bloggang.com mainmenu search


ท่าน อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร และ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

๓๓ ปี ถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์ถือว่าอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวที่เปี่ยมไปด้วยพลังและมีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยศักยภาพและประสบการณ์ ที่สั่งสมมายาวนานถึง ๓๓ ปี ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้หนังสือพิมพ์เมืองทอง ก้าวสู่ปีที่ ๓๔ อย่างมั่นคง และเป็นหนึ่งในพลังสร้างสังคมสร้างกำแพงเพชรบ้านเรา ให้ก้าวหน้าเจริญยิ่งขึ้น

ขอชื่นชม คณะบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าวเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มุ่งมั่นทำงานด้วยความรู้ความสามารถ นำเสนอข้อมูลข่าวสารรวดเร็วฉับไว บนพื้นฐานของความถูกต้องเที่ยงธรรม สุจริตใจอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของสื่อมวลชนที่ดี

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยอวยพรให้คณะผู้บรรณาธิการ และ บุคลากร หนังสือพิมพ์เมืองทองทุกท่านประสบความสุข ความเจริญในชีวิตส่วนตัวและการทำงานเพื่อดำรงความเป็นสื่อมวลชนคุณภาพ เพื่อสังคม ตลอดไป

 ...................................................


หมายเหตุ ... เป็น ร่างที่ผมได้ทดลองร่างขึ้น เผื่อว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นกล่าวบนเวที .. ถึงไม่ได้ขึ้นเวที ก็ถือว่า ซ้อมไว้ก่อน 


Create Date :03 พฤษภาคม 2557 Last Update :3 พฤษภาคม 2557 21:23:20 น. Counter : 2512 Pageviews. Comments :0