ibaz.org
Group Blog
 
All Blogs
 

การปลูกชะอม

ชะอม เป็นผักพื้นบ้าน คนนิยมรับประทานกันทั้งประเทศ เป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูง จะรับประทานสด เป็นผักลวก ทำเป็นแกงเลียง ชุบไข่ทอด ก็ล้วนแต่อร่อย รากชะอมมีสรรพคุณทางยา รสร้องเผื่อน แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับลมในลำไส้ แก้ปวดเสียวในท้อง ยอดชะอมเป็นพืชผักที่ตลาดมีความต้องการสูง เจริญเติบโตได้ในทุกสภาพดิน ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินร่วนดินทราย
การปลูกชะอม หากเป็นเขตนอกชลประทาน ควรปลูกในฤดูฝน เพราะดินจะชุ่มชื้น หากอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน จะปลูกในช่วงใดก็ได้ การปลูกชะอมเริ่มต้นด้วยการยกร่องให้สูงประมาณ 60 เซนติเมตร มีความห่างระหว่างแปลง 80-100 เซนติเมตร ผสมปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกลงในดิน รดน้ำให้ชุ่ม หากิ่งพันธุ์กลางอ่อนกลางแก่ ตัดให้ได้ความยาว 6-8 นิ้ว นำมาปักลงในแปลงที่เตรียมไว้ โดยปักให้เอียง 45 องศา ลึกลงในดิน 2 นิ้ว ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 50 เซนติเมตร จากนั้นนำฟางข้าวมาคลุมบางๆ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น รถน้ำให้ชุ่ม พื้นที่ 1 ไร่ ใช้กิ่งพันธุ์ประมาณ 3,200 ต้น
เมื่อปลูกชะอมแล้วควรรดน้ำทุกๆ 7 วัน และเสริมด้วยปุ๋ยแห้ง (ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก) เดือนละครั้ง ก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว โดยเลือกตัดยอดอ่อนให้มีความยาวประมาณ 8-10 นิ้ว ควรเก็บในตอนเช้าจะได้ยอดชะอมสด หากเก็บในตอนแดดออกยอดชะอมจะคายน้ำเร็วยอดชะอมจะเหี่ยวเร็ว ศัตรูพืชของชะอมจะเป็นพวกเพลี้ยแดง ทำให้ยอดชะอมม้วนเป็นก้อนกลม ป้องกันได้โดยพ่นฉีดน้ำหมักไล่แมลงทุกๆ 10 วัน
น้ำหมักไล่แมลงมีส่วนผสมดังนี้ หัวข่าแก่ ตะไคร้หอม สะเดาอย่างละ เท่าๆ กัน นำมาตำและใส่น้ำให้จมแล้วหมักไว้ หมักไว้ประมาณ 5 วัน ก็นำไปฉีดพ่นกับแมลงต่าง ตลอดจนถึงเพลี้ยก็ไม่กล้ามากัดกิน น้ำหมักไล่แมลงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ชะอมหากได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีให้ปุ๋ยทุกๆ 15 วัน รถน้ำให้เกิดความชุ่มชื้น ก็จะเก็บเกี่ยวได้ทุก 4 วัน
 

Create Date : 06 ตุลาคม 2559    
Last Update : 6 ตุลาคม 2559 20:06:28 น.
Counter : 273 Pageviews.  

Central DCC-1200

This Cuisinart 12-cup drip model has:

auto-shutoff
a water filter
a permanent filter.
a cone-type filter.

The Cuisinart Brew Central DCC-1200 is part of the Coffee maker test program at Consumer Reports. In our lab tests, Drip coffee maker models like the Brew Central DCC-1200 are rated on multiple criteria, such as those listed below.

Brew performance: The ability to reach 195° to 205° F for five or six minutes, the industry standard for optimal brewing.

Convenience: Reflects ease of filling the reservoir, placing the filter, gauging the amount of coffee remaining, and cleaning up. It also reflects how clear we judged the controls.

