► ►►... ถนนสายนี้..มีตะพาบ..166 .. ( เปลี่ยนแนว ) ◄◄


เนื่องจากช่วงนี้แสวงหาความรู้ใส่สมองไปเรื่อยๆ ตามประสาคนเริ่มจะแก่
อ่านไปเรื่อยๆก็ไปเจอเรื่อง Y&Rchetypes
เป็นเรื่อง Brand archetypes หรือจริตของแบรนด์

ใช่ครับ แบรนด์สินค้าก็มีบุคลิก มีจริต เหมือนคนเรา

 คนเราในทางพุทธศาสนามี 6 จริต   คือ

1. ราคจริต หนักไปทางรักสวยรักงามคือ พอใจในรูปสวย
เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอร่อย สัมผัสนิ่มนวล


  2.  โทสจริต หนักไปทางเจ้าอารมณ์มักโกรธ เป็นคนขี้โมโหโทโส
 พูดเสียงดัง เดินแรง ทำงาน

  3..  โมหจริต หนักไปทางลุ่มหลง ในทรัพย์สมบัติ นิสัยเห็นแก่ตัว
อยากได้ของของคนอื่น ลุ่มหลงในลาภสักการะ

4.สัทธาจริต หนักไปทางเชื่อถือจริงใจ น้อมไปในความเชื่อเป็นอารมณ์ประจำใจ เชื่อโดยไร้เหตุผล

    5.พุทธิจริต หนักไปทางใช้ปัญญา เจ้าปัญญาเจ้าความคิด มีความฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ

6. วิตกจริต หนักไปทางชอบคิดมาก ถ้าขี้ขลาดจะวิตก กังวล ฟู้งซ่านชอบคิด ตัดสินใจไม่เด็ดขาดฝรั่งว่ามี 5 จริต คือ

1. กลุ่มจิตวิญญาณ (Spirit) ซึ่งยึดมั่นในอุดมการณ์
2. กลุ่มความคิด (Thought) ซึ่งสุขุมและมีสติปัญญาล้ำลึก
3. กลุ่มพลังงาน (Energy) ซึ่งเต็มไปด้วยพลังในการสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง
4. กลุ่มอารมณ์ (Emotion) ซึ่งเป็นมิตรและใจดีมีเสน่ห์
5. กลุ่มแก่นสาร (Substance) ซึ่งเต็มไปด้วยสาระและความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง แต่แบรนด์สินค้ามีตั้ง 13 จริต
บางสำนักก็ว่ามี 12 ครับ

จริตของแบรนด์ทั้ง 13 วิจัยโดยบริษัท Y&R ซึ่งจริตทั้งหมดก็แตกหน่อมาจากจริตของคนทั้ง 5 กลุ่มนั่นเอง
จริตของแบรนด์ทั้ง 13 แบบ แบ่งเป็น
1. แบรนด์ประเภทวีรบุรุษ (Hero)


    แบรนด์ที่จะถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษได้นั้น จะต้องเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต่างก็ยอมรับว่าเป็นผู้นำในท้องตลาด มีเกียรติประวัติที่ดีในตลาดมานานดั่งเรื่องราวการเดินทางของวีรบุรุษ มีบุคลิกลักษณะที่โดดเด่นเป็นสง่า (Distinctive) มีไหวพริบปัญญา (Intelligent) และความมีศักด์ศรีกับคุณธรรม (Noble) แบรนด์ที่เป็นวีรบุรุษนั้นสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มของจิตวิญญาณ (Spirit)
 ตัวอย่างเช่น Nokia /Rolex/Apple2. แบรนด์ประเภทเพื่อนสนิท (Companion)

    แบรนด์ที่จะถูกมองว่าเป็นเพื่อนสนิทได้นั้น จะต้องมีลักษณะของความเป็นมิตร (Friendship) ชอบผูกสัมพันธ์ (Sociability) และให้ความช่วยเหลือสนับสนุน (Help & Support) แบรนด์ประเภทเพื่อนสนิทนี้สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มของอารมณ์ (Emotion)

