กรกฏาคม 2552

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
ล่องใต้ไปถวายเทียนพรรษา 9 วัด


ล่องใต้ถวายเทียนพรรษา 9 วัดประวัติความเป็นมาของเทียนพรรษาพราหมณ์-ฮินดู นับถือวัวเพราะถือว่า วัวเป็นพาหนะของพระอิศวร เมื่อวัวตาย จะเอาไขจากวัวมาทำเป็นน้ำมันเพื่อจุดบูชาพระผู้เป็นเจ้าที่ตนเคารพ
แต่ชาวพุทธซึ่งนับถือศาสนาพุทธจะทำเทียนเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัย โดยการเอารังผึ้งร้าง มาต้มเอาขี้ผึ้ง แล้วฟั่นเป็นเทียนเล่มเล็ก ๆ มีความยาวตามต้องการ เช่น ยาวเป็นคืบ หรือเป็น ศอกแล้วใช้จุดบูชาพระ
เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียนวิวัฒนาการของเทียนพรรษา
เทียนพรรษา คือ เทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่น สำหรับจุดใน โบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)
การทำเทียนพรรษา มีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ จากการนำรังผึ้งมาต้มเอาขี้ผึ้งไปฟั่น เป็นเทียนนำไปถวายพระภิกษุ เอาเทียนเล่มเล็ก ๆ หลาย ๆ เล่ม มามัดรวมกันเป็นลำต้นคล้ายกับ ต้นกล้วย หรือลำไม้ไผ่ แล้วนำไปติดกับฐาน ซึ่งการมัดรวมกันแบบนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่นิยมเรียกว่า ต้นเทียน หรือต้นเทียนพรรษา

ชมรมผู้สูงวัยกรุงเทพ โดย อ.มณีกุล นาคะวิทย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง มีกิจกรรมที่ดำเนินมานานหลายปีคือการนำเทียนพรรษา ไปถวายตามวัดต่างๆในต่างจังหวัด โดยมิได้เจาะจงว่าจะเป็นวัดไหน เมื่อพบก็ถวายเรื่อยไปจนครบ 9 วัด


เมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ. 2551) ก็นำสมาชิกไปถวายเทียนที่จังหวัดเลย และ เพชรบูรณ์ ปีนี้ก็นำสมาชิกไปถวายที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ สุราษฏร์ธานี จำนวน 9 วัด

สมาชิกชมรมจำนวน 38 คน ออกเดินทางเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2552 เวลาประมาณ 06.00 น. ณ ที่จอดรถบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดนางนอง ถนนวุฒากาศ
เมื่ออกจากหน้าวัดนางนองแล้ว รถบัสทันสมัยก็นำสมาชิกวิ่งไปตามถนนพระรามสอง บ่ายหน้าสู่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบตีรีขันธ์ตามลำดับเพื่อมุ่งสู่จังหวัดตามเป้าหมาย เมื่อรถวิ่งมาถึงตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีชันธ์ ก็หยุดนมัสการรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) ที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 11 เมตร ส่วนสูงจากหน้าตักถึงพระเกศ 18 เมตร นับว่าเป็นรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่ง
เมื่อได้กราบนมัสการขอพรจากท่านเรียบร้อยแล้ว คณะสมาชิกก็ออกเดินทางต่อไป และเวลาขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงวันพอดี คณะฯจึงหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันที่ เพการีสอร์ต สี่แยกท่าแซะ ชุมพร ถึงแม้คณะฯจะมิได้เป็นทหารก็ถือหลักว่า กองทัพเดินด้วยท้องเช่นกันการเขียนล่องใต้ถวายเทียนพรรษาชิ้นนี้ค่อนข้างจะยืดยาวพอสมควร หากจะเขียนพรรณาไปตามลำดับวันที่เดินทาง แบบเขียนนิราศก็เกรงว่าท่านผู้อ่านจะเบื่อหน่าย ผมจึงแบ่งข้อเขียนเป็น 3 ภาค ดังนี้ ภาคที่ท่านอ่านตอนแรกนี้ถือเป็นภาคนำ ภาคที่สองคือถวายเทียนพรรษา 9 วัด ภาคที่สามคือการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ

ถวายเทียนพรรษา 9 วัดวัดที่หนึ่งคือ วัดจันทร์ธาตุดาราม ตั้งอยู่ที่ อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช ถวายวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฏาคม 2552


บริเวณหน้าวัด


พระสงฆ์รับการถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟนีออน


วัดที่สองคือ วัดสุวรรณบรรพต ตั้งอยู่ที่ ตำบลขนอม อำเภอขนอม เป็นวัดประจำอำเภอขนอมศาลาอเนกประสงค์อยู่ระหว่างการก่อสร้าง


วัดที่สามคือ วัดขรัวช่วย ตั้งอยู่ที่ตำบลสำเภา อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช


