* * * * ทรงพระเจริญ * * * *


ทรงพระเจริญ

บล็อกวันนี้ จขบ.ต้องการจะรวบรวมรูปภาพ ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553เอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ชื่นชมพระบารมี ..เครดิตรูปภาพ จาก มติชน ออนไลน์ เว็บใช้งานได้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2553 …ขอขอบพระคุณ


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เวลา 10.30 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับรถไฟฟ้า ลงจากอาคารที่ชั้น 8 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร, พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อทรงออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน พระบรมหาราชวัง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงพยาบาลศิริราช ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เข้าสู่ถนนราชดำเนินใน โดยทั้งสองพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนที่เฝ้าฯรอรับเสด็จ ตลอดเส้นทางจนถึงประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง
โดยตลอดเส้นทางเสด็จฯ ไปและกลับ มีพสกนิกรชาวไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ สวมเสื้อสีชมพู มายืนนั่งรอเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมโบกธงสะบัดไปมา บางรายก็ชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้เหนือหัว เมื่อรถยนต์พระที่นั่งผ่าน ต่างก็เปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" เพื่อถวายพระพรอย่างกึกก้อง ด้วยความปลาบปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมี หลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ด้วยความดีใจสุดๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯประทับรถไฟฟ้าเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ซึ่งมีบรรดาองคมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพ ฯลฯ เฝ้าฯรอรับเสด็จฯอยู่ด้านใน เพื่อเตรียมกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยเนื่องในโอกาสวันมหามงคล
จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงยืนเฝ้าฯหน้าแถวพระบรมวงศ์ ด้านซ้ายพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขณะที่ม่านหน้าที่ประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ หน้าแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตรปิดอยู่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร พร้อมแล้วเจ้าพนักงานรัวกรับและเปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตรมโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกยังหน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ แล้วนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล ตามลำดับ แล้ว พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาหารทหารสูงสุด พร้อมด้วยทหารทุกเหล่าทัพถวายคำสัตย์ปฏิญาณ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ ความว่า"ขอขอบพระทัยและขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด ด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริง บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นร่มเย็นปกติสุขมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ และต่างร่วมมือร่วมแรงใจกันทำหน้าที่โดยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุด ท่านทั้งหลายในสมาคมนี้ ตลอดจนคนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนไว้ให้กระจ่าง และนำไปปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาทและด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพราะการกระทำโดยประมาท ขาดความรอบคอบ เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย ในหน้าที่และการกระทำโดยขาดสติยั้งคิด ขาดเหตุผล เป็นเหตุให้เกิดหลงลืมความกลัว ทำให้กระทำสิ่งที่มิใช่หน้าที่โดยชอบได้ ซึ่งเป็นอันตรายมาก อาจจะนำความเสื่อมสลายมาสู่ตนเองตลอดทั้งประเทศชาติได้ จึงขอให้ทุกคน ได้สังวรณ์ระวังให้มากและประคับประคองกาย ใจ ให้เที่ยงตรง หนักแน่น ในอันที่จะปฏิบัติภารกิจตามเหตุผลของตนให้ถูกต้องตามหน้าที่ เพื่อความสุขมั่นคง และเพื่อความสงบสุขอันยั่งยืนของชาติบ้านเมืองเรา
ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัย


และอำนวยสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้สำเร็จผลขึ้นแก่ท่านทั่วหน้ากัน"
บรรยากาศขบวนเรือประดับไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ของหน่วยงานต่างๆ และของจังหวัดต่างๆ ซึ่งประดับไฟอย่างสวยงาม มีประชาชนมาร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และจุดโคมลอยกลางลำน้ำเจ้าพระยา ณ เวทีกลางน้ำเจ้าพระยา หน้าโรงพยาบาลศิริราช จำนวน 84,000 ดวง ลอยจากสะพานพระปิ่นเกล้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือลำน้ำเจ้าพระยา
..เครดิตรูปภาพ จาก มติชน ออนไลน์ เว็บใช้งานได้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2553 …ขอขอบพระคุณ


โขนวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าเครดิตรูปภาพ จาก กระทู้ของ คุณ Alegio ห้องกล้อง เว็บพันทิป เว็บใช้งานได้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2553 …ขอขอบพระคุณเพลง "แผ่นดินของเรา"


เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ...ความยาว 5.20 นาที
เพลง “ทรงพระเจริญ”


อัสนี – วสันต์ โชติกุล และ ยืนยง โอภากุล ความยาว 6.09 นาที
ขอขอบคุณที่ติดตามyyswim


yyswim@hotmail.com

Create Date : 06 ธันวาคม 2553
Last Update : 8 ธันวาคม 2553 18:15:52 น. 21 comments
Counter : 2615 Pageviews.

