กรรมเก่า คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ(สํ.สฬ.18/217/166) เป็นเจ้าบทบาทเดิม จากนั้น การศึกษาอาศัยปรโตโฆสะซึ่งมีคติว่า "คนเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่ปรุงปั้น" และโยนิโสมนสิการ ซึ่งมีคติย้อนกลับว่า"ถ้าเป็นคนรู้จักคิด แม้แต่ฟังคนบ้าคนเมาพูด ก็อาจสำเร็จเป็นพระอรหันต์"
space
space
space
 
พฤศจิกายน 2564
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
space
space
21 พฤศจิกายน 2564
space
space
space

รู้จักเขาหน่อยก่อน


"กระเทยสิทธัตถะโกหก (สิทธัตถะ = ชัยฏอน = มาร)  เรื่องนิพพานหลอกคนโง่  เป้าหมายที่แท้จริงของมันคือการหลอกคนให้ทำชีริก (ชีริก=บาป) ด้วยธรรมะที่ดูเหมือนจะดีของมัน  ขอพี่น้องมุสลิมหยุดให้ความสำคัญกับศาสนาของมัน  แล้วละหมาด และดำเนินชีวิตตามทางนำของอิสลามเท่านั้น" 


 อิสลาม” เป็นคำภาษาอาหรับ แปลว่า การยอมจำนน การปฏิบัติตาม และการนอบน้อม เมื่อนำคำว่าอิสลาม” มาเป็นชื่อของศาสนา จึงมีความหมายว่า เป็นศาสนาแห่งการยอมนอบน้อม จำนนต่อพระเจ้า คือ อัลลอฮ์


บทความนี้กล่าวถึง "อัลลอฮ์"   ในภาษาอาหรับ   สำหรับมุมมองของพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาอิสลาม

อัลลอฮ์  (อาหรับ: الله‎, สัทอักษรสากล: เป็นคำศัพท์ภาษาอาหรับสำหรับพระเจ้าในศาสนาอับราฮัม ส่วนภาษาอังกฤษ  คำนี้มีความหมายโดยทั่วไปเป็นพระเป็นเจ้าในศาสนาอิสลาม  กล่าวกันว่า คำนี้มาจากสองคำ  ที่ถูกย่อ คือ อัล-อิลาฮ์  ซึ่งหมายถึง "เทพองค์นั้น" และมีความสัมพันธ์ทางภาษากับคำว่า พระเจ้าในภาษาฮีบรู กับ ภาษาแอราเมอิกว่า เอล (เอโลฮิม) และ อีลาฮ์

คำว่า อัลลอฮ์ ถูกใช้โดยชาวอาหรับหลายศาสนามาตั้งแต่ก่อนที่ศาสนาอิสลามจะปรากฏ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชาวมุสลิม (ทั้งอาหรับ และไม่ใช่อาหรับ) และอาหรับคริสเตียน และแม้ว่าจะไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม ก็ยังคงมีการใช้ในลัทธิบาบี, ศาสนาบาไฮ, ชาวอัศศอบิอะฮ์, ชาวคริสต์ในประเทศอินโดนีเซีย กับ มอลตา และชาวยิวมิซราฮี การใช้แบบเดียวกันโดยชาวคริสต์ และชาวซิกข์ในมาเลเซียตะวันตกได้สร้างความขัดแย้งทางการเมือง และกฎหมาย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B9%8C

กาฟิร  (กาเฟร) (อาหรับ แปลว่า ผู้ปฏิเสธ ผู้ไม่ยอมรับ ผู้เนรคุณ) หมายถึง  ผู้ไม่ใช่มุสลิม หรือผู้ไม่ยอมรับสัจธรรมอิสลาม

นมาซ (ละหมาด) (ฟารซี) แปลว่า  การวิงวอนขอพรจากอัลลอหฺที่มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติ

ดุอาอ์  (อาหรับ แปลว่า การวิงวอน)  การขอในสิ่งที่ต้องการจากอัลลอหฺ

ซะกาต (อาหรับ: زكاة‎ [zaˈkaːh]) หรือ ทานประจำปี  หมายถึงทรัพย์สินส่วนเกินจำนวนหนึ่ง ซึ่งมุสลิมต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับเมื่อครบรอบปี  ถ้ามุสลิมคนใดมีทรัพท์สิน เงินทอง สินค้าที่เหลือในรอบปีแล้วไม่ทำการบริจาค  ผู้นั้นก็ผู้หนึ่งที่ทำผิดบัญญัติของอิสลาม และยังถือเป็นการผิดกฎหมายในบางประเทศที่ใช้กฎหมายอิสลาม ในประเทศไทยมุสลิมจำเป็นต้องจ่ายทั้งซะกาตและภาษี
 
