เฉลิมฉลองการเปิดถนนชื่อ Little Thailand Way ที่ Woodside, Elmhurst, Queens, New York


เฉลิมฉลองการเปิดถนน
ชื่อ Little Thailand Way
ที่ Woodside,
Elmhurst, Queens, New York
วันเสาร์ 24 กันยายน 2565
 
ท่านกงศุลใหญ่ ฟาบีโอ จินดา ได้ร่วมแล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดป้ายชื่อถนน
Little Thailland Way ทีมุมถนนหมายเลช 77 บนถนน Woodside Avvene ในเขตควีนส์
ของนครนิวยอร์ก ซี่งนับเป็นความภาคภูมิ ใจครั้งสำคัญของชุมชนไทยในนครนิวยอร์ค

 cr:pranee.panthuvichien cr:pranee.panthuvichien
 cr:pranee.panthuvichien


********
  · 
พิธีเปิดป้ายถนน Little Thailand Way
...
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 กงสุลใหญ่ฟาบีโอ จินดา ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดป้ายชื่อถนน Little Thailand Way ที่หัวมุมถนนหมายเลข 77 บน Woodside Avenue ในเขตควีนส์ของนครนิวยอร์ก ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของชุมชนไทยในนครนิวยอร์ก
เทศบาลนครนิวยอร์กได้ประกาศให้พื้นที่ชุมชนตั้งแต่ถนนหมายเลข 76 ถึง 79 บน Woodside Avenue เป็น Little Thailand Way เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนไทยที่ประกอบด้วยร้านอาหารไทยและธุรกิจของคนไทยจำนวนมาก รวมถึงใกล้ที่ตั้งของวัดพุทธไทยถาวรวนารามที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนไทยด้วย
การตั้งป้ายชื่อถนน Little Thailand Way จึงเป็นก้าวที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชุมชนไทยในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมพหุวัฒนธรรมของนครนิวยอร์ก และเป็นผลลัพธ์ของความพยายามของชุมชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวที่ได้ดำเนินธุรกิจและจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมบนถนนดังกล่าวจนเป็นที่รู้จักและเป็นภาพติดตาของชาวนิวยอร์ก รวมทั้งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทางการนครนิวยอร์กกับชุมชนไทยที่ร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการประกาศชื่อถนนดังกล่าว
ในช่วงพิธีเปิด กงสุลใหญ่ฟาบีโอฯ ได้กล่าวชื่นชมชุมชนไทยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีคุณยุทธนา ลิ้มเลิศวาที และคุณวีรชาติ โภคพูนพิพัฒน์ ผู้แทนชุมชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการประกาศชื่อถนนดังกล่าว กล่าวทักทายผู้มาร่วมงาน รวมทั้งคุณ Shekar Krishnan สมาชิกสภานครนิวยอร์ก คุณ Daniel Dromm
อดีตสมาชิกสภานครนิวยอร์ก คุณ Thomas DiNapoli ผู้ตรวจการนครนิวยอร์ก ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐนิวยอร์ก รวมถึงคุณ Jessica Gonzalez-Rojas สมาชิกสภารัฐนิวยอร์ก ที่ได้กล่าวแสดงความยินดีและได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับคุณยุทธนาฯ ด้วย
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทย ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมมือกันจัดซุ้มกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงาน อีกทั้งกงสุลใหญ่ฟาบีโอฯ และคุณมณีวรงค์ฯ ภริยา ยังได้มีโอกาสแสดงดนตรีร่วมกับวงดนตรีสากลและวงดนตรีไทยของพี่น้องชุมชนไทยในงานอย่างสนุกสนานด้วย
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลักดันให้การตั้งป้ายชื่อ Little Thailand Way ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยที่อาศัยในสหรัฐอเมริกาที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิและความเข้มแข็งสามัคคีของชุมชนไทยที่นี่เป็นอย่างดี
...
On 24 September 2022, Consul General Fabio Chinda delivered congratulatory remarks at the “Little Thailand Way” Street Naming Ceremony, which was held at 77th street and Woodside Avenue, Queens, New York City.
The New York City Council has declared that the neighborhood of the 76th to 79th streets on Woodside Avenue is named “Little Thailand Way” to reflect the identity of the Thai community which comprises a large number of Thai restaurants and businesses, as well as in proximity with Buddha Thai Thavorn Vanaram Temple, a center of Thai Buddhist activities.
The street co-naming of “Little Thailand Way” is a historic milestone of the Thai community for the recognition as part of New York City’s multicultural society, and a tangle outcome of the community’s striving businesses and continuous organization of cultural events, thus making it a well-known destination for Thai food and culture. Moreover, it demonstrates the close coordination between the community and the New York City authorities in doing businesses and actualizing this street co-naming.
At the opening, Consul General Chinda delivered his speech, along with Mr. Juttana Rimreartwate (Moo) and Mr. Virachart Pokpoonpipat, the active community leaders, as well as Mr. Shekar Krishnan, NYC Council Member, Mr. Daniel Dromm, the former NYC Council Member, Mr. Thomas DiNapoli, NYS Comptroller, representatives from relevant NYS/NYCagencies, and Ms. Jessica Gonzalez-Rojas, NYS Assembly Member who offered Mr. Rimreartwate a certificate of congratulations.
In addition, the Royal Thai Consulate General in cooperation with Team Thailand agencies, including Thai Trade Center, Thailand Board of Investment, Tourism Authority of Thailand, Bank of Thailand Representative Office, and Bangkok Bank, set up a booth to provide information about Thailand with fun activities to engage with the public. Moreover, Consul General Chinda and Mrs. Maneevarong Chinda, his spouse, also joined with the local music band and Thai traditional music band to entertain the cheerful crowds.
In this occasion, the Royal Thai Consulate General wishes to congratulate every person involved in making “Little Thailand Way” formally recognized, admirably portraying the pride and the harmony of the Thai community in NYC.
#LittleThailandWayNYC #ThaiCommunityNYC
ชมภาพเพิ่มที่เวปข้างล่างค่ะ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159926960086226&set=pcb.10159926972376226

