Speech by Bill Gates - at Harvard University - (June 7, 2007)
["ตัดแปะ" เรื่องอื่น]
เมื่อประมาณ 30 ปีก่อน Bill Gates ได้ drop การเรียนที่ มหาวิทยาลัย Harvard เพื่อไล่ตามความฝันของเขา บนเส้นทางธุรกิจ computer software และได้ประสบความสำเร็จอย่างมากกับบริษัท Microsoft

แม้ว่าเขาจะไม่เคยได้รับปริญญาเลยสักใบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2007 ที่ผ่านมานี้ Bill Gates กลับมาที่ Harvard อีกครั้งเพื่อรับปริญญากิตติมศักดิ์ (An Honorary Law Degree) และได้ให้ Commencement Speech กับผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Harvard ในปีนี้ด้วย

สิ่งที่ Bill Gates พูดถึงคือ inequity หรือ ความไม่เสมอภาค ของคนในโลก เขาบอกว่าเมื่อครั้งที่เขายังเรียนอยู่นั้น เขา (และเชื่อว่าเพื่อน ๆ ของเขาด้วย) ไม่ได้ "ตระหนัก" ในเรื่องเหล่านี้เลย ไม่เคยมีใครพูดถึง (น่าที่จะไม่มีการเรียนการสอน หรือหยิบยกมาพูดกันสังคมอเมริกันด้วย) แต่ในวันนี้ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ โลกจึงเล็กลง เราได้เห็นชีวิตในอีกสังคม เรารับรู้ความแตกต่างเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนขึ้น

ควรแล้วหรือที่เราจะเพิกเฉยกับสิ่งเหล่านี้

ที่ถูกแล้ว เราควรรับรู้ปัญหา ทำความเข้าใจกับมัน และ ช่วยกันคิดหาทางแก้ไขสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น อย่าปล่อยให้ความซับซ้อนต่าง ๆ มาหยุดยั้งความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่า

เพราะเราทุกคนในโลกนี้ แม้เกิดมาต่างกัน แต่ก็มีคุณค่าในฐานะมนุษย์เหมือน ๆ กัน

องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มนุษยชาติได้สร้างขึ้นมานั้น ควรจะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดความไม่เสมอภาคของสมาชิกทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในระดับหมู่บ้าน เมือง ประเทศ

หรือแม้แต่โลก

(Click ฟังเฉพาะเสียง)


356th Harvard Commencement
Thursday, June 7, 2007


Remarks by Bill Gates


President Bok, former President Rudenstine, incoming President Faust, members of the Harvard Corporation and the Board of Overseers, members of the faculty, parents, and especially, the graduates:

I’ve been waiting more than 30 years to say this: “Dad, I always told you I’d come back and get my degree.”

I want to thank Harvard for this timely honor. I’ll be changing my job next year… and it will be nice to finally have a college degree on my resume.

I applaud the graduates today for taking a much more direct route to your degrees. For my part, I’m just happy that the Crimson has called me “Harvard’s most successful dropout.” I guess that makes me valedictorian of my own special class… I did the best of everyone who failed.

But I also want to be recognized as the guy who got Steve Ballmer to drop out of business school. I’m a bad influence. That’s why I was invited to speak at your graduation. If I had spoken at your orientation, fewer of you might be here today.

Harvard was just a phenomenal experience for me. Academic life was fascinating. I used to sit in on lots of classes I hadn’t even signed up for. And dorm life was terrific. I lived up at Radcliffe, in Currier House. There were always lots of people in my dorm room late at night discussing things, because everyone knew I didn’t worry about getting up in the morning. That’s how I came to be the leader of the anti-social group. We clung to each other as a way of validating our rejection of all those social people.

Radcliffe was a great place to live. There were more women up there, and most of the guys were science-math types. That combination offered me the best odds, if you know what I mean. This is where I learned the sad lesson that improving your odds doesn’t guarantee success.

One of my biggest memories of Harvard came in January 1975, when I made a call from Currier House to a company in Albuquerque that had begun making the world’s first personal computers. I offered to sell them software.

