การพัฒนากล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ลูกผสมในประเทศไทย

   จากอดีต เริ่มแรกได้มีผู้นำกล้วยไม้สกุลหวายลูกผสมพันธุ์ต่างๆ มาจากต่างประเทศเข้ามาปลูกเป็นการค้าในประเทศไทยและต่อมามีการพัฒนาพันธุ์ ลูกผสมใหม่ขึ้นมาสรุปได้ดังนี้

ยุคเริ่มแรก

ตัวอย่างพันธุ์ที่นำเข้ามาและปลูกตัดดอกเพื่อการค้าในประเทศไทย ได้แก่

.ศ.2472พันธุ์หลุยส์ (Den.Louis Bleriot)
ลูกผสมระหว่าง (Den. Schroederianum X Den. Superbiens) พันธุ์นี้นำมาปลูกเป็นการค้าในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2472-2520

พ.ศ.2473พันธุ์ซีซาร์ ชวา (Den.Caesar)
ลูก ผสมระหว่าง (Den.phalaenopsis X Den.stratiotes) ผสมพันธุ์โดยชาวฝรั่งเศส ได้จดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวน ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ2473 Mr. N.P. Lee เป็นผู้ทำตลาดของหวายพันธุ์นี้ พันธุ์ซีซาร์ ชวานำมาปลูกเป็นการค้าในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2473-ปัจจุบัน

พ.ศ.2477พันธุ์ปอมปาดัวร์หรือพันธุ์มาดามปอมปาดัวร์ (Den.Pompadour)
ได้ ผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ขึ้นมาโดยชาวฝรั่งเศส เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่าง (Den.Louis Bleriot X Den.phalaenopsis) ได้จดทะเบียนพันธุ์สมาคมพืชสวน ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.2477 Mr.N.P. Lee ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ทำตลาดของหวายพันธุ์นี้ พันธุ์ปอมปาดัวร์นำมาปลูกเป็นการค้าในประเทศไทยในช่วงหลังปี พ.ศ.2477-ปัจจุบัน

พ.ศ.2492 พันธุ์แจ๊คขาวหรือพันธุ์แจ๊กเกอรีนโธมัส (Den.Jaquelyn Thomas)
ลูก ผสมระหว่าง (Den.gouldii X Den.phalaennopsis) ได้จดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวน ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ.2492 พันธุ์นี้นำมาปลูกเป็นการค้าในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2512-2535

พ.ศ.2506พันธุ์ขาววอลเตอร์หรือวอลเตอร์โอมาย (Den.Walter Oumae)
ลูก ผสมระหว่าง (Den.Theodore Takiguchi X Den.grantii) ผสมพันธุ์โดยชาวฝรั่งเศสได้จดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวน ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ.2506 พันธุ์นี้นำมาปลูกเป็นการค้าในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2512-ปัจจุบัน พันธุ์นี้บางทีเรียกว่าพันธุ์ขาว 2N

พ.ศ2509พันธุ์แจ๊คแดงหรือพันธุ์แจ๊กเกอรีน คอนเสิร์ต (Den.Jaquelyn Concert)
ลูก ผสมระหว่าง (Den.Concert X Den.Jaquelyn Thomas) ได้จดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวน ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2509 พันธุ์นี้นำมาปลูกเป็นการค้าในประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2512-2522

พ.ศ.2522พันธุ์อินทุวงศ์ (Den.Intuwong)
ลูก ผสมระหว่าง (Den.Darcie Mikami X Den.Walter Oumae) ผสมพันธุ์โดยคุณสิริพงษ์ อันทุวงศ์ พันธุ์นี้ได้จดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวน ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ.2522 ปลูกเป็นการค้าในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2512-ปัจจุบัน

ในช่วงปี พ.ศ.2525-2535

ช่วง นี้ประเทศไทยได้เริ่มมีการพัฒนากล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ๆ สำหรับตัดดอกขึ้นมาทดแทนพันธุ์ปอมปาดัวร์ ซึ่งได้รับความนิยมลดลงในช่วงต่อมา ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2525-2535 พันธุ์ที่นิยมปลูกตัดดอกเพื่อการค้าโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้

