กรกฏาคม 2555

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
เที่ยวแสวงบุญกับมณีกุลทัวร์ ภาคถวายเทียนจำนำพรรษา 2555




เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ต้นเดือนสิงหาคม 2555 ครับ ผมและภรรยามีโปรแกรมไปเที่ยวแสวงบุญกับม๊กุลทัวร์เช่นเคยปฏิบัติมาทุกปี กำหนดการปีนี้ไปที่ภาคใต้ หลังจากที่เคยไปมาเมื่อ พ.ศ. 2553

มณีกุลทัวร์ เชิญร่วมสืบสานประเพณี -ทนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเทียนจำนำพรรษา 9 วัด ประจำปี 2555

เป็นประจำปีมานานสิบกว่าปีแล้ว ที่ มณีกุลทัวร์ โดย อ.มณีกุล นาคะวิทย์ ผู้ดำเนินการได้จัดทัวร์แบบแสวงบุญ โดยพาคณะทัวร์ไปถวายเทียนจำนำพรรษา 9 วัด (โดยไม่ระบุว่าจะเป็นวัดใด) ตามวัดต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทยมาแล้ว หลังจากถวายเทียนจำนำพรรษาแล้ว ก็มีการพาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจ

รายการทัวร์แบบแสวงบุญประจำปีนี้ 2555 มีกำหนดการ ดังนี้

ระหว่างวันพุธที่ 1-วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555
ระนอง - ชุมพร - ประจวบคีรีขันธ์
อาบน้ำแร่ เยือนเกาะสน ยลเกาะสอง
พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ สุสานรถไฟโบราณ
ไฟว้เสด็จกรมหลวงชุมพรฯ บางสะพานน้อย
สันทรายยักษ์ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม

เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว ผมจะเขียนเล่าให้อ่านกัน
โรดคอยติดตามอ่านนะครับ

ผมเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพคืนวันอาทิตย์ เวลาโดยประมาณ 22.00 น.ครับ และรีๆรอๆมาสองสามวันว่าจะเขียนบล็อกทริปนี้อย่างไรดี จึงจะไม่น่าเบื่อหน่ายที่จะอ่าน เพราะผมเขียนทริปการไปถวายเทียนพรรษามาแล้ว 4-5 ปี ตามจังหวัดในภาคต่างๆ ปีนี้กำหนดไประนอง ซึ่งเป็นปีที่สองที่มาถวายเทียนพรรษาทางภาคใต้
ตามกำหนดการคณะเราออกเดินทางจากหน้าวัดนางนอง ถนนวุฒากาศ เวลาประมาณ 21.30 น.ซึ่งเป็นจุดรวมพล เดินทางโดยรถบัสทันสมัยใหม่เอี่ยมของคุณเอกชัย อ่างแก้ว ซึ่งมณีกุลทัวร์ใช้บริการมาเนิ่นนานหลายปีแล้ว


บรรยากาศภายในรถบัส

ทิวทัศน์ด้านหน้าบดินทร์รีสอร์ท ติดกับอ่าวอันดามัน

หลังจากเช็คอินเข้าห้องพักเรียบร้อยแล้ว คณะเราก็เตรียมตัวเดินทางไปหาอาหารเช้าทานที่ตลาดในเมือง ระนอง เพราะเดินทางจากกรุงเทพมาถึงที่นี่เวลาประมาณ 07.30 น. ช้ากว่ากำหนดการไปประมาณชั่วโมงกว่า
เมื่อรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มต้นถวายเทียนพรรษาไปตามลำดับ โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นวัดใด จนครบ 9 วัดตามที่กำหนดไว้ กว่าจะครบคาดว่าน่าจะถึงเวลาเย็นทีเดียว เพราะแต่ละวัดก็ห่างกันหลาย กม.
วัดแรกเริ่มที่ สำนักสงฆ์สะพานปลา เป็นวัดสร้างใหม่อยู่ในตลาดตัวเมืองระนอง

สำนักสงฆ์สะพานปลา
อ.เมือง ระนอง
สำหรับเจ้าภาพเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานคือ คุณแม่สายหยุด นาคะวิทย์ เจ้าภาพถวายหลอดไฟฟ้านีออนคือ นางจิระพันธ์ ไชยศรี และชาวคณะร่วมบริจาคเงินถวายวัด จำนวน 6,102 บาท



วัดที่สอง
วัดวารีบรรพต
(วัดบางนอน)
อ.เมือง ระนอง
เจ้าภาพถวายเทียนพรรษาและสังฆทานคือ น.ส.ประภาพรรณ นาคะวิทย์ เจ้าภาพถวายหลอดไฟฟ้านีออนคือ นางวงเดือน กลิ่นห้าวหาญ และชาวคณะร่วมบริจาคเงินถวายวัด จำนวน 5,968 บาท

วัดที่สาม
วัดเขาช่องเทพประสิทธิ์
อ.เมือง ระนอง
ในโอกาสนี้ท่านเจ้าอาวาสมากิจธุระที่วัดนี้พอดี จึงนิมนต์ท่านรับถวายเทียนพรรษาด้วยเลย
เจ้าภาพถวายเทียนพรรษาและสังฆทานคือ นางจิระพันธ์ ไชยศรี และเจ้าภาพถวายหลอดไฟฟ้านีออนคือ นางปนิฏฐา มิลินทสูต ชาวคณะร่วมบริจาคเงินถวายวัดจำนวน 6,079 บาท