(ชัยฎอน, ชิริก, ดุอาอ์, นบีอีซา  นบีอีซานี่ 450 มีฤทธิ์มีเดชที่ช่วยปกป้องชัยฎอนให้ผู้ที่ดุอาอ์ทั้งขับเจ้าชัยฎอนมารหัวใจออกไปได้ด้วย)

 
ชัยฏอน (شَيْطٰان) เป็นวิญญาณอันชั่วร้ายในความเชื่อศาสนาอิสลาม ซึ่งทำให้มนุษย์ทำบาปโดยการกระซิบที่หัวใจ (قَلْب ก็อลบ์) ผ่านทาง วัสวะซะฮ์ (وَسْوَسَة, “การกระซิบ”) มันทำให้มนุษย์หลงผิดอยู่เสมอ ถึงแม้ว่า มารร้ายมักถูกกล่าวในแบบนามธรรม และกล่าวในทางชั่วร้ายเท่านั้น พวกมันถูกกล่าวว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาน่าเกลียด และพิลึกแห่งไฟนรก

ชิริก เป็นทับศัพท์ภาษาอาหรับ อ่านว่า ชิ-ริก แปลว่า การตั้งภาคีกับพระเจ้าอัลลอฮฺ ในบรรดาบาปทั้งหลายนั้นชิริก คือ บาปชนิดเดียวที่อัลลอฮฺจะไม่ทรงให้อภัย นอกจากว่าผู้ที่ทำชิริกต้องทำการเตาบัต กลับเนื้อกลับตัว อย่างจริงจังและด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ประวัตินบีอีซา

คัมภีร์อัลกุรอาน ได้อธิบายเฉพาะช่วงที่มลาอิกะฮ์ตนหนึ่ง จำแลงกายเป็นบุรุษเข้ามาพบกับนางมัรยัม และบอกนางว่า นางจะได้บุตรโดยปราศจากบิดา เมื่อใกล้คลอดให้หนีออกไปคลอดบริเวณชานเมือง ที่โคนต้นอินทผลัม หลังจากคลอดแล้ว พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้มีตาน้ำไหลออกมาให้นางได้ดื่ม เมื่อพาบุตรกลับมา   จึงถูกถาม   และกล่าวหาว่านางได้ผิดประเวณีจนได้บุตรไร้บิดา นางไม่ยอมพูด แต่เด็กนบีอีซา  เอ่ยว่า   “ท่านทั้งหลาย  ฉันคือบ่าวของอัลลอฮฺ  พระองค์ทรงประทานคัมภีร์ให้แก่ฉัน และทรงแต่งตั้งฉันให้เป็นนบี  พระองค์ทรงให้ความจำเริญแก่ฉัน พระองค์ทรงสั่งเสียฉันให้ทำการละหมาด จ่ายซะกาต พระองค์ทรงใช้ฉันให้ทำความดีแก่มารดา และแท้จริงอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของพวกท่าน ดังนั้น  พวกท่านจงเคารพภักดีพระองค์เถิด”

แต่อย่างไรก็ตามชาวคริสต์แห่งนัจญรอนได้กล่าวว่า  นบีอีซาเป็นบุตรของอัลลอฮฺ   ส่วนชาวยิวและก็อดยานียฺได้กล่าวว่า นบีอีซามีพ่อชื่อยูซุฟ  อันนัจญาร  เป็นต้น  ปรากฏในซูเราะฮฺมัรยัม