Royal Thai Consulate General NY ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/search/top?q=royal%20thai%20consulate%20general%20ny

********


ข้อมูลจาก
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kmwPKLSCt7Di5sL31rkWX83iiaWD6ya2ikksv594N56WsQDuasK3kziUAe7ifHG8l&id=100064709141267&mibextid=C8kmS4

********

ถนนแห่งความ “ภูมิใจ” ของ “คนไทย” ณ “นิวยอร์ก”
25 ก.ย. 2565 05:55 น.
ซูม

เมื่อสายๆวันเสาร์ที่ 24 กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับช่วง 3-4 ทุ่ม คืนวันเสาร์เช่นกันตามเวลาประเทศไทย ที่มหานครนิวยอร์ก หรือ “นิวยอร์กซิตี้” ได้มีพิธีเปิดถนนสายเล็กๆสายหนึ่งในเขตปกครองควีนส์ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 เขตของมหานครที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองหลวงโลก”แห่งนี้
ถนนสายเล็กๆและสั้นมาก มีความยาวประมาณตึก 2-3 บล็อกแห่งนี้ ซึ่งดูแล้วก็คงเล็กจริงๆในทัศนะของคนอเมริกัน...แต่สำหรับคนไทยในนิวยอร์กนั้น นี่คือถนนที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของพวกเขา
เพราะนี่คือถนนที่มีชื่อว่า “Little Thailand Way” หรือถนนที่ใช้ชื่อ “ประเทศไทย” เป็นสายแรกของเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา
ซึ่งจะอยู่ระหว่างถนน 77 ตัดกับถนนวู้ดไซด์ในย่านเอล์มเฮิร์สต์ของ เขตปกครองควีนส์ (Queens County หรือ Queens borough)
บริเวณที่เคยเป็นย่านขายสินค้าเอเชีย แต่ต่อมาก็โดนยึดครองโดยคนไทยซึ่งมาเปิดร้าน อาหารไทยหลายๆร้านที่นี่จนได้รับฉายาว่า “ลิตเติล ไทยแลนด์” หรือเมืองไทยจำลองหรือเมืองไทยฉบับย่อจนเป็นที่ติดปากของผู้คนในย่านดังกล่าว
แต่ก็เป็นการ “เรียกขาน” จากปากต่อปากเท่านั้น...จนมาถึงวันนี้ด้วย “ฉันทานุมัติ” จากสภา ของเขตปกครองควีนส์ที่ผ่านกฎหมายยอมรับการติดป้ายชื่ออย่างเป็นทางการที่ หัวถนน เพื่อการย้ำอย่างชัดเจนว่า นี่คือ “Little Thailand Way” ซึ่งจะปักหลักและอยู่ยั้งยืนยงสืบไป ณ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
สมาชิกสภาเขตปกครองควีนส์ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดันกฎหมาย ได้แก่ นาย เซการ์ กริซนาน ซึ่งเป็นผู้แทนของย่านนี้โดยตรง เคยให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นไว้ว่า
