bloggang.com mainmenu search


เมื่อลูกเริ่มเข้าโรงเรียนปัญหาที่พ่อแม่หลายๆบ้าน กังวล คือ ลูกไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเลย เรียนไม่รู้เรื่อง ไม่ทันเพื่อนไม่สนใจเรียน อยู่ไม่นิ่ง ไม่ตั้งใจเรียนเวลาอยู่ในห้อง ชอบพูดคุยหรือเหม่อลอยไม่ฟังครู อาการเหล่านี้คุณครูส่วนใหญ่มักจะประเมินว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นซึ่งปัญหาเหล่านี้นำไปสู่ความกังวลใจของคุณพ่อคุณแม่และเด็กเป็นอย่างมาก ความผิดปกตินี้ทางการแพทย์เรียกว่า โรคสมาธิสั้น พ่อแม่บางคนไม่รู้ตัวว่าลูกของคุณมีภาวะเป็นเด็กสมาธิสั้นเพราะอาจจะคิดว่าเด็กดื้อ เด็กซน เป็นปกติ หน่ำซ้ำบางครอบครัวยังเชื้อว่าเด็กดื้อเด็กซนเป็นเด็กฉลาด เด็กบางคนอาจจะแค่ดื้อ ซน ตามวัยแล้วอย่างนี้จะรู้ได้ยังไงว่าลูกเราเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือไม่และโรคสมาธิสั้นนี้มีสาเหตุมาจากอะไร มาดูกัน

สมาธิสั้นคือ ความผิดปกติทางพฤติกรรมชนิดหนึ่งที่แสดงออกซ้ำๆจนเป็นลักษณะเฉพาะของเด็ก หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุ เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นจะแสดงออกทางพฤติกรรมอาการมีดังนี้ ยับยั้งหรือหยุดตัวเองไม่ค่อยได้, ซุกซนไม่อยู่นิ่ง,ขาดความสามารถ, ขาดความตั้งใจ ขาดความสนใจต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่กำลังทำอยู่, ไม่มีระเบียบ, วอกแวก, ขาดสมาธิ , วู่ว่าม และเหมอลอย เป็นต้น โรคสมาธิสั้นนี้พบได้บ่อยในทุกประเทศทั่วโลกของเด็กในวัยเรียนหากไม่ได้รับการรักษา บำบัด พัฒนาสมาธิ ที่ถูกวิธี นิสัยนี้จะติดตัวเด็กไปจนโต ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเขาในอนาคต

สาเหตุของโรคสมาธิสั้น

นั้นเกิดจากการทำงานที่ไม่ปกติของระบบประสาทชีววิทยาภายในร่างกายอันได้แก่ สมองส่วนหน้า ทำงานน้อยกว่าปกติ ส่วนใหญ่ยังพบอีกว่า มีปัจจัยอื่นๆ อีกเช่นพันธุกรรม นอกจากนี้ยังมาจาก สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ การที่พ่อแม่เสพสารเสพติดดื่มเหล้า สูบบุหรี่ก็เป็นผลที่ทำให้เด็กที่ขณะอยู่ในครรภ์เกิดมาสมาธิสั้นได้หรืออาจจะเป็นอีกปัจจัยคือ เด็กติดเกม เล่นโทรศัพท์มากเกินไปจนทำให้เด็กติดจนไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้สมองเด็กพัฒนาไปในทางที่ผิดหรือไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวัน ก็ทำให้เกิดปัญหาทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์จนทำให้กลายเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นได้

ถ้าหากคุณคิดว่าบุตรหลานของคุณอาจจะมีปัญหาเป็นเด็กสมาธิสั้นแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครดี ให้ สถาบัน BrainFit Studio ช่วยสิค่ะขอคำปรึกษาและทดลองเรียนฟรีได้ที่นี้เลยค่ะเรามีหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาสมาธิและสมองเด็กให้ดีขึ้นได้ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องสถาบันของเรายินดีอย่างยิ่งที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้เด็กได้มีสมองที่ดีขึ้นมีความคิดที่เร็วขึ้น มีสมาธิที่ดี

Create Date :29 สิงหาคม 2561 Last Update :29 สิงหาคม 2561 15:24:35 น. Counter : 1160 Pageviews. Comments :0