bloggang.com mainmenu search
วันเกษียณอายุราชการเปรียบเหมือนหลักชัยของข้าราชการ แสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความตั้งใจมีความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ เดินทางบนหนทางที่ยาวไกล ของเส้นทางชีวิตข้าราชการ แต่ การเกษียณอายุราชการ ไม่ใช่เกษียณอายุการทำงาน ทุกท่านก็ยังคงสามารถทำงานหรือทำประโยชน์ต่อไปได้ มองการ
“เกษียณ” เป็น “โอกาส” ที่จะได้ทำตามใจตนเองอย่างมีอิสระมากขึ้น

พระมหาสมปองบอกว่า “อย่าได้คิดเด็ดขาดว่าชีวิตไร้ค่าหรือเป็นภาระให้กับลูกหลานต้องเลี้ยงดูเกษียณตัวได้ แต่อย่าเกษียณใจ อย่าเกษียณจากการทำความดี” วัยเกษียณเป็นวัยที่เหมาะสำหรับการเริ่มพัฒนาจิตใจกันอย่างจริงจังเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร วัยนี้เรียกได้ว่าเป็น “วัยสะสมบุญและสร้างกุศลไว้ให้เป็นที่จดจำ”

ในนามของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมขอกราบขอบพระคุณ คุณครู ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สติปัญญา สั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และ ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนของเราให้ก้าวหน้าอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ในโอกาสนี้จึงใคร่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อำนวยอวยพรให้ คุณครูทุกท่าน ประสบความสุขความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตราย สมปรารถนากับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการตลอดไป

นพ.พนมกรดิษฐสุวรรณ์

นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

Create Date :13 กันยายน 2558 Last Update :22 กันยายน 2560 15:06:33 น. Counter : 1221 Pageviews. Comments :0