bloggang.com mainmenu search
วิธีการรักษาแต่ละแบบล้วนเป็นวิธีที่ใช้กันในปัจจุบันส่วนใครจะเหมาะกับวิธีไหน แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา

1. PRK

วิธีการแก้ปัญหาสายตา(สั้น,ยาว,เอียงและสายตาเอียงโดยกำเนิด) เป็นการรักษาโดยการลอกผิวกระจกตาด้านนอกสุดออก แล้วใช้ Excimer Laser ปรับแต่งความโค้งของผิวกระจกตา วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหากระจกตาบางความโค้งของกระจกตาผิดรูป, ผู้ที่มีปัญหาตาแห้งผิดปกติ และผู้ที่จะสอบเข้าทำงานสายการบินนักบิน ทหาร ตำรวจ นักเรียนนายร้อย อาชีพต่างๆ ที่มีข้อจำกัดเรื่องสายตา เป็นต้น

*** การทำเลสิคแบบPRK จะเป็นการทำเลสิคเพียงวิธีเดียวที่อนุญาตสำหรับผู้ที่จะสอบเป็นนักบิน

2. Lasik

วิธีการแก้ไขปัญหาสายตา (สั้น, ยาว,เอียงและสายตาเอียงโดยกำเนิด) เป็นการรักษาโดยการใช้เครื่องแยกชั้นกระจกตา Microkeratome เพื่อแยกชั้นกระจกตาแล้วใช้ Excimer Laser ปรับแต่งความโค้งของกระจกตาชั้นกลางแล้วจึงปิดผิวกระจกตาเข้าที่เดิม

3. FemtoLasik

วิธีการแก้ไขปัญหาสายตา (สั้น, ยาว, เอียงและสายตาเอียงโดยกำเนิด) เป็นการรักษาโดยการใช้เลเซอร์เปิดกระจกตาแล้วใช้เลเซอร์ปรับความโค้งของกระจกตา เป็นกระบวนการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกโดยใช้เลเซอร์ในทุกขั้นตอน หรือที่เรียกกันว่าเลสิกไร้ใบมีด

4. การใส่เลนส์เสริม (Phakic IOL)

วิธีการแก้ไขปัญหาสายตา โดยการใส่เลนส์เสริมชนิดใส่ถาวรเข้าไปในดวงตาเพื่อแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง Phakic IOL เป็นวิธีการรักษาสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นมากๆหรือยาวมากๆ หรือมีกระจกตาบางเกินไป จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรักษาสายตาด้วยวิธีPRK หรือLASIK ได้

***โดยปกติแล้วการรักษาด้วยวิธี Phakic IOL นั้นแพทย์จะทำการรักษาทีละข้าง ซึ่งการรักษาข้างต่อไปอาจจะทิ้งระยะให้ห่างกันประมาณ1-4 สัปดาห์

การจะตัดสินใจทำเลสิกกับที่ไหนนั้น ควรศึกษาข้อมูลจากหลายๆที่ อาจจะต้องเข้าไปปรึกษาแพทย์ หรือที่ศูนย์เลสิกก่อนเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆและช่วยในการตัดสินใจ ศูนย์เลสิคที่ได้รับความเชื่อถือในเรื่องการผ่าตัดเลสิคมีด้วยกันหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้กันแล้วและการผ่าตัดเลสิคนี้มีข้อผิดพลาดน้อยมากการเลือกทำเลสิคจึงควรเลือกจากสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ 

สำหรับใครที่สนใจอยากทำเลสิก สามารถเข้าไปปรึกษาแพทย์ได้ที่ ศูนย์เลสิก Laservision ผู้นำด้านเลสิก ประสบการณ์ยาวนานในการรักษาสายตาด้วยวิธีการเลสิคกว่า19 ปีพร้อมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้รับมาตราฐานระดับสากล และนอกจากนี้การเตรียมร่างกายให้พร้อมตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ผลการรักษาออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Create Date :11 ธันวาคม 2560 Last Update :11 ธันวาคม 2560 10:35:21 น. Counter : 1085 Pageviews. Comments :1