พวกธุรกิจบริการ จะมีบุคลิกของแบรนด์เป็นแบบนี้
ตัวอย่างง่ายๆคือการบินไทยนี่เอง3. แบรนด์ประเภทมารดา (Earth Mother)

    แบรนด์ที่จะถูกมองว่าเป็นมารดาได้นั้น จะต้องมีลักษณะของความทะนุถนอม อ่อนโยน เอาใจใส่ (Nurturing) มีความจริงใจไม่เสแสร้ง (Genuine) และแน่วแน่มั่นคงสม่ำเสมอ (Stable) แบรนด์ที่เป็นมารดานั้นสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มของแก่นสาร (Substance) ซึ่งเต็มไปด้วยสาระและความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง

ดูแบรนด์ไมโล โอวัลติน เป็นตัวอย่าง4. แบรนด์ประเภทผู้สร้างความประหลาดใจ (Jester)

    แบรนด์ที่จะถูกมองว่าเป็นผู้สร้างความประหลาดใจได้นั้น จะต้องแสดงออกถึงความสนุกสนาน (Fun) มีการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ (Original) ไม่ชอบเคารพกฏเกณฑ์และเป็นนักแหกคอกตัวยง (Irrelevant)

โฆษณาฮาๆของแบรนด์ต่างๆของบ้านเรา ก็พยายามสื่อออกมาแบบนี้
5. แบรนด์ประเภทนักปราชญ์ (Sage)

    แบรนด์ที่จะถูกมองว่าเป็นนักปราชญ์ได้นั้น จะต้องมีภาพลักษณ์ของผู้ที่สุขุมรอบคอบ (Wise) มีความรู้ที่ลึกซึ้ง (Profound) และรักสันโดษ (Asceticism) ทั้งนี้เพราะแบรนด์ที่เป็นนักปราชญ์นั้นสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มของความคิด (Thought) ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ทีตรงข้ามกับบุคลิกลักษณะแบรนด์ประเภทผู้สร้างความประหลาดใจ (Jester) อย่างสิ้นเชิงเช่นกัน

    จากผลการวิจัยของ YR BAV พบว่า Microsft คือแบรนด์ที่เป็นนักปราชญ์ในสายตาของคนทั่วโลก ด้วยความฉลาดล้ำในการคิดค้นและพัฒนาการระบบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่ายสำหรับคนทั่วโลก6. แบรนด์ประเภทนักมายากล (Magician)


    แบรนด์ที่เป็นนักมายากลนั้นสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มของความคิด (Thought) และกลุ่มของพลังงาน (Energy) จึงเป็นแบรนด์ที่มีบุคลิกลักษณะของผู้ที่ฉลาดเฉลียว (Clever) มีพรสวรรค์ (Gifted) ซึ่งดูลึกลับชวนให้ค้นหา (Mysterious)
    จากผลการวิจัยของ YR BAV ทั่วโลกพบว่า Smirnoff ผู้นำแห่งเหล้าวอดก้านั้นถูกมองเป็นแบรนด์ประเภทนักมายากลเพราะในการโฆษณามักจะพยายามสื่อถึงอำนาจพิเศษของ Smirnoff ที่ก่อให้เกิดภาพลวงตาที่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกได้อย่างประหลาด
7. แบรนด์ประเภทผู้พิทักษ์ (Guardian)

    ความหมายของผู้พิทักษ์ ในเรื่องราวสากลนั้นคือ การปกป้องคุ้มครอง (Protection) เป็นที่ปรึกษา (Mentoring) และมีระเบียบวินัย (Discipline)
    เนื่องจากแบรนด์ที่เป็นผู้พิทักษ์นั้นสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มของความคิด (Thought) และกลุ่มของแก่นสาร (Substance) จึงเป็นแบรนด์ที่มีบุคลิกลักษณะของผู้ที่รอบคอบ (Organized) มีระบบระเบียบแบบแผน (Systematic) มีการบริหารควบคุมที่ดี (Controlled) ผู้พิทักษ์นั้นมักจะทำตัวเป็นพลังเงียบที่คอยเกื้อหนุนหรือคอยดูแลคุ้มครองอยู่เบื้องหลังเหมือนปิดทองหลังพระ