นบีอีซาเป็นบุคคลหนึ่งในเผ่ายูดาห์ของบนีอิสรออีล (หมายถึงท่านได้สืบเชื้อสายจากยะฮูด และอยู่ในตระกูลที่มักจะมีนบีมา) นบีอีซาได้ประกาศเทศนาเชิญชวนสู่อัลลอฮ์ ด้วยการยืนยันว่าท่านยึดในศาสนาดั้งเดิมของบนีอิสรออีล ซึ่งคือศาสนาของท่านนบีมูซา แต่ท่านนะบีอีซามีหน้าที่ในการปรับบทบัญญัติบางส่วนที่มีอยู่ในอัตเตารอต  โดยนำอัลอินญีลเป็นคัมภีร์ใหม่สำหรับบะนีอิสรออีล แต่ชาวยิวส่วนมากกลับไม่ยอมรับท่านนบีอีซา ได้ประกาศการปฏิเสธว่า ท่านเป็นนบีของชาวบะนีอิสรออีล และกลับไปวางแผนเพื่อฆ่า และร่วมมือกันต่อต้านนะบีใหม่ที่มายังบะนีอิสรออีล ตอนนั้นบะนีอิสรออีลอยู่กับท่านนบีอีซาที่เมืองฟิลิสฏีน  ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมัน.

https://hilight.kapook.com/view/218508?fbclid=IwAR0cajMPI777GNZ5DFJwV_NyVIJnw4L-PjsgIK7a3zRIb9pBqD1cykm54NU

นบี   (อาหรับ: نبي)‎ หมายถึง ศาสดาในศาสนาอิสลาม คำว่า นบี มาจากคำว่า นับบะอะ หรือ อัมบะอะ แปลว่า แจ้งข่าว ใช้หมายถึงการนำวจนะของพระเจ้ามาประกาศแก่มวลมนุษย์ คำว่านบีในศาสนาอิสลามจึงหมายถึงผู้เผยพระวจนะ ในศาสนายูดาห์ และศาสนาคริสต์

คัมภีร์อัลกุรอาน   ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่านบีและเราะซูลเหมือนหรือต่างกันอย่างไร บางครั้งมีการเรียกเราะซูลว่านบี   บางคนจึงสันนิษฐานว่านบีและเราะซูลคือตำแหน่งเดียวกัน   แต่นักวิชาการอิสลามบางท่านอธิบายว่านบีกับเราะซูลต่างกันที่นบีเป็นผู้ที่รับเทวโองการให้มาปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ    แต่เราะซูลคือผู้ที่อัลลอฮ์แต่งตั้งให้มาสั่งสอนมนุษย์โดยทั่วไป  โดยนัยนี้นบีจัดเป็นเราะซูลประเภทหนึ่ง

แต่บางตำราก็อธิบายว่านบีคือผู้ที่ได้รับคำสั่งสอนจากอัลลอฮ์  แต่ไม่ได้ทรงอนุญาตให้นำไปเผยแพร่  แต่เราะซูลเป็นผู้ที่รับคำสั่งสอนแล้วทรงให้นำไปเผยแพร่ต่อ ผู้ที่เป็นเราะซูลจึงต้องเป็นนบีมาก่อน

ตัวอย่างวิถีชีวิตมุสลิม ซึ่งนับถืออิสลาม 450   

นพ. แวมาฮาดี แวดาโอะ อดีต ส.ส.นราธิวาส ประกาศข่าวดีผ่านเฟซบุ๊ก
"ต้อนรับลูกชาย ลูกคนที่ 25 จากภรรยาคนที่ 3"
หมอแว ระบุว่า ใครที่ยังมีลูกน้อยให้รีบมี ใครที่ยังไม่แต่งงาน จงรีบแต่งงาน ลูกๆ จะได้ช่วยกันขอดูอาร์ให้ท่าน   พระผู้อภิบาลของเรา  ขอพระองค์โปรดทรงทำให้เราทั้งสองเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์ และโปรดทรงทำให้ลูกหลานของเราเป็นชนชาติที่นอบน้อมต่อพระองค์ด้วยเถิด
https://hilight.kapook.com/view/218508?fbclid=IwAR0cajMPI777GNZ5DFJwV_NyVIJnw4L-PjsgIK7a3zRIb9pBqD1cykm54NUถ้าใช้หลักปรโตโฆสะพุทธเทียบ "คนเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่ปรุงปั้น"    เต็มๆที่
https://www.facebook.com/groups/643959726266495/posts/891414621521003

เจ้าชัยฎอนมารหัวใจเข้าทางปากตอนหาว  9
 
 

Create Date : 21 พฤศจิกายน 2564
0 comments
Last Update : 24 ธันวาคม 2564 17:58:43 น.
Counter : 356 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณกระดิ่งลมเอะโดะ สีแดงยามค่ำคืน, คุณโอพีย์

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

space

สมาชิกหมายเลข 6393385
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 6393385's blog to your web]
space
space
space
space
space