"ทำบุญกฐิน 2021 วัดหนองหญ้าขาว " เพื่อนพยาบาล ศิริราช - รามา รุ่น 62 - 63


ทำบุญกฐิน 2021
วัดหนองหญ้าขาว
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เพื่อน พยาบาล ศิริราช - รามา รุ่น 62 - 63
 


อิน(ธัญญาพร ปัญญาบุตร)ต้องขอบอกบุญมายังเพื่อนๆอีกครั้งค่ะ
ปีนี้ผู้ที่เจองเป็นเจ้าภาพกฐินวัดหนองหญ้าขาว
(ที่อินอยู่หมู่บ้านนี้)
ช่วงนี้โควิทระบาดหนักเค้าขอยกเลิกกระทันหัน
เลยหาเจ้าภาพไม่ทัน ออกพรรษานี้
อินเลยเป็นเจ้าภาพเอง
จึงคิดว่า
ขอเป็นเพื่อนๆศิริราชเราทุกคน
ได้ร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยกัน
จึงขอเป็น
พยาบาลศิริราชรุ่น8 (2511)
เป็นเจ้าภาพกฐิน ปี 2564นี้นะคะประธานกฐินในปีนี้ก็คือ in และเพื่อนๆของพวกเราศิริราชรามานะคะ
ได้ร่วมกันจัดทอดขึ้นที่วัด หนองหญ้าขาว จังหวัดนครราชสีมา
จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆที่รักทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกัน สมทบทุนคนละ
เล็กคนละน้อยไปทอดกฐินด้วยกันนะคะในกรณีที่เพื่อนท่านใด
ที่ยังไม่มีโอกาสได้ทำบุญก็ยังมีเวลานะคะ
. การที่พวกเราเพื่อนๆได้มีโอกาสร่วมสร้างโบสถ์ในครั้งนี้
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงยกย่อง เพราะเป็นเครื่องชี้บ่งว่า
พระพุทธศาสนาจะปักหลักมั่นคง ได้เจริญรุ่งเรือง เป็นที่พึ่งของมนุษย์และ
เทวดาทั้งหลาย เป็นการ นำความร่มเย็นเป็นสุข มาสู่พุทธศาสนิกชน
สัตบุรุษ จึงเรียกผู้ ที่สร้างโบสถ์วิหาร เป็นผู้ที่มี
อายุ วรรณ สุขะ พละและปฏิภาณ
ให้สุอยู่เป็นมิตรแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร ได้เป็นอย่างดี
พระครูท่านบอกทำบุญกฐิน
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
ตรงกับวันลอยกระทงค่ะ
 วันลอยกระทง ตรงกับ
วันที่19 พ.ย.2021
รูปแบบอุโบสถ สร้างถูกต้องตาม
ตำราพุทธลักษณะค่ะมีเอวขันธ์ 5 ประตู 10 หน้าต่าง
ได้ใช้ทำสังฆกรรมและสวดปาติโมกข์ทุกวันพระใหญ่ค่ะ
ได้ใช้บวชบุตรหลานในพุทธศาสนา

ตุณจันทรา ระวีศรี (อ้วน)  ธัญญาพร ปัญญาบุตร ...
พฤหัส 18พ.ย.  สวดพระพุทธมนต์ตอนเย็น
 เวลา หนึ่งทุ่ม  (19.00 น.)ขอให้เพื่อนๆได้รับบุญร่วมกันนะคะ