ไม่โฉ่งฉ่าง ก้าวร้าว มีความสงบนิ่งสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองและสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี


    จากผลการวิจัยของ YR BAV พบว่า Shell คือแบรนด์ที่เป็นผู้พิทักษ์ในสายตาของคนทั่วโลกเพราะ Shell ไม่เพียงแต่พัฒนาน้ำมันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรถและดูแลรักษาเครื่องยนต์แล้ว แต่จัดตั้งโครงการและช่วยรณรงค์ให้คนหันมารักษาชีวิตสัตว์และสภาพแวดล้อมของโลกด้วย
8. แบรนด์ประเภทผู้บริสุทธิ์ (Maiden)

    ความหมายของผู้บริสุทธิ์ในเรื่องราวสากลนั้นคือ ความบริสุทธิ์ (Purity) ใสซื่อไร้มารยา (Innocence)
และยอมเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น (Selfless Service)

    เนื่องจากแบรนด์ที่เป็นผู้บริสุทธิ์นั้นสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มของแก่นสาร (Substance) และกลุ่มของอารมณ์ (Emotion) จึงเป็นแบรนด์ที่มีบุคลิกลักษณะของผู้ที่มองโลกในแง่ดี (Optimistic) มีความใสซื่อ (Innocent)
 และบริสุทธิ์อย่างธรรมชาติ (Gifted)

    จากผลการวิจัยของ YR BAV พบว่า Johnson & Johnson คือแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กทารกที่คุณแม่ทั่วโลกวางใจ ด้วยการเน้นจุดขายเรื่องความอ่อนโยนบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์9. แบรนด์ประเภทผู้น่าหลงใหล (Enchantress)

    ความหมายของผู้น่าหลงใหลในเรื่องราวสากลคือ ความสุข (Pleasure) การกระตุ้นความรู้สึก (Sensuality) และการล่อใจ (Temptation)
    เนื่องจากแบรนด์ที่เป็นผู้น่าหลงใหลนั้นสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มของอารมณ์ (Emotion) และกลุ่มของ พลังงาน (Energy) จึงเป็นแบรนด์ซึ่งมีบุคลิกลักษณะที่งดงาม (Beautiful) มีเสน่ห์ลึกลับชวนให้ค้นหา (Mysterious) และเย้ายวนใจ (Tempting)

    จากผลการวิจัยของ YR BAV ทั่วโลกพบว่า แบรนด์ที่มีความเป็นผู้น่าหลงใหลมักจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทน้ำหอมเครื่องสำอางอาทิเช่น Dolice & Gabbana, Calvin Klien , AXE เป็นต้น10. แบรนด์ประเภทนักรบ (Warrior)

    ความหมายของนักรบในเรื่องราวสากลคือ พละกำลัง (Power) การปราบปรามศัตรูคู่แข่ง (Overthrowing the Tyrant) เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ (Victory)
    แบรนด์ที่เป็นนักรบนั้นสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มของจิตวิญญาณ (Spirit) และกลุ่มของความคิด (Thought) จึงเป็นแบรนด์ที่เป็นลักษณะหนึ่งของวีรบุรุษประเภทนักรบ ซึ่งมีบุคลิกลักษณะของผู้ที่มีความแข็งแกร่ง (Strong) มีความเชื่อมั่น (Confident) และกล้าหาญ (Courageous)

    จากผลการวิจัยของ YR BAV ทั่วโลกพบว่า ยางรถยนต์ยี่ห้อ Pirelli มีลักษณะของแบรนด์ที่เป็นนักรบเนื่องจากในการโฆษณามักจะชูจุดขายที่ว่า เป็นยางรถยนต์ที่มีความทนทานสูงและพร้อมส่งให้รถคุณไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ ภายใต้ไอเดียที่ว่า “Driving Instinct”11. แบรนด์ประเภทนักค้นหา (Explorer)

    ความหมายของนักค้นหาในเรื่องราวสากลคือ การค้นหาตัวเอง (Self-Discovery) การแสวงหาผจญภัย (Quest) การทดลองเพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆ (Trial) กล้าเสี่ยงที่จะทำสิ่งที่นอกเหนือขอบเขตจำกัด (Challenge)

