีวิตที่มากขึ้น

ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผู้สูงอายุ
ผมเชื่อว่าทัศนคติดังกล่าวนี้เป็นข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรง
บุคคลทั่วไปโดยมากผู้ที่มีอายุมากกว่า
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อายุเฉลี่ย 70 และเกินกว่า)
โดยข้อเท็จจริงแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือที่สุด
พวกเราจะได้รับประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการที่จะอยู่กันอย่างผาสุกผ่านช่วงเวลายากลำบาก
เพราะพวกเขาได้ผ่านประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ซ้ำกันเลย

เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
ที่ได้สอนบทเรียนกับพวกเขาว่า
จะอยู่รอดในการเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบาก
และพวกเขายังมีประสบการณ์ส่วนตัวร่วมกันในช่วงเยาว์วัย
เกี่ยวกับโศกนาฏกรรมที่รู้สึกแย่มาก/น่ากลัวหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนั้น
ทำให้พวกเขาสามารถจะให้คำแนะนำพวกเรา
ในเรื่องการทำใจยอมรับเกี่ยวกับเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นได้อย่างสงบเยือกเย็น
ในการเผชิญกับความเจ็บป่วยและการสูญเสีย

ช่วงเวลาที่ผ่านมามากกว่าหกปี
ผมได้ดำเนินการโครงการวิจัยที่ออกแบบมา
เพื่อเจาะลึก ภูมิปัญญา/ความเฉลียวฉลาด
จากประสบการณ์ของชาวอเมริกันที่มีอายุมากกว่า
ด้วยการใช้ระเบียบวิธีการทางสังคมศาสตร์หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน
ผมได้รวบรวมคำตอบจากผู้อาวุโสกว่า 1,200 ราย ในเรื่องคำถามที่ว่า
"ช่วงชีวิตผ่านมาได้เรียนรู้ว่า อะไรคือบทเรียนที่สำคัญที่สุด
ที่ต้องการจะถ่ายทอดให้กับคนที่มีอายุน้อยกว่า"
ผมได้ทำการรวบรวมและสรุปประเด็นจากคำตอบ
และผลลัพธ์ที่ได้คือ สาระสำคัญของบทเรียน
ในการใช้ชีวิตจากกลุ่มคนที่ผมขอยกย่องว่า
"อเมริกันชนที่ฉลาดที่สุด"

เมื่อผมหวนคิดย้อนกลับไปจากช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ในการพูดคุยกับผู้อาวุโสของอเมริกา
10 บทเรียนที่โดดเด่นที่สุดจากพวกเขา
ที่ต้องการถ่ายทอดให้กับเยาวชน/คนที่อายุน้อยกว่า
ด้วยบทเรียนนี้ "10 บทเรียนสุดยอดสำหรับการใช้ชีวิต"
และโปรดตอบกลับ/แจ้งให้ผมทราบด้วยว่า
จะนำใช้กับชีวิตของคุณเองอย่างไรได้บ้าง


 1. เลือกอาชีพเพื่อผลตอบแทนแรงจูงใจภายในใจตนเอง
  ไม่ใช่ผลตอบแทนทางการเงิน
  แม้ว่าหลายคนจะเติบโตขึ้นมาในภายใต้ความยากจน
  ผู้สูงอายุหลายคนเชื่อว่า ข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของคนเราคือ
  การเลือกอาชีพที่มีตอบแทนตามศักยภาพ(ผลการปฏิบัติงาน)
  ความรู้สึกสำนึกถึงเป้าหมายและความหลงใหลในงานของตนเอง
  จะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าไม่วันใดก็วันหนึ่ง (Steve Jobs, Bill Gates)

 2. ทำตัวเองในตอนนี้ให้เสมือนหนึ่งว่า
  ร่างกายพร้อมที่จะมีอายุกว่าร้อยปี
  หยุดคำพูดที่ว่า "ไม่สนใจว่าจะมีอายุอยู่อีกนานเท่าใด"
  มันจะเป็นข้ออ้างสำหรับนิสัยแย่ ๆ ที่ทำร้ายทำลายสุขภาพ
  ด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การสูบบุหรี่ นิสัยการกินอาหารพร่ำเพร่อ
  และการขาดการออกกำลังกาย (การมีส่วนร่วมกิจกรรมที่มีชีวิตชีวา)
  ซึ่งดูเสมือนหนึ่งว่าจะฆ่าตนเอง
  ด้วยการตัดสินให้ต้องทนทุกข์ทรมานในอีกหลายปีต่อมา
  หรือด้วยอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
  ผู้สูงอายุหลายคนได้เห็นถึงภัยพิบัติ
  ที่มีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม
  ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงบั้นปลายของชีวิต
  ทำตอนนี้เพื่อป้องกันมัน