“สำหรับร้านอาหารไทยและร้านธุรกิจไทยๆ ที่นี่ นอกจากจะจำหน่ายขายสินค้าแล้ว นานๆพวกเขาก็จะมีกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยมาแสดงอวดชาวนิวยอร์กอยู่เสมอ”
“นับเป็นความภูมิใจไม่เฉพาะย่านเอล์มเฮิร์สต์หรือบริเวณนี้เท่านั้น...แต่เป็นความภูมิใจของ เขตปกครองควีนส์เราด้วย และก็แน่นอนเป็นความภูมิใจของนิวยอร์กด้วยเช่นกัน...ชื่อ “Little Thailand Way” จึงเป็นชื่อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับถนนสายนี้”
สำหรับคนไทยที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันมาตลอด ได้แก่ คุณ ยุทธนา ลิ้มเลิศวาที หรือ “หมู นาบอน” อดีตเด็กหนุ่มจากอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ไปสู้ชีวิตในนิวยอร์กน่าจะร่วมๆ 40 ปีแล้ว จนประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยในนิวยอร์กหลายแห่ง
ร้านอาหารไทยในเครือ “Spice” ของเขาเป็นร้านระดับหรู ตกแต่งแบบไทยๆอย่างโดดเด่นอยู่ในย่านแมนฮัตตัน และมีอยู่หนึ่งแห่งอยู่ไม่ไกลจากย่านบรอดเวย์เท่าไรนัก
คุณหมูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักการเมือง ท้องถิ่นหลายๆคน ในฐานะที่เขาเองก็เป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตด้วยคนหนึ่ง และมองเห็นลู่ทางที่จะผลักดันบางส่วนของย่านเอล์มเฮิร์สต์ ซึ่งมีร้านอาหารไทยและธุรกิจไทยจำนวนหนึ่ง ให้เป็นย่าน “ลิตเติล ไทยแลนด์”
ก่อนหน้านี้เขากับ เพื่อนชาวไทยในนิวยอร์ก ได้ร่วมกันจัดเทศกาล “ไทย” ต่างๆในย่านนี้ หลายครั้ง โดยเฉพาะ “งานสงกรานต์” ซึ่งจะมีการออกร้านขายอาหารไทยริมถนน และการแสดงแบบไทยๆ เช่น นาฏศิลป์ไทย หรือการชกมวยไทย จนเป็นที่ฮือฮามาแล้ว
เป็นกิจกรรมที่ท่านสมาชิกสภาเขตปกครอง ควีนส์ กริซนาน ชื่นชมและเขียนไว้ในส่วนหนึ่งของคำขอให้สภาควีนส์ออกกฎหมายรับรองในที่สุด
สำหรับพิธีเปิดถนนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ตามโปรแกรมจะมีคนสำคัญขึ้นเวทีปราศรัยหลายคน โดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาเขต กริซนาน และตัวคุณยุทธนาเอง
ทันทีที่กล่าวจบจะมีการรัว “กลองสะบัดชัย” สัญลักษณ์ในการสู้รบและการประกาศชัยชนะของพี่น้องชาวเหนือกระหึ่มขึ้นทันที
ในช่วงแรกๆมีข่าวว่า ท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์วินัย ซึ่งอยู่ระหว่างไปราชการที่นิวยอร์กจะไปร่วมในพิธีเปิดด้วย ซึ่งต่อมาไม่สามารถปลีกตัวมาได้ทันจึงขอปรับใหม่เป็นขอมาเดินชมงานและให้กำลังใจแก่คนไทยที่มาออกร้านต่างๆ พร้อมด้วยการแสดงต่างๆในเวลาประมาณบ่าย 3 หรือ 4 โมงเย็นของวันเดียวกันแทน
