bloggang.com mainmenu search


เลสิค เป็นวิธีการรักษาความผิดปกติของสายตาได้ทั้งสั้น ยาวและเอียง อีกหนึ่งทางเลือกการแก้ไขปัญหาสายตาที่ได้รับความนิยมมาก ขั้นตอนการรักษารวดเร็ว ปลอดภัยสูง ระยะเวลาพักฟื้นน้อย สามารถมองเห็นทันทีหลังการรักษา การทำเลสิคเพื่อแก้ไขภาวะสายตาผิดปกตินั้นอาศัยเครื่องมือสำคัญ 2 ชนิด คือ เครื่องแยกชั้นกระจกตาและเครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ โดยแพทย์จะใช้เครื่องแยกชั้นกระจกตาทำการแยกกระจกตาชั้นนอกออกก่อนแล้วพับไว้ด้านข้าง (คล้ายการเปิดหน้าต่าง) จากนั้นจึงแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปร่างความโค้งของกระจกด้วยเครื่องเอ็กซ์ไซเมอร์เลเซอร์ให้ได้ความโค้งที่เหมาะสมกับความยาวของลูกตา เพื่อให้กำลังการรวมแสงตกลงที่จุดรับภาพพอดี ทำให้สามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเหมือนเดิม

ข้อดีของการรักษา

ข้อดีของการทำเลสิค อย่างแรกคือ เพิ่มอิสระให้กับชีวิตมากขึ้น ไม่ต้องใช้แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ถือเป็นการรักษาที่ให้ผลถาวร ใช้เวลาในการรักษาน้อย มีระยะพักฟื้นที่รวดเร็ว เพียงแค่วันเดียวก็กลับไปทำงานได้ตามปกติ ไม่มีความเจ็บปวด เนื่องจากมีการใช้ยาชาหยอดตา และที่สำคัญ คือ ไม่ต้องฉีดยาชาหรือวางยาสลบ และไม่มีการเย็บแผลใดๆ แผลจะสมานตัวเองโดยธรรมชาติ 

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจทำเลสิค

ผู้ที่สนใจเข้ารับการรักษษสายตาควรได้รับการตรวจสอบและประเมินสภาพดวงตา โดยละเอียดก่อน เนื่องจากลักษณะทางกายวิภาคของดวงตาและกิจประจำวันในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป หลังการตรวจอย่างละเอียดแล้ว จักษุแพทย์จะให้คำแนะนำถึงวิธีการรักษาที่เหมาะสมผ็ที่เข้ารับการรักษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความคาดหวังที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาแต่ละวิธีด้วย เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพในการรักษาอย่างดีที่สุด 

การปรึกษาแพทย์เพื่อทำการเตรียมความพร้อมทั้งก่อนและหลังการทำเลสิค การเตรียมความพร้อมทั้งก่อนและหลังการทำเลสิคมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพดวงตาของคุณโดยตรง ฉะนั้นแล้วปรึกษาแพทย์อย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงขั้นตอนต่างๆ ที่คุณควรทำ รวมไปถึงข้อห้ามต่างๆ ผลกระทบที่อาจจะเกิดหลังการทำเลสิกจะช่วยให้คุณตัดสินใจ หากท่านใดที่สนใจอยากทำเลสิค เราขอแนะนำ ศูนย์เลสิค Laser Vision ศูนย์เลสิกที่มีประสบการณ์ยาวนานในการรักษาสายตาด้วยวิธีการเลสิคกว่า 19  ปี พร้อมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้รับมาตราฐานระดับสากล และนอกจากนี้ การเตรียมร่างกายให้พร้อมตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ผลการรักษาออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


Create Date :29 มกราคม 2561 Last Update :29 มกราคม 2561 11:17:44 น. Counter : 764 Pageviews. Comments :0