bloggang.com mainmenu search(ร่าง) คำนิยมเนื่องในวาระ การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557ที่ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม วันที่ 2 กันยายน 2557

ท่านคณะกรรมการท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ และ ผู้มีเกียรติทุกท่าน

ในวันนี้เราได้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งเอกสาร และ ตัวบุคคล ยืนยันว่า นางสาว โยสิตาเจียรธนะกานนท์ เป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน

ท่านคณะกรรมการครูอาจารย์ พ่อแม่ ล้วนมุ่งหวังเหมือนกันคือ ทำให้เด็กนักเรียน เป็นผู้ที่ เก่ง ดีมีความสุข

นักเรียนที่เรียนเก่งสามารถทำได้ โดยการฝึกฝนในห้องเรียน ทำแบบฝึกหัด และนักเรียนมีความอดทนเพียงพอ แต่นักเรียนที่ดี นั้น ต้องได้รับการสั่งสม คำสอนประสบการณ์ที่ได้เห็นตัวอย่างบุคคลต้นแบบ ประสบการณ์ที่ได้พบจากการทำกิจกรรม ไม่สามารถสอนผ่านตัวหนังสือ ซึ่งสิ่งนี้ เป็น“ทักษะ” ที่ต้องเรียนรู้ สรุป ผ่านประสบการณ์ตรงของตนเองเท่านั้นส่วนเป้าหมายที่ถือว่ายากที่สุด ก็คือ เป็นนักเรียนที่มีความสุข ในการเรียนในชีวิตวัยเรียน เพราะนี้จะเป็นนำสิ่งที่ได้พบเห็นทั้งหมดสรุปรวบยอดเป็นแนวคิดของตนเอง

รางวัลนักเรียนพระราชทานไม่ได้เป็นเพียงรางวัล ที่มอบให้กับคนเก่งเท่านั้น รางวัลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบให้กับ นักเรียนที่ เก่ง ดี มีความสุขสามารถเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนคนอื่นได้ นักเรียนที่ เก่ง หาได้ไม่ยาก แต่นักเรียนที่ เก่ง ดี มีความสุขนั้นหาได้ยากยิ่ง นางสาวโยสิตา ได้นำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่า เป็นผู้ที่ เก่ง ดี มีความสุข ทั้งในการเรียนการดำเนินชีวิตนักเรียน และ ครอบครัว นำความภาคภูมิใจมาให้โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และ จังหวัดกำแพงเพชร

กล้วยไม้ ออกดอกช้าฉันใด
การศึกษาเป็นไป ฉันนั้น

แต่ออกดอกคราใด งามเด่น
งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม

นางสาวโยสิตา เป็นดอกกล้วยไม้ ที่สวยงาม เหลือเพียงแต่ การนำออกไปเผยแผ่ให้สาธารณชนได้ชื่นชมความงาม

ถ้าคณะกรรมการทุกท่านเลือกโยสิตา เป็นนักเรียนพระราชทาน ผมขอรับรองได้ว่า ท่านจะไม่ผิดหวัง กับกล้วยไม้ดอกนี้อย่างแน่นอน
Create Date :18 มกราคม 2559 Last Update :18 มกราคม 2559 15:24:50 น. Counter : 7518 Pageviews. Comments :0