ibaz.org
Group Blog
 
All Blogs
 
จัดเป็นสวนหย่อมสวนครัว

ปลูกริมรั้ว หรือการทำค้างให้ผักเลี้อยเกาะ การปลูกผักประเภทนี้เน้นการปลูกเป็นแถวตามแนวรั้วกินด้ เช่น ตำลึง กระถิน ชะอม ผักหวานบ้าน ถั่วพู เป็นต้น ซึ่งผักประเภทนี้ควรเริ่มปลูกในช่วงต้นฤดูฝน รวมทั้งต้องมีการดูแลรักษาบ้าง เช่นเดียวกับผักสวนครัวประเภทอื่นๆ ไม่ควรปล่อยปละละเลยด้วยเห็นว่าเป็นผักที่ขึ้นง่าย นอกจากนี้เมื่อถึงเวลาอันควรก็ต้องมีการรื้อแปลงทิ้งแล้วปลูกใหม่ เช่น ชะอมควรมีการรื้อแปลงทิ้งทุกๆ 4 ปี แล้วปลูกใหม่เพื่อการเก็บผลผลิตที่ดีกว่า


ปลูกผักลงแปลงปลูก ในกรณีที่มีบริเวณบ้านเพียงพอชนิดผักที่เลือกปลูก ควรเป็นผักอายุสั้นหรือที่เยกกันว่า พืชผักล้มลุก ปลูกหมุนเวียนสลับกันไปหรือปลูกผักหลายชนิดในแปลงเดียวกัน โดยปลูกผักที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันคละกัน หรือปลูกในแปลงเดียวกันแต่ทยอยปลูกครั้งละ 3-5 ต้น หรือประมาณว่าพอรับประทานได้ในครอบครัวในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยวเท่ากับว่าชนิดของผักปรับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และความต้องการในการบริโภค ซึ่งทำให้มีผักสดเก็บไว้รับประทานได้ทุกวันตลอดปี
 ... แปลงปลูกผักสวนครัวควรอยู่ด้าเหนือหรือด้านใต้ของตัวบ้านหรือแปลงผักให้หลีกเลี่ยงเงาบ้านทอดทับแปลงผัก การเตรียมแปลงปลูกทำได้ 2 วิธี แล้วแต่การวางแผนการปลูกพืชผักสวนครัวในแต่ละบ้าน


การเตรียมแปลงปลูกแบบธรรมดา ขนาด 1 เมตร และยาว 4 เมตร เพียง 3-4 แปลงก็นับว่าพอ แปลงปลูกแต่ละแปลงควรห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร สำหรับใช้เป็นทงเดิน ขุดดินด้วยจอบพลิกดินลึก 6-8 นิ้ว ตากดินจนแห้งใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ จากนั้นย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง ยกแปลงสูงจากระดับพื้นดิน 20-25 เซนติเมตร ขุดเปิดตอนกลางของแต่ละแปลงเป็นร่องกว้าง 1 ฟุต ลึก 6-8 นิ้ว นำเศษไม้ใบหญ้า หรือ ฟางข้าวใส่จนเต็มอัดให้แน่นพอประมาณ จะช่วยระบายน้ำเก็บความชื่นได้ดียิ่งขึ้น ย่อยดินปลับผิวแปลงให้เรียบ ใส่ปูนขาว 3-5 กิโลกรัม และปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 4-5 บุ้งกี๋ คลุกเคล้าให้เข้ากันเกลี่ยปลับผิวแปลงให้เรียบอีครั้ง

การเตรียมแปลงปลูกแบบล้อมรั้ว ซึ่งวัตถุประสงค์การทำรั้วเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าไปทำลายพืชผัก การปลูกพืชผักสวนครัวในลักษณะนี้คงต้องมีที่กว้างขวางหน่อยใช้เนื้อที่ประมาณ 36 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกไม่เกิน 5 คน รูปแบบนี้ได้รับการยอมรับมากที่สุด เนื่องจากมีเนื้อที่ปลูกเพียง 36 ตารางเมตรเท่านั้น แต่สามารถปลูกผักได้ถึง 48 ชนิด แบ่งเป็นผักยืนต้นปานกลางอายุยืน และผักล้มลุกอายุยืน 14 ชนิด เช่น ตะไคร้ ข่า ขิง กระชาย กะเพรา แมงลัก ผักหวานบ้าน โหระพา ชะอม ผักชีฝรั่ง ชะพลู บัวบก เป็นต้น ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวไว้รับประทานตลอดทั้งปี รวมทั้งพืชล้มลุกอายุสั้นปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปี 34 ชนิด เช่น หอมแบ่ง ( ต้นหอม ) กุยช่าย กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี เป็นต้น ทำแปลงผักยืนต้นอายุยืนติดกับรั้วด้านในกว้าง 50 เซนติเมตร แบ่งออกเป็นแปลงเล็กๆ ยาวแปลงละ 1 เมตร จำนวน 16แปลง และแปลงรอบรั้วติดกับประตูทางเข้าอีก 4 แปลง ยาวแปลงละ 1.25 เมตร รวม 20แปลงเล็ก ซึ่งจะปลูกพืชยืนต้น และยืนต้นปานกลางได้ 14 ชนิด ทำแปลงผักพืชล้มลุกหมุนเวียนให้มีความกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 3 แปลง โดยแต่ละแปลงแบ่งเป็นแปลงเล็กๆ แปลงละ 1 ตารางเมตร จะปลูกพืชหมุนเวียนได้ครั้งละ 12 ชนิด หมุนเยนตลอดทั้งปี