คาดว่าจะมีชาวนิวยอร์กไปเที่ยวงานนี้ในจำนวนมากพอสมควร ดังเช่นทุกครั้งที่จัดงานสงกรานต์หรืองานเทศกาลอื่นๆ ณ ถนนสายนี้
เพราะไม่เพียงแต่จะมีโอกาสรับประทาน “อาหารไทย” อร่อยๆริมถนนในราคาไม่แพงนัก เท่านั้น...ยังจะได้ชมการแสดงอันงดงามจากประเทศไทย โดยเฉพาะ “กลองยาว” “รำไทย” และ “มวยไทย” ถือเป็น “ของดี” จากประเทศไทย ที่ถูกใจชาวควีนส์และชาวนิวยอร์กมาโดยตลอด
จากข้อมูลล่าสุดมีรายงานว่า เฉพาะในเขต ปกครองควีนส์มีคนไทยอยู่อาศัยประมาณ 15,000-17,000 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมดถึง 2 ล้านกว่าคน (มากเป็นอันดับ 2) ของเขตทั้ง 5 ในนิวยอร์ก
โดยทั่วไปเขตปกครองควีนส์ซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดในบรรดา 5 เขต จะเป็นย่านที่อยู่อาศัย มากกว่า แต่ก็จะมีในบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ เช่นย่านเอล์มเฮิร์สต์ เป็นต้น
ควีนส์เป็นที่ตั้งของสนามบินใหญ่ถึง 2 แห่ง คือ จอห์น เอฟ เคนเนดี กับ ลากวาร์เดีย รวมทั้งเป็นที่ตั้งของ ศูนย์เทนนิสแห่งชาติบิลลี จีน คิง อันเป็นศูนย์กีฬาเทนนิสขนาดใหญ่ใช้เป็นสนามแข่ง “ยูเอสโอเพ่น” หนึ่งใน 4 ของเทนนิสระดับ “แกรนด์สแลม” ที่โด่งดังไปทั่วโลก
สำหรับเขตปกครองหรือ boroughs อื่นๆอีก 4 แห่งของนิวยอร์ก ได้แก่ บรองซ์ (Bronx), บรูคลิน (Brooklyn), แมนฮัตตัน (Manhattan) และ ริชมอนด์ หรือสเตเทนไอแลนด์ (Staten Island)
ทีมงานซอกแซกขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของพี่น้องชาวไทยในนิวยอร์ก ที่นำ “Soft Power” จากประเทศไทยไปประกาศให้ชาวนิวยอร์กได้รับรู้...ขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณ พวกเขาเป็นที่สุดที่ไม่เคยลืมบ้านเกิด ไม่เคยลืมประเทศไทยอันเป็นแผ่นดินบิดามารดา มีโอกาสเมื่อใดจะต้องหาทางแสดงออกถึงความเป็น “ไทย” ให้ท้องถิ่นใหม่ที่พวกเขาไปอยู่ได้รับรู้รับทราบอยู่เสมอ
รวมทั้งถนนเล็กๆ (แต่ยิ่งใหญ่เหลือเกินสำหรับพวกเราชาวไทย) ที่ชื่อว่า “Little Thailand way” แห่ง Queens County ของมหานครนิวยอร์กที่เพิ่งปักป้ายอย่างเป็นทางการ และมีพิธีเปิดอย่างอลังการไปเมื่อวันวาน
ขอบคุณอีกครั้งนะครับ สำหรับชาวไทยในนิวยอร์ก (และทุกแห่งหนทั่วโลก) ที่ไม่เคยลืมประเทศไทย.
“ซูม”