    แบรนด์ประเภทนักค้นหานั้นสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มของจิตวิญญาณ (Spirit) และกลุ่มของพลังงาน (Energy) จึงเป็นแบรนด์ที่เป็นลักษณะหนึ่งของวีรบุรุษประเภทนักค้นหาผจญภัย ซึ่งมีบุคลิกลักษณะของผู้ที่รักความอิสระเสรี เป็นตัวของตัวเอง (Independent) รักการผจญภัย (Adventurous) กล้าเผชิญหน้ากับเรื่องที่ต้องเสี่ยงและท้าทาย (Daring)
    จากผลการวิจัยของ YR BAV พบว่า Nike คือแบรนด์ที่เป็นนักค้นหาในสายตาของคนทั่วโลก เนื่องจากมีการพัฒนาสินค้าที่ไม่หยุดยั้งและมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้ยึดติดกับการที่จะขายสินค้า แต่กลับสนับสนุนให้มนุษย์ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าภายใต้ความคิดที่ว่า “Just do it”


12. แบรนด์ประเภทนักปกครอง (Patriach)

    ความหมายของนักปกครองในเรื่องราวสากลคือ การมีอำนาจหน้าที่ (Authority) ระเบียบวินัย (Order) และรากฐานที่มั่นคงมั่งคั่ง (Establishment)
    แบรนด์ประเภทนักปกครองนั้นสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มของจิตวิญญาณ (Spirit) และกลุ่มของแก่นสาร (Substance) จึงเป็นแบรนด์ที่เป็นลักษณะหนึ่งของวีรบุรุษประเภทนักปกครอง ซึ่งมีบุคลิกลักษณะของผู้ที่มีความสง่างาม (Dignified)
 ตรงไปตรงมา (Straightforward) และเชื่อถือได้ (Authoritative)

    จากผลการวิจัยของ YR BAV ทั่วโลกพบว่า บัตรเครดิต American Express เป็นแบรนด์ที่มีลักษณะของนักปกครองด้วยรากฐานการเงินที่มั่นคงและมีมานาน ในขณะที่โฆษณาก็จะนำเสนอเรื่องราวของสิทธิเศษ การได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง


13. แบรนด์ประเภทนักรัก (Lover)


    ความหมายของนักรักในเรื่องราวสากลคือ ความรักความผูกพันอันซาบซึ้ง (Romance) การช่วยเหลือ (Rescue) และความหรูหราสง่างาม (Glamorous)
    แบรนด์ประเภทนักรักนั้นสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มของจิตวิญญาณ (Spirit) และกลุ่มของอารมณ์(Emotion) จึงเป็นแบรนด์ที่เป็นลักษณะหนึ่งของวีรบุรุษประเภทนักรัก ซึ่งมีบุคลิกลักษณะของผู้มีความลึกซึ้งสุนทรีย์ ละเมียดละไม อ่อนโยน (Romantic) มีความเนียบโก้หรู (Dashing) เอาใจเก่งและให้เกียรติคน (Chivalrous)
    จากผลการวิจัยของ YR BAV ทั่วโลกพบว่า Tiffany & Co.คือแบรนด์ประเภทนักรักเพราะมีภาพลักษณ์และเครื่องประดับที่ดูโก้หรู เพื่อมอบให้คนที่รักหรือให้เป็นรางวัลกับตัวเอง
ทั้งหมดนี้ก็อบปี้ เอ๊ย คัดย่อมาจากบาทความ "Y&Rchetypes (Archetype) – 13 ตัวตนของแบรนด์"
ของ ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ อีกทีนึงครับ ใครอยากอ่านยาวๆ ตามลิ้งค์ไปเลย//www.brandanything.biz/wordpress/?p=11731.comicclubs

