bloggang.com mainmenu searchคำกล่าวเปิดโครงการ"ค่ายต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่ สานใจ KP.CMU" 2559

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุม ๙๙ ปี ชั้น ๑ อาคาร ๖ ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม

เรียนอาจารย์ รุ่นพี่ และ น้องใหม่ทุกท่าน

ก่อนอื่น ต้องขอแสดงความยินดี กับ น้องๆที่ได้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคน การศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นการเตรียมตัว เพื่อเข้าสู่โลกใหม่ เปลี่ยนจากเด็กที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ครูอาจารย์ เป็นผู้ใหญ่ ที่สามารถดูแลพึ่งตนเองได้มากขึ้น

อยากจะฝากแง่คิด จำง่าย ๆ ว่า “ต้องไม่ทำ”.. “ ๑ ต้อง ๒ ไม่ ๓ ทำ” ขยายความได้ดังนี้

๑ ต้อง เรียน ไม่ว่าจะทำอะไร ให้ระลึกไว้เสมอว่าการเรียน สำคัญที่สุด

- เรียนในห้องในชั้นเรียน แต่ถ้าอยู่แค่ในชั้นเราก็เป็นแค่นักเรียน เรียนสิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์อยากให้เรารู้ แต่ตอนนี้เราเป็นนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราอยากสนใจ ก็ต้องเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยออกไปเรียนรู้โลกกว้าง ป่าเขาลำเนาไพร ตลาด แหล่งบันเทิง ฯลฯ เปิดใจให้กว้างเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อนใหม่สังคมใหม่

๒. ไม่ยุ่งกับ ยาเสพติด การพนัน เหล้าเบียร์ไวน์ดื่มได้แต่ดื่มเพื่อเรียนรู้ เพื่อสังคม ต้องมีสติอยู่เสมอ คนกินเหล้าไม่ใช่เหล้ากินคน

๒. ไม่มีเพศสัมพันธ์ ถ้ามีก็ต้องรู้จักป้องกัน

- ผู้ชาย การใช้ถุงยางอนามัยเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้หญิง

- ผู้หญิง การแต่งกายเปิดเผยมากไปไม่ดี ( แสดงกำเหรียญ และ กำปากกา)

๓. ทำ กิจกรรม สร้างเพื่อน เรียนรู้การทำงานเป็นทีมการทำงานกับผู้อื่น ในชีวิตจริง ความรู้ในห้องเรียนถูกนำมาใช้ในการทำงานในการประกอบอาชีพ แต่ส่วนใหญ่ในชีวิตเป็นความรู้นอกห้องเรียนที่แต่ละคนต้องศึกษาเอาเอง

๓. ทำตัวเป็น แก้วพร่องน้ำ เปิดใจที่จะเรียนรู้เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ทั้งการเรียน สังคม เพื่อนฝูง อะไร ให้นึกถึงข้อดีข้อเสียเสมอมองให้ไกลอีกนิดถึงสิ่งที่จะตามมา

๓. ทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น

ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งมีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลากหลายสาขาอาชีพ รุ่นอาวุโสสุด นพ.นิมิตรล่ำซำ รหัส ๐๕ ( ห่างจากรุ่นน้องปัจจุบันแค่๕๔ ปี )จนถึงรุ่นที่พึ่งจบกลับมาทำงานที่บ้านเรา ถ้ามีปัญหา ไม่แน่ใจก็สามารถปรึกษากับพี่ๆ ในชมรมฯ ได้ หรือพูดคุยผ่านเฟส ชมรมศิษย์เก่า

การรับน้องไม่ใช่แค่ ประเพณีนิยมที่จะต้องทำสืบต่อกันมา แต่เป็นโอกาสสร้างความสัมพันธ์ของพี่น้องจากคนที่ไม่รู้จักกัน ให้มารู้จักกัน รักกันช่วยเหลือกันต่อไปในอนาคต

สำหรับพี่ๆ

-พี่ ๆ พึ่งผ่านประสบการณ์ของน้องใหม่มาไม่นานคงจำความรู้สึกของน้องใหม่การรับน้อง อะไรที่ชอบ อะไรที่ไม่ชอบ อะไรที่ดีพี่ก็ส่งต่อให้น้องอะไรที่เราไม่ชอบ ก็อย่าทำ

-พี่ ๆ ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า พ่อแม่ของน้องฝากสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเขาให้พี่ ๆ ดูแล อะไรที่จะเป็นอันตรายต่อน้อง พี่ๆก็ต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยง เหมือนไข่ในหิน พี่ต้องทำตัวเป็นหินที่ดูแลปกป้องไข่

สำหรับน้องๆ

-ขอให้ใช้โอกาสนี้ เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ทำความรู้จักเพื่อน พี่จะได้พึ่งพาช่วยเหลือกันต่อไปในอนาคต

-กิจกรรม รับน้อง ย่อมมี สิ่งที่เราชอบ และ สิ่งที่เราไม่ชอบเป็นเรื่องปกติธรรมดาอะไรที่ดี ก็เก็บบันทึกไว้ อะไรที่ไม่ดี ไม่ถูกใจ ก็ขอให้อดทนถ้าไม่ไหว ไม่สบายใจจริงๆ ก็ให้บอกกับพี่ ๆ และจะต้องจดจำไว้ เมื่อกลายเป็นรุ่นพี่จะได้ไม่ทำให้น้องๆ เกิดความรู้สึกแบบเรา

สุดท้ายขอให้ โครงการค่ายต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่สานใจ KP CMU 2559 ประสบความสำเร็จ สมดังตั้งใจของทุกคน ผมขอเปิดโครงการ ณ บัดนี้Create Date :18 กรกฎาคม 2559 Last Update :18 กรกฎาคม 2559 15:06:08 น. Counter : 1171 Pageviews. Comments :0