 


สวัสดีวันจันทร์ค่ะคุณสิน...
สายงามมากเลยจ่ะ ป้ามาโหวตให้ด้วยค่ะ
มีความสุขมากๆนะคะ
โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 6 ธันวาคม 2553 เวลา:17:48:13 น.  

 

ภาพสวยสุดสวย

ดูแล้วอิ่มตาอิ่มใจจริงๆค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 6 ธันวาคม 2553 เวลา:20:19:09 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณพี่สิน..

เมื่อวานอ้อมแอ้มได้ไปดูคอนเสริ์ต

เพลงพระราชนิพนธ์ที่ศูนย์สิริกิตต์ค่ะ

และตอนค่ำได้จุดเทียนและไฟเย็น

ร้องเพลงสรรเสริญ/สดุดีมหาราชาที่บ้านค่ะ

วันนี้โหวตให้ 3 คะแนนนะค่ะ

ขอมาก็จัดให้ค่ะ


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 6 ธันวาคม 2553 เวลา:21:05:12 น.  

 
ขอพระองค์ผู้ทรงธรรม เปี่ยมด้วยพระบารมี
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์ด้วยเกราะทิพย์ป้องกันภัยนานา


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
ประเทศไทยจะอยู่รอดปลอดภัยได้ ด้วยพระบารมี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ณ ปลายฉัตร
"รักในหลวง รักแผ่นดินไทย ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง"


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:7:41:38 น.  

 
โมบายเน็ตแม้จะแบบมีแอร์การ์ดก็ทากซ้า...

กว่าจะเข้ามาได้เกือบถอดใจ แล้วภาพยังขึ้น
ไม่กี่ภาพ เดี๋ยวต้องรีเฟร็ชอีกสักครั้งรู้จักแต่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็เหมือนกันนะครับ
เพราะใจก็อยู่ทั้งข้างหน้าเละข้างหลังนั่นเลย

เดี๋ยวไปบอกกรรมการแลกของบวัญครับ
เค้าต้องดีใจตายแน่ 55

บล็อกนี้ต้องมาตอนมีเวลาเยอะๆแล้วเน็ตไม่ช้า
อ่านเพลินกว่าสรรสาระอีกครับโดย: nulaw.m วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:10:35:36 น.  

 


ภาพสวยจังเลยค่ะ
สวยมากมาก

นายหลวงท่านพักตร์..งามจังเลยค่ะ
ขอจงทรงพระเจริญค่ะ


โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:10:42:49 น.  

 
คุณพี่เขียนหนังสือเหรอครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:11:03:18 น.  

 
บล็อกพี่สินเหมาะกับหลายหัวข้อเลยนะคะ เรื่องสรรสาระนั้น แน่นปึ้กอยู่แล้ว

ภาพในหลวงงดงามมาก ภาพแจ่มทุกภาพค่ะ

เรื่องห้ามล้อ ต้องขอความรู้จากคุณลุงของป้าแอ๊ด เพราะท่านเชี่ยวชาญด้านระบบราง ส่วนเรื่องรถไฟในออส ไว้จะเขียนถึงนะคะ ( ตอนเรียนที่โน่น เขียนถึงบ่อยมาก แต่ตอนนั้นยังไม่ได้เขียนบล็อกค่ะ ได้แต่เขียนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังทางอีเมล์)


โดย: Love At First Click วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:11:11:48 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่สิน...

