bloggang.com mainmenu search
ปัจจุบันนี้มี คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดีที่เรียนพิเศษภาษาอังกฤษสมัยนี้มีมากมายที่ฝึกพัฒนาศักยภาพและสมองของเด็กๆแล้วท่านผู้ปกครองจะทราบได้อย่างไรว่า เราได้สามารถเลือกที่เรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับลูกได้

ที่สถาบัน BrainFit Studioไม่ใช่สถาบันสอนภาษาทั่วไปแต่จะเป็นการพัฒนาสมองเปลี่ยนการเรียนภาษาแบบเดิมๆ ที่น่าเบื่อให้เด็กเปลี่ยนมาชอบและรู้สึกสนุกกับการเรียนได้

สถาบัน BrainFit Studio มีบริการวัดและประเมินผลให้กับเด็กๆตั้งแต่แรกเริ่มที่จะฝึกกับเรา โดยเริ่มตั้งแต่อายุ 4-18 ปีโดยการทดสอบนี้จะสามารถวัดระดับศักยภาพของเด็กๆ โดยโปรแกรมฝึกสมองของเราได้ออกแบบเฉพาะรายบุคคลเพื่อให้กิจกรรมมีความเหมาะสมกับทักษะเเละความสามารถของเด็กๆเเต่ละคนเเละเพื่อให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายในการฝึกของผู้ปกครองอย่างรวดเร็วเเละยั่งยืน

สถาบัน BrainFit Studio ทำงานร่วมมือกับนักประสาทวิทยาชั้นนำระดับโลก 4 ท่านซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาศักยภาพของสมองยาวนานกว่า 30 ปี เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามหลักการธรรมชาติเปลี่ยนการเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ ตั้งแต่รากฐานจนถึงการอ่านและความเข้าใจภาษาระดับสูง ผลที่ได้รับจากการฝึก เด็กมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการฟังได้ดีมากขึ้น ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการฟังดีขึ้นมีสมาธิและความจำที่ดีขึ้น ทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น มีความมั่นใจในการสื่อสาร การเรียงลำดับความคิดหรือเหตุการณ์ซึ่งจำเป็นต่อการเขียนงานเช่นเรียงความหรือบทความเรียนรู้ไว เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้รวดเร็วขึ้น

จากการวิจัย เด็กๆ ที่ฝึกสมองกับ สถาบัน BrainFit Studio มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามสูงขึ้นมากสุดถึง 50% สามารถช่วยเพิ่มผลการเรียนในโรงเรียนของเด็กๆ ให้สูงมากยิ่งขึ้นเเละยกระดับทักษะทางด้านกีฬา ดนตรี พร้อมทั้งทักษะในการจัดการอารมณ์ ตลอดจนสร้างความมั่นใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับเด็กๆ
Create Date :16 สิงหาคม 2561 Last Update :16 สิงหาคม 2561 17:40:03 น. Counter : 1172 Pageviews. Comments :0