วัดที่สี่
วัดตโปทาราม
ต.บางริ้น อ.เมือง ระนอง
เจ้าภาพถวายเทียนพรรษาและสังฆทานคือ นางอุดมศิลป์ ศรีสมบูรณ์และคณะ เจ้าภาพถวายหลอดไฟฟ้านีออนคือ นายศตวรรษ ศรีสมบูรณ์ และชาวคณะร่วมถวายเงินจำนวน 6,613 บาท


วัดที่ห้า
วัดมัชฌิมเจริญธรรม
อ.เมือง ระนอง
เจ้าภาพถวายเทียนพรรษาและสังฆทานคือ น.ส.สมทรง อยู่เย็น เจ้าภาพถวายหลอดไฟฟ้านีออนคือ นางนวลหงส์ ศุภศิริสินธ์ และ น.ส.สุนันทา โพธ์ทอง ชาวคณะร่วมถวายเงินจำนวน 6,032 บาท


วัดที่หก
วัดป่าชัยมงคล
อ.เมือง ระนอง
เจ้าภาพถวายเทียนพรรษาและสังฆทานคือ น.ส.ทัศนียา บูรณะการเจริญ และคณะ เจ้าภาพถวายหลอดไฟฟ้านีออนคือ น.ส.อัญชลี อุดมศักดิ์และคณะ ชาวคณะร่วมถวายเงินบำรุงวัดจำนวน 6,613 บาท


วัดที่เจ็ด
วัดบ้านหงาว
อ.เมือง ระนอง
เจ้าภาพถวายเทียนพรรษาและสังฆทานคือ น.ส.ศุภนิตย์ และนายวรภพ นาคะวิทย์ เจ้าภาพถวายหลอดไฟฟ้าคือ น.ส.กมลรัตน์ แซ่ล้อ และ นางสุทิน โหราเรือง ชาวคณะร่วมถวายเงินบำรุงวัดจำนวน 6,389 บาท


วัดที่แปด
สำนักสงฆ์บกต้อ
อ.เมือง ระนอง
เจ้าภาพถวายเทียนพรรษาและสังฆทานคือ นางสงัด ทีฆทรัพย์ และครอบครัว เจ้าภาพถวายหลอดไฟฟ้านีออนคือ นางมัณฑนา สิงหจันทร์และคณะ ชาวคณะร่วมถวายเงินบำรุงวัดจำนวน 6,105 บาท


วัดที่เก้า
วัดนกงาง
อ.เมือง ระนอง
เจ้าภาพถวายเทียนพรรษาและสังฆทานคือ นางมัณฑนา สิงหจันทร์และคณะ และนายชูเกียรติ ศรีโสตถิกานนท์ เจ้าภาพถวายหลอดไฟฟ้านีออนคือ นางมัณฑนา สิงหจันทร์และคณะ และนางสายสมร นาคประเสริฐและครอบครัว ชาวคณะร่วมบริจาคเงินบำรุงวัดจำนวน 7,166 บาท


การถวายเทียนพรรษาจำนวน 9 วัดก็ครบตามที่ตั้งปณิธานไว้ ขอผลบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญครั้งนี้ จงมีอานิสงค์แด่ญาติมิตรและท่านที่เคารพนับถือ รวมทั้งผู้อ่านบล็อนี้ด้วยเทอญ




Create Date : 17 กรกฎาคม 2555
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2559 20:41:02 น.
Counter : 1100 Pageviews.

4 comments
  
น่าสนใจมากค่ะ ถ้าอยู่ที่เมืองไทยจะไปด้วยแน่นอน

ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่มีจิตเป็นกุศลมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะ
โดย: Maeboon วันที่: 17 กรกฎาคม 2555 เวลา:13:43:29 น.
  
ขอบคุณครับที่กรุณาเข้ามาอ่าน ผมจะทะยอยเขียนไปเรื่อยๆ กว่าจะจบน่าจะเป็นเวลาหลายวันครับ
โดย: หนุ่มร้อยปี (หนุ่มร้อยปี ) วันที่: 8 สิงหาคม 2555 เวลา:18:26:17 น.
  
แวะมาอนุโมทนาด้วยครับพี่

ได้เที่ยวได้บุญ คุ้มจริงเชียวนะครับ
โดย: tiensongsang วันที่: 8 สิงหาคม 2555 เวลา:23:11:08 น.
  
กิจกรรมดีๆอย่างนี้มีอีกไหมค่ะ รบกวน ส่งข่าวบ้างนะค่ะ 0816498539
ขอบคุณค่ะ
โดย: แป๊ดอรวรรณ IP: 115.67.33.106 วันที่: 16 สิงหาคม 2555 เวลา:21:38:07 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

หนุ่มร้อยปี
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]



บล็อกนี้สร้างสรรค์ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 โดย ชายไทยวัยสูงอายุ มีวัตถุประสงค์ในการบันทึกและนำเสนอเรื่องราวต่างๆแบบครอบจักรวาล อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี รายการทีวี หนังสือน่าอ่าน อาหารน่ากิน ท่องเที่ยว สะสมสิ่งของ ตำนานชีวิตบุคคลน่าสนใจ รู้ไว้ใช่ว่า จิปาถะ
ฯลฯ เป็นต้น คำขวัญประจำบล็อก ประสบการณ์ชีวิตที่ดีในอดีต คือทรัพยากรที่ทรงคุณค่าในปัจจุบัน คำขวัญประจำตัวเจ้าของบล็อก "อายุเป็นเพียงตัวเลข" บรรณาธิการบริหารบล็อกคือ หนุ่มร้อยปี บล็อกนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย ท่านใดเห็นว่าข้อเขียนหรือภาพประกอบในบล็อกนี้มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้ แต่โปรดอ้างอิงชื่อบล็อกนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง













free counters