สวดพระพุทธมนต์สมโภชน์กฐิน  พระ 9 รูปค่ะ
18 พฤศจิกายน 2021

วันที่ 19 พฤศจิกายน  2021 
" วันทอดกฐิน "********
บรรยากาศเดินทางไปทอดกฐินกัน

11 พฤศจิกายน 2021
19:08 จี้ดmanidaวัฒนพนม สวัสดีเพื่อนๆ งานบุญใหญ่ กฐินสามัคคีของรุ่นเรา วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่วัด หนองหญ้าขาว ใกล้จะมาถึงแล้ว เพื่อนท่านใด ยังไม่ได้ร่วมทำบุญ ยังมีเวลานะคะ เหรัญญิก อ้วน (จันทรา) รอรับตลอดเวลา ขออนุโมทนาล่วงหน้าอิ่มบุญด้วยกันค่ะ เพื่อนแต๋ว (กาญจนา) คุณตึ๋ง เชิญผู้ร่วมไปทำบุญทอดกฐิน พักที่บ้านภูตวัน 1 คืน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน เจ้าของบ้าน จะเตรียม ห้องพัก อาหารเย็น และ อาหารเช้าก่อนเดินทางไป ทอดกฐิน ทีมงานจะเตรียมรถตู้ ให้ผู้ร่วมไปทำบุญ เพื่อนท่านใด จะไปทำบุญทอดกฐิน จอง เลยนะคะ ขณะนี้มี จี๊ด อ้วน 2 คนค่ะ สุดท้ายขอขอบคุณ เจ้าของบ้าน แต๋ว และคุณตึ๋ง มากๆค่ะ
19:08 จี้ดmanidaวัฒนพนม รายชื่อเพื่อนๆที่แจ้งไปร่วมงาน

จี๊ด อ้วน หมู อ้วน(มัณทนา)
เค็ง แมว หลาน
อรุณศรี ส้มแป้นรวม9คนค่ะ

******
อาหารเช้าสำหรับเพื่อนๆ ที่ไปทอดกฐินค่ะ จะรับบุญมาฝากนะคะ

วันนี้ออกเดินทางจากบ้านจี๊ด8.30น.ค่ะแวะสักการะหลวงพ่อทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดที่ปากช่องหลังจากนั้นทานอาหารที่ร้านบ้านไม้ชายน้ำ หลังจากนั้นไปไหว้พระที่วัดป่าภูหายหลงพร้อมชมวิวเมืองปากช่องหลังจากนั้นแวะทานอาหารค่ำที่ร้าน ตาทำ ในความอนุเคราะห์ของคุณตึ๋งและแต๋ว(กาญจนา)ด้วยความอิ่มอร่อยชาวคณะเราขอขอบคุณมาณ. โอกาสนี้ด้วยค่ะ
 หลังจากนั้นมาพักที่บ้านภูตะวันของแต๋วค่ะ
 ส่งรูปนางแบบในคณะมาให้เพื่อนๆดูเล่นค่ะ