2.SeaSnow

3.ไวน์กับสายน้ำ

4.kae+aoe


5.นัทธ์6.newyorknurse

7.
กะว่าก๋า

8.เรียวรุ้ง

9.เนินน้ำ

10.
กาบริเอล


11.
เหมือนพระจันทร์

12.
เศษเสี้ยว

13.
คนบ้านป่า

14.
toor36

15.
คนผ่านทางมาเจอ16.
The Kop Civil

17.
lovereason

18.
ญามี่

19
.Max Bulliboo

20.
oiooo


21.
บ้านต้นคูน

22.
mastana

23.
ชีริว
ต้องการเขียนด้วยช่วยกัน คลิกอ่านคลิกอ่าน

► ►►วิถีแห่งตะพาบชน พ.ศ. 2557 ...◄◄◄


ลงนาม

เป็ดสวรรค์


เพื่อนๆเรามีไปตั้งสำนักในเฟสบุคกันด้วยนะ

ลองกดสิ
Create Date : 14 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 25 พฤศจิกายน 2559 13:03:58 น.
Counter : 1269 Pageviews.

20 comments
ความรู้สึกนึกคิดประจำวัน (24 ก.พ. 64) comicclubs
(24 ก.พ. 2564 13:08:28 น.)
Che farò senza Euridice from Orfeo ed Euridice by Christoph Willibald Gluck ปรศุราม
(23 ก.พ. 2564 12:35:55 น.)
Vaghissima sembianza - Stefano Donaudy ปรศุราม
(18 ก.พ. 2564 12:45:15 น.)
ลืมตัว comicclubs
(17 ก.พ. 2564 20:27:50 น.)
  
มาอ่านตะพาบ
ได้ความรู้หลายอย่างค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
ไอเอิร์ธ Cartoon Blog ดู Blog
เป็ดสวรรค์ Education Blog ดู Blog
โดย: newyorknurse วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา:5:37:42 น.
  
มาอ่านงานเปลี่ยนแนวของคุณเป็ด แนวนี้เนื้อหาหนักเนอะ และมีประโยชน์ด้วยสิ


ส่งการบ้านด้วยคนค่ะ
โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา:9:52:04 น.
  
อืม...

เปลี่ยนแนวจริงๆครับโต้ง 555
นึกว่าตัวปลอมมาเขียนบล็อกโต้งนะเนี่ย


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา:14:27:26 น.
  
หนนี้มาเป็นหลักการเลย
เห็นหลายแบรนด์ก็มี spirit เป็นองค์ประกอบซ้ำกันเนอะ
โดย: กาบริเอล วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา:19:42:12 น.
  
มีสาระมากค่ะตกใจ 555
มาส่งการบ้านตะพาบด้วยค่ะ
โดย: เหมือนพระจันทร์ วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา:20:29:28 น.
  
ส่งตะพาบครับ เป็ด
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา:22:04:21 น.
  
สวัสดีค่ะคุณเป็ด

แวะเข้ามาก็ได้ความรู้ไปเต็ม ๆ เลย อ่านเพลินเลยค่ะ

สังเกตุจากตัวเอง น่าจะมีอยู่อย่างน้อย1ข้อแน่ ๆ เป็นธรรมดาของมนุษย์

ตะพาบครั้งนี้เขียนยากจัง เจ้าของโจทย์ไม่อยู่ ช้าหน่อยน่าจะได้นะคะ แบบว่ายังคิดไม่ออก
โดย: oa (rosebay ) วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา:22:35:19 น.
  
นึกแล้วเชียวว่ายุ่งๆ เขียนอะไรได้มากขนาดนี้
แต่ต่าสนใจนะคะ ไว้มาอ่านตอนไม่ง่วงน้าาาา

มาส่งการบ้านค่ะ
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nulaw-08&month=11-2016&group=3&date=15&gblog=216

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา:23:20:56 น.
  
แวะมาแจ้งส่งงานก่อนครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอ่านอีกที
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา:0:11:59 น.
  
สวัสดีคะคุณน้องเป็ดน้อยคอยรัก...

แหม...มาแนววิชาการเลยนะ..เปลี่ยนแนวแฮ่ะ..

พี่อ้อมแอ้มเพิ่งเขียนงานตะพาบเสร็จเมื่อกี้

สดๆร้อนๆเลยคร้า...เปลี่ยนแนวเหมือนกันนะ

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา:0:24:01 น.
  
แวะมาส่งตะพาบตอนดึก ๆ ครับ
โดย: The Kop Civil วันที่: 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา:3:23:06 น.
  
