bloggang.com mainmenu search


การทำเลสิก (LASIK) เป็นการผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์เพื่อแก้ไขภาวะของสายตาที่มีความผิดปกติ สามารถทำได้ทั้งในสายตายาว สายตาสั้นและสายตาเอียง ซึ่งในขั้นตอนเลสิกตา การผ่าตัดจะมีการแยกชั้นกระจกตาด้านบนเพื่อให้ได้ความหนาตามเหมาะสมหรือที่ต้องการ หลังจากนั้นจะยกชั้นกระจกที่ได้มีการแบ่งออกมาขึ้นแล้วใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ยิงเข้าไปยังกระจกตาชั้นกลางเพื่อปรับความโค้ง โดยการทำเลสิคไม่ต้องเย็บเพราะกระจกตาสามารถติดกันได้เองโดยธรรมชาติ ให้ปิดกระจกตาลงได้เลยในขั้นตอนการผ่าตัด
 
เรื่องของสุขภาพตาเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดูแลและรักษาอย่างถูกต้องวิธี แล้วควรเลือกทำเลสิคที่ไหนดี ไปดูข้อควรรู้ต่อไปนี้กัน
 
➢ เลือกศูนย์เลสิคหรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีความสะอาดและดำเนินการภายใต้มาตรฐานที่ปลอดภัย ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
 
➢ ควรเลือกเลสิกตากับจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องกระจกและการผ่าตัดแก้ไขปัญหาหรือภาวะของสายตาที่ผิดปกติ เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพและความปลอดภัยในการผ่าตัดที่ต้องมีความชำนาญสูงรวมถึงเลือกจักษุแพทย์ที่สามารถให้คำแนะนำ มีจรรยาบรรณทางการแพทย์
 
➢ เจ้าหน้าที่ของศูนย์เลสิกตาหรือโรงพยาบาลควรมีการบริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาและรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วนตั้งแต่เข้าสอบถาม อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวตลอดจนหลังการผ่าตัด
 
➢ จะเลือกทำเลสิกที่ไหนดี ควรเลือกโรงพยาบาลหรือศูนย์เลสิคควรมีความพร้อมด้านการรักษาและมีเครื่องมือที่สะอาด และเทคโนโลยีสำหรับการผ่าตัดที่มาพร้อมกับเครื่องมือที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเครื่องเลเซอร์ที่ใช้ในการเลสิกตา
 
ในปัจจุบันนี้ มีศูนย์เลสิคเปิดให้บริการมากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้สนใจ และยังไม่รู้ว่าจะทำเลสิกที่ไหนดี เข้ารับการรักษาและแก้ไขภาวะผิดปกติทางสายตาที่ควรพิจารณาอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ในขณะเดียวก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวและรูปแบบของเลสิกตาที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

หากใครยังไม่รู้ว่าจะทำเลสิคที่ไหนดี ขอแนะนำศูนย์เลสิกควบวงจร Laservision เพราะเป็นศูนย์เลสิคที่มีเทคโนโลยีเลสิคตาที่ล้ำ พร้อมแพทย์จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการเลสิกตาโดยเฉพาะ
 
Create Date :06 ตุลาคม 2563 Last Update :6 ตุลาคม 2563 16:24:03 น. Counter : 486 Pageviews. Comments :0