พ.ศ.2525
พันธุ์ลิมเฮป้า (Den.Lim Hepa)เป็น พันธุ์ลูกผสมระหว่าง (Den.Lim Chong Min X Den.Hepa) โดยบริษัท T. Orchids เป็นผู้จดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวนประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.2525 และพอ.จิรพล ธูปทองเป็นบุคคลที่ทำตลาด(marketing promotion) ของหวายพันธุ์นี้ในปี พ.ศ.2527
พันธุ์ เอกพล (Den.Ekapol) เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่าง (Den.Lim Hepa X Den.Tomie Drake) ผสมพันธุ์โดยคุณปราโมทย์ จิตราพงษ์ และตั้งชื่อพันธุ์ตามชื่อของลูกชาย(คุณเอกพล จิตราพงษ์) แต่ได้จดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวนประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.2525 ซึ่งหลังจากที่พันธุ์แพนดา พันธุ์แอนนาและพันธุ์ทับทิมสยามได้ออกสู่ตลาดและเป็นที่รู้จักในวงการกล้วย ไมก่อนหน้านั้นแล้ว
พันธุ์แพนดา (Den.Ekapol ‘Panda’ )เป็น พันธุ์ลูกผสมมาจากคู่ผสม (พ่อแม่พันธุ์) เช่นเดียวกับพันธุ์เอกพล แต่เป็นไม้เมล็ดคนละต้นกัน ผสมพันธุ์โดยคุณปราโมทย์ จิตราพงษ์ โดยทั่วไปเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ หมีแพนดาหรือเรียกสั้นๆว่า “หมี” ใน กลุ่มพันธุ์นี้มีขนาดดอกและลักษณะดอกแบ่งออกเป็นสองแบบคือ พันธุ์หมีใหญ่ซึ่งเป็นพันธุ์มีขนาดดอกใหญ่ออกดอกสีชมพู แต่กลีบดอกค่อนข้างบาง อายุการใช้งานไม่ทน สำหรับพันธุ์หมีเล็กมีลักษณะดอกเล็กกว่าพันธุ์หมีใหญ่ ลักษณะช่อดอกไม่ค่อยดีมีช่อดอกสั้น กลุ่มพันธุ์นี้จึงเหมาะสำหรับเด็ดดอกสดขาย (loose flower) ช่วงแรกคุณทิพากร แสงอุทัยแห่งบริษัท Excel Orchid Co.Ltd.เป็นผู้ทำตลาดของหวายพันธุ์นี้เมื่อปี พ.ศ.2531 พันธุ์หมีแพนดาไม่ได้จดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวน ประเทศอังกฤษ
พันธุ์แอนนา (Den.Ekapol ‘Anna’ )เป็น พันธุ์ลูกผสมมาจากคู่ผสม (พ่อแม่พันธุ์)เช่นเดียวกับพันธุ์เอกพล แต่เป็นไม้เมล็ดคนละต้นกัน ผสมพันธุ์โดยคุณปราโมทย์ จิตราพงษ์ ในปี พ.ศ.2525 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2527 คุณทิพากร แสงอุทัยแห่งบริษัท Excel Orchid Co.Ltd. เป็นบุคคลที่ทำการตลาดของหวายพันธุ์นี้ ลักษณะเด่นของพันธุ์แอนนา คือ เป็นกล้วยไม้สกุลหวายออกดอกสีชมพู จัดเป็นหวายฟอร์มกลม เป็นที่ต้องการของตลาดญี่ปุ่นมากในช่วงปีนั้น มีลักษณะด้อยคือเมื่อลำสุดท้ายให้ช่อดอกหมดก่อน(ประมาณ 13 ช่อ) จึงจะแตกหน่อใหม่ลำต่อไป ขยายพันธุ์โดยวิธีปั่นตาเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดของพันธุ์นี้ ขยายพันธุ์โดยวิธีผ่าลำจะทำให้วงจรของการผลิตได้ไม่นาน เพราะต้นเสื่อมสภาพเร็ว พันธุ์นี้ไม่ชอบการเร่งการให้ปุ๋ย พันธุ์แอนนาไม่ได้จดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวน ประเทศอังกฤษ
พันธุ์ทับทิมสยาม (Den.Ekapol ‘Paricial’ ) หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพันธุ์ปาริเชี่ยล เป็นพันธุ์ลูกผสมมาจากคู่ผสม(พ่อแม่พันธุ์)เช่นเดียวกันกับพันธุ์เอกพลแต่ เป็นไม้เมล็ดคนละต้น ผสมพันธุ์โดยคุณปราโมทย์ จิตราพงษ์ ในปี พ.ศ.2525 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2531 คุณทิพากร แสงอุทัย บริษัท Excel Orchid Co.Ltd. เป็นบุคคลที่ทำการตลาดของหวายพันธุ์นี้ พันธุ์นี้ไม่ได้จดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวน ประเทศอังกฤษ แต่มีพันธุ์อื่นที่มีชื่อคล้ายๆกับพันธุ์นี้ ได้แก่ Den.Thai Ruby,Den.Siam Ruby ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนอาจเป็นคนละพันธุ์กัน