พาบ่าว-สาว มากราบขอบพระคุณสำหรับคำอวยพร..ค่ะเสร็จงานแต่งลูกปุ๊บ ก็พาญาติ ๆ ไปเที่ยวหัวหิน ๓ วัน
เสร็จจากส่งญาติกลับดอย ก็เดินทางไปขอนแก่น
เพิ่งกลับมาเมื่อดึกดื่นของคืนวันอาทิตย์

นอนหลับตั้งแต่วันอาทิตย์ ยันเช้าวันอังคาร
นอนเหมือนไม่เคยเห็นที่นอนมาก่อน..อิ อิ

คิดถึง...นะคะ

ป.ล. รูปในงานแต่ง ปอป้าคงไม่เอามาอัพบล๊อก แต่จะส่งมาให้พี่สินดูทางอีเมล์..นะคะ
แต่ต้องรอนิดนึง เพราะทางออแกนไนเซอร์ยังไม่เอามาให้เลย..ค่ะโดย: พรหมญาณี วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:13:39:17 น.  

 
ไม่เห็นพระองค์เจ้าอทิตยาทรฯนานมากเลย


พี่สินครับ ดนย์ไม่ได้อัพบล็อกเลย มัวแต่ทำงานมหาลัย แต่ยังคงนึกถึงพี่สินนะครับ


โดย: ดนย์ วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:15:51:05 น.  

 
สวัสดีครับพี่สิน เข้ามาชมผลงานพร้อมโหวตให้ครับผม


โดย: ALPHA FO วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:17:16:13 น.  

 
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
สถิตเป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์แก้ว
ปกเกศคุ้มเกล้าประชาชาวไทย
ตลอดสิ้นกาลนานเทอญ
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรด
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอบคุณพี่สินที่นำบรรยากาศงดงามมาให้ชมอีกครั้งนะคะ ภาพชัดมากทุกภาพเลยค่ะ

มาชวนคุณพี่ไปชมภาพวาดพ่อหลวงค่ะโดย: haiku วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:18:27:29 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่สิน (ขอเรียกตามพี่หนูหล่อนะค่ะ)

เข้ามาชวนพี่สินไปร่วมโครงการ "แลกของขวัญ ปันความสุข สนุกเฮฮาประสาชาวบล๊อกแกงค์" ครั้งที่1 ค่ะ
เห็นบอกจากบ้านพี่หนูหล่อ ว่าสนใจ สองพียินดีอย่างยิ่งเลยค่ะ

เป็นโครงการเล็ก ๆ ของพวกเราค่ะ
มาร่วมแบ่งปันความสุข ในเทศกาลสนุก ๆ ด้วยกันนะค่ะ

กติกา สองพีก็เพิ่งคิดเมื่อกี้นี้เอง 555
ยังไงรบกวนพี่สินไปลงชื่อ ร่วมสนุกด้วยกันที่บ้านสองพีนะค่ะ
จะได้มีหมายเลขไว้จับสลากกันค่ะ ..

และยินดีร่วมแชร์ความคิดเห็น ช่วยกันคิด ช่วยกันร่วมงานปาร์ตี้ด้วยกันค่ะ

สองพี


โดย: SongPee วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:20:11:42 น.  

 
แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับความผูกพัน
ขอบคุณนะค่ะ
ส่วนเม้นท์ไม่เป็นไรค่ะ สองพีโดนทักเป็นพี่แอมซะจนชินแล้ว 555

ยินดีที่ร่วมสนุกกันค่ะ

สองพี


โดย: SongPee วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:21:00:30 น.  

 
ตามคุณมี่มาโหวตพี่สินครับ ...ดีใจจังมาดูภาพงามๆด้วย ..ขอบคุณมากๆครับพี่


โดย: ปีศาจน้อยจอมแก่น วันที่: 7 ธันวาคม 2553 เวลา:21:07:20 น.  

 
สวยทุกภาพเลยค่ะพี่สิน

ว่าแต่การบ้านพี่สิน ยากๆๆๆๆส์สสสค่ะ อิอิ มี่ตกภาษาไทยนา เดาได้แค่2ข้อค่ะ
ข้อ1 มี่เดาว่า "ยืนยัน" ข้อ2 "หลักสี่"ค่ะ

.............................