Carafe handling: Covers handle comfort, tendency to drip while pouring, balance of a full carafe, and how easy it was to empty the last liquid. Models with no score here brew into single-serve cups or are self-serve models. The latter hold the coffee in a tank; you fill your cup by pressing it against the dispenser lever.
-----------------------
Comments about Cuisinart Brew Central DCC-1200:
Love the product - makes great coffee and carafe doesn't drip like others. BUT - my first coffeemaker lasted 8 months before it just died - I returned it and got an identical replacement. That one has lasted 9 months and was dead this morning! I'm not very happy when my morning coffee is not available.
I think Cuisinart can made a coffeemaker that lasts at least a year. Good thing I saved the box because this one is going back.
How frustrating and disappointing. I thought it was a better product than others.
Perhaps 3 times will be the charm?
Good thing Costco has a great return policy.
 

Create Date : 02 ตุลาคม 2559    
Last Update : 2 ตุลาคม 2559 20:13:31 น.
Counter : 291 Pageviews.  

Mr. Coffee 4-Cup1. Makes great coffee
2. Price.
3. Maintenance free.
4. Very compact. Good for small kitchens.

Cons-

1. Difficult to open the lid that stores the water.

I bought this coffeemaker after my old Mr.Coffee started to get clogged after 5 years of daily usage. So far I had this coffeemaker for a month and I am very pleased. I use it daily at least two times a day to make espresso (duh) and love it. The machine only takes about 5 minutes to finish brewing and it makes plenty of steam after it is done. It serves about 5 cups of coffee. There is no cleaning afterwards. No filter that you have to replace or anything. The machine is maintenance free.

I bought this coffeemaker directly from Amazon for $39.99 and I find the price to be very reasonable. If it turns out to be as durable as my old Mr.Coffee it is going to be a steal. I have seen machines that cost double and triple and are not much better. At least not enough to justify the price (in my opinion). The machine comes with its own measuring cup and the little spoon that is used to put the coffee on the pouring spout.

If you have a small kitchen you are going to like the fact that the machine itself is very compact and portable. It has a width of about 10 inches and a height of 12 inches. It is also very light. Moving it around would not be a problem. On the bottom of the coffeemaker you have a place to store the cable in case you want to put away the machine or use it on the road.

The only thing I do not like is the lid used to open the water container at the top. The lid has an oval shape that does not provide a lot of friction when you are trying to open it. It makes it harder than it needs to be to open the container. My previous machine had a square design that made it easier to grip. The new oval shape is aesthetically pleasing but less functional.

Overall, I like the coffeemaker and certainly recommend it. It makes great coffee and it offers a good value for you money. I have had good experience with Mr.Coffee machines in the past and I hope this one lasts as long as the other ones. I will update this review in the future if I encounter any problem.The cover for the wand is unnecessary and bothersome. Just remove it and don't bother.

The tip of the wand unscrews and can be cleaned separately. Do that often. You may have to use a pair of pliers to "break it loose" and to tighten it sufficiently when you put it back on-- there is supposedly a built-in "wrench" on the handle of the measuring scoop, but it may or may not actually be effective. It's probably necessary to clean the steaming wand tip often (definitely every use, force some steam out of the wand when you're done to 'blow it clear'...

Mr. Coffee recommends that you delime the machine every 40-80 brews, same as with a regular coffeemaker (use vinegar, then flush with clear water a few times)... clean the steaming wand tip at least this often-- probably much more often.

You probably want to put a cup or something under the steaming wand while you are waiting for it to get up to temp/pressure... water will drip, the steam will be "wet," etc. while you're waiting...Birthday present from a friend because I liked Starbucks and I would stop there every day for a large latte at $4 plus (California). I finally used it and it's a great machine. To me, the coffee is better than what I had been buying at the shop. A lot depends on what brand of espresso coffee you buy. The machine makes the espresso, the taste is up to you. There are differences in coffees, for example some people prefer Yuban over Folger and can tell the difference between the two. The machine heats the water quickly, takes only a couple of minutes, just enough time for me to pour the milk into a small pitcher to steam it. By the time I have the milk ready, the espresso is pouring into the coffee pot. The first time I used the machine I didn't know what to do with frothing the milk. And it was a disaster. Milk splattered everywhere. I learned by placing a metal pot under the frothing pot so if it spilled it was an easy clean up. I don't need that extra pot anymore. It just takes a little experience. I recommend it highly, I'm very pleased with it. And no, I don't pay for lattes anymore at Starbucks.
 

Create Date : 21 กันยายน 2559    
Last Update : 21 กันยายน 2559 14:18:44 น.
Counter : 272 Pageviews.  