I worried that they would realize I was just a student in a dorm and hang up on me. Instead they said: “We’re not quite ready, come see us in a month,” which was a good thing, because we hadn’t written the software yet. From that moment, I worked day and night on this little extra credit project that marked the end of my college education and the beginning of a remarkable journey with Microsoft.

What I remember above all about Harvard was being in the midst of so much energy and intelligence. It could be exhilarating, intimidating, sometimes even discouraging, but always challenging. It was an amazing privilege—and though I left early, I was transformed by my years at Harvard, the friendships I made, and the ideas I worked on.

But taking a serious look back… I do have one big regret.

I left Harvard with no real awareness of the awful inequities in the world—the appalling disparities of health, and wealth, and opportunity that condemn millions of people to lives of despair.

I learned a lot here at Harvard about new ideas in economics and politics. I got great exposure to the advances being made in the sciences.

But humanity’s greatest advances are not in its discoveries—but in how those discoveries are applied to reduce inequity. Whether through democracy, strong public education, quality health care, or broad economic opportunity—reducing inequity is the highest human achievement.

I left campus knowing little about the millions of young people cheated out of educational opportunities here in this country. And I knew nothing about the millions of people living in unspeakable poverty and disease in developing countries.

It took me decades to find out.

You graduates came to Harvard at a different time. You know more about the world’s inequities than the classes that came before. In your years here, I hope you’ve had a chance to think about how—in this age of accelerating technology—we can finally take on these inequities, and we can solve them.

Imagine, just for the sake of discussion, that you had a few hours a week and a few dollars a month to donate to a cause—and you wanted to spend that time and money where it would have the greatest impact in saving and improving lives. Where would you spend it?

For Melinda and for me, the challenge is the same: how can we do the most good for the greatest number with the resources we have.

During our discussions on this question, Melinda and I read an article about the millions of children who were dying every year in poor countries from diseases that we had long ago made harmless in this country. Measles, malaria, pneumonia, hepatitis B, yellow fever. One disease I had never even heard of, rotavirus, was killing half a million kids each year—none of them in the United States.

We were shocked. We had just assumed that if millions of children were dying and they could be saved, the world would make it a priority to discover and deliver the medicines to save them. But it did not. For under a dollar, there were interventions that could save lives that just weren’t being delivered.

If you believe that every life has equal value, it’s revolting to learn that some lives are seen as worth saving and others are not. We said to ourselves: “This can’t be true. But if it is true, it deserves to be the priority of our giving.”

So we began our work in the same way anyone here would begin it. We asked: “How could the world let these children die?”

The answer is simple, and harsh. The market did not reward saving the lives of these children, and governments did not subsidize it. So the children died because their mothers and their fathers had no power in the market and no voice in the system.

But you and I have both.

We can make market forces work better for the poor if we can develop a more creative capitalism—if we can stretch the reach of market forces so that more people can make a profit, or at least make a living, serving people who are suffering from the worst inequities. We also can press governments around the world to spend taxpayer money in ways that better reflect the values of the people who pay the taxes.

If we can find approaches that meet the needs of the poor in ways that generate profits for business and votes for politicians, we will have found a sustainable way to reduce inequity in the world.

This task is open-ended. It can never be finished. But a conscious effort to answer this challenge will change the world.

I am optimistic that we can do this, but I talk to skeptics who claim there is no hope. They say: “Inequity has been with us since the beginning, and will be with us till the end—because people just… don’t… care.”

I completely disagree.

I believe we have more caring than we know what to do with.

All of us here in this Yard, at one time or another, have seen human tragedies that broke our hearts, and yet we did nothing—not because we didn’t care, but because we didn’t know what to do. If we had known how to help, we would have acted.

The barrier to change is not too little caring; it is too much complexity.

To turn caring into action, we need to see a problem, see a solution, and see the impact. But complexity blocks all three steps.

Even with the advent of the Internet and 24-hour news, it is still a complex enterprise to get people to truly see the problems. When an airplane crashes, officials immediately call a press conference. They promise to investigate, determine the cause, and prevent similar crashes in the future.