(โคลงกลบทสีหติกำกาม&โตเล่นหางแบบ๑)

บางค่ำล้ำเหนื่อยล้า.................. ลมเยียบ
ฟ้ามืดชืดเย็นเทียบ................... ทั่วห้อง
เสียงแผ่วแว่วลมเลียบ.............. แลอยู่
เหงาหนึ่งถึงเสียงพร้อง.............. เพริดแพ้ภัยหนาว


ราวตาฝ่าเยือกล้อม................... ลานลาย
อยากหลับกับหมอนหมาย......... มอบเพ้อ
ลมแรงแข่งสวนปราย................ ปรอยแปลบ
หวังลึกนึกใคร่ชะเง้อ.................. เงียบคว้าฝันหวาน


พานเคลิ้มเริ่มห่มผ้า.................. เผลอหา
หลับเถอะเจอะเจอครา.............. คิดใกล้
สองเราเล่าฝากมา.................... เหมือนหนึ่ง ชิดเอย
ท่ามเหม่อเพ้อเจ้อให้................. ห่วงทั้งหลับไหล

หลับฝันดีค่ะพี่สิน แม้จะหนาวๆแล้ว อิอิ
โดย: ญามี่ วันที่: 8 ธันวาคม 2553 เวลา:1:39:16 น.  

 
หวัดดีค่ะพี่สิน

ไม่ได้แวะมานานเลย ภาระกิจยุ่งวุ่นวายเหลือเกินค่ะพี่

วันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา นกก็ไปเดินเล่นดูไฟดูพลุกับเค้าเหมือนกันค่ะพี่ กลับจากไปแต่งหน้าที่ฉะเชิงเทรามาถึงบ้าน 5 โมงก็ยังอุตส่าห์จะไป ได้ดูพลุบนรถระหว่างทางค่ะ เพราะรถติดมากเลย งานเฉลิมฉลองจัดได้อลังการมากเลยค่ะ ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: PePe_kotori วันที่: 8 ธันวาคม 2553 เวลา:10:59:00 น.  

 

สวัสดีคะคุณสิน

แวะมาเยี่ยม...
บล็อกดีๆที่มีสาระ
ภาพข้างบนมีคุณค่า..ควรแก่การเก็บไว้ดูมากคะ

ขอบคุณที่นำแต่สิ่งที่ดีๆมาฝากกันนะคะ


โดย: มะปราง IP: 110.49.30.200 วันที่: 8 ธันวาคม 2553 เวลา:14:15:28 น.  

 
เป็นภาพงดงามที่ชวนให้ดูแล้วดูอีก

จะดูซ้ำกี่ครั้งก็ยังปลื้มใจค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 8 ธันวาคม 2553 เวลา:15:13:25 น.  

 
พี่สินคะ หลังไมค์นิดค่ะ


โดย: ญามี่ วันที่: 8 ธันวาคม 2553 เวลา:15:49:26 น.  

 
โคมประทีปบนฟากฟ้าสวยงามยิ่งกว่าสิ่งใดเลยทีเดียวครับ ในวันมหามงคลที่ผ่านมานี้ แม้ไม่ได้ไปร่วมแค่เห็นภาพสดหรือภาพนิ่งภายหลังก็ทำให้ต้องปลื้มปิติทุกครั้งไป

และสุดท้าย

สำหรับผม Blog ของพี่สิน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้เลยครับ

Best Topical Blogโดย: เข็มขัดสั้น วันที่: 8 ธันวาคม 2553 เวลา:18:13:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

yyswim
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 40 คน [?]

บล็อกสรรสาระนี้ จขบ.ไม่ได้เขียน-ไม่ได้ถ่ายภาพ-ไม่ได้อัพโหลดคลิปเอง หากแต่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการบล็อก เสาะหาเรื่องดีๆ รูปสวยๆ คลิปแปลกๆ มาไว้ในบล็อก


ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม ขอเชิญชมหรืออ่านตามสบาย ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ จขบ.ชอบการเข้ามาเยี่ยม แบบกันเอง ง่ายๆ สบายๆ
เริ่มเขียนBlog เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2550 เวลา 23.30 น.


เริ่มนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Latest Blogs

New Comments
Group Blog
 
 
ธันวาคม 2553
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
6 ธันวาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yyswim's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.