************
ขอเรียนเชิญชวนพี่น้องและสหายไทยไม่ว่าจากที่ไหน

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเปิดถนนชื่อ Little Thailand Way

ที่ Woodside, Elmhurst, Queens, New York

ในวันเสาร์ที่กำลังจะมาถึง(ที่ 24 กันยายน) เวลา 11.00 โมงเช้า

ซึ่งทาง City of New York จะมีการจัดกิจกรรมในวันงานกันอย่างสนุกสนาน

อันรวมทั้งการแสดงดนตรีบนเวทีกลางแจ้งถึง 4 เวที และจะปิดถนน 4 ถนนครับ

ที่จะปิดคือถนนเส้นที่ 75th จนถึงเส้นที่ 79th ของ Elmhurst ที่ Woodside

เพื่องานเฉลิมฉลองเส้นถนนชื่อ Little Thailand Way นี้แหละ

จึงนับว่า ...จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้แก่เราชาวไทยที่อเมริกาและรอบโลกนะครับ

ประวัติฯที่ว่าในปัจจุบัน นี่คือถนนเส้นแรกที่อเมริกาที่เป็นแหล่งไทยอย่างเป็นทางการ

...ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีประชาชนชาวไทยอยู่อาศัยประมาณ 314,531 คน

อยู่ที่นิวยอร์ก(แถวควีนส์เป็นส่วนมาก)ประมาณ 15,992 คน

จึงขอเล่าย่อ ๆ ว่าชาวไทยแรก ๆ ที่เดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาคือแฝดสยาม อิน-จัน ซึ่งเข้ามาอยู่ที่ประเทศนี้ในปี พ.ศ. 2373 โดยอาศัยอยู่ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนา และใช้ชื่อสกุลว่า"บังเกอร์" (Bunker) ในปัจจุบันลูกหลานของแฝดสยามคู่นี้ก็ยังใช้นามสกุลว่าบังเกอร์

...ขอย่อต่อไปอีกว่า นักเรียนไทยคนแรกที่มาศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาคือ เทียนฮี้ ซึ่งเดินทางมาถึงที่นี่พร้อมกับมิชชันนารีชาวอเมริกัน และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทย์ที่นิวยอร์ก ในปี พ.ศ. 2414

คุณเทียนฮี้คือบิดาของคุณพจน์ สารสิน นายกรัฐมนตรีของเราในอดีต

แต่ถึงกระนั้นเมื่อผมเดินทางมาถึงนิวยอร์กใหม่ ๆ ในปีพ.ศ. ๒๕๐๙ ทั้ง ๆ ที่เป็นนิวยอร์ก นิวยอร์ก เมืองสุดทันสมัยของอเมริกาและของโลกในขณะนั้นด้วยเสร็จสรรพ

...แต่แทบไม่มีใครรู้จักประเทศไทยเป็นจริงเป็นจัง

ไม่ต้องนับถึงอาหารไทย ซึ่งในปัจจุบันเฟื่องฟูโด่งดังไปรอบโลก (นิวยอร์กคือนครแรกสุดของอเมริกาที่เปิดภัตตาคารไทย แห่งแรกสุดเป็นภัตตาคารเล็กนิดเดียวชื่อ ภัตตาคารบางกอก/โตเกียว กว่า ๕๐ ปีมาแล้ว)

ฉะนั้นเมื่อผมในวัย ๒๓ ถูกแนะนำตัวใหม่ ๆ ในกลุ่มฝรั่ง (ในสมัยนั้นหากคุณต้องการเห็นหน้าชาวอาเซี่ยนก็จงไปไชน่าทาวน์ เพราะยังมีชาวอาเซี่ยนและ minority อื่น ๆ น้อยมาก ไปไหนมาไหนที ผมจึงเด่นมาก เพราะทั้งเมืองมีก็แต่ฝรั่งขาว)

…พวกท่านก็จะถามผมว่าคุณมาจากไหน ผมก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสสไตล์สยาม

...ตื่นเต้นดีใจ/ภูมิใจบอกฝรั่งในนิวยอร์กว่า ผมมาจากจากไทยแลนด์

ท่านก็ว่า “ไทยหวัน(ไต้หวัน)กระนั้นหรือ?”