Hamilton Beach 49980Z reviews


I typically do not give a lot of reviews. However, had I read something like this review before I bought the coffee pot I would have been MORE CAUTIOUS about which coffee maker that I had bought.I bought this coffee pot because I wanted to be able to brew singles when I was the only one that wanted a cup of coffee and really liked the K cup idea. I also wanted to be able to fix a pot of coffee when we had guest where I would not have to fix separate cups for each person. Overall it meets my expectations with one exception. The one exception should be noted that the BUYER BEWARE: that there is two versions of this Coffee maker: A flex brew and 2 way brewer. One can accommodate the K cup and the other does not. They look very similar the only difference at first glance is that the coffee pot and mug are on different sides. I bought several packages of K cups and had opened them all to put in my storage container for easy access to all of them. However, once I had assembled the coffee maker (removing plastic and cardboard) and was reading how to put the K cup into the coffee maker did I then realize that this was the one that did not take the K cups. Well, I had already opened the boxes of K cups... so what now..... well easy solution.... I cut off the tops (foil tops) of the K cup and dump the ingredients into the built in filter when I want a cup and...voila... I can still enjoy the K cups. Overall I really like the coffee maker. I get the convenience of having both worlds. Just a small setback that it does not accept the K Cups. Pods are a little more difficult to find and do not seem to have all the flavors and different options that the K cup does.See my minor mechanical complaint at the end... I can live with it, Hamilton Beach has excellent Customer Service and 1 year warranty. I purchased this product the 1st of November 2011. I love/loved it so much that I'd see people in name brand Bath type stores and tell them to check out this coffee maker. It's perfect. I steered 4 people to purchase it, 3 of whom I'd never met! That's how sold I am on it.I love that we can have a full pot of coffee and keep it on the warmer which keeps it really warm. Or, a quick single cup, in my own cup or mug, or the insulated travel mug that comes with it. I just flip the switch to individual, fill that side with water (good for hot water without coffee too#! If I've run out of the Senso type coffee pods, it has this wonderful little screen filter that you put your own scoop of coffee in and wa-la...brew away. So coffee pod or not, I have about a 16 ounce cup of coffee of my own. I love this, love this maker - a multi-tasker like me!****Now.... I have owned it 6 months next week and I have 1 issue. The large pot warming plate on OUR unit, has the Teflon type coating thas has started flaking off, so my maker looks several years old! It's just my husband and I using it, not abusing it. No harsh abrasives at all. So maybe it's a fluke, just our unit, but today I called Hamilton Beach and it falls under the 1 year warranty. I took photos and emailed to HB. They will replace the whole item but shipping to my rural California area is almost $16 dollars. Well worth it, HOWEVER knowing now? Purchase the Walmart 3-year $6 warranty and play it safe. I hate warranties for little things. Next time I'll reconsider it! Bottomline, save all your documents, sales receipts, etc., in case you need them. Sit back and enjoy this fine machine! Alot of bang for the buck! I don't believe you will be sorry!
 

Create Date : 14 กันยายน 2559    
Last Update : 14 กันยายน 2559 6:34:51 น.
Counter : 280 Pageviews.  

การให้ปุ๋ยใปกับสายน้ำหยด

การปลูกพืชในปัจจุบันเกษตรกรมักจะหวังผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งในการเพาะปลูกพืช จำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้นอกจากจะให้ได้ผลิตในปริมาณและคุณภาพตามที่ต้องการของตลาดแล้ว ยังจะต้องมีต้นทันในการผลิตที่ต่ำลงด้วยเพื่อที่เกษตรกร จะสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ด้วย ในการเพาะปลูกพืชปัจจุบันเกษตรกร นิยมใช้วิธีการให้น้ำพืชสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการให้น้ำ ทำให้ประหยัดแรงงาน ประหยัดน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้น้ำเป็นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิต ข้อดีของระบบให้น้ำอีกอันหนึ่งก็คือราสามารถประยุกต์ใช้วิธีการให้ปุ๋ยไปพร้อมกับการให้น้ำพืชได้ ซึ่งนอกจากจะประหยัดเวลา ลดแรงงานในการใส่ปุ๋ยแล้ววิธีการให้ปุ๋ยพร้อมกับการให้น้ำพืชยังพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของพืชด้วย นั่นคือพืชทุกต้นจะได้รับปุ๋ยในปริมาณที่ใกล้เคียงกันเกือบทุกต้น ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน

การให้ปุ๋ยพร้อมกับการให้น้ำแก่พืช หรือ Fertigation มาจากคำว่า Fertilization และ Irrigation หรือเรียกย่อๆ ว่าระบบ F-I หมายถึงวิธีการให้ปุ๋ยเคมีแก่พืชพร้อมๆ กับการให้น้ำโดยปุ๋ยเคมีที่ให้จะต้องเป็นปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยเคมีที่สามารถละลายน้ำได้ การให้ปุ๋ยแบบวิธีนี้มักจะใช้ร่วมกับระบบการให้น้ำพืชสมัยใหม่ เช่นระบบให้น้ำแบบสปริงเกลอร์หรือระบบให้น้ำพืชแบบหยดซึ่งพืชจะได้รับปุ๋ยพร้อมกับน้ำชลประทานที่ให้ ทำให้ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของพืชดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมปริมาณปุ๋ยที่จะให้ได้อย่างดีทำให้มั่นใจได้ว่าพืชแต่ละต้นจะได้รับปุ๋ยใกล้เคียงกันทุกๆ ต้น นอกจากนี้ยังอาจให้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้ด้วย

ข้อดีของให้ปุ๋ยพร้อมกับการให้น้ำพืช

1. ประหยัดแรงงานในการให้ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยโดยใช้แรงคนเป็นงานหนักต้องอาศัยแรงงานค่อนข้างมาก และการให้ปุ๋ยมักไม่ค่อยทั่วถึง ถ้าใช้เครื่องจักรใส่ปุ๋ยค่าลงทุนค่อนข้างสูงอาจทำให้เกิดการอัดตัวแน่นของดินได้ การให้ปุ๋ยพร้อมกับการให้น้ำพืชนอกจากสะดวกในการให้ปุ๋ยแล้วยังสามารถให้บ่อยครั้งได้ตามความเหมาะสม

2. พืชได้รับปุ๋ยอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอตลอดแปลงพาะปลูก เนื่องจากปุ๋ยจะอยู่ในรูปของสารละลายพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที และระบบการให้น้ำพืชสมัยใหม่สามารถที่จะทำการแพร่กระจายปุ๋ยได้อย่าทั่วถึงในแปลงปลูกพืชโดยการใช้ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำ

3. ประหยัดปุ๋ย เพราะเป็นวิธีการให้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูง โดยพืชจะได้รับปุ๋ยมากกว่าวิธีการให้แบบอื่นนอกจากนี้ยังลดการสูญเสียเนื่องจากการตกค้างในดิน การสูญเสียเนื่องจากการชะล้างปุ๋ยออกไปเลยเขตรากพืช ลดการสูญเสียเนื่องจากการขนส่งปุ๋ยข้าไปในแปลงปลูกพืช ลดปัญหาการถูกชะล้างเมื่อฝนตกหลังจากการให้ปุ๋ยไปแล้ว

4. ลดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการใส่ปุ๋ย เพราะปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยน้ำหรืออยู่ในรูปสารละลาย ไม่ใช่ปุ๋ยที่เป็นของแข็งหรือปุ๋ยเม็ดซึ่งจำเป็นต้องใช้แรงงาน และเครื่องมือในการเตรียมการและการขนย้ายมากกว่า

5. สามารถให้ปุ๋ยตามปริมาณและความต้องการของพืชได้ ซึ่งสามารถกำหนดปริมาณและสัดส่วนปุ๋ยที่แน่นอนในการให้แต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มธาตุอาหารพืชบางชนิดที่พืชต้องการเพียงเล็กน้อยเพื่อการเจริญเติบโต โดยผสมลงในสารละลายปุ๋ยที่จะให้แก่พืช ซึ่งการให้ปุ๋ยแก่พืชโดยวิธีอื่นทำไม่ได้


ที่มา //bit.ly/1SxPM1v
 

Create Date : 13 เมษายน 2559    
Last Update : 13 เมษายน 2559 7:03:11 น.
Counter : 508 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  

BlogGang Popular Award#13


 
taurolar
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add taurolar's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.