พ.ศ.2527
พันธุ์โซเนีย (Den.Sonia) เป็น ลูกผสมระหว่าง (Den.Caesar X Den.Tomie Drake) ผสมพันธุ์โดยคุณปราโมทย์ จิตราพงษ์ในปี พ.ศ.2527 คุณทิพากร แสงอุทัยบริษัท Excel Orchid Co.Ltd. เป็นผู้ซื้อต้นพันธุ์มาจากคุณปราโมทย์ ต่อมาคุณทิพากรได้ทำการคัดเลือกและทำตลาดของหวายพันธุ์นี้ในปี พ.ศ.2529 พันธุ์นี้จดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวน ประเทศอังกฤษ ในนามบริษัท Bangkok Orchids และสกุลจิตราพงษ์ ในปี พ.ศ.2527 พันธุ์นี้บางทีเรียกว่าพันธุ์บอม (BOM)ซึ่ง มาจากชื่อย่อคำว่า (Bangkok Orchids Mericlone) พันธุ์นี้นำมาปลูกเป็นการค้าในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2527-ปัจจุบัน ต่อมาได้นำมาปั่นตาต่อก็ได้ต้นกลายพันธุ์มาเป็น พันธุ์โซเนีย เบอร์ 16 (Den.Sonia No.16), พันธุ์โซเนีย เบอร์ 17 (Den.Sonia No.17), พันธุ์โซเนีย เบอร์ 28 (Den.Sonia No.28) หลังจากนั้นในช่วงปีหลังๆ ได้มีผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้รายอื่นนำไปปั่นตาต่อทำให้กลายพันธุ์เพิ่มขึ้น อีกหลายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์โจแดง (Den.Sonia ‘Red Joe’) พันธุ์เอียสกุล (Den.Sonia ‘Earsakul’) พันธุ์แดงวาสนา (Den.Sonia ‘Daeng Vasana’) เป็นต้น

พ.ศ.2529
พันธุ์ไวปาฮู (Den.Waipahu Pink)เป็น ลูกผสมระหว่าง (Den.Walter Oumae X Den.Waipahu Beauty) โดยบริษัท T. Orchids เป็นผู้จดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวน ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.2529 พันธุ์นี้นำมาปลูกเป็นการค้าในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2529-ปัจจุบัน
พันธุ์ซาบิน (Den.Sabin)เป็น ลูกผสมระหว่าง (Den.Hawaiian Beauty X Den.Tomie Drake) ผสมพันธุ์โดยคุณเกษม บุญชู พันธุ์นี้ไม่ได้จดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวน ประเทศอังกฤษ แต่มีอีกสายพันธุ์หนึ่งคือ (Den.Pinky Sem “Sabin”) เรียกกันทั่วไปว่าพันธุ์ซาบินเช่นกัน ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง (Den.Tomie Drake X Den.Kasem Pinky) พันธุ์นี้จดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวน ประเทศอังกฤษโดยบริษัท T. Orchids ในปี พ.ศ.2529 พันธุ์ซาบิน คุณทิพากร แสงอุทัย บริษัท Excel Orchid Co.Ltd. เป็นบุคคลที่ทำการตลาดของหวายพันธุ์นี้ ในปี พ.ศ.2531
พันธุ์ไดมอนสตาร์ (Den.Dimond Star) เป็นลูกผสมระหว่าง (Den.Hawaiian Beauty X Den.Tomie Drake) ผสม พันธุ์โดยคุณเกษม บุญชู มีพ่อแม่พันธุ์เช่นเดียวกับพันธุ์ซาบิน แต่เป็นคนละเมล็ด พันธุ์นี้ไม่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวน ประเทศอังกฤษ และคุณเกษม บุญชู เป็นบุคคลที่ทำตลาดของหวายพันธุ์นี้ ในปี พ.ศ.2531