But if the officials were brutally honest, they would say: “Of all the people in the world who died today from preventable causes, one half of one percent of them were on this plane. We’re determined to do everything possible to solve the problem that took the lives of the one half of one percent.”

The bigger problem is not the plane crash, but the millions of preventable deaths.

We don’t read much about these deaths. The media covers what’s new—and millions of people dying is nothing new. So it stays in the background, where it’s easier to ignore. But even when we do see it or read about it, it’s difficult to keep our eyes on the problem. It’s hard to look at suffering if the situation is so complex that we don’t know how to help. And so we look away.

If we can really see a problem, which is the first step, we come to the second step: cutting through the complexity to find a solution.

Finding solutions is essential if we want to make the most of our caring. If we have clear and proven answers anytime an organization or individual asks “How can I help?,” then we can get action—and we can make sure that none of the caring in the world is wasted. But complexity makes it hard to mark a path of action for everyone who cares—and that makes it hard for their caring to matter.

Cutting through complexity to find a solution runs through four predictable stages: determine a goal, find the highest-leverage approach, discover the ideal technology for that approach, and in the meantime, make the smartest application of the technology that you already have—whether it’s something sophisticated, like a drug, or something simpler, like a bednet.

The AIDS epidemic offers an example. The broad goal, of course, is to end the disease. The highest-leverage approach is prevention. The ideal technology would be a vaccine that gives lifetime immunity with a single dose. So governments, drug companies, and foundations fund vaccine research. But their work is likely to take more than a decade, so in the meantime, we have to work with what we have in hand—and the best prevention approach we have now is getting people to avoid risky behavior.

Pursuing that goal starts the four-step cycle again. This is the pattern. The crucial thing is to never stop thinking and working—and never do what we did with malaria and tuberculosis in the 20th century—which is to surrender to complexity and quit.

The final step—after seeing the problem and finding an approach—is to measure the impact of your work and share your successes and failures so that others learn from your efforts.

You have to have the statistics, of course. You have to be able to show that a program is vaccinating millions more children. You have to be able to show a decline in the number of children dying from these diseases. This is essential not just to improve the program, but also to help draw more investment from business and government.

But if you want to inspire people to participate, you have to show more than numbers; you have to convey the human impact of the work—so people can feel what saving a life means to the families affected.

I remember going to Davos some years back and sitting on a global health panel that was discussing ways to save millions of lives. Millions! Think of the thrill of saving just one person’s life—then multiply that by millions. Yet this was the most boring panel I’ve ever been on—ever. So boring even I couldn’t bear it.

What made that experience especially striking was that I had just come from an event where we were introducing version 13 of some piece of software, and we had people jumping and shouting with excitement. I love getting people excited about software—but why can’t we generate even more excitement for saving lives?

You can’t get people excited unless you can help them see and feel the impact. And how you do that—is a complex question.

Still, I’m optimistic. Yes, inequity has been with us forever, but the new tools we have to cut through complexity have not been with us forever. They are new—they can help us make the most of our caring—and that’s why the future can be different from the past.

The defining and ongoing innovations of this age—biotechnology, the computer, the Internet—give us a chance we’ve never had before to end extreme poverty and end death from preventable disease.

Sixty years ago, George Marshall came to this commencement and announced a plan to assist the nations of post-war Europe. He said: “I think one difficulty is that the problem is one of such enormous complexity that the very mass of facts presented to the public by press and radio make it exceedingly difficult for the man in the street to reach a clear appraisement of the situation. It is virtually impossible at this distance to grasp at all the real significance of the situation

Thirty years after Marshall made his address, as my class graduated without me, technology was emerging that would make the world smaller, more open, more visible, less distant.

The emergence of low-cost personal computers gave rise to a powerful network that has transformed opportunities for learning and communicating.

The magical thing about this network is not just that it collapses distance and makes everyone your neighbor. It also dramatically increases the number of brilliant minds we can have working together on the same problem—and that scales up the rate of innovation to a staggering degree.