อืม วันนี้ออกแยวความรู้เลย

แบรนด์ประเภทเพื่อนสนิท การบินไทยพฤติกรรมมันไม่ใช่อะ แต่การแสดงออกที่พยายามจะสื่อมันอาจจะใช่

ลิงค์ที่แนบ (ยาว) อันนั้นเข้าไปแล้วไปไม่ถึงปลายทาง มันขึ้น 404

เป็ดสวรรค์ Literature Blog
+
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา:22:36:48 น.
  
สวัสดีค่าคุณเป็ด ^^
มาส่งการบ้านแล้วก็อ่านตะพาบเปลี่ยนแนว
เปลี่ยนมากจริงๆค่ะ แบบว่ามีสาระและได้ความรู้มากเลยอ่า
หลายๆแบรนด์ มีบางจุดคล้ายกันเลย น่าสนใจๆๆ
ขอบคุณมากๆ ค่า

เป็ดสวรรค์ Literature Blog


โดย: lovereason วันที่: 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา:0:09:51 น.
  
ส่งการบ้านจ้ะ
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=maxrepublic&group=43

เปิดมาอ่าน ตั้งท่าจะ ขำ.. ขำไม่ออก เพราะเล่นเปลี่ยนแนวซะหา ดีเอ็นเออันเดิมไม่เจอเล๊ยยยยยยยง่าาาาา
โหวตงานเขียนให้นะฮับ...
โดย: Max Bulliboo วันที่: 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา:19:32:00 น.
  
ส่งการบ้านคับ
โดย: oiooo วันที่: 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา:15:05:25 น.
  
ตามมาส่งการบ้านด้วยคนค่า
โดย: จี๊ดจ๊าด (บ้านต้นคูน ) วันที่: 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา:15:23:59 น.
  
เปลี่ยนแนวไปเลย


ปล.คุณเป็ดคราวหน้าเจอซีเราต้องต่อขากันแล้ว
โดย: kae+aoe วันที่: 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา:13:32:52 น.
  
ท่านประธานเราเปลี่ยนแนว มาเป็นวิชาการเลยนิ
"แบรนด์จริต" ของมนุษย์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษามาก
ท่านพี่ดูมีสาระจิง ถ้าไม่มองข้างบล็อกกับกระต่ายดิสนี่นึกว่า
บล็อกเป็ดสวรรค์บล็อกเกอร์......ใช่รึ????? แฮ่ะๆ


โจทย์พี่ชีริว โจทย์นี้สนุกดีเนอะๆๆ
แต่แบบว่าคิดนานม้าก ม้วนตัวมาส่งงานรั้งท้ายเย้ยยย
โดย: mastana วันที่: 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา:16:02:27 น.
  
แลกกับพี่ก๋าเขียนหรือเปล่าครับเนี่ย เป็ดไปเขียนบล็อกพี่ก๋า แล้วพี่ก๋ามาเขียนบล็อกเป็ด แบบนี้เรียกว่าเปลี่ยนคนครับไม่ใช่เปลี่ยนแนว โกงจ้ะโกง ปรี๊ดๆ~ โบกธงชาติๆ //โดนตบกะโหลกจนนกหวีดกระเด็นแลเห็นความจริง

ขนาดไม่ใช่แนวของตัวเองก็ยังสรุปเป็นภาษาตัวเอง ไม่ก้อปมาทั้งดุ้น เป็ดแบบนี้ที่ MK ต้องการ - -b

อะ มาส่งงานจ้ะ เลทไปอาทิตย์นึงเอง
โดย: ชีริว วันที่: 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา:21:13:41 น.
  
เปลี่ยนแนวจริงๆ ด้วย ของเรามีแค่จริตเดียวค่ะ "ดัดจริต" 555
โดย: ปลาแห้งนอกกรอบ วันที่: 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา:15:38:11 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Crazylazykoodchi.BlogGang.com

เป็ดสวรรค์
Location :
สวรรค์ชั้นดาวโด่..สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแห่งเอธิโอเปีย..  Ethiopia

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 86 คน [?]

บทความทั้งหมด