ผมก็ว่า “ไม่ใช่ครับ ไทยแลนด์ครับ ไม่ใช่ไต้หวัน” แล้วก็แอบผิดหวังนิด ๆ ว่าอะไรกัน เป็นนิวยอร์เกอร์สุดทันสมัยของโลกทั้งที แต่ไม่รู้จักไทยแลนด์

ผมจึงลองอีกหนึ่งวิธีคือบอกกล่าวว่าผมเป็นชาวสยาม เป็นชาวไซอามีส อันเป็นนามเก่าของเราในสมัยโบราณ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นไทยแลนด์

พวกท่านก็ทำหน้างง ๆ สักพักพวกท่านก็ถึงบางอ้อ ว่า

...อ๋อ เหมือน Siamese Cats กระนั้นหรือ?

เพราะแมวไทย/ไซอามีสดังมากที่อเมริกาและรอบโลก เมื่อมีคนนำมันเข้ามาผสมพันธุ์เลี้ยงดูกันที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๒๑

ดังเสียจนมีเพลงของมันเองที่ว่า

We are Siamese if you please
We are Siamese if you don't please
We are from a residence of Siam
There is no finer cat than I am.

เพลงนี้ชื่อ The Siamese Cat Song อันมาจากภาพยนต์การ์ตูนของดิสนีย์เรื่อง “ทรามวัยกับไอ้ตูบ” Lady and the Tramp ออกฉาย(ที่โรงเฉลิมไทย)ในปีพ.ศ.๒๔๙๘

(แฝดไทย อินและจันก็เคยติดอยู่ในเนื้อเพลงเช่นกัน ใน Let’s Do It [Let’s Fall in Love] ว่า Folks in Siam do it, think of Siamese twins …เพลงนี้แต่งในปี 1928 หรือพ.ศ. ๒๔๗๑ โดยสุนทราภรณ์ของฝรั่ง/Cole Porter

แต่คอหนังจะจำเพลงนี้ได้ดีจากภาพยนต์เรื่อง High Soceity (ที่เกิดของคำว่า “ไฮโซ”) นำแสดงโดยเกรซ เคลลี่ ออกฉายที่โรงภ าพยนต์โอเดียนซในปีพ.ศ.๒๔๙๙ ...ร้องโดยบิง ครอสบี้)

แต่ที่ชื่อไทยแลนด์(และสยาม)เกี่ยวข้องด้วยมากที่สุดที่อเมริกาคือละครเพลงเรื่อง The King and I เปิดแสดงที่บรอดเวย์/นิวยอร์กในปีพ.ศ.๒๔๙๔ และออกฉายเป็นภาพยนต์ระบบซีเนมาสโคปรอบโลกในปีพ.ศ. ๒๔๙๙

อันเป็นดรามาอิงประวัติศาสตร์คือไม่ใช่เรื่องจริงตรงไปตรงมาแต่ประการใด ...เกี่ยวกับแหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์ ผู้เดินทางมาจากอินเดีย(นางเป็นลูกครึ่งอินเดียน ครึ่งอังกฤษ)เพื่อสอนหนังสือ ภาษาและอักษรของอังกฤษที่พระราชวังในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔

แต่ที่อเมริกาจะมีความสัมพันธ์ที่สูงสุดกับบ้านเราคือในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงประสูติที่ Mount Auburn Hospital, Cambridge, Massachusetts ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๐

ฉะนั้นจึงนับได้ว่ากว่าจะมีถนนที่ชื่อ Thailand ได้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เราได้ใช้เวลาทั้งหมด 204 ปีนะครับ ตั้งแต่อินและจันเป็นต้นมา

และป้ายนี้คงอยู่ไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานนะครับ

ฉะนั้นสหายพี่น้องใน ...หรือใกล้ หรือไกลนิวยอร์ก กรุณาพากันออกมาช่วยสร้างประวัติศาสตร์เปิดถนนชื่อ Little Thailand Way ของเราชาวไทยที่อเมริกาด้วยกัน