At the same time, for every person in the world who has access to this technology, five people don’t. That means many creative minds are left out of this discussion—smart people with practical intelligence and relevant experience who don’t have the technology to hone their talents or contribute their ideas to the world.

We need as many people as possible to have access to this technology, because these advances are triggering a revolution in what human beings can do for one another. They are making it possible not just for national governments, but for universities, corporations, smaller organizations, and even individuals to see problems, see approaches, and measure the impact of their efforts to address the hunger, poverty, and desperation George Marshall spoke of 60 years ago.

Members of the Harvard Family: Here in the Yard is one of the great collections of intellectual talent in the world.

What for?

There is no question that the faculty, the alumni, the students, and the benefactors of Harvard have used their power to improve the lives of people here and around the world. But can we do more? Can Harvard dedicate its intellect to improving the lives of people who will never even hear its name?

Let me make a request of the deans and the professors—the intellectual leaders here at Harvard: As you hire new faculty, award tenure, review curriculum, and determine degree requirements, please ask yourselves:

Should our best minds be dedicated to solving our biggest problems?

Should Harvard encourage its faculty to take on the world’s worst inequities? Should Harvard students learn about the depth of global poverty… the prevalence of world hunger… the scarcity of clean water …the girls kept out of school… the children who die from diseases we can cure?

Should the world’s most privileged people learn about the lives of the world’s least privileged?

These are not rhetorical questions—you will answer with your policies.

My mother, who was filled with pride the day I was admitted here—never stopped pressing me to do more for others. A few days before my wedding, she hosted a bridal event, at which she read aloud a letter about marriage that she had written to Melinda. My mother was very ill with cancer at the time, but she saw one more opportunity to deliver her message, and at the close of the letter she said: “From those to whom much is given, much is expected.”

When you consider what those of us here in this Yard have been given—in talent, privilege, and opportunity—there is almost no limit to what the world has a right to expect from us.

In line with the promise of this age, I want to exhort each of the graduates here to take on an issue—a complex problem, a deep inequity, and become a specialist on it. If you make it the focus of your career, that would be phenomenal. But you don’t have to do that to make an impact. For a few hours every week, you can use the growing power of the Internet to get informed, find others with the same interests, see the barriers, and find ways to cut through them.

Don’t let complexity stop you. Be activists. Take on the big inequities. It will be one of the great experiences of your lives.

You graduates are coming of age in an amazing time. As you leave Harvard, you have technology that members of my class never had. You have awareness of global inequity, which we did not have. And with that awareness, you likely also have an informed conscience that will torment you if you abandon these people whose lives you could change with very little effort.

You have more than we had; you must start sooner, and carry on longer.

Knowing what you know, how could you not?

And I hope you will come back here to Harvard 30 years from now and reflect on what you have done with your talent and your energy. I hope you will judge yourselves not on your professional accomplishments alone, but also on how well you have addressed the world’s deepest inequities… on how well you treated people a world away who have nothing in common with you but their humanity.

Good luck.


สหายลองอ่าน (หรือฟัง) โดยตัดคำว่า Harvard ออกไป
แล้วจินตนาการว่าเป็นสถาบันการศึกษาของท่านเองดูเถิด["ตัดแปะ" เรื่องอื่น]Create Date : 11 มิถุนายน 2550
Last Update : 6 กรกฎาคม 2550 16:06:48 น.
Counter : 631 Pageviews.

6 comments
:: ปูรณฆฏะ :: กะว่าก๋า
(18 มี.ค. 2562 06:13:13 น.)
สวนลุงวุฒิ อ.ภูเรือ จ.เลย : อาณาจักรของกุหลาบหินแห่งภูเรือ JinnyTent
(24 ก.พ. 2562 18:45:14 น.)
นุ่งซิ่นชวนแว้นคลายร้อน ตะลีกีปัส
(11 มี.ค. 2562 12:44:10 น.)
+ ตุง หรือ ธุงอีสาน + wicsir
(4 มี.ค. 2562 11:02:11 น.)
  
ดีครับ ได้ฟังและได้อ่านไปพร้อมๆกันด้วย เป็นการฝึกภาษาไปในตัว
ชอบอยู่ 2-3 ประโยค

“How could the world let these children die?”
The answer is simple, and harsh. The market did not reward saving the lives of these children,.....