สวนครัวกระดาษ การเตรียมแปลงปลูกแบบนี้เป็นการนำเอาทรัพยากรมาหมุนเวียนให้เป็นประโยชน์ เป็นแนวความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักสวนครัวย่านชานเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งดัดแปลงมาจากงานวิจัยในการปลูกผักแบบใช้น้ำน้อย เริ่มตั้งแต่การเลือกสถานที่ทำแปลงให้ใกล้ครัวมากที่สุด เพื่อความสะดวกในการเก็บผลผลิตเมื่อขาดอะไรก็เดินเข้าไปเก็บมาใช้ได้เลย กำหนดขนาดที่เหมาะสมทำได้ตั้งแต่ 2-3 ตารางเมตร ไปจนถึง 25 ตารางเมตร รูปทรงไม่จำกัดเพียงแต่ให้มีพื้นที่รอบๆ แปลง ให้เดินเข้าไปได้ ตัดหญ้าให้เรียบติดดิน เอาปุ๋ยคอกมาโรยให้ทั่วแปลงหนาประมาณ 1 นิ้ว แล้วรดน้ำให้ชุ่ม ปูกระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกล่องกระดาษทับบนปุ๋ยคอก โดยให้ซ้อนทับกันอย่าให้มีช่องว่าง ถ้าใช้กระดาษหนังสือพิมพ์จะทนกว่าแต่ต้องปูให้หนา ถ้าใช้กล่องกระดาษอย่างหนาปูชั้นเดียวก็พอ นำอิฐมาเรียงตามขอบแปลง ทับลงบนกระดาษให้ชายกระดาษล้ำออกมาประมาณ 20เซนติเมตร เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มบนชั้นกระดาษนำแกลบมาโรยหนาประมาณ 1 คืบแล้วรดน้ำอีกที หลังจากนั้นจะใช้วิธีย้ายกล้ามาปลูก หรือหยอดเมล็ดก็ทำคล้ายกัน คือ แหวกแกลบลงไปเป็นหลุมจนถึงกระดาษ ใช้มีดกรีดกระดาษให้เปิดออกแล้วขุดงไปในชั้นดินให้เป็นหลุมเล็กๆ พอปลูกได้ ถ้าดินยังไม่ดีให้หาดินร่วนมากรอกใส่หลุม จะช่วยให้กล้าผักมีดินสำหรับยึดรากในช่วงตั้งตัว วัสดุแต่ละชิ้นมีหน้าที่ของมัน ปุ๋ยคอกเป็นตัวให้ธาตุอาหาร..  ..และมีจุลินทรียืทำงานอย่างแข็งขัน กระดาษเป็นตัวสกัดการเจริยเติบโตของวัชพืช ดังนั้นจึงต้องปูให้หนาเพื่อที่วัชพืชจะได้ไม่ได้รับแสงแดด อิฐเป็นตัวสกัดไม่ให้วัชพืชจากภายนอกรุกล้ำเข้ามาในแปลง แกลบและกระดาจะเป็นตัวเก็บความชื้นในดิน ดังนั้นในฤดูฝนแทบไม่ต้องรดน้ำ จะรดบ้างในฤดูร้อน 5-7 วันครั้งก็ยังได้ แกลบและกระดาษจะย่อยสลายเป้นหน้าดินภายในปีเดียว
... เมื่อผ่านขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกเรียบร้อยแล้ว ก่อนลงมือปลูกควรทดสอบเปอร์เซนต์การงอกของเมล็ดผักเสียก่อน เพื่อที่จะได้รูว่าเมล็ดพันธุที่ซื้อมานั้นดีหรือไม่เมื่อลงทุนลงแรงปลูกไปแล้วจะได้ไม่เสียแรงปล่า โดยการนำเมล็ดจำนวน 100 เมล็ด เพาระในกระดาษทิชชชู รดน้ำให้ชุ่ม 2 คืน เปิดกระดาษนับเมล็ดที่งอก ถ้ามีอัตราร้อยละ 80ขึ้นไปนับว่าใช้ได้ นำเมล็ดหว่านลงในแปลงที่เตรียมไว้ อย่าให้หนาแน่นจนเกินไปทั่วทั้งแปลง หรือใช้วิธีหยอดหลุม หลุมละ 3-5 เมล็ด ระยะปลูก 5 x 10 เซนติเมตร กลบด้วยฟางข้าวบางๆทั่วทั้งแปลง หลังเมล็ดงอกแล้ว 10 วัน ถอนแยกต้นที่หนาแน่นเกินไปออก ส่วนในวิธีการหยอดเมล็ดนั้นให้ถอนเหลือ 2 ต้นต่อหลุม


Create Date : 08 เมษายน 2557
Last Update : 8 เมษายน 2557 10:57:45 น. 0 comments
Counter : 791 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
taurolar
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add taurolar's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.