พ.ศ.2533
พันธุ์ซากุระ (Den.Sakura Pink)เป็น ลูกผสมระหว่าง (Den.Jaquelyn Thomas X Den.Tomie Drake) พันธุ์นี้ได้จดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวน ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ.2536 และโดยคุณชำนาญ บุญชู เป็นบุคคลที่ทำตลาดของหวายพันธุ์นี้ ในช่วงปี พ.ศ.2535-2536 พ.ศ.2534
พันธุ์บูรณะกรีน (Den.Burana Green)เป็น ลูกผสมระหว่าง (Den.Chittraphong X Den.Yong Kok Wah) ผสมพันธุ์โดยคุณพงศธร บูรณรักษ์ธรรม และจดทะเบียนพันธุ์ ณ สมาคมพืชสวน ประเทศอังกฤษในปี 2534 พันธุ์นี้นำมาปลูกเป็นการค้าในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2534

ปัจจุ บัน นอกจากนี้ยังมีพันธุ์อื่นๆ ที่ปลูกตัดดอกเพื่อการค้า ได้แก่พันธุ์ฟาติมา พันธุ์รินนภา พันธุ์วอลเตอร์โอมาย พันธุ์ขาวเลอเวีย พันธุ์ขาวสนาน เป็นต้น

ในช่วงปี พ.ศ.2535 -2547 (ปัจจุบัน)

ช่วง นี้ประเทศไทยมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นมาจำนวนมากมายหลายพันธุ์ พันธุ์ที่พัฒนาโดยคนไทยสำหรับเป็นไม้ตัดดอกเพื่อการค้า และได้รับความนิยม ได้แก่ พันธุ์บัญญัติพิงค์ พันธุ์มิสทีน พันธุ์บูรณะเจด พันธุ์มิสสิงคโปร์ พันธุ์ขาว 5N พันธุ์ขาวบลัสชิ่ง พันธุ์ลายสิรินทร์ พันธุ์แดงสะอาด พันธุ์กระทิงแดง พันธุ์แดงจุรี พันธุ์เอียสกุล พันธุ์แดงวาสนา พันธุ์ควีนพิงค์ พันธุ์สมินเรด พันธุ์นาซาบริด พันธุ์ Alisa พันธุ์ Morning Star พันธุ์ Laura เป็นต้น

แหล่งที่มา : เอกสารวิชาการกล้วยไม้ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกสารวิชาการลำดับที่ 15/2547 ISBN 974-436-352-5

ขอขอบคุณแหล่งความรู้จาก

ชอบกด Like & Share เป็นกำลังใจให้ด้วยน่ะจ๊ะ
Create Date : 13 ธันวาคม 2555
Last Update : 13 ธันวาคม 2555 14:49:42 น.
Counter : 858 Pageviews.

0 comments
ผลมะเหมี่ยวสายพันธุ์สมุทรสงครามปลูกไว้ที่บ้านกทม.มีอายุเกิน25ปี ธนูคือลุงแอ็ด
(30 ม.ค. 2563 07:55:52 น.)
ตอนที่2แก่งคอย สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีมูลค่าก่อนเกิดดงพยาเย็น ธนูคือลุงแอ็ด
(24 ม.ค. 2563 08:01:26 น.)
แจก อาจารย์สุวิมล
(8 ม.ค. 2563 22:04:13 น.)
รั้งผู้เล่นสำคัญไว้ toor36
(4 ม.ค. 2563 06:21:01 น.)
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Axiom.BlogGang.com

Mr.Evo_IV
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]

บทความทั้งหมด