ที่วู้ดไซด์ ควีนส์ ...ในวันเสาร์ที่กำลังจะมาถึงนี้ ประมาณ ๑๑ เช้าเป็นต้นไป

ขอบพระคุณมากครับ กรุณาแชร์กันต่อ ๆ ไปนะครับ

และขอขอบพระคุณคุณยุทธนา ลิ้มเลิศวาที (หมู นาบอน)ผู้เป็นตัวตั้งตัวตี ผู้วิ่งเต้นจัดการเรื่องนี้อย่างเต็มที่จนสำเร็จ

จนเป็นประวัติศาสตร์ดังกล่าว ในวันเสาร์ที่กำลังจะมาถึง

ขอแสดงความนับถือ

...และในฐานะคนไทยรุ่นแรก ๆ ของอเมริกา

ผมขอแสดงความภูมิใจเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

...จากใจจริง

กิจจา บุรานนท์
 
 
Klaibann Blog
 
newyorknurseCreate Date : 24 กันยายน 2565
Last Update : 4 ตุลาคม 2565 7:17:24 น. 19 comments
Counter : 1225 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณหอมกร, คุณปรศุราม, คุณ**mp5**, คุณปัญญา Dh, คุณอุ้มสี, คุณtoor36, คุณThe Kop Civil, คุณSleepless Sea, คุณจอมแก่นแสนซน, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณJohnV, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณสองแผ่นดิน, คุณSweet_pills, คุณกะว่าก๋า, คุณเริงฤดีนะ, คุณkae+aoe, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณกิ่งฟ้า, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณDeep Black Sea


 
เข้าท่าดีค่ะพี่น้อยโดย: หอมกร วันที่: 4 ตุลาคม 2565 เวลา:8:39:43 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 4 ตุลาคม 2565 เวลา:9:31:43 น.  

 
ขอบคุณพี่น้อยที่นำภาพมาฝากค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 4 ตุลาคม 2565 เวลา:10:08:25 น.  

 
น่าดีใจจริงๆ ครับ เราคนไทยล่ะนะเวลาเห็นอะไรแบบนี้มันก็รุ้สึกดีเป็นเรื่องธรรมดา


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 4 ตุลาคม 2565 เวลา:12:30:54 น.  

 

ดูอบอุ่น และ สนุกสนาน ตามแบบคนไทยในต่างแดนโดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 4 ตุลาคม 2565 เวลา:18:00:25 น.  

 
ดีใจกับชุมชนไทยด้วยครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 4 ตุลาคม 2565 เวลา:23:34:27 น.  

 
เห็นชื่อถนนแล้วน่าภูมิใจจังค่ะพี่น้อย


โดย: Sweet_pills วันที่: 5 ตุลาคม 2565 เวลา:0:49:14 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย

คนไทยที่อยู่ในบริเวณนี้หรือมาเดินเที่ยวในบริเวณนี้
น่าจะรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่เมืองไทยเลยนะครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 ตุลาคม 2565 เวลา:7:09:11 น.  

 
เห็นด้วยกับคุณก๋าเลยค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 5 ตุลาคม 2565 เวลา:22:41:07 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องก๋า

พี่เองยังอิจฉาคนไทยที่อยู่แถวนี้เลยค่ะ ไม่ต้องทำอาหาร มีร้านอาหาร
หลายสิบร้าน มีทั้งร้านขายก๋วยเต๊๋ยว ข้าวมันไก่ ร้านขายข้าวแกง มากมาย ไม่ต้องทำกับข้าวกันเลย เสาร์อาทิตย์ ก็เดินไปร้านมีสารพัด ก๋วยเต๊่ยว ข้าวจานเดียว และมีร้านขายกล้วยทอดเสาร์ อาทิตย์ด้วย