พระอุโบสถหลังเก่า(ซ้ายมือ)และหลังใหม่ที่สร้างเสร็จแล้ว


วัดที่สี่คือ วัดสาขาชาติพงษ์ (ยางงาม) ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดที่ห้าคือ วัดชลธาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดที่หกคือ วัดโคกเหล็ก ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดที่เจ็ดคือ วัดในตูล ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราชวัดที่แปดคือ วัดเขาขุนพนม ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วัดที่เก้าคือ วัดพระศรีมหาธาตุฯ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช


พระเทพวินอาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาส เมตตามารับถวายเทียนพรรษา

พระบรมธาตุ


การถวายเทียนพรรษาจำนวน 9 วัดนี้ ถวายวัดแรกวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2552 และถวายวันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2552 จนครบ 9 วัด


ท่องเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจ


วันแรก เสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2552

ชมศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานีวันที่สอง อาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2552

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นและเดินเล่นชายหาดหน้าโรงแรมขนอมโกลเดนท์บีช
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม แล้วเดินทางไปท่าเรือแหลมประทับเพื่อล่องเรือชมบรรยากาศของอ่าวหลักซอ ที่มีเกาะแก่งมากมายสวยงามจนได้รัลสมญานามว่า "หมู่เกาะทะเลใต้" ชมดาวเด่นแห่งทะเลขนอมคือฝูงปลาโลมาสีชมพู สีดำและสีเทารูปสลักหินสีเขียวหลวงปู่ทวด บนเกาะนุ้ย ของหมู่เกาะทั้งหมด
วันที่สาม จันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2552 ถวายเทียนพรรษา จำนวน 8 วัด
วันที่สี่ อังคารที่ 7 กรกฏาคม 2552 นั่งรถชมเมือง นมัสการพระธาตุเมืองคอนที่ศักดิ์สิทธิ์สักการะท้าวจตุคาม-รามเทพ ที่วัดนางพระยาเดินทางสู่อำเภอปากพนัง และชมคอนโดรังนก(นางแอ่น)
เดินทางสู่จังหวัดสงขลา นมัสการหลวงปู่ทวดที่วัดพะโคะ

วันที่ห้า พุธที่ 8 กรกฏาคม 2552 เดินทางสู่จังหวัดพัทลุง ลงเรือตระเวณชมดอกบัวหลากหลายในทะเลน้อย บานสะพรั่งเต็มผืนน้ำอันกว้างขวาง


ทางเดินลงเรือตระเวณชมดอกบัว
สถานที่เที่ยวชมแห่งสุดท้ายคือ พระธาตุเมืองไชยา สุราษฏร์ธานี

ขอขอบคุณข้อมูลจากเอกสารคู่มือการเดินทาง และขอแนะนำผู้จัดทัวร์ครั้งนี้

อาจารย์มณีกุล นาคะวิทย์


อาจารย์ชเนศ นาคะวิทย์ พิธีกรมืออาชีพที่สร้างสีสรรและความสนุกสนานให้กับคณะฯ


ภาพประกอบถ่ายด้วยมือถือ NK N81Create Date : 09 กรกฎาคม 2552
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2559 20:36:36 น.
Counter : 1293 Pageviews.

2 comments
  
ก่อนเข้าพรรษา 2 ปีที่แล้ว ได้ไปทัวร์ถวายเทียน 9 วันทีกาญจนบุรีค่ะ
ทริปของคุณหนุ่มร้อยปี ไปไกลหลายจังหวัดเลย
หนูไม่ได้ไปล่องใต้นานมาแล้ว ...
ขอบคุณที่นำภาพมาฝากกันด้วย
โดย: นัทธ์ วันที่: 13 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:52:21 น.
  
ดีใจจังได้ชื่นชมภาพกิจกรรมของคณะ ฯ หนูเคยทำงานให้อ.ชเนิศ หลายปี บังเอิญเปิดมาเจอบล๊อกนี้ ชื่นชมความสามารถของพี่ช้างด้วยคน และขออนุโมทนาในบุญที่ทุกท่านร่วมสร้างค่ะ
โดย: สรรค์ลักษณ์ IP: 58.8.136.88 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:15:41 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

หนุ่มร้อยปี
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]บล็อกนี้สร้างสรรค์ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 โดย ชายไทยวัยสูงอายุ มีวัตถุประสงค์ในการบันทึกและนำเสนอเรื่องราวต่างๆแบบครอบจักรวาล อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี รายการทีวี หนังสือน่าอ่าน อาหารน่ากิน ท่องเที่ยว สะสมสิ่งของ ตำนานชีวิตบุคคลน่าสนใจ รู้ไว้ใช่ว่า จิปาถะ
ฯลฯ เป็นต้น คำขวัญประจำบล็อก ประสบการณ์ชีวิตที่ดีในอดีต คือทรัพยากรที่ทรงคุณค่าในปัจจุบัน คำขวัญประจำตัวเจ้าของบล็อก "อายุเป็นเพียงตัวเลข" บรรณาธิการบริหารบล็อกคือ หนุ่มร้อยปี บล็อกนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย ท่านใดเห็นว่าข้อเขียนหรือภาพประกอบในบล็อกนี้มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้ แต่โปรดอ้างอิงชื่อบล็อกนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

free counters