bloggang.com mainmenu search
“จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”เป็นข้อความที่สามารถสื่อความหมายของข้าราชการ ที่ได้ทำหน้าที่ในฐานะข้าราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่น เมื่อเกษียณอายุราชการจึงมีความภาคภูมิใจซึ่งเป็นความรู้สึกของทุกท่านในวันนี้ แต่วันเกษียณอายุราชการ ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างสิ้นสุดลง เพราะ ทุกท่าน มีทั้งความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าสามารถทำประโยชน์กับสังคมต่อไปได้อีกมากมายการเกษียณอายุราชการจึงเป็น “ช่วงเวลาโอกาสทอง” ที่จะได้ทำสิ่งที่เคยคิดฝันไว้ ได้พักผ่อนกายและพักผ่อนใจอย่างเต็มที่กับครอบครัวญาติมิตรลูกหลาน

จากการศึกษาอ.ดร.จอร์จ เวลแลนท์ วิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ด พบว่าการเกษียณเป็นทั้งวิกฤติและโอกาส โดย ปัจจัยที่ทำให้คนเราเกษียณได้อย่าง มีความสุขได้แก่

1.มิตรภาพที่มีความหมายประเภทจริงใจและมีใจให้กันและกัน โดยเฉพาะกับคู่สมรส

2.ทำงานอาสาสมัครที่ได้มีส่วนช่วยเหลือคนอื่น

3.มีงานอดิเรกที่ชอบ และทำกิจกรรมที่มีความหมาย มีคุณค่า

4.เข้าสังคมพอประมาณ

5. มีความหวังเช่น ได้ทำอะไรที่ตั้งใจไว้นานแล้วหลังเกษียณ เช่น ท่องเที่ยว ฯลฯ

ปัจจัยที่ทำให้คนเราเกษียณอย่างไม่มีความสุข ได้แก่

1. ปิดตัวไม่เข้าสังคม

2.ทำงานที่ไม่ค่อยมีความหมายหรือคุณค่า

3. ฆ่าเวลา คือทำเวลาให้ผ่านไปมากกว่าสนุกกับการทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์หรือเล่นการพนันทั้งวันฯลฯ

4.ใช้เครื่องหมายแห่งความสำเร็จจากภายนอก เช่น ตั้งเป้าความสำเร็จในชีวิตด้วยลาภ ยศสรรเสริญ เช่น เงินทอง ตำแหน่ง ฯลฯ ซึ่งเมื่อหยุดทำงานแล้วมีแนวโน้มที่ชีวิตจะสะดุดทันที

ในนามของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สติปัญญา สั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และช่วยกันพัฒนาโรงเรียนของเราให้ก้าวหน้าอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บุญพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อำนวยอวยพรให้ทุกท่าน ประสบความสุขความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจเบิกบาน ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตรายสมปรารถนากับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการตลอดไป

นพ.พนมกรดิษฐสุวรรณ์

นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม


Create Date :22 กันยายน 2560 Last Update :22 กันยายน 2560 15:09:03 น. Counter : 5940 Pageviews. Comments :0