****cr: ภาพ
คุณจันทรา ระวีศรี


*****

กฐิน


กฐิน แปลว่า กรอบหรือไม้สะดึงสำหรับขึงเย็บจีวรของภิกษุ เป็นทานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้พุทธบริษัทถวายแด่ภิกษุที่จำพรรษาครบไตรมาสสามเดือน ณ อาวาสแห่งนั้นๆ
อานิสงส์หรือผลดีของการทอดกฐิน
1.ผลดีฝ่ายผู้ทอดและคณะ อานิสงส์หรือผลดีของฝ่ายผู้ทอดและคณะมีดังนี้
1.1 ชื่อว่าได้ถวายทานภายในกำหนดที่เรียกว่ากาลทานคือในปีหนึ่งถวายได้เพียงในระยะเวลา 1 เดือนเท่านั้นในข้อถวายทานตามพุทธภาษิตว่าผู้ให้ทานตามกาล ความต้องการที่เกิดขึ้นตามกาลของผู้นั้น ย่อมสำเร็จได้
1.2 ชื่อว่าได้สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้จำพรรษาให้ได้ผลัดเปลี่ยนผ้านุ่งห่มใหม่ แม้ผ้ากฐินนั้นจะตกแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ชื่อว่าได้ถวายแก่สงฆ์เป็นส่วนรวม มีพระพุทธภาษิตว่าผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ
1.3 ชื่อว่าได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบให้เป็นหลัก เป็นตัวอย่างแห่งคุณงามความดีของประชาชนสืบไป
1.4 จิตใจของผู้ทอดกฐินทั้ง 3 กาล คือ ก่อนทอด กำลังทอดและทอดแล้วที่เลื่อมใสศรัทธา และปรารถนาดีนั้นจัดเป็นกุศลจิต คนที่มีจิตเป็นกุศลย่อมได้รับความสุขความเจริญ
1.5 การทอดกฐินทำให้เกิดสามัคคีธรรม คือการร่วมมือกันทำคุณงามความดี และถ้าการถวายกฐินนั้นมีส่วนได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามด้วย ก็เป็นการร่วมสามัคคี เพื่อรักษาศาสนวัตถุ ศาสนสถานให้ยั่งยืนสถาพรสืบไป
2.ผลดีฝ่ายพระสงฆ์ผู้รับและกรานฐิน อานิสงส์หรือผลดีของฝ่ายพระสงฆ์ผู้รับและกรานกฐินมีดังนี้
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ (ในวินัยปิฎก เล่ม 5 หน้า 136) ว่าภิกษุผู้กรานกฐินแล้วย่อมได้รับประโยชน์ 5 ประการ
2.1 รับนิมนต์ฉันไว้แล้วไปไหนไม่ต้องบอกลาภิกษุในวัดตามความในสิกขาบทที่ 6 แห่ง อเจลกวรรคปาจิตตีย์
2.2 ไปไหนไม่ต้องนำไตรจีวรไปครบสำรับ
2.3 เก็บผ้าที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษไว้ได้ตามปรารถนา
2.4 จีวรอันเกิดในที่นั้นเป็นสิทธิของภิกษุเหล่านั้น

ช้อมูลจาก
https://www.facebook.com/watmongkoltepmunee/ 
Klaibannn Blog
 
newyorknurse
 

Create Date : 28 พฤศจิกายน 2564
8 comments
Last Update : 5 ธันวาคม 2564 4:57:45 น.
Counter : 439 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณอุ้มสี, คุณSertPhoto, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณทนายอ้วน, คุณเริงฤดีนะ, คุณThe Kop Civil, คุณหอมกร, คุณtoor36, คุณสองแผ่นดิน

 

สาธุ อนุโมทามิ

 

โดย: อุ้มสี 5 ธันวาคม 2564 7:24:00 น.  

 

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 5 ธันวาคม 2564 11:51:54 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่น้อย ขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะได้เงินเกือบล้านเลยค่ะ

 

โดย: กิ่งฟ้า 5 ธันวาคม 2564 13:24:38 น.  

 

อนุโมทนาบุญ สาธุ ๆ ๆ ครับ

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 5 ธันวาคม 2564 13:42:02 น.  

 


 

โดย: เริงฤดีนะ 5 ธันวาคม 2564 18:54:25 น.  

 

อนุโมทนาบุญค่ะพี่น้อย

 

โดย: หอมกร 5 ธันวาคม 2564 21:44:52 น.  

 

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 5 ธันวาคม 2564 22:19:41 น.  

 

อนุโมทนาบุญด้วยครับ พี่น้อย

 

โดย: สองแผ่นดิน 5 ธันวาคม 2564 22:41:25 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 156 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

Cr: เวปพระธรรมเทศนา
หน้าที่ของเราที่เกิดมาในโลกนี้ จึงเป็นการสะสมบุญบารมี คุณงามความดี สะสมธรรมะให้มาก เท่าที่จะสามารถทำได้ จนครบบริบูรณ์ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้สะสมกัน ถ้าทำได้ถึงขั้นนั้นแล้ว ก็จะอยู่เหนือกรรม กรรมจะตามเราไม่ได้อีกต่อไป ตามได้ก็เพียงแต่ชาตินี้ เป็นชาติสุดท้ายเท่านั้นเอง เพราะเมื่อเราตายไปแล้ว จะไม่มีกรรม ไม่มีวิบาก มาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้อีก เพราะทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิด การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา
ขอยุติไว้เพียงเท่านี้


ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ
BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2564
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
28 พฤศจิกายน 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.