 3. ตอบรับว่า " ได้เลย " สำหรับโอกาสหลายเรื่องหลายอย่าง
  เมื่อได้รับข้อเสนอสำหรับโอกาสเรื่องใหม่/ครั้งใหม่หรือเรื่องที่ท้าทาย
  ส่วนมากคุณมีแนวโน้มที่จะเสียใจที่จะตอบรับว่า ได้เลย
  และมีแนวโน้มที่จะเสียใจในการปฏิเสธโอกาสนั้น
  พวกเขาแนะนำว่า ให้หัดยอมรับความเสี่ยง
  และเชื่อมั่นในตนเองเมื่อมีโอกาสมาเคาะประตู

 4. เลือกคู่ครองด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง
  เรื่องที่สำคัญ คือ ไม่รีบด่วนตัดสินใจ ใช้เวลาทั้งหมดที่มีอยู่
  เพราะจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรับรู้เรื่องราว
  หลายแง่หลายมุมของคู่ครองในภายข้างหน้า
  เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าจะอยู่ด้วยกันได้
  ผู้อาวุโสกลุ่มหนึ่งได้บอกว่า
  "อย่ารีบเร่งโดยไม่รู้จักซึ่งกันและกันอย่างถ่องแท้
  นั่นเป็นเรื่องอันตรายมาก แต่คนเรามักจะทำมันผิดพลาดตลอดเวลา.."

 5. เดินทางท่องเที่ยวให้มาก
  การเดินทางท่องเที่ยวในขณะที่คุณยังสามารถอยู่
  ให้ยอมสละทิ้งสิ่งอื่น ๆ ถ้าจำเป็นจะต้องทำเช่นนั้น
  คนส่วนใหญ่มักหวนคิดถึง/มองย้อนกลับไป
  ในการเดินทางผจญภัยของพวกเขา (ไม่ว่าจะครั้งใหญ่และเล็ก)
  เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญของชีวิตพวกเขา
  และพวกเขามักจะเสียใจที่ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวให้มากกว่านี้
  หนึ่งในผู้สูงอายุบอกกับผมว่า
  "ถ้าต้องตัดสินใจว่า จะทำ/ปรับปรุงห้องครัวใหม่
  หรือใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยว แน่ละ- ผมบอกว่า
  ให้เลือกการเดินทางท่องเที่ยวดีกว่า"

 6. บอกไปเลยตอนนี้
  คนส่วนมากลงเอยด้วยคำพูดที่เศร้าสลดในที่สุดด้วยคำว่า
  "ไม่น่าเลย/ไม่คิดเลย"
  โดยไม่สามารถแสดงความรู้สึกของตนเองออกมาก่อนที่จะสายเกินไป
  มีเพียงครั้งเดียวในชีวิต ที่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกในส่วนลึก
  ของหัวใจของคุณคือ ในขณะที่คนคนนั้นยังมีชีวิตอยู่
  ตามที่ได้พูดคุยกับคนที่อายุมากกว่า
  "ถ้าคุณรู้สึกเสียใจกับใครบางคน ทำไมไม่บอกเสียแต่ตอนนี้เลย
  ทำทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวให้ถูกต้องตอนนี้
  เพราะอาจไม่มีโอกาสอีกเลย ใครจะรู้
  ดังนั้น ทำในสิ่งที่ตอนนี้ยังทำได้."

 7. เวลาเป็นเรื่องสำคัญ
  ใช้ชีวิตราวกับว่าจะมีอายุสั้น เพราะมันเป็นเช่นนั้น
  เรื่องสำคัญ คือ ไม่ใช่การถูกกดดันจากความรู้เรื่องนี้
  แต่ให้บริหารจัดการในเรื่องนี้
  เพื่อให้แน่ใจว่าได้ทำในเริ่อง/สิ่งที่สำคัญตอนนี้
  เมื่อมีอายุมากขึ้นผู้ตอบคำถามในเรื่องนี้
  ส่วนมากจะยอมรับและพูดว่า
  ชีวิตที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วและน่าอัศจรรย์
  หนึ่งในผู้สูงอายุกล่าวว่า
  "ผมต้องการจะได้เรียนรู้ว่าในวัยสามสิบ
  แทนในวัยหกสิบกว่าของผม !"