พี่เองต้องขับรถไป หาที่จอดรถก็ยาก ไปทีต้องพาเพื่อนไปเต็มคันรถ ห้าคน ไปให้คุ้ม ซื้อของและเข้าร้านอาหาร
ค่าเดินทาง ค่าทางด่วน $ 30 ค่าน้ำมันประมาณ $30
ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าเมืองประมาณ $ 60 เลยไม่ค่อยได้ไป
เรียกว่าปีหนี่งไปสองสามครั้ง เพราะไปทีก็ซื้อผักผลไม้เยอะ
ที่จริงก็ซื้อไม่ไกลจากบ้านก็ได้ เลยไม่เข้าเมือง แต่มีอีกทางก็
ประหยัดคือ ไปรถประจำทางเข้าเมือง ประมาณ $8 และต่อรถไฟใต้ดิน $1.75 ลดราคา ก็รวมไปกลับ $19.50 แต่สว.คงไปไม่ค่อยไหวและเราซื้อของมากไม่ได้ด้วย เลยคิดว่าถ้าไปก็ขับรถไปกันโดย: newyorknurse วันที่: 6 ตุลาคม 2565 เวลา:2:08:58 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย


ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ก็ไม่ถูกเลยนะครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 ตุลาคม 2565 เวลา:6:44:42 น.  

 

สวัสดีครับพี่น้อย

ประเทศไทยในช่วงหลังๆ นี่ถือว่าไม่เบาเลยนะครับ
soft power ของไทยเริ่มทะลุทะลวงไปทั่วโลก

เคยได้ยินแต่ China Town ลิตเติ้ลอินเดีย ลิตเติ้ลเจแปน
คราวนี้มี ลิตเติ้ลไทยแลนด์แล้ว แถมเปิดอย่างเปิดทางการด้วย

ขอบพระคุณข่าวสาร ที่พี่น้อยนำเสนอมากๆ ครับโดย: สีเมจิก (สมาชิกหมายเลข 5106714 ) วันที่: 6 ตุลาคม 2565 เวลา:16:00:44 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้อยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 ตุลาคม 2565 เวลา:6:40:08 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย ขอบคุณที่ไปร่วมไว้อาลัยให้กับชีวิตที่สูญเสีย จ.หนองบัวลำพูนะคะ เศร้าใจมากจริงๆค่ะ

ตามมาแสดงความยินดีด้วยกับถนน Little Thailand Way ด้วยนะคะ เห็นแล้วปลื้มปิติไปกับคนไทยในสหรัฐด้วยนะคะที่มีชุมชนอยู่มร่วมกันเป็นชุมชนคนไทยที่เพียบพร้อมทุกอย่างดูแล้วมีความสุขและอบอุ่นแทนคนไทยที่นี่ทุกคนค่ะ

วันนี้โหวตหมดแล้วไว้มาใหม่นะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 7 ตุลาคม 2565 เวลา:11:18:23 น.  

 
ขอบคุณพี่น้อยสำหรับกำลังใจนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 8 ตุลาคม 2565 เวลา:0:34:16 น.  

 

ขอบคุณครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 ตุลาคม 2565 เวลา:6:02:53 น.  

 
ดีจัง เป็นแหล่งที่ให้รู้ว่า ถิ่นคนไทยนะ วันนั้นเลยได้แต่งกาย
เป็นไทย หลายแหล่งรวมกัน

ส่วนแฝดอินจัน ได้ยินชื่อและชื่อสกุลนี้มานานแล้วครับคุณน้อย


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 8 ตุลาคม 2565 เวลา:7:59:06 น.  

 
ขอบคุณพี่น้อยมากครับ ที่แวะไปเช็คอินให้กำลังใจโดย: สีเมจิก (สมาชิกหมายเลข 5106714 ) วันที่: 8 ตุลาคม 2565 เวลา:8:54:30 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย มาชื่นชมงานพิธีเปิดถนน Little Thailand Way
อีกรอบค่ะ ขอชื่นชมจริงๆ คราวนี้จะเป็นการรวมตัวของคนไทยในต่างแดนนะคะมีพิธีเหมือนประเทศไทยทำให้ความคิดถึงบ้านที่เมืองไทยลดลงบ้างแถมยังอบอุ่นใจที่มีเพื่อนคไทยด้วยกันอยู่ที่นี่เยอะนะคะ

โหวต Klaibann Blogโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 8 ตุลาคม 2565 เวลา:14:31:26 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 162 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนน นะคะ

BG Popular Award # 19


BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
กันยายน 2565
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
24 กันยายน 2565
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.