และ “From those to whom much is given, much is expected.”

และ......judge yourselves not on your professional accomplishments alone, but also on how well you have addressed the world’s deepest inequities…..

เท่าที่ทราบ Bill & Melinda Gates Foundation ให้ทุนสนับสนุนเป็นเงินจำนวนมาก(และเทคโนโลยี) กับหลายโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคที่ทำให้มีการตายสูง เช่น เอดด์, มะเร็งปากมดลูก ในประเทศยากจนมานานพอสมควร
โดย: คนผ่านมา IP: 58.8.90.134 วันที่: 13 มิถุนายน 2550 เวลา:21:01:16 น.
  
จริง ๆ อย่างว่าคนอย่าง Bill Gates สมัยเรียนเลย
ตอนนี้หลาย ๆ คนในสังคม ในโลก ก็ยังไม่รับรู้ไม่เข้าใจเช่นกัน
ถ้าได้ประโยชน์ ถ้ามีผลประโยชน์ แล้วเป็นคนที่อยู่เป็นส่วนน้อยของสังคม
จะสนใจทำไมคะ?

อย่างบอกว่า โอ้ โลกกาภิวัฒน์ อินเตอร์เนททำให้เด็ก ๆ เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้น
สะดวกขึ้น
มีเด็กกี่คนกันเชียวที่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้
บางที่ บางแห่ง สิ่งพื่นฐานอย่างไฟฟ้า น้ำประปา ยังดูเป็นของหรูหราได้เลย

ไปมาหลายแห่งในโลกก็ต้องดูว่าไปไหน
ถ้าไปโตเกียว นิวยอร์ค ลอนดอน
ยังไงก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แน่นอน

หรือถ้าจะสนใจดูจริง ๆ เมืองอย่างที่พูดมา
ก็มีความไม่เท่าเทียมทั้งนั้น
โดย: หมาเลี้ยงแกะ IP: 124.120.7.42 วันที่: 13 มิถุนายน 2550 เวลา:21:44:10 น.
  
ชอบบิล เกตส์
จริงๆ ก็ชอบทุกคนที่มีวิสัยทัศน์
เป็นเจ้าของกิจการหรืออะไรสักอย่าง
ที่มองการณ์ไกลออก

อยากอ่านและฟังนะท่าน ไว้จะหาเวลาให้ได้

ขอบคุณๆ
โดย: cottonbook วันที่: 15 มิถุนายน 2550 เวลา:21:23:00 น.
  
เคยอ่านมาแล้วครั้งนึงเหมือนกันค่ะ
รู้สึกว่ามันปลุกใจแบบเมกันมากๆ

สรุปว่าวันนี้บิลเกต enlighten แล้ว?

speech สวยหรู จะพูดจะแต่งยังไงก็ได้
โดย: DropAtearInMyWineGlass วันที่: 18 มิถุนายน 2550 เวลา:4:18:12 น.
  
umm together we can make a difference.
โดย: Toey IP: 58.147.38.114 วันที่: 15 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:29:46 น.
  
อืม เป็น Speech ที่ยาวมากจริงๆ แต่ก็มีพลังมากด้วยเช่นกันค่ะ

ถ้าคนที่มี"เสียงดัง" ทุกคนในโลกนี้ พร้อมใจกันพูดให้โลกฟังบ่อยๆ โลกเรา...ก็จะมีแต่เด็กที่มีความสุข มีชีวิตวัยเด็กที่งดงามและน่าจดจำ

ที่จริงคนจนไม่ต้องการความเท่าเทียมอะไรนั่นหรอกค่ะ

สิ่งที่เข้าต้องการ ก็แค่กินอิ่ม นอนอุ่น....แค่นั้นเอง ไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นเลยจริงๆ

โดย: มะยม IP: 222.123.167.114 วันที่: 28 พฤษภาคม 2551 เวลา:21:13:12 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Plin.BlogGang.com

Plin, :-p
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]

บทความทั้งหมด