 8. ความสุข คือ ทางเลือก ไม่ใช่เงื่อนไข
  ความสุขไม่ใช่เงื่อนไขที่เกิดขึ้น
  เมื่อสภาวการณ์พร้อมสมบูรณ์แล้ว
  หรือเกือบจะเป็นเช่นนั้น
  ดังนั้น ไม่เร็วก็ช้าคุณต้องจำเป็นต้องหาทางเลือก
  ด้วยความตั้งใจว่าจะมีความสุข
  ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องที่ท้าทายและยากลำบาก
  ชายสูงวัยมากกว่าคนหนึ่งได้สะท้อนเรื่องนี้แทนคนอื่น ๆ ว่า
  " คำแนะนำที่ดีที่สุดอย่างเดียวของผม คือ
  คุณต้องรับผิดชอบความสุขของตัวคุณเอง ตลอดชีวิตของคุณ"

 9. เวลาที่เสียไปกับความกังวล คือ เวลาที่สูญเปล่า
  หยุดวิตกกังวล หรือ อย่างน้อยลดมันลงบ้าง
  มันเป็นเรื่องสูญเสียที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตอันมีค่าของคุณ
  แน่นอนหนึ่งในเรื่องเสียใจที่สำคัญของผู้สูงอายุจำนวนมาก
  คือ เสียเวลาไปกับความกังวลกับเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลย

 10. คิดว่าเป็นเรื่องเล็ก
  เมื่อเวลามาถึง ให้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ด้วยการคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก
  ปรับสภาพอารมณ์และจิตใจตนเอง
  เพื่อความสุขในชีวิตประจำวันที่เรียบง่าย
  และเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันในตอนนี้
  เมื่อวันหยุดพักผ่อน/วันหยุดยาวนานของชีวิตมาถึง
  บทเรียนสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ในการรำลึกไว้
  เพราะการรับรู้ของพวกเขาคือ ชีวิตไม่ยืนยาว

  ผู้สูงอายุรับรู้ได้ถึงนาทีของความสุข
  ขณะที่คนหนุ่มสาวมักจะตระหนัก
  เฉพาะตอนที่พวกเขาได้สูญเสียมันไปเท่านั้น
  รับเช้าวันใหม่ด้วยถ้วยกาแฟดีดี
  เตียงนอนที่อบอุ่นในวันคืนฤดูหนาว
  การให้อาหารกับนกสีสดใสบนสนามหญ้า
  จดหมายที่ไม่คาดคิดจากเพื่อน
  แม้แต่เพลงที่ชื่นชอบทางวิทยุ
  (ความสุขทั้งหมดที่กล่าวถึง
  มาจากการสัมภาษณ์ของผม)


  การเอาใส่ใจเป็นพิเศษกับกิจกรรมเหล่านี้
  "ของชนชั้นกลุ่มน้อย(ผู้อาวุโส)"
  แม้แต่รูปแบบต่าง ๆ ของความสุข
  ที่ปรุงแต่งขึ้นมาเอง
  ในการใช้ชีวิตประจำวัน
  พวกเขาเชื่ออย่างเดียวกันว่า
  สามารถเป็นจริงได้สำหรับคนที่อายุน้อยกว่านี้เช่นกัน
  และมันคุ้มค่าสำหรับการพยายามทุกเพศทุกวัย !  เรียบเรียงจาก
  Top 10 List from the Wisest Americans: How to Be Happier
  from  Karl Pillemer Ph.D.

  ที่มา //goo.gl/eqAWR


Create Date : 03 สิงหาคม 2555
Last Update : 6 กันยายน 2555 22:47:07 น.
Counter : 725 Pageviews.

2 comments
ตายายสายแค้มปิ้ง2 ตะลีกีปัส
(16 ก.พ. 2563 11:01:28 น.)
ไม่(กล้า)บอกเธอ (หรอกนะ) ว่า แฮปปี้วาเลนไทน์ จันทราน็อคเทิร์น
(14 ก.พ. 2563 16:57:24 น.)
ตายายสายแค้มปิ้ง1 ตะลีกีปัส
(14 ก.พ. 2563 21:44:20 น.)
โจทย์ตะพาบ... แสดงออกถึงความรัก tanjira
(11 ก.พ. 2563 17:11:40 น.)
  
มาอ่านแนวคิดให้มีความสุขด้วยคน ชอบจังค่ะ ขอบคุณที่หามาให้อ่านกันนะคะ
โดย: คมไผ่ วันที่: 3 สิงหาคม 2555 เวลา:13:46:21 น.
  
อ่านแล้วคิดถึง " ความสุข " จำไม่ได้ใครส่งมาให้ จะส่งเมล์มาให้นะคะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 3 สิงหาคม 2555 เวลา:21:14:27 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Ravio.BlogGang.com

ravio
Location :
สงขลา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]

บทความทั้งหมด