bloggang.com mainmenu search
ทุกวันนี้ เราได้ยินคำว่า
“ เลสิก” อยู่บ่อยๆ จนคุ้นหูว่ามีคนโน้นคนนี้ไปทำเลสิกมาแล้วหรือมีเพื่อนๆ หรือคนรู้จักวางแผนไว้ว่าอยากจะไปทำเลสิกแต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือลังเลใจอยู่ อยากแนะนำว่าศึกษาข้อมูลและถามผู้ที่มีประสบการณ์จริงที่ได้ผ่านการทำเลสิกมาแล้ว ส่วนในที่นี้เราขอแนะนำ Laser Vision International LASIK Center ถือเป็นศูนย์เลสิกที่ได้รับรับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศถือความเป็นมืออาชีพทางด้านต่าง ๆ

1. ด้านมืออาชีพและประสบการณ์ บุคลากรทุกระดับของ Laser Vision ได้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบทางด้านการรักษาสายตาอย่างต่อเนื่อง จึงเต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์นอกจากนี้เรายังมี ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เพื่อควบคุมมาตรฐานการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสูงสุด ศูนย์ลสิก Laser Vision เรามีประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหาสายตามานานกว่า9 ปี


2. ด้านเทคโนโลยี ที่ Laser Vision เราคำนึงถึงเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยแม่นยำและปลอดภัย โดยเครื่องเลเซอร์ที่ใช้รักษาเป็น Femto LDV CrystalLine เลเซอร์ที่ใช้พลังงานในการยิงต่ำที่สุดและมีความเร็วสูงที่สุด (มากกว่า 5,000 kHz) เมื่อเทียบกับเครื่อง Femtosecond Laser อื่นๆจึงส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อในดวงตาน้อยกว่า ช่วยให้ชั้นกระจกตาสมานตัวได้เร็วกว่าผู้เข้ารับการรักษาจึงสามารถมองเห็นได้ดีภายใน 1-2 ชั่วโมง ลดอาการตาแห้งและการเกิดแสงกระจายตอนกลางคืนเนื่องจากสามารถแยกชั้นกระจกตาได้กว้างกว่าทำให้มีพื้นที่ปรับความโค้งของกระจกตาได้กว้างมากขึ้นให้ความนุ่มนวลต่อกระจกตามากกว่าเนื่องจากใช้เลเซอร์ที่มีพลังงานน้อยกว่าเลเซอร์อื่นๆ 100-1,000เท่า ลดโอกาสเกิดการอักเสบหลังการรักษาได้มากกว่า ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและเพิ่มความสบายตามากขึ้นด้วยขนาดของเลเซอร์ที่แยกชั้นกระจกตาเล็กมากเพียง 2-3 Microns เท่านั้น เพิ่มโอกาสทำ LASIK ให้กับผู้ที่มีปัญหาสายตาผิดปกติในระดับสูงหรือผู้ที่มีปัญหากระจกตาบาง มีความสะดวกสบายขณะทำการรักษามากกว่าเนื่องจากไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัด


3. มืออาชีพด้านทีมแพทย์ศูนย์เลสิค Laser Vision ให้บริการรักษาสายตาโดยทีมคณาจารย์จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ (Cornea and RefractiveSurgery Specialist) ที่ผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ

ทีมจักษุแพทย์ของ Laser Vision ยังเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยเฉพาะทางด้านเลสิก (LASIK) ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับมาตรฐานในการรักษาให้ทัดเทียมกับมาตรฐานโลกตลอดเวลา การรักษาของ Laser Vision จึงอิงตามหลักวิชาการและหลักแห่งความถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาทุกท่านอุ่นใจในมาตรฐานทางวิชาการสูงสุดที่เรามีอยู่และมีประสบการณ์สูงในการรักษาด้วยวิธีเลสิค (LASIK) อย่าง“มืออาชีพ”


4. ครบวงจร ที่ศูนย์เลสิก Laser Vision เราดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพตาครบวงจร


5. มืออาชีพทางด้านบริการ ที่ Laser Vision เรามุ่งเน้นความเป็น“มืออาชีพ” ทางด้านการบริการโดยจัดอบรมความรู้ด้านการให้บริการ เพื่อให้ท่านได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและการดูแลอย่างสุภาพ ใกล้ชิดเสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวของเราอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังเข้ารับการรักษา

Create Date :08 มิถุนายน 2560 Last Update :8 มิถุนายน 2560 15:36:28 น. Counter : 